Posted on

What’s the Somali word for wealth? It’s maal.

How do you say wealth in Somali? maal.
Q: What’s wealth in Somali? A: maal.
Wealth in Somali: maal.
How to say wealth in Somali. Maal.

Wealth in Somali vocabulary. Maal.
Wealth, Somali translation: maal.
Say wealth in Somali. Maal.
What is the Somali word for wealth? Maal.
In Somali how do you say wealth? Maal.
Translation of wealth in Somali: maal.
What’s the Somali word for wealth? It’s maal.
Wealth in Somali translation. Maal.
Wealth in Somali is maal.
In Somali translation of wealth. Maal.
What’s the Somali for wealth? Maal.
Wealth in Somali vocab. Maal.
The Somali translation of wealth is maal.
Somali word for wealth: maal.
The Somali word for wealth is maal.

Somali

for

wealth

: maal.

Posted on

What’s the Somali word for walls? It’s gidaaro.

How do you say walls in Somali? gidaaro.
Q: What’s walls in Somali? A: gidaaro.
Walls in Somali: gidaaro.
How to say walls in Somali. Gidaaro.

Walls in Somali vocabulary. Gidaaro.
Walls, Somali translation: gidaaro.
Say walls in Somali. Gidaaro.
What is the Somali word for walls? Gidaaro.
In Somali how do you say walls? Gidaaro.
Translation of walls in Somali: gidaaro.
What’s the Somali word for walls? It’s gidaaro.
Walls in Somali translation. Gidaaro.
Walls in Somali is gidaaro.
In Somali translation of walls. Gidaaro.
What’s the Somali for walls? Gidaaro.
Walls in Somali vocab. Gidaaro.
The Somali translation of walls is gidaaro.
Somali word for walls: gidaaro.
The Somali word for walls is gidaaro.

Somali

for

walls

: gidaaro.

Posted on

What’s the Somali word for wonderland? It’s meel ay buuxaan waxyaallo qurux iyo xiiso badan.

How do you say wonderland in Somali? meel ay buuxaan waxyaallo qurux iyo xiiso badan.
Q: What’s wonderland in Somali? A: meel ay buuxaan waxyaallo qurux iyo xiiso badan.
Wonderland in Somali: meel ay buuxaan waxyaallo qurux iyo xiiso badan.
How to say wonderland in Somali. Meel ay buuxaan waxyaallo qurux iyo xiiso badan.

Wonderland in Somali vocabulary. Meel ay buuxaan waxyaallo qurux iyo xiiso badan.
Wonderland, Somali translation: meel ay buuxaan waxyaallo qurux iyo xiiso badan.
Say wonderland in Somali. Meel ay buuxaan waxyaallo qurux iyo xiiso badan.
What is the Somali word for wonderland? Meel ay buuxaan waxyaallo qurux iyo xiiso badan.
In Somali how do you say wonderland? Meel ay buuxaan waxyaallo qurux iyo xiiso badan.
Translation of wonderland in Somali: meel ay buuxaan waxyaallo qurux iyo xiiso badan.
What’s the Somali word for wonderland? It’s meel ay buuxaan waxyaallo qurux iyo xiiso badan.
Wonderland in Somali translation. Meel ay buuxaan waxyaallo qurux iyo xiiso badan.
Wonderland in Somali is meel ay buuxaan waxyaallo qurux iyo xiiso badan.
In Somali translation of wonderland. Meel ay buuxaan waxyaallo qurux iyo xiiso badan.
What’s the Somali for wonderland? Meel ay buuxaan waxyaallo qurux iyo xiiso badan.
Wonderland in Somali vocab. Meel ay buuxaan waxyaallo qurux iyo xiiso badan.
The Somali translation of wonderland is meel ay buuxaan waxyaallo qurux iyo xiiso badan.
Somali word for wonderland: meel ay buuxaan waxyaallo qurux iyo xiiso badan.
The Somali word for wonderland is meel ay buuxaan waxyaallo qurux iyo xiiso badan.

Somali

for

wonderland

: meel ay buuxaan waxyaallo qurux iyo xiiso badan.

Posted on

What’s the Somali word for warm? It’s diiran.

How do you say warm in Somali? diiran.
Q: What’s warm in Somali? A: diiran.
Warm in Somali: diiran.
How to say warm in Somali. Diiran.

Warm in Somali vocabulary. Diiran.
Warm, Somali translation: diiran.
Say warm in Somali. Diiran.
What is the Somali word for warm? Diiran.
In Somali how do you say warm? Diiran.
Translation of warm in Somali: diiran.
What’s the Somali word for warm? It’s diiran.
Warm in Somali translation. Diiran.
Warm in Somali is diiran.
In Somali translation of warm. Diiran.
What’s the Somali for warm? Diiran.
Warm in Somali vocab. Diiran.
The Somali translation of warm is diiran.
Somali word for warm: diiran.
The Somali word for warm is diiran.

Somali

for

warm

: diiran.

Posted on

What’s the Somali word for weekly? It’s toddobaadle.

How do you say weekly in Somali? toddobaadle.
Q: What’s weekly in Somali? A: toddobaadle.
Weekly in Somali: toddobaadle.
How to say weekly in Somali. Toddobaadle.

Weekly in Somali vocabulary. Toddobaadle.
Weekly, Somali translation: toddobaadle.
Say weekly in Somali. Toddobaadle.
What is the Somali word for weekly? Toddobaadle.
In Somali how do you say weekly? Toddobaadle.
Translation of weekly in Somali: toddobaadle.
What’s the Somali word for weekly? It’s toddobaadle.
Weekly in Somali translation. Toddobaadle.
Weekly in Somali is toddobaadle.
In Somali translation of weekly. Toddobaadle.
What’s the Somali for weekly? Toddobaadle.
Weekly in Somali vocab. Toddobaadle.
The Somali translation of weekly is toddobaadle.
Somali word for weekly: toddobaadle.
The Somali word for weekly is toddobaadle.

Somali

for

weekly

: toddobaadle.

Posted on

What’s the Somali word for windows? It’s daaqado.

How do you say windows in Somali? daaqado.
Q: What’s windows in Somali? A: daaqado.
Windows in Somali: daaqado.
How to say windows in Somali. Daaqado.

Windows in Somali vocabulary. Daaqado.
Windows, Somali translation: daaqado.
Say windows in Somali. Daaqado.
What is the Somali word for windows? Daaqado.
In Somali how do you say windows? Daaqado.
Translation of windows in Somali: daaqado.
What’s the Somali word for windows? It’s daaqado.
Windows in Somali translation. Daaqado.
Windows in Somali is daaqado.
In Somali translation of windows. Daaqado.
What’s the Somali for windows? Daaqado.
Windows in Somali vocab. Daaqado.
The Somali translation of windows is daaqado.
Somali word for windows: daaqado.
The Somali word for windows is daaqado.

Somali

for

windows

: daaqado.

Posted on

What’s the Somali word for Westminster? It’s Westaministar – magac xaafad ku taalla London.

How do you say Westminster in Somali? Westaministar – magac xaafad ku taalla London.
Q: What’s Westminster in Somali? A: Westaministar – magac xaafad ku taalla London.
Westminster in Somali: Westaministar – magac xaafad ku taalla London.
How to say Westminster in Somali. Westaministar – magac xaafad ku taalla London.

Westminster in Somali vocabulary. Westaministar – magac xaafad ku taalla London.
Westminster, Somali translation: Westaministar – magac xaafad ku taalla London.
Say Westminster in Somali. Westaministar – magac xaafad ku taalla London.
What is the Somali word for Westminster? Westaministar – magac xaafad ku taalla London.
In Somali how do you say Westminster? Westaministar – magac xaafad ku taalla London.
Translation of Westminster in Somali: Westaministar – magac xaafad ku taalla London.
What’s the Somali word for Westminster? It’s Westaministar – magac xaafad ku taalla London.
Westminster in Somali translation. Westaministar – magac xaafad ku taalla London.
Westminster in Somali is Westaministar – magac xaafad ku taalla London.
In Somali translation of Westminster. Westaministar – magac xaafad ku taalla London.
What’s the Somali for Westminster? Westaministar – magac xaafad ku taalla London.
Westminster in Somali vocab. Westaministar – magac xaafad ku taalla London.
The Somali translation of Westminster is Westaministar – magac xaafad ku taalla London.
Somali word for Westminster: Westaministar – magac xaafad ku taalla London.
The Somali word for Westminster is Westaministar – magac xaafad ku taalla London.

Somali

for

Westminster

: Westaministar – magac xaafad ku taalla London.

Posted on

What’s the Somali word for wartime? It’s wakhtiga dagaalka.

How do you say wartime in Somali? wakhtiga dagaalka.
Q: What’s wartime in Somali? A: wakhtiga dagaalka.
Wartime in Somali: wakhtiga dagaalka.
How to say wartime in Somali. Wakhtiga dagaalka.

Wartime in Somali vocabulary. Wakhtiga dagaalka.
Wartime, Somali translation: wakhtiga dagaalka.
Say wartime in Somali. Wakhtiga dagaalka.
What is the Somali word for wartime? Wakhtiga dagaalka.
In Somali how do you say wartime? Wakhtiga dagaalka.
Translation of wartime in Somali: wakhtiga dagaalka.
What’s the Somali word for wartime? It’s wakhtiga dagaalka.
Wartime in Somali translation. Wakhtiga dagaalka.
Wartime in Somali is wakhtiga dagaalka.
In Somali translation of wartime. Wakhtiga dagaalka.
What’s the Somali for wartime? Wakhtiga dagaalka.
Wartime in Somali vocab. Wakhtiga dagaalka.
The Somali translation of wartime is wakhtiga dagaalka.
Somali word for wartime: wakhtiga dagaalka.
The Somali word for wartime is wakhtiga dagaalka.

Somali

for

wartime

: wakhtiga dagaalka.

Posted on

What’s the Somali word for woodland? It’s dhul ay qariyeen geedo.

How do you say woodland in Somali? dhul ay qariyeen geedo.
Q: What’s woodland in Somali? A: dhul ay qariyeen geedo.
Woodland in Somali: dhul ay qariyeen geedo.
How to say woodland in Somali. Dhul ay qariyeen geedo.

Woodland in Somali vocabulary. Dhul ay qariyeen geedo.
Woodland, Somali translation: dhul ay qariyeen geedo.
Say woodland in Somali. Dhul ay qariyeen geedo.
What is the Somali word for woodland? Dhul ay qariyeen geedo.
In Somali how do you say woodland? Dhul ay qariyeen geedo.
Translation of woodland in Somali: dhul ay qariyeen geedo.
What’s the Somali word for woodland? It’s dhul ay qariyeen geedo.
Woodland in Somali translation. Dhul ay qariyeen geedo.
Woodland in Somali is dhul ay qariyeen geedo.
In Somali translation of woodland. Dhul ay qariyeen geedo.
What’s the Somali for woodland? Dhul ay qariyeen geedo.
Woodland in Somali vocab. Dhul ay qariyeen geedo.
The Somali translation of woodland is dhul ay qariyeen geedo.
Somali word for woodland: dhul ay qariyeen geedo.
The Somali word for woodland is dhul ay qariyeen geedo.

Somali

for

woodland

: dhul ay qariyeen geedo.

Posted on

What’s the Somali word for wall? It’s gidaar.

How do you say wall in Somali? gidaar.
Q: What’s wall in Somali? A: gidaar.
Wall in Somali: gidaar.
How to say wall in Somali. Gidaar.

Wall in Somali vocabulary. Gidaar.
Wall, Somali translation: gidaar.
Say wall in Somali. Gidaar.
What is the Somali word for wall? Gidaar.
In Somali how do you say wall? Gidaar.
Translation of wall in Somali: gidaar.
What’s the Somali word for wall? It’s gidaar.
Wall in Somali translation. Gidaar.
Wall in Somali is gidaar.
In Somali translation of wall. Gidaar.
What’s the Somali for wall? Gidaar.
Wall in Somali vocab. Gidaar.
The Somali translation of wall is gidaar.
Somali word for wall: gidaar.
The Somali word for wall is gidaar.

Somali

for

wall

: gidaar.