Posted on

Warned in Somali is u digay OR digay.

In Somali how do you say warned? U digay OR digay.
Q: What’s warned in Somali? A: u digay OR digay.
How to say warned in Somali. U digay OR digay.
Say warned in Somali. U digay OR digay.
The Somali word for warned is u digay OR digay.
How do you say warned in Somali? U digay OR digay.
Warned in Somali vocabulary. U digay OR digay.
Warned, Somali translation: u digay OR digay.
Warned in Somali: u digay OR digay.
What is the Somali word for warned? U digay OR digay.
What’s the Somali word for warned? It’s u digay OR digay.
Warned in Somali translation. U digay OR digay.
The Somali translation of warned is u digay OR digay.
Somali word for warned: u digay OR digay.
Translation of warned in Somali: u digay OR digay.
Warned in Somali is u digay OR digay.
In Somali translation of warned. U digay OR digay.
Warned in Somali vocab. U digay OR digay.
What’s the Somali for warned? U digay OR digay.

Somali

for

warned

: u digay OR digay.

Posted on

Wet in Somali is qoyaan OR qoyan.

In Somali how do you say wet? Qoyaan OR qoyan.
Q: What’s wet in Somali? A: qoyaan OR qoyan.
How to say wet in Somali. Qoyaan OR qoyan.
Say wet in Somali. Qoyaan OR qoyan.
The Somali word for wet is qoyaan OR qoyan.
How do you say wet in Somali? Qoyaan OR qoyan.
Wet in Somali vocabulary. Qoyaan OR qoyan.
Wet, Somali translation: qoyaan OR qoyan.
Wet in Somali: qoyaan OR qoyan.
What is the Somali word for wet? Qoyaan OR qoyan.
What’s the Somali word for wet? It’s qoyaan OR qoyan.
Wet in Somali translation. Qoyaan OR qoyan.
The Somali translation of wet is qoyaan OR qoyan.
Somali word for wet: qoyaan OR qoyan.
Translation of wet in Somali: qoyaan OR qoyan.
Wet in Somali is qoyaan OR qoyan.
In Somali translation of wet. Qoyaan OR qoyan.
Wet in Somali vocab. Qoyaan OR qoyan.
What’s the Somali for wet? Qoyaan OR qoyan.

Somali

for

wet

: qoyaan OR qoyan.

Posted on

Welcomed in Somali is soo dhaweeyay OR soo dhawaaday OR adaa mudan.

In Somali how do you say welcomed? Soo dhaweeyay OR soo dhawaaday OR adaa mudan.
Q: What’s welcomed in Somali? A: soo dhaweeyay OR soo dhawaaday OR adaa mudan.
How to say welcomed in Somali. Soo dhaweeyay OR soo dhawaaday OR adaa mudan.
Say welcomed in Somali. Soo dhaweeyay OR soo dhawaaday OR adaa mudan.
The Somali word for welcomed is soo dhaweeyay OR soo dhawaaday OR adaa mudan.
How do you say welcomed in Somali? Soo dhaweeyay OR soo dhawaaday OR adaa mudan.
Welcomed in Somali vocabulary. Soo dhaweeyay OR soo dhawaaday OR adaa mudan.
Welcomed, Somali translation: soo dhaweeyay OR soo dhawaaday OR adaa mudan.
Welcomed in Somali: soo dhaweeyay OR soo dhawaaday OR adaa mudan.
What is the Somali word for welcomed? Soo dhaweeyay OR soo dhawaaday OR adaa mudan.
What’s the Somali word for welcomed? It’s soo dhaweeyay OR soo dhawaaday OR adaa mudan.
Welcomed in Somali translation. Soo dhaweeyay OR soo dhawaaday OR adaa mudan.
The Somali translation of welcomed is soo dhaweeyay OR soo dhawaaday OR adaa mudan.
Somali word for welcomed: soo dhaweeyay OR soo dhawaaday OR adaa mudan.
Translation of welcomed in Somali: soo dhaweeyay OR soo dhawaaday OR adaa mudan.
Welcomed in Somali is soo dhaweeyay OR soo dhawaaday OR adaa mudan.
In Somali translation of welcomed. Soo dhaweeyay OR soo dhawaaday OR adaa mudan.
Welcomed in Somali vocab. Soo dhaweeyay OR soo dhawaaday OR adaa mudan.
What’s the Somali for welcomed? Soo dhaweeyay OR soo dhawaaday OR adaa mudan.

Somali

for

welcomed

: soo dhaweeyay OR soo dhawaaday OR adaa mudan.

Posted on

Ward in Somali is qayb isbitaal OR qayb maamul oo magaalo ka tirsan OR ilaalin ama hayn ilmo aadan dhalin.

In Somali how do you say ward? Qayb isbitaal OR qayb maamul oo magaalo ka tirsan OR ilaalin ama hayn ilmo aadan dhalin.
Q: What’s ward in Somali? A: qayb isbitaal OR qayb maamul oo magaalo ka tirsan OR ilaalin ama hayn ilmo aadan dhalin.
How to say ward in Somali. Qayb isbitaal OR qayb maamul oo magaalo ka tirsan OR ilaalin ama hayn ilmo aadan dhalin.
Say ward in Somali. Qayb isbitaal OR qayb maamul oo magaalo ka tirsan OR ilaalin ama hayn ilmo aadan dhalin.
The Somali word for ward is qayb isbitaal OR qayb maamul oo magaalo ka tirsan OR ilaalin ama hayn ilmo aadan dhalin.
How do you say ward in Somali? Qayb isbitaal OR qayb maamul oo magaalo ka tirsan OR ilaalin ama hayn ilmo aadan dhalin.
Ward in Somali vocabulary. Qayb isbitaal OR qayb maamul oo magaalo ka tirsan OR ilaalin ama hayn ilmo aadan dhalin.
Ward, Somali translation: qayb isbitaal OR qayb maamul oo magaalo ka tirsan OR ilaalin ama hayn ilmo aadan dhalin.
Ward in Somali: qayb isbitaal OR qayb maamul oo magaalo ka tirsan OR ilaalin ama hayn ilmo aadan dhalin.
What is the Somali word for ward? Qayb isbitaal OR qayb maamul oo magaalo ka tirsan OR ilaalin ama hayn ilmo aadan dhalin.
What’s the Somali word for ward? It’s qayb isbitaal OR qayb maamul oo magaalo ka tirsan OR ilaalin ama hayn ilmo aadan dhalin.
Ward in Somali translation. Qayb isbitaal OR qayb maamul oo magaalo ka tirsan OR ilaalin ama hayn ilmo aadan dhalin.
The Somali translation of ward is qayb isbitaal OR qayb maamul oo magaalo ka tirsan OR ilaalin ama hayn ilmo aadan dhalin.
Somali word for ward: qayb isbitaal OR qayb maamul oo magaalo ka tirsan OR ilaalin ama hayn ilmo aadan dhalin.
Translation of ward in Somali: qayb isbitaal OR qayb maamul oo magaalo ka tirsan OR ilaalin ama hayn ilmo aadan dhalin.
Ward in Somali is qayb isbitaal OR qayb maamul oo magaalo ka tirsan OR ilaalin ama hayn ilmo aadan dhalin.
In Somali translation of ward. Qayb isbitaal OR qayb maamul oo magaalo ka tirsan OR ilaalin ama hayn ilmo aadan dhalin.
Ward in Somali vocab. Qayb isbitaal OR qayb maamul oo magaalo ka tirsan OR ilaalin ama hayn ilmo aadan dhalin.
What’s the Somali for ward? Qayb isbitaal OR qayb maamul oo magaalo ka tirsan OR ilaalin ama hayn ilmo aadan dhalin.

Somali

for

ward

: qayb isbitaal OR qayb maamul oo magaalo ka tirsan OR ilaalin ama hayn ilmo aadan dhalin.

Posted on

Waste in Somali is qashin OR beer-daro OR daciifid OR dayicid.

In Somali how do you say waste? Qashin OR beer-daro OR daciifid OR dayicid.
Q: What’s waste in Somali? A: qashin OR beer-daro OR daciifid OR dayicid.
How to say waste in Somali. Qashin OR beer-daro OR daciifid OR dayicid.
Say waste in Somali. Qashin OR beer-daro OR daciifid OR dayicid.
The Somali word for waste is qashin OR beer-daro OR daciifid OR dayicid.
How do you say waste in Somali? Qashin OR beer-daro OR daciifid OR dayicid.
Waste in Somali vocabulary. Qashin OR beer-daro OR daciifid OR dayicid.
Waste, Somali translation: qashin OR beer-daro OR daciifid OR dayicid.
Waste in Somali: qashin OR beer-daro OR daciifid OR dayicid.
What is the Somali word for waste? Qashin OR beer-daro OR daciifid OR dayicid.
What’s the Somali word for waste? It’s qashin OR beer-daro OR daciifid OR dayicid.
Waste in Somali translation. Qashin OR beer-daro OR daciifid OR dayicid.
The Somali translation of waste is qashin OR beer-daro OR daciifid OR dayicid.
Somali word for waste: qashin OR beer-daro OR daciifid OR dayicid.
Translation of waste in Somali: qashin OR beer-daro OR daciifid OR dayicid.
Waste in Somali is qashin OR beer-daro OR daciifid OR dayicid.
In Somali translation of waste. Qashin OR beer-daro OR daciifid OR dayicid.
Waste in Somali vocab. Qashin OR beer-daro OR daciifid OR dayicid.
What’s the Somali for waste? Qashin OR beer-daro OR daciifid OR dayicid.

Somali

for

waste

: qashin OR beer-daro OR daciifid OR dayicid.

Posted on

Walked in Somali is socday OR lugeeyey.

In Somali how do you say walked? Socday OR lugeeyey.
Q: What’s walked in Somali? A: socday OR lugeeyey.
How to say walked in Somali. Socday OR lugeeyey.
Say walked in Somali. Socday OR lugeeyey.
The Somali word for walked is socday OR lugeeyey.
How do you say walked in Somali? Socday OR lugeeyey.
Walked in Somali vocabulary. Socday OR lugeeyey.
Walked, Somali translation: socday OR lugeeyey.
Walked in Somali: socday OR lugeeyey.
What is the Somali word for walked? Socday OR lugeeyey.
What’s the Somali word for walked? It’s socday OR lugeeyey.
Walked in Somali translation. Socday OR lugeeyey.
The Somali translation of walked is socday OR lugeeyey.
Somali word for walked: socday OR lugeeyey.
Translation of walked in Somali: socday OR lugeeyey.
Walked in Somali is socday OR lugeeyey.
In Somali translation of walked. Socday OR lugeeyey.
Walked in Somali vocab. Socday OR lugeeyey.
What’s the Somali for walked? Socday OR lugeeyey.

Somali

for

walked

: socday OR lugeeyey.

Posted on

Wonder in Somali is amakaag OR fajac OR yaab.

In Somali how do you say wonder? Amakaag OR fajac OR yaab.
Q: What’s wonder in Somali? A: amakaag OR fajac OR yaab.
How to say wonder in Somali. Amakaag OR fajac OR yaab.
Say wonder in Somali. Amakaag OR fajac OR yaab.
The Somali word for wonder is amakaag OR fajac OR yaab.
How do you say wonder in Somali? Amakaag OR fajac OR yaab.
Wonder in Somali vocabulary. Amakaag OR fajac OR yaab.
Wonder, Somali translation: amakaag OR fajac OR yaab.
Wonder in Somali: amakaag OR fajac OR yaab.
What is the Somali word for wonder? Amakaag OR fajac OR yaab.
What’s the Somali word for wonder? It’s amakaag OR fajac OR yaab.
Wonder in Somali translation. Amakaag OR fajac OR yaab.
The Somali translation of wonder is amakaag OR fajac OR yaab.
Somali word for wonder: amakaag OR fajac OR yaab.
Translation of wonder in Somali: amakaag OR fajac OR yaab.
Wonder in Somali is amakaag OR fajac OR yaab.
In Somali translation of wonder. Amakaag OR fajac OR yaab.
Wonder in Somali vocab. Amakaag OR fajac OR yaab.
What’s the Somali for wonder? Amakaag OR fajac OR yaab.

Somali

for

wonder

: amakaag OR fajac OR yaab.

Posted on

Weight in Somali is culays OR culays saarid.

In Somali how do you say weight? Culays OR culays saarid.
Q: What’s weight in Somali? A: culays OR culays saarid.
How to say weight in Somali. Culays OR culays saarid.
Say weight in Somali. Culays OR culays saarid.
The Somali word for weight is culays OR culays saarid.
How do you say weight in Somali? Culays OR culays saarid.
Weight in Somali vocabulary. Culays OR culays saarid.
Weight, Somali translation: culays OR culays saarid.
Weight in Somali: culays OR culays saarid.
What is the Somali word for weight? Culays OR culays saarid.
What’s the Somali word for weight? It’s culays OR culays saarid.
Weight in Somali translation. Culays OR culays saarid.
The Somali translation of weight is culays OR culays saarid.
Somali word for weight: culays OR culays saarid.
Translation of weight in Somali: culays OR culays saarid.
Weight in Somali is culays OR culays saarid.
In Somali translation of weight. Culays OR culays saarid.
Weight in Somali vocab. Culays OR culays saarid.
What’s the Somali for weight? Culays OR culays saarid.

Somali

for

weight

: culays OR culays saarid.

Posted on

Wave in Somali is mawjad OR gacan-haadid.

In Somali how do you say wave? Mawjad OR gacan-haadid.
Q: What’s wave in Somali? A: mawjad OR gacan-haadid.
How to say wave in Somali. Mawjad OR gacan-haadid.
Say wave in Somali. Mawjad OR gacan-haadid.
The Somali word for wave is mawjad OR gacan-haadid.
How do you say wave in Somali? Mawjad OR gacan-haadid.
Wave in Somali vocabulary. Mawjad OR gacan-haadid.
Wave, Somali translation: mawjad OR gacan-haadid.
Wave in Somali: mawjad OR gacan-haadid.
What is the Somali word for wave? Mawjad OR gacan-haadid.
What’s the Somali word for wave? It’s mawjad OR gacan-haadid.
Wave in Somali translation. Mawjad OR gacan-haadid.
The Somali translation of wave is mawjad OR gacan-haadid.
Somali word for wave: mawjad OR gacan-haadid.
Translation of wave in Somali: mawjad OR gacan-haadid.
Wave in Somali is mawjad OR gacan-haadid.
In Somali translation of wave. Mawjad OR gacan-haadid.
Wave in Somali vocab. Mawjad OR gacan-haadid.
What’s the Somali for wave? Mawjad OR gacan-haadid.

Somali

for

wave

: mawjad OR gacan-haadid.

Posted on

Wrote in Somali is qoray.

In Somali how do you say wrote? Qoray.
Q: What’s wrote in Somali? A: qoray.
How to say wrote in Somali. Qoray.
Say wrote in Somali. Qoray.
The Somali word for wrote is qoray.
How do you say wrote in Somali? Qoray.
Wrote in Somali vocabulary. Qoray.
Wrote, Somali translation: qoray.
Wrote in Somali: qoray.
What is the Somali word for wrote? Qoray.
What’s the Somali word for wrote? It’s qoray.
Wrote in Somali translation. Qoray.
The Somali translation of wrote is qoray.
Somali word for wrote: qoray.
Translation of wrote in Somali: qoray.
Wrote in Somali is qoray.
In Somali translation of wrote. Qoray.
Wrote in Somali vocab. Qoray.
What’s the Somali for wrote? Qoray.

Somali

for

wrote

: qoray.