Posted on

Transmission in Somali is gudbin OR tabin OR dirid.

In Somali how do you say transmission? Gudbin OR tabin OR dirid.
Q: What’s transmission in Somali? A: gudbin OR tabin OR dirid.
How to say transmission in Somali. Gudbin OR tabin OR dirid.
Say transmission in Somali. Gudbin OR tabin OR dirid.
The Somali word for transmission is gudbin OR tabin OR dirid.
How do you say transmission in Somali? Gudbin OR tabin OR dirid.
Transmission in Somali vocabulary. Gudbin OR tabin OR dirid.
Transmission, Somali translation: gudbin OR tabin OR dirid.
Transmission in Somali: gudbin OR tabin OR dirid.
What is the Somali word for transmission? Gudbin OR tabin OR dirid.
What’s the Somali word for transmission? It’s gudbin OR tabin OR dirid.
Transmission in Somali translation. Gudbin OR tabin OR dirid.
The Somali translation of transmission is gudbin OR tabin OR dirid.
Somali word for transmission: gudbin OR tabin OR dirid.
Translation of transmission in Somali: gudbin OR tabin OR dirid.
Transmission in Somali is gudbin OR tabin OR dirid.
In Somali translation of transmission. Gudbin OR tabin OR dirid.
Transmission in Somali vocab. Gudbin OR tabin OR dirid.
What’s the Somali for transmission? Gudbin OR tabin OR dirid.

Somali

for

transmission

: gudbin OR tabin OR dirid.

Posted on

Treat in Somali is daawayn OR ula-macaamilid.

In Somali how do you say treat? Daawayn OR ula-macaamilid.
Q: What’s treat in Somali? A: daawayn OR ula-macaamilid.
How to say treat in Somali. Daawayn OR ula-macaamilid.
Say treat in Somali. Daawayn OR ula-macaamilid.
The Somali word for treat is daawayn OR ula-macaamilid.
How do you say treat in Somali? Daawayn OR ula-macaamilid.
Treat in Somali vocabulary. Daawayn OR ula-macaamilid.
Treat, Somali translation: daawayn OR ula-macaamilid.
Treat in Somali: daawayn OR ula-macaamilid.
What is the Somali word for treat? Daawayn OR ula-macaamilid.
What’s the Somali word for treat? It’s daawayn OR ula-macaamilid.
Treat in Somali translation. Daawayn OR ula-macaamilid.
The Somali translation of treat is daawayn OR ula-macaamilid.
Somali word for treat: daawayn OR ula-macaamilid.
Translation of treat in Somali: daawayn OR ula-macaamilid.
Treat in Somali is daawayn OR ula-macaamilid.
In Somali translation of treat. Daawayn OR ula-macaamilid.
Treat in Somali vocab. Daawayn OR ula-macaamilid.
What’s the Somali for treat? Daawayn OR ula-macaamilid.

Somali

for

treat

: daawayn OR ula-macaamilid.

Posted on

Thieves in Somali is tuugyaal OR tuugyo.

In Somali how do you say thieves? Tuugyaal OR tuugyo.
Q: What’s thieves in Somali? A: tuugyaal OR tuugyo.
How to say thieves in Somali. Tuugyaal OR tuugyo.
Say thieves in Somali. Tuugyaal OR tuugyo.
The Somali word for thieves is tuugyaal OR tuugyo.
How do you say thieves in Somali? Tuugyaal OR tuugyo.
Thieves in Somali vocabulary. Tuugyaal OR tuugyo.
Thieves, Somali translation: tuugyaal OR tuugyo.
Thieves in Somali: tuugyaal OR tuugyo.
What is the Somali word for thieves? Tuugyaal OR tuugyo.
What’s the Somali word for thieves? It’s tuugyaal OR tuugyo.
Thieves in Somali translation. Tuugyaal OR tuugyo.
The Somali translation of thieves is tuugyaal OR tuugyo.
Somali word for thieves: tuugyaal OR tuugyo.
Translation of thieves in Somali: tuugyaal OR tuugyo.
Thieves in Somali is tuugyaal OR tuugyo.
In Somali translation of thieves. Tuugyaal OR tuugyo.
Thieves in Somali vocab. Tuugyaal OR tuugyo.
What’s the Somali for thieves? Tuugyaal OR tuugyo.

Somali

for

thieves

: tuugyaal OR tuugyo.

Posted on

Temporary in Somali is ku meel gaadh OR kusime OR meelgaar.

In Somali how do you say temporary? Ku meel gaadh OR kusime OR meelgaar.
Q: What’s temporary in Somali? A: ku meel gaadh OR kusime OR meelgaar.
How to say temporary in Somali. Ku meel gaadh OR kusime OR meelgaar.
Say temporary in Somali. Ku meel gaadh OR kusime OR meelgaar.
The Somali word for temporary is ku meel gaadh OR kusime OR meelgaar.
How do you say temporary in Somali? Ku meel gaadh OR kusime OR meelgaar.
Temporary in Somali vocabulary. Ku meel gaadh OR kusime OR meelgaar.
Temporary, Somali translation: ku meel gaadh OR kusime OR meelgaar.
Temporary in Somali: ku meel gaadh OR kusime OR meelgaar.
What is the Somali word for temporary? Ku meel gaadh OR kusime OR meelgaar.
What’s the Somali word for temporary? It’s ku meel gaadh OR kusime OR meelgaar.
Temporary in Somali translation. Ku meel gaadh OR kusime OR meelgaar.
The Somali translation of temporary is ku meel gaadh OR kusime OR meelgaar.
Somali word for temporary: ku meel gaadh OR kusime OR meelgaar.
Translation of temporary in Somali: ku meel gaadh OR kusime OR meelgaar.
Temporary in Somali is ku meel gaadh OR kusime OR meelgaar.
In Somali translation of temporary. Ku meel gaadh OR kusime OR meelgaar.
Temporary in Somali vocab. Ku meel gaadh OR kusime OR meelgaar.
What’s the Somali for temporary? Ku meel gaadh OR kusime OR meelgaar.

Somali

for

temporary

: ku meel gaadh OR kusime OR meelgaar.

Posted on

Thrown in Somali is ganay OR tuuray.

In Somali how do you say thrown? Ganay OR tuuray.
Q: What’s thrown in Somali? A: ganay OR tuuray.
How to say thrown in Somali. Ganay OR tuuray.
Say thrown in Somali. Ganay OR tuuray.
The Somali word for thrown is ganay OR tuuray.
How do you say thrown in Somali? Ganay OR tuuray.
Thrown in Somali vocabulary. Ganay OR tuuray.
Thrown, Somali translation: ganay OR tuuray.
Thrown in Somali: ganay OR tuuray.
What is the Somali word for thrown? Ganay OR tuuray.
What’s the Somali word for thrown? It’s ganay OR tuuray.
Thrown in Somali translation. Ganay OR tuuray.
The Somali translation of thrown is ganay OR tuuray.
Somali word for thrown: ganay OR tuuray.
Translation of thrown in Somali: ganay OR tuuray.
Thrown in Somali is ganay OR tuuray.
In Somali translation of thrown. Ganay OR tuuray.
Thrown in Somali vocab. Ganay OR tuuray.
What’s the Somali for thrown? Ganay OR tuuray.

Somali

for

thrown

: ganay OR tuuray.

Posted on

Theory in Somali is aragti OR fikrad maskaxeed oo la abuuray.

In Somali how do you say theory? Aragti OR fikrad maskaxeed oo la abuuray.
Q: What’s theory in Somali? A: aragti OR fikrad maskaxeed oo la abuuray.
How to say theory in Somali. Aragti OR fikrad maskaxeed oo la abuuray.
Say theory in Somali. Aragti OR fikrad maskaxeed oo la abuuray.
The Somali word for theory is aragti OR fikrad maskaxeed oo la abuuray.
How do you say theory in Somali? Aragti OR fikrad maskaxeed oo la abuuray.
Theory in Somali vocabulary. Aragti OR fikrad maskaxeed oo la abuuray.
Theory, Somali translation: aragti OR fikrad maskaxeed oo la abuuray.
Theory in Somali: aragti OR fikrad maskaxeed oo la abuuray.
What is the Somali word for theory? Aragti OR fikrad maskaxeed oo la abuuray.
What’s the Somali word for theory? It’s aragti OR fikrad maskaxeed oo la abuuray.
Theory in Somali translation. Aragti OR fikrad maskaxeed oo la abuuray.
The Somali translation of theory is aragti OR fikrad maskaxeed oo la abuuray.
Somali word for theory: aragti OR fikrad maskaxeed oo la abuuray.
Translation of theory in Somali: aragti OR fikrad maskaxeed oo la abuuray.
Theory in Somali is aragti OR fikrad maskaxeed oo la abuuray.
In Somali translation of theory. Aragti OR fikrad maskaxeed oo la abuuray.
Theory in Somali vocab. Aragti OR fikrad maskaxeed oo la abuuray.
What’s the Somali for theory? Aragti OR fikrad maskaxeed oo la abuuray.

Somali

for

theory

: aragti OR fikrad maskaxeed oo la abuuray.

Posted on

Task in Somali is hawl OR shaqo OR waajibaad.

In Somali how do you say task? Hawl OR shaqo OR waajibaad.
Q: What’s task in Somali? A: hawl OR shaqo OR waajibaad.
How to say task in Somali. Hawl OR shaqo OR waajibaad.
Say task in Somali. Hawl OR shaqo OR waajibaad.
The Somali word for task is hawl OR shaqo OR waajibaad.
How do you say task in Somali? Hawl OR shaqo OR waajibaad.
Task in Somali vocabulary. Hawl OR shaqo OR waajibaad.
Task, Somali translation: hawl OR shaqo OR waajibaad.
Task in Somali: hawl OR shaqo OR waajibaad.
What is the Somali word for task? Hawl OR shaqo OR waajibaad.
What’s the Somali word for task? It’s hawl OR shaqo OR waajibaad.
Task in Somali translation. Hawl OR shaqo OR waajibaad.
The Somali translation of task is hawl OR shaqo OR waajibaad.
Somali word for task: hawl OR shaqo OR waajibaad.
Translation of task in Somali: hawl OR shaqo OR waajibaad.
Task in Somali is hawl OR shaqo OR waajibaad.
In Somali translation of task. Hawl OR shaqo OR waajibaad.
Task in Somali vocab. Hawl OR shaqo OR waajibaad.
What’s the Somali for task? Hawl OR shaqo OR waajibaad.

Somali

for

task

: hawl OR shaqo OR waajibaad.

Posted on

Turbines in Somali is matoor ama mashiin ku shaqeeya quwada biyahu socdaa dhaliyaan.

In Somali how do you say turbines? Matoor ama mashiin ku shaqeeya quwada biyahu socdaa dhaliyaan.
Q: What’s turbines in Somali? A: matoor ama mashiin ku shaqeeya quwada biyahu socdaa dhaliyaan.
How to say turbines in Somali. Matoor ama mashiin ku shaqeeya quwada biyahu socdaa dhaliyaan.
Say turbines in Somali. Matoor ama mashiin ku shaqeeya quwada biyahu socdaa dhaliyaan.
The Somali word for turbines is matoor ama mashiin ku shaqeeya quwada biyahu socdaa dhaliyaan.
How do you say turbines in Somali? Matoor ama mashiin ku shaqeeya quwada biyahu socdaa dhaliyaan.
Turbines in Somali vocabulary. Matoor ama mashiin ku shaqeeya quwada biyahu socdaa dhaliyaan.
Turbines, Somali translation: matoor ama mashiin ku shaqeeya quwada biyahu socdaa dhaliyaan.
Turbines in Somali: matoor ama mashiin ku shaqeeya quwada biyahu socdaa dhaliyaan.
What is the Somali word for turbines? Matoor ama mashiin ku shaqeeya quwada biyahu socdaa dhaliyaan.
What’s the Somali word for turbines? It’s matoor ama mashiin ku shaqeeya quwada biyahu socdaa dhaliyaan.
Turbines in Somali translation. Matoor ama mashiin ku shaqeeya quwada biyahu socdaa dhaliyaan.
The Somali translation of turbines is matoor ama mashiin ku shaqeeya quwada biyahu socdaa dhaliyaan.
Somali word for turbines: matoor ama mashiin ku shaqeeya quwada biyahu socdaa dhaliyaan.
Translation of turbines in Somali: matoor ama mashiin ku shaqeeya quwada biyahu socdaa dhaliyaan.
Turbines in Somali is matoor ama mashiin ku shaqeeya quwada biyahu socdaa dhaliyaan.
In Somali translation of turbines. Matoor ama mashiin ku shaqeeya quwada biyahu socdaa dhaliyaan.
Turbines in Somali vocab. Matoor ama mashiin ku shaqeeya quwada biyahu socdaa dhaliyaan.
What’s the Somali for turbines? Matoor ama mashiin ku shaqeeya quwada biyahu socdaa dhaliyaan.

Somali

for

turbines

: matoor ama mashiin ku shaqeeya quwada biyahu socdaa dhaliyaan.

Posted on

Trivia in Somali is maalaa-yacni OR.

In Somali how do you say trivia? Maalaa-yacni OR.
Q: What’s trivia in Somali? A: maalaa-yacni OR.
How to say trivia in Somali. Maalaa-yacni OR.
Say trivia in Somali. Maalaa-yacni OR.
The Somali word for trivia is maalaa-yacni OR.
How do you say trivia in Somali? Maalaa-yacni OR.
Trivia in Somali vocabulary. Maalaa-yacni OR.
Trivia, Somali translation: maalaa-yacni OR.
Trivia in Somali: maalaa-yacni OR.
What is the Somali word for trivia? Maalaa-yacni OR.
What’s the Somali word for trivia? It’s maalaa-yacni OR.
Trivia in Somali translation. Maalaa-yacni OR.
The Somali translation of trivia is maalaa-yacni OR.
Somali word for trivia: maalaa-yacni OR.
Translation of trivia in Somali: maalaa-yacni OR.
Trivia in Somali is maalaa-yacni OR.
In Somali translation of trivia. Maalaa-yacni OR.
Trivia in Somali vocab. Maalaa-yacni OR.
What’s the Somali for trivia? Maalaa-yacni OR.

Somali

for

trivia

: maalaa-yacni OR.

Posted on

Travellers in Somali is socdaalayaal OR dalxiisayaal.

In Somali how do you say travellers? Socdaalayaal OR dalxiisayaal.
Q: What’s travellers in Somali? A: socdaalayaal OR dalxiisayaal.
How to say travellers in Somali. Socdaalayaal OR dalxiisayaal.
Say travellers in Somali. Socdaalayaal OR dalxiisayaal.
The Somali word for travellers is socdaalayaal OR dalxiisayaal.
How do you say travellers in Somali? Socdaalayaal OR dalxiisayaal.
Travellers in Somali vocabulary. Socdaalayaal OR dalxiisayaal.
Travellers, Somali translation: socdaalayaal OR dalxiisayaal.
Travellers in Somali: socdaalayaal OR dalxiisayaal.
What is the Somali word for travellers? Socdaalayaal OR dalxiisayaal.
What’s the Somali word for travellers? It’s socdaalayaal OR dalxiisayaal.
Travellers in Somali translation. Socdaalayaal OR dalxiisayaal.
The Somali translation of travellers is socdaalayaal OR dalxiisayaal.
Somali word for travellers: socdaalayaal OR dalxiisayaal.
Translation of travellers in Somali: socdaalayaal OR dalxiisayaal.
Travellers in Somali is socdaalayaal OR dalxiisayaal.
In Somali translation of travellers. Socdaalayaal OR dalxiisayaal.
Travellers in Somali vocab. Socdaalayaal OR dalxiisayaal.
What’s the Somali for travellers? Socdaalayaal OR dalxiisayaal.

Somali

for

travellers

: socdaalayaal OR dalxiisayaal.