Posted on

Strikes in Somali is garaacid OR mudaharaadyo-shaqo.

In Somali how do you say strikes? Garaacid OR mudaharaadyo-shaqo.
Q: What’s strikes in Somali? A: garaacid OR mudaharaadyo-shaqo.
How to say strikes in Somali. Garaacid OR mudaharaadyo-shaqo.
Say strikes in Somali. Garaacid OR mudaharaadyo-shaqo.
The Somali word for strikes is garaacid OR mudaharaadyo-shaqo.
How do you say strikes in Somali? Garaacid OR mudaharaadyo-shaqo.
Strikes in Somali vocabulary. Garaacid OR mudaharaadyo-shaqo.
Strikes, Somali translation: garaacid OR mudaharaadyo-shaqo.
Strikes in Somali: garaacid OR mudaharaadyo-shaqo.
What is the Somali word for strikes? Garaacid OR mudaharaadyo-shaqo.
What’s the Somali word for strikes? It’s garaacid OR mudaharaadyo-shaqo.
Strikes in Somali translation. Garaacid OR mudaharaadyo-shaqo.
The Somali translation of strikes is garaacid OR mudaharaadyo-shaqo.
Somali word for strikes: garaacid OR mudaharaadyo-shaqo.
Translation of strikes in Somali: garaacid OR mudaharaadyo-shaqo.
Strikes in Somali is garaacid OR mudaharaadyo-shaqo.
In Somali translation of strikes. Garaacid OR mudaharaadyo-shaqo.
Strikes in Somali vocab. Garaacid OR mudaharaadyo-shaqo.
What’s the Somali for strikes? Garaacid OR mudaharaadyo-shaqo.

Somali

for

strikes

: garaacid OR mudaharaadyo-shaqo.

Posted on

Stepped in Somali is tallaabo qaadid OR socosho.

In Somali how do you say stepped? Tallaabo qaadid OR socosho.
Q: What’s stepped in Somali? A: tallaabo qaadid OR socosho.
How to say stepped in Somali. Tallaabo qaadid OR socosho.
Say stepped in Somali. Tallaabo qaadid OR socosho.
The Somali word for stepped is tallaabo qaadid OR socosho.
How do you say stepped in Somali? Tallaabo qaadid OR socosho.
Stepped in Somali vocabulary. Tallaabo qaadid OR socosho.
Stepped, Somali translation: tallaabo qaadid OR socosho.
Stepped in Somali: tallaabo qaadid OR socosho.
What is the Somali word for stepped? Tallaabo qaadid OR socosho.
What’s the Somali word for stepped? It’s tallaabo qaadid OR socosho.
Stepped in Somali translation. Tallaabo qaadid OR socosho.
The Somali translation of stepped is tallaabo qaadid OR socosho.
Somali word for stepped: tallaabo qaadid OR socosho.
Translation of stepped in Somali: tallaabo qaadid OR socosho.
Stepped in Somali is tallaabo qaadid OR socosho.
In Somali translation of stepped. Tallaabo qaadid OR socosho.
Stepped in Somali vocab. Tallaabo qaadid OR socosho.
What’s the Somali for stepped? Tallaabo qaadid OR socosho.

Somali

for

stepped

: tallaabo qaadid OR socosho.

Posted on

Stress in Somali is culays OR kacsanaan OR kadeed OR walaac iyo walwal.

In Somali how do you say stress? Culays OR kacsanaan OR kadeed OR walaac iyo walwal.
Q: What’s stress in Somali? A: culays OR kacsanaan OR kadeed OR walaac iyo walwal.
How to say stress in Somali. Culays OR kacsanaan OR kadeed OR walaac iyo walwal.
Say stress in Somali. Culays OR kacsanaan OR kadeed OR walaac iyo walwal.
The Somali word for stress is culays OR kacsanaan OR kadeed OR walaac iyo walwal.
How do you say stress in Somali? Culays OR kacsanaan OR kadeed OR walaac iyo walwal.
Stress in Somali vocabulary. Culays OR kacsanaan OR kadeed OR walaac iyo walwal.
Stress, Somali translation: culays OR kacsanaan OR kadeed OR walaac iyo walwal.
Stress in Somali: culays OR kacsanaan OR kadeed OR walaac iyo walwal.
What is the Somali word for stress? Culays OR kacsanaan OR kadeed OR walaac iyo walwal.
What’s the Somali word for stress? It’s culays OR kacsanaan OR kadeed OR walaac iyo walwal.
Stress in Somali translation. Culays OR kacsanaan OR kadeed OR walaac iyo walwal.
The Somali translation of stress is culays OR kacsanaan OR kadeed OR walaac iyo walwal.
Somali word for stress: culays OR kacsanaan OR kadeed OR walaac iyo walwal.
Translation of stress in Somali: culays OR kacsanaan OR kadeed OR walaac iyo walwal.
Stress in Somali is culays OR kacsanaan OR kadeed OR walaac iyo walwal.
In Somali translation of stress. Culays OR kacsanaan OR kadeed OR walaac iyo walwal.
Stress in Somali vocab. Culays OR kacsanaan OR kadeed OR walaac iyo walwal.
What’s the Somali for stress? Culays OR kacsanaan OR kadeed OR walaac iyo walwal.

Somali

for

stress

: culays OR kacsanaan OR kadeed OR walaac iyo walwal.

Posted on

Sheds in Somali is cariishyo OR sandaqaddo yar-yar oo guriga gadaashiis laga dhiso.

In Somali how do you say sheds? Cariishyo OR sandaqaddo yar-yar oo guriga gadaashiis laga dhiso.
Q: What’s sheds in Somali? A: cariishyo OR sandaqaddo yar-yar oo guriga gadaashiis laga dhiso.
How to say sheds in Somali. Cariishyo OR sandaqaddo yar-yar oo guriga gadaashiis laga dhiso.
Say sheds in Somali. Cariishyo OR sandaqaddo yar-yar oo guriga gadaashiis laga dhiso.
The Somali word for sheds is cariishyo OR sandaqaddo yar-yar oo guriga gadaashiis laga dhiso.
How do you say sheds in Somali? Cariishyo OR sandaqaddo yar-yar oo guriga gadaashiis laga dhiso.
Sheds in Somali vocabulary. Cariishyo OR sandaqaddo yar-yar oo guriga gadaashiis laga dhiso.
Sheds, Somali translation: cariishyo OR sandaqaddo yar-yar oo guriga gadaashiis laga dhiso.
Sheds in Somali: cariishyo OR sandaqaddo yar-yar oo guriga gadaashiis laga dhiso.
What is the Somali word for sheds? Cariishyo OR sandaqaddo yar-yar oo guriga gadaashiis laga dhiso.
What’s the Somali word for sheds? It’s cariishyo OR sandaqaddo yar-yar oo guriga gadaashiis laga dhiso.
Sheds in Somali translation. Cariishyo OR sandaqaddo yar-yar oo guriga gadaashiis laga dhiso.
The Somali translation of sheds is cariishyo OR sandaqaddo yar-yar oo guriga gadaashiis laga dhiso.
Somali word for sheds: cariishyo OR sandaqaddo yar-yar oo guriga gadaashiis laga dhiso.
Translation of sheds in Somali: cariishyo OR sandaqaddo yar-yar oo guriga gadaashiis laga dhiso.
Sheds in Somali is cariishyo OR sandaqaddo yar-yar oo guriga gadaashiis laga dhiso.
In Somali translation of sheds. Cariishyo OR sandaqaddo yar-yar oo guriga gadaashiis laga dhiso.
Sheds in Somali vocab. Cariishyo OR sandaqaddo yar-yar oo guriga gadaashiis laga dhiso.
What’s the Somali for sheds? Cariishyo OR sandaqaddo yar-yar oo guriga gadaashiis laga dhiso.

Somali

for

sheds

: cariishyo OR sandaqaddo yar-yar oo guriga gadaashiis laga dhiso.