Posted on

Sandy in Somali is ciid leh OR ciid u eeg OR cammuud badan.

In Somali how do you say sandy? Ciid leh OR ciid u eeg OR cammuud badan.
Q: What’s sandy in Somali? A: ciid leh OR ciid u eeg OR cammuud badan.
How to say sandy in Somali. Ciid leh OR ciid u eeg OR cammuud badan.
Say sandy in Somali. Ciid leh OR ciid u eeg OR cammuud badan.
The Somali word for sandy is ciid leh OR ciid u eeg OR cammuud badan.
How do you say sandy in Somali? Ciid leh OR ciid u eeg OR cammuud badan.
Sandy in Somali vocabulary. Ciid leh OR ciid u eeg OR cammuud badan.
Sandy, Somali translation: ciid leh OR ciid u eeg OR cammuud badan.
Sandy in Somali: ciid leh OR ciid u eeg OR cammuud badan.
What is the Somali word for sandy? Ciid leh OR ciid u eeg OR cammuud badan.
What’s the Somali word for sandy? It’s ciid leh OR ciid u eeg OR cammuud badan.
Sandy in Somali translation. Ciid leh OR ciid u eeg OR cammuud badan.
The Somali translation of sandy is ciid leh OR ciid u eeg OR cammuud badan.
Somali word for sandy: ciid leh OR ciid u eeg OR cammuud badan.
Translation of sandy in Somali: ciid leh OR ciid u eeg OR cammuud badan.
Sandy in Somali is ciid leh OR ciid u eeg OR cammuud badan.
In Somali translation of sandy. Ciid leh OR ciid u eeg OR cammuud badan.
Sandy in Somali vocab. Ciid leh OR ciid u eeg OR cammuud badan.
What’s the Somali for sandy? Ciid leh OR ciid u eeg OR cammuud badan.

Somali

for

sandy

: ciid leh OR ciid u eeg OR cammuud badan.

Posted on

Songwriter in Somali is qofka heesaha qora.

In Somali how do you say songwriter? Qofka heesaha qora.
Q: What’s songwriter in Somali? A: qofka heesaha qora.
How to say songwriter in Somali. Qofka heesaha qora.
Say songwriter in Somali. Qofka heesaha qora.
The Somali word for songwriter is qofka heesaha qora.
How do you say songwriter in Somali? Qofka heesaha qora.
Songwriter in Somali vocabulary. Qofka heesaha qora.
Songwriter, Somali translation: qofka heesaha qora.
Songwriter in Somali: qofka heesaha qora.
What is the Somali word for songwriter? Qofka heesaha qora.
What’s the Somali word for songwriter? It’s qofka heesaha qora.
Songwriter in Somali translation. Qofka heesaha qora.
The Somali translation of songwriter is qofka heesaha qora.
Somali word for songwriter: qofka heesaha qora.
Translation of songwriter in Somali: qofka heesaha qora.
Songwriter in Somali is qofka heesaha qora.
In Somali translation of songwriter. Qofka heesaha qora.
Songwriter in Somali vocab. Qofka heesaha qora.
What’s the Somali for songwriter? Qofka heesaha qora.

Somali

for

songwriter

: qofka heesaha qora.

Posted on

Stick in Somali is ul OR qori OR ku dhajin.

In Somali how do you say stick? Ul OR qori OR ku dhajin.
Q: What’s stick in Somali? A: ul OR qori OR ku dhajin.
How to say stick in Somali. Ul OR qori OR ku dhajin.
Say stick in Somali. Ul OR qori OR ku dhajin.
The Somali word for stick is ul OR qori OR ku dhajin.
How do you say stick in Somali? Ul OR qori OR ku dhajin.
Stick in Somali vocabulary. Ul OR qori OR ku dhajin.
Stick, Somali translation: ul OR qori OR ku dhajin.
Stick in Somali: ul OR qori OR ku dhajin.
What is the Somali word for stick? Ul OR qori OR ku dhajin.
What’s the Somali word for stick? It’s ul OR qori OR ku dhajin.
Stick in Somali translation. Ul OR qori OR ku dhajin.
The Somali translation of stick is ul OR qori OR ku dhajin.
Somali word for stick: ul OR qori OR ku dhajin.
Translation of stick in Somali: ul OR qori OR ku dhajin.
Stick in Somali is ul OR qori OR ku dhajin.
In Somali translation of stick. Ul OR qori OR ku dhajin.
Stick in Somali vocab. Ul OR qori OR ku dhajin.
What’s the Somali for stick? Ul OR qori OR ku dhajin.

Somali

for

stick

: ul OR qori OR ku dhajin.

Posted on

Southern in Somali is ee koonfureed OR xaga koonfurta.

In Somali how do you say southern? Ee koonfureed OR xaga koonfurta.
Q: What’s southern in Somali? A: ee koonfureed OR xaga koonfurta.
How to say southern in Somali. Ee koonfureed OR xaga koonfurta.
Say southern in Somali. Ee koonfureed OR xaga koonfurta.
The Somali word for southern is ee koonfureed OR xaga koonfurta.
How do you say southern in Somali? Ee koonfureed OR xaga koonfurta.
Southern in Somali vocabulary. Ee koonfureed OR xaga koonfurta.
Southern, Somali translation: ee koonfureed OR xaga koonfurta.
Southern in Somali: ee koonfureed OR xaga koonfurta.
What is the Somali word for southern? Ee koonfureed OR xaga koonfurta.
What’s the Somali word for southern? It’s ee koonfureed OR xaga koonfurta.
Southern in Somali translation. Ee koonfureed OR xaga koonfurta.
The Somali translation of southern is ee koonfureed OR xaga koonfurta.
Somali word for southern: ee koonfureed OR xaga koonfurta.
Translation of southern in Somali: ee koonfureed OR xaga koonfurta.
Southern in Somali is ee koonfureed OR xaga koonfurta.
In Somali translation of southern. Ee koonfureed OR xaga koonfurta.
Southern in Somali vocab. Ee koonfureed OR xaga koonfurta.
What’s the Somali for southern? Ee koonfureed OR xaga koonfurta.

Somali

for

southern

: ee koonfureed OR xaga koonfurta.

Posted on

Subjects in Somali is maadooyin OR mowduucyo.

In Somali how do you say subjects? Maadooyin OR mowduucyo.
Q: What’s subjects in Somali? A: maadooyin OR mowduucyo.
How to say subjects in Somali. Maadooyin OR mowduucyo.
Say subjects in Somali. Maadooyin OR mowduucyo.
The Somali word for subjects is maadooyin OR mowduucyo.
How do you say subjects in Somali? Maadooyin OR mowduucyo.
Subjects in Somali vocabulary. Maadooyin OR mowduucyo.
Subjects, Somali translation: maadooyin OR mowduucyo.
Subjects in Somali: maadooyin OR mowduucyo.
What is the Somali word for subjects? Maadooyin OR mowduucyo.
What’s the Somali word for subjects? It’s maadooyin OR mowduucyo.
Subjects in Somali translation. Maadooyin OR mowduucyo.
The Somali translation of subjects is maadooyin OR mowduucyo.
Somali word for subjects: maadooyin OR mowduucyo.
Translation of subjects in Somali: maadooyin OR mowduucyo.
Subjects in Somali is maadooyin OR mowduucyo.
In Somali translation of subjects. Maadooyin OR mowduucyo.
Subjects in Somali vocab. Maadooyin OR mowduucyo.
What’s the Somali for subjects? Maadooyin OR mowduucyo.

Somali

for

subjects

: maadooyin OR mowduucyo.

Posted on

Spots in Somali is barro OR gaashiyo OR dhibco.

In Somali how do you say spots? Barro OR gaashiyo OR dhibco.
Q: What’s spots in Somali? A: barro OR gaashiyo OR dhibco.
How to say spots in Somali. Barro OR gaashiyo OR dhibco.
Say spots in Somali. Barro OR gaashiyo OR dhibco.
The Somali word for spots is barro OR gaashiyo OR dhibco.
How do you say spots in Somali? Barro OR gaashiyo OR dhibco.
Spots in Somali vocabulary. Barro OR gaashiyo OR dhibco.
Spots, Somali translation: barro OR gaashiyo OR dhibco.
Spots in Somali: barro OR gaashiyo OR dhibco.
What is the Somali word for spots? Barro OR gaashiyo OR dhibco.
What’s the Somali word for spots? It’s barro OR gaashiyo OR dhibco.
Spots in Somali translation. Barro OR gaashiyo OR dhibco.
The Somali translation of spots is barro OR gaashiyo OR dhibco.
Somali word for spots: barro OR gaashiyo OR dhibco.
Translation of spots in Somali: barro OR gaashiyo OR dhibco.
Spots in Somali is barro OR gaashiyo OR dhibco.
In Somali translation of spots. Barro OR gaashiyo OR dhibco.
Spots in Somali vocab. Barro OR gaashiyo OR dhibco.
What’s the Somali for spots? Barro OR gaashiyo OR dhibco.

Somali

for

spots

: barro OR gaashiyo OR dhibco.

Posted on

Supposed in Somali is la rabay OR ay ahayd OR wax loo baahnaa inay dacaan oo kale.

In Somali how do you say supposed? La rabay OR ay ahayd OR wax loo baahnaa inay dacaan oo kale.
Q: What’s supposed in Somali? A: la rabay OR ay ahayd OR wax loo baahnaa inay dacaan oo kale.
How to say supposed in Somali. La rabay OR ay ahayd OR wax loo baahnaa inay dacaan oo kale.
Say supposed in Somali. La rabay OR ay ahayd OR wax loo baahnaa inay dacaan oo kale.
The Somali word for supposed is la rabay OR ay ahayd OR wax loo baahnaa inay dacaan oo kale.
How do you say supposed in Somali? La rabay OR ay ahayd OR wax loo baahnaa inay dacaan oo kale.
Supposed in Somali vocabulary. La rabay OR ay ahayd OR wax loo baahnaa inay dacaan oo kale.
Supposed, Somali translation: la rabay OR ay ahayd OR wax loo baahnaa inay dacaan oo kale.
Supposed in Somali: la rabay OR ay ahayd OR wax loo baahnaa inay dacaan oo kale.
What is the Somali word for supposed? La rabay OR ay ahayd OR wax loo baahnaa inay dacaan oo kale.
What’s the Somali word for supposed? It’s la rabay OR ay ahayd OR wax loo baahnaa inay dacaan oo kale.
Supposed in Somali translation. La rabay OR ay ahayd OR wax loo baahnaa inay dacaan oo kale.
The Somali translation of supposed is la rabay OR ay ahayd OR wax loo baahnaa inay dacaan oo kale.
Somali word for supposed: la rabay OR ay ahayd OR wax loo baahnaa inay dacaan oo kale.
Translation of supposed in Somali: la rabay OR ay ahayd OR wax loo baahnaa inay dacaan oo kale.
Supposed in Somali is la rabay OR ay ahayd OR wax loo baahnaa inay dacaan oo kale.
In Somali translation of supposed. La rabay OR ay ahayd OR wax loo baahnaa inay dacaan oo kale.
Supposed in Somali vocab. La rabay OR ay ahayd OR wax loo baahnaa inay dacaan oo kale.
What’s the Somali for supposed? La rabay OR ay ahayd OR wax loo baahnaa inay dacaan oo kale.

Somali

for

supposed

: la rabay OR ay ahayd OR wax loo baahnaa inay dacaan oo kale.

Posted on

Shaky in Somali is aan adkayn OR ruxmaya.

In Somali how do you say shaky? Aan adkayn OR ruxmaya.
Q: What’s shaky in Somali? A: aan adkayn OR ruxmaya.
How to say shaky in Somali. Aan adkayn OR ruxmaya.
Say shaky in Somali. Aan adkayn OR ruxmaya.
The Somali word for shaky is aan adkayn OR ruxmaya.
How do you say shaky in Somali? Aan adkayn OR ruxmaya.
Shaky in Somali vocabulary. Aan adkayn OR ruxmaya.
Shaky, Somali translation: aan adkayn OR ruxmaya.
Shaky in Somali: aan adkayn OR ruxmaya.
What is the Somali word for shaky? Aan adkayn OR ruxmaya.
What’s the Somali word for shaky? It’s aan adkayn OR ruxmaya.
Shaky in Somali translation. Aan adkayn OR ruxmaya.
The Somali translation of shaky is aan adkayn OR ruxmaya.
Somali word for shaky: aan adkayn OR ruxmaya.
Translation of shaky in Somali: aan adkayn OR ruxmaya.
Shaky in Somali is aan adkayn OR ruxmaya.
In Somali translation of shaky. Aan adkayn OR ruxmaya.
Shaky in Somali vocab. Aan adkayn OR ruxmaya.
What’s the Somali for shaky? Aan adkayn OR ruxmaya.

Somali

for

shaky

: aan adkayn OR ruxmaya.

Posted on

Sets in Somali is gooyn OR meel-dhigid OR diyaarin OR isku hagaajin.

In Somali how do you say sets? Gooyn OR meel-dhigid OR diyaarin OR isku hagaajin.
Q: What’s sets in Somali? A: gooyn OR meel-dhigid OR diyaarin OR isku hagaajin.
How to say sets in Somali. Gooyn OR meel-dhigid OR diyaarin OR isku hagaajin.
Say sets in Somali. Gooyn OR meel-dhigid OR diyaarin OR isku hagaajin.
The Somali word for sets is gooyn OR meel-dhigid OR diyaarin OR isku hagaajin.
How do you say sets in Somali? Gooyn OR meel-dhigid OR diyaarin OR isku hagaajin.
Sets in Somali vocabulary. Gooyn OR meel-dhigid OR diyaarin OR isku hagaajin.
Sets, Somali translation: gooyn OR meel-dhigid OR diyaarin OR isku hagaajin.
Sets in Somali: gooyn OR meel-dhigid OR diyaarin OR isku hagaajin.
What is the Somali word for sets? Gooyn OR meel-dhigid OR diyaarin OR isku hagaajin.
What’s the Somali word for sets? It’s gooyn OR meel-dhigid OR diyaarin OR isku hagaajin.
Sets in Somali translation. Gooyn OR meel-dhigid OR diyaarin OR isku hagaajin.
The Somali translation of sets is gooyn OR meel-dhigid OR diyaarin OR isku hagaajin.
Somali word for sets: gooyn OR meel-dhigid OR diyaarin OR isku hagaajin.
Translation of sets in Somali: gooyn OR meel-dhigid OR diyaarin OR isku hagaajin.
Sets in Somali is gooyn OR meel-dhigid OR diyaarin OR isku hagaajin.
In Somali translation of sets. Gooyn OR meel-dhigid OR diyaarin OR isku hagaajin.
Sets in Somali vocab. Gooyn OR meel-dhigid OR diyaarin OR isku hagaajin.
What’s the Somali for sets? Gooyn OR meel-dhigid OR diyaarin OR isku hagaajin.

Somali

for

sets

: gooyn OR meel-dhigid OR diyaarin OR isku hagaajin.

Posted on

Stream in Somali is durdur OR burqasho.

In Somali how do you say stream? Durdur OR burqasho.
Q: What’s stream in Somali? A: durdur OR burqasho.
How to say stream in Somali. Durdur OR burqasho.
Say stream in Somali. Durdur OR burqasho.
The Somali word for stream is durdur OR burqasho.
How do you say stream in Somali? Durdur OR burqasho.
Stream in Somali vocabulary. Durdur OR burqasho.
Stream, Somali translation: durdur OR burqasho.
Stream in Somali: durdur OR burqasho.
What is the Somali word for stream? Durdur OR burqasho.
What’s the Somali word for stream? It’s durdur OR burqasho.
Stream in Somali translation. Durdur OR burqasho.
The Somali translation of stream is durdur OR burqasho.
Somali word for stream: durdur OR burqasho.
Translation of stream in Somali: durdur OR burqasho.
Stream in Somali is durdur OR burqasho.
In Somali translation of stream. Durdur OR burqasho.
Stream in Somali vocab. Durdur OR burqasho.
What’s the Somali for stream? Durdur OR burqasho.

Somali

for

stream

: durdur OR burqasho.