Posted on

Stuck in Somali is ku dhagan OR xanniban.

In Somali how do you say stuck? Ku dhagan OR xanniban.
Q: What’s stuck in Somali? A: ku dhagan OR xanniban.
How to say stuck in Somali. Ku dhagan OR xanniban.
Say stuck in Somali. Ku dhagan OR xanniban.
The Somali word for stuck is ku dhagan OR xanniban.
How do you say stuck in Somali? Ku dhagan OR xanniban.
Stuck in Somali vocabulary. Ku dhagan OR xanniban.
Stuck, Somali translation: ku dhagan OR xanniban.
Stuck in Somali: ku dhagan OR xanniban.
What is the Somali word for stuck? Ku dhagan OR xanniban.
What’s the Somali word for stuck? It’s ku dhagan OR xanniban.
Stuck in Somali translation. Ku dhagan OR xanniban.
The Somali translation of stuck is ku dhagan OR xanniban.
Somali word for stuck: ku dhagan OR xanniban.
Translation of stuck in Somali: ku dhagan OR xanniban.
Stuck in Somali is ku dhagan OR xanniban.
In Somali translation of stuck. Ku dhagan OR xanniban.
Stuck in Somali vocab. Ku dhagan OR xanniban.
What’s the Somali for stuck? Ku dhagan OR xanniban.

Somali

for

stuck

: ku dhagan OR xanniban.

Posted on

Suspect in Somali is ka shakiyid OR tuhmid OR malayn.

In Somali how do you say suspect? Ka shakiyid OR tuhmid OR malayn.
Q: What’s suspect in Somali? A: ka shakiyid OR tuhmid OR malayn.
How to say suspect in Somali. Ka shakiyid OR tuhmid OR malayn.
Say suspect in Somali. Ka shakiyid OR tuhmid OR malayn.
The Somali word for suspect is ka shakiyid OR tuhmid OR malayn.
How do you say suspect in Somali? Ka shakiyid OR tuhmid OR malayn.
Suspect in Somali vocabulary. Ka shakiyid OR tuhmid OR malayn.
Suspect, Somali translation: ka shakiyid OR tuhmid OR malayn.
Suspect in Somali: ka shakiyid OR tuhmid OR malayn.
What is the Somali word for suspect? Ka shakiyid OR tuhmid OR malayn.
What’s the Somali word for suspect? It’s ka shakiyid OR tuhmid OR malayn.
Suspect in Somali translation. Ka shakiyid OR tuhmid OR malayn.
The Somali translation of suspect is ka shakiyid OR tuhmid OR malayn.
Somali word for suspect: ka shakiyid OR tuhmid OR malayn.
Translation of suspect in Somali: ka shakiyid OR tuhmid OR malayn.
Suspect in Somali is ka shakiyid OR tuhmid OR malayn.
In Somali translation of suspect. Ka shakiyid OR tuhmid OR malayn.
Suspect in Somali vocab. Ka shakiyid OR tuhmid OR malayn.
What’s the Somali for suspect? Ka shakiyid OR tuhmid OR malayn.

Somali

for

suspect

: ka shakiyid OR tuhmid OR malayn.

Posted on

Speaks in Somali is hadlid OR hadlaa.

In Somali how do you say speaks? Hadlid OR hadlaa.
Q: What’s speaks in Somali? A: hadlid OR hadlaa.
How to say speaks in Somali. Hadlid OR hadlaa.
Say speaks in Somali. Hadlid OR hadlaa.
The Somali word for speaks is hadlid OR hadlaa.
How do you say speaks in Somali? Hadlid OR hadlaa.
Speaks in Somali vocabulary. Hadlid OR hadlaa.
Speaks, Somali translation: hadlid OR hadlaa.
Speaks in Somali: hadlid OR hadlaa.
What is the Somali word for speaks? Hadlid OR hadlaa.
What’s the Somali word for speaks? It’s hadlid OR hadlaa.
Speaks in Somali translation. Hadlid OR hadlaa.
The Somali translation of speaks is hadlid OR hadlaa.
Somali word for speaks: hadlid OR hadlaa.
Translation of speaks in Somali: hadlid OR hadlaa.
Speaks in Somali is hadlid OR hadlaa.
In Somali translation of speaks. Hadlid OR hadlaa.
Speaks in Somali vocab. Hadlid OR hadlaa.
What’s the Somali for speaks? Hadlid OR hadlaa.

Somali

for

speaks

: hadlid OR hadlaa.

Posted on

Surface in Somali is sagxad OR dusha soo marid.

In Somali how do you say surface? Sagxad OR dusha soo marid.
Q: What’s surface in Somali? A: sagxad OR dusha soo marid.
How to say surface in Somali. Sagxad OR dusha soo marid.
Say surface in Somali. Sagxad OR dusha soo marid.
The Somali word for surface is sagxad OR dusha soo marid.
How do you say surface in Somali? Sagxad OR dusha soo marid.
Surface in Somali vocabulary. Sagxad OR dusha soo marid.
Surface, Somali translation: sagxad OR dusha soo marid.
Surface in Somali: sagxad OR dusha soo marid.
What is the Somali word for surface? Sagxad OR dusha soo marid.
What’s the Somali word for surface? It’s sagxad OR dusha soo marid.
Surface in Somali translation. Sagxad OR dusha soo marid.
The Somali translation of surface is sagxad OR dusha soo marid.
Somali word for surface: sagxad OR dusha soo marid.
Translation of surface in Somali: sagxad OR dusha soo marid.
Surface in Somali is sagxad OR dusha soo marid.
In Somali translation of surface. Sagxad OR dusha soo marid.
Surface in Somali vocab. Sagxad OR dusha soo marid.
What’s the Somali for surface? Sagxad OR dusha soo marid.

Somali

for

surface

: sagxad OR dusha soo marid.

Posted on

Shame in Somali is ceeb OR ceebayn.

In Somali how do you say shame? Ceeb OR ceebayn.
Q: What’s shame in Somali? A: ceeb OR ceebayn.
How to say shame in Somali. Ceeb OR ceebayn.
Say shame in Somali. Ceeb OR ceebayn.
The Somali word for shame is ceeb OR ceebayn.
How do you say shame in Somali? Ceeb OR ceebayn.
Shame in Somali vocabulary. Ceeb OR ceebayn.
Shame, Somali translation: ceeb OR ceebayn.
Shame in Somali: ceeb OR ceebayn.
What is the Somali word for shame? Ceeb OR ceebayn.
What’s the Somali word for shame? It’s ceeb OR ceebayn.
Shame in Somali translation. Ceeb OR ceebayn.
The Somali translation of shame is ceeb OR ceebayn.
Somali word for shame: ceeb OR ceebayn.
Translation of shame in Somali: ceeb OR ceebayn.
Shame in Somali is ceeb OR ceebayn.
In Somali translation of shame. Ceeb OR ceebayn.
Shame in Somali vocab. Ceeb OR ceebayn.
What’s the Somali for shame? Ceeb OR ceebayn.

Somali

for

shame

: ceeb OR ceebayn.

Posted on

Survive in Somali is noolaansho OR badbaadid.

In Somali how do you say survive? Noolaansho OR badbaadid.
Q: What’s survive in Somali? A: noolaansho OR badbaadid.
How to say survive in Somali. Noolaansho OR badbaadid.
Say survive in Somali. Noolaansho OR badbaadid.
The Somali word for survive is noolaansho OR badbaadid.
How do you say survive in Somali? Noolaansho OR badbaadid.
Survive in Somali vocabulary. Noolaansho OR badbaadid.
Survive, Somali translation: noolaansho OR badbaadid.
Survive in Somali: noolaansho OR badbaadid.
What is the Somali word for survive? Noolaansho OR badbaadid.
What’s the Somali word for survive? It’s noolaansho OR badbaadid.
Survive in Somali translation. Noolaansho OR badbaadid.
The Somali translation of survive is noolaansho OR badbaadid.
Somali word for survive: noolaansho OR badbaadid.
Translation of survive in Somali: noolaansho OR badbaadid.
Survive in Somali is noolaansho OR badbaadid.
In Somali translation of survive. Noolaansho OR badbaadid.
Survive in Somali vocab. Noolaansho OR badbaadid.
What’s the Somali for survive? Noolaansho OR badbaadid.

Somali

for

survive

: noolaansho OR badbaadid.

Posted on

Selected in Somali is doortay OR xushay.

In Somali how do you say selected? Doortay OR xushay.
Q: What’s selected in Somali? A: doortay OR xushay.
How to say selected in Somali. Doortay OR xushay.
Say selected in Somali. Doortay OR xushay.
The Somali word for selected is doortay OR xushay.
How do you say selected in Somali? Doortay OR xushay.
Selected in Somali vocabulary. Doortay OR xushay.
Selected, Somali translation: doortay OR xushay.
Selected in Somali: doortay OR xushay.
What is the Somali word for selected? Doortay OR xushay.
What’s the Somali word for selected? It’s doortay OR xushay.
Selected in Somali translation. Doortay OR xushay.
The Somali translation of selected is doortay OR xushay.
Somali word for selected: doortay OR xushay.
Translation of selected in Somali: doortay OR xushay.
Selected in Somali is doortay OR xushay.
In Somali translation of selected. Doortay OR xushay.
Selected in Somali vocab. Doortay OR xushay.
What’s the Somali for selected? Doortay OR xushay.

Somali

for

selected

: doortay OR xushay.

Posted on

Stages in Somali is marxalado OR masraxyo.

In Somali how do you say stages? Marxalado OR masraxyo.
Q: What’s stages in Somali? A: marxalado OR masraxyo.
How to say stages in Somali. Marxalado OR masraxyo.
Say stages in Somali. Marxalado OR masraxyo.
The Somali word for stages is marxalado OR masraxyo.
How do you say stages in Somali? Marxalado OR masraxyo.
Stages in Somali vocabulary. Marxalado OR masraxyo.
Stages, Somali translation: marxalado OR masraxyo.
Stages in Somali: marxalado OR masraxyo.
What is the Somali word for stages? Marxalado OR masraxyo.
What’s the Somali word for stages? It’s marxalado OR masraxyo.
Stages in Somali translation. Marxalado OR masraxyo.
The Somali translation of stages is marxalado OR masraxyo.
Somali word for stages: marxalado OR masraxyo.
Translation of stages in Somali: marxalado OR masraxyo.
Stages in Somali is marxalado OR masraxyo.
In Somali translation of stages. Marxalado OR masraxyo.
Stages in Somali vocab. Marxalado OR masraxyo.
What’s the Somali for stages? Marxalado OR masraxyo.

Somali

for

stages

: marxalado OR masraxyo.

Posted on

Schemes in Somali is mu’aamarooyin OR khidaddo OR qorshayaal qarsoodi ah.

In Somali how do you say schemes? Mu’aamarooyin OR khidaddo OR qorshayaal qarsoodi ah.
Q: What’s schemes in Somali? A: mu’aamarooyin OR khidaddo OR qorshayaal qarsoodi ah.
How to say schemes in Somali. Mu’aamarooyin OR khidaddo OR qorshayaal qarsoodi ah.
Say schemes in Somali. Mu’aamarooyin OR khidaddo OR qorshayaal qarsoodi ah.
The Somali word for schemes is mu’aamarooyin OR khidaddo OR qorshayaal qarsoodi ah.
How do you say schemes in Somali? Mu’aamarooyin OR khidaddo OR qorshayaal qarsoodi ah.
Schemes in Somali vocabulary. Mu’aamarooyin OR khidaddo OR qorshayaal qarsoodi ah.
Schemes, Somali translation: mu’aamarooyin OR khidaddo OR qorshayaal qarsoodi ah.
Schemes in Somali: mu’aamarooyin OR khidaddo OR qorshayaal qarsoodi ah.
What is the Somali word for schemes? Mu’aamarooyin OR khidaddo OR qorshayaal qarsoodi ah.
What’s the Somali word for schemes? It’s mu’aamarooyin OR khidaddo OR qorshayaal qarsoodi ah.
Schemes in Somali translation. Mu’aamarooyin OR khidaddo OR qorshayaal qarsoodi ah.
The Somali translation of schemes is mu’aamarooyin OR khidaddo OR qorshayaal qarsoodi ah.
Somali word for schemes: mu’aamarooyin OR khidaddo OR qorshayaal qarsoodi ah.
Translation of schemes in Somali: mu’aamarooyin OR khidaddo OR qorshayaal qarsoodi ah.
Schemes in Somali is mu’aamarooyin OR khidaddo OR qorshayaal qarsoodi ah.
In Somali translation of schemes. Mu’aamarooyin OR khidaddo OR qorshayaal qarsoodi ah.
Schemes in Somali vocab. Mu’aamarooyin OR khidaddo OR qorshayaal qarsoodi ah.
What’s the Somali for schemes? Mu’aamarooyin OR khidaddo OR qorshayaal qarsoodi ah.

Somali

for

schemes

: mu’aamarooyin OR khidaddo OR qorshayaal qarsoodi ah.

Posted on

Staying in Somali is joogid OR dib-u-dhigid OR ajalid.

In Somali how do you say staying? Joogid OR dib-u-dhigid OR ajalid.
Q: What’s staying in Somali? A: joogid OR dib-u-dhigid OR ajalid.
How to say staying in Somali. Joogid OR dib-u-dhigid OR ajalid.
Say staying in Somali. Joogid OR dib-u-dhigid OR ajalid.
The Somali word for staying is joogid OR dib-u-dhigid OR ajalid.
How do you say staying in Somali? Joogid OR dib-u-dhigid OR ajalid.
Staying in Somali vocabulary. Joogid OR dib-u-dhigid OR ajalid.
Staying, Somali translation: joogid OR dib-u-dhigid OR ajalid.
Staying in Somali: joogid OR dib-u-dhigid OR ajalid.
What is the Somali word for staying? Joogid OR dib-u-dhigid OR ajalid.
What’s the Somali word for staying? It’s joogid OR dib-u-dhigid OR ajalid.
Staying in Somali translation. Joogid OR dib-u-dhigid OR ajalid.
The Somali translation of staying is joogid OR dib-u-dhigid OR ajalid.
Somali word for staying: joogid OR dib-u-dhigid OR ajalid.
Translation of staying in Somali: joogid OR dib-u-dhigid OR ajalid.
Staying in Somali is joogid OR dib-u-dhigid OR ajalid.
In Somali translation of staying. Joogid OR dib-u-dhigid OR ajalid.
Staying in Somali vocab. Joogid OR dib-u-dhigid OR ajalid.
What’s the Somali for staying? Joogid OR dib-u-dhigid OR ajalid.

Somali

for

staying

: joogid OR dib-u-dhigid OR ajalid.