Posted on

Secondary in Somali is sare OR soo raaca OR ka muhiimad yar.

In Somali how do you say secondary? Sare OR soo raaca OR ka muhiimad yar.
Q: What’s secondary in Somali? A: sare OR soo raaca OR ka muhiimad yar.
How to say secondary in Somali. Sare OR soo raaca OR ka muhiimad yar.
Say secondary in Somali. Sare OR soo raaca OR ka muhiimad yar.
The Somali word for secondary is sare OR soo raaca OR ka muhiimad yar.
How do you say secondary in Somali? Sare OR soo raaca OR ka muhiimad yar.
Secondary in Somali vocabulary. Sare OR soo raaca OR ka muhiimad yar.
Secondary, Somali translation: sare OR soo raaca OR ka muhiimad yar.
Secondary in Somali: sare OR soo raaca OR ka muhiimad yar.
What is the Somali word for secondary? Sare OR soo raaca OR ka muhiimad yar.
What’s the Somali word for secondary? It’s sare OR soo raaca OR ka muhiimad yar.
Secondary in Somali translation. Sare OR soo raaca OR ka muhiimad yar.
The Somali translation of secondary is sare OR soo raaca OR ka muhiimad yar.
Somali word for secondary: sare OR soo raaca OR ka muhiimad yar.
Translation of secondary in Somali: sare OR soo raaca OR ka muhiimad yar.
Secondary in Somali is sare OR soo raaca OR ka muhiimad yar.
In Somali translation of secondary. Sare OR soo raaca OR ka muhiimad yar.
Secondary in Somali vocab. Sare OR soo raaca OR ka muhiimad yar.
What’s the Somali for secondary? Sare OR soo raaca OR ka muhiimad yar.

Somali

for

secondary

: sare OR soo raaca OR ka muhiimad yar.

Posted on

Supported in Somali is taageeray OR caawiyey OR gargaaray.

In Somali how do you say supported? Taageeray OR caawiyey OR gargaaray.
Q: What’s supported in Somali? A: taageeray OR caawiyey OR gargaaray.
How to say supported in Somali. Taageeray OR caawiyey OR gargaaray.
Say supported in Somali. Taageeray OR caawiyey OR gargaaray.
The Somali word for supported is taageeray OR caawiyey OR gargaaray.
How do you say supported in Somali? Taageeray OR caawiyey OR gargaaray.
Supported in Somali vocabulary. Taageeray OR caawiyey OR gargaaray.
Supported, Somali translation: taageeray OR caawiyey OR gargaaray.
Supported in Somali: taageeray OR caawiyey OR gargaaray.
What is the Somali word for supported? Taageeray OR caawiyey OR gargaaray.
What’s the Somali word for supported? It’s taageeray OR caawiyey OR gargaaray.
Supported in Somali translation. Taageeray OR caawiyey OR gargaaray.
The Somali translation of supported is taageeray OR caawiyey OR gargaaray.
Somali word for supported: taageeray OR caawiyey OR gargaaray.
Translation of supported in Somali: taageeray OR caawiyey OR gargaaray.
Supported in Somali is taageeray OR caawiyey OR gargaaray.
In Somali translation of supported. Taageeray OR caawiyey OR gargaaray.
Supported in Somali vocab. Taageeray OR caawiyey OR gargaaray.
What’s the Somali for supported? Taageeray OR caawiyey OR gargaaray.

Somali

for

supported

: taageeray OR caawiyey OR gargaaray.

Posted on

Spotted in Somali is gaashiyeysan OR baro leh.

In Somali how do you say spotted? Gaashiyeysan OR baro leh.
Q: What’s spotted in Somali? A: gaashiyeysan OR baro leh.
How to say spotted in Somali. Gaashiyeysan OR baro leh.
Say spotted in Somali. Gaashiyeysan OR baro leh.
The Somali word for spotted is gaashiyeysan OR baro leh.
How do you say spotted in Somali? Gaashiyeysan OR baro leh.
Spotted in Somali vocabulary. Gaashiyeysan OR baro leh.
Spotted, Somali translation: gaashiyeysan OR baro leh.
Spotted in Somali: gaashiyeysan OR baro leh.
What is the Somali word for spotted? Gaashiyeysan OR baro leh.
What’s the Somali word for spotted? It’s gaashiyeysan OR baro leh.
Spotted in Somali translation. Gaashiyeysan OR baro leh.
The Somali translation of spotted is gaashiyeysan OR baro leh.
Somali word for spotted: gaashiyeysan OR baro leh.
Translation of spotted in Somali: gaashiyeysan OR baro leh.
Spotted in Somali is gaashiyeysan OR baro leh.
In Somali translation of spotted. Gaashiyeysan OR baro leh.
Spotted in Somali vocab. Gaashiyeysan OR baro leh.
What’s the Somali for spotted? Gaashiyeysan OR baro leh.

Somali

for

spotted

: gaashiyeysan OR baro leh.

Posted on

Sights in Somali is aragtiyo OR muuqaalo.

In Somali how do you say sights? Aragtiyo OR muuqaalo.
Q: What’s sights in Somali? A: aragtiyo OR muuqaalo.
How to say sights in Somali. Aragtiyo OR muuqaalo.
Say sights in Somali. Aragtiyo OR muuqaalo.
The Somali word for sights is aragtiyo OR muuqaalo.
How do you say sights in Somali? Aragtiyo OR muuqaalo.
Sights in Somali vocabulary. Aragtiyo OR muuqaalo.
Sights, Somali translation: aragtiyo OR muuqaalo.
Sights in Somali: aragtiyo OR muuqaalo.
What is the Somali word for sights? Aragtiyo OR muuqaalo.
What’s the Somali word for sights? It’s aragtiyo OR muuqaalo.
Sights in Somali translation. Aragtiyo OR muuqaalo.
The Somali translation of sights is aragtiyo OR muuqaalo.
Somali word for sights: aragtiyo OR muuqaalo.
Translation of sights in Somali: aragtiyo OR muuqaalo.
Sights in Somali is aragtiyo OR muuqaalo.
In Somali translation of sights. Aragtiyo OR muuqaalo.
Sights in Somali vocab. Aragtiyo OR muuqaalo.
What’s the Somali for sights? Aragtiyo OR muuqaalo.

Somali

for

sights

: aragtiyo OR muuqaalo.

Posted on

Seemed in Somali is la mooday OR u saan-saan eekaaday.

In Somali how do you say seemed? La mooday OR u saan-saan eekaaday.
Q: What’s seemed in Somali? A: la mooday OR u saan-saan eekaaday.
How to say seemed in Somali. La mooday OR u saan-saan eekaaday.
Say seemed in Somali. La mooday OR u saan-saan eekaaday.
The Somali word for seemed is la mooday OR u saan-saan eekaaday.
How do you say seemed in Somali? La mooday OR u saan-saan eekaaday.
Seemed in Somali vocabulary. La mooday OR u saan-saan eekaaday.
Seemed, Somali translation: la mooday OR u saan-saan eekaaday.
Seemed in Somali: la mooday OR u saan-saan eekaaday.
What is the Somali word for seemed? La mooday OR u saan-saan eekaaday.
What’s the Somali word for seemed? It’s la mooday OR u saan-saan eekaaday.
Seemed in Somali translation. La mooday OR u saan-saan eekaaday.
The Somali translation of seemed is la mooday OR u saan-saan eekaaday.
Somali word for seemed: la mooday OR u saan-saan eekaaday.
Translation of seemed in Somali: la mooday OR u saan-saan eekaaday.
Seemed in Somali is la mooday OR u saan-saan eekaaday.
In Somali translation of seemed. La mooday OR u saan-saan eekaaday.
Seemed in Somali vocab. La mooday OR u saan-saan eekaaday.
What’s the Somali for seemed? La mooday OR u saan-saan eekaaday.

Somali

for

seemed

: la mooday OR u saan-saan eekaaday.

Posted on

Sounds in Somali is caafimaad qab OR lugu kalsoon yahay.

In Somali how do you say sounds? Caafimaad qab OR lugu kalsoon yahay.
Q: What’s sounds in Somali? A: caafimaad qab OR lugu kalsoon yahay.
How to say sounds in Somali. Caafimaad qab OR lugu kalsoon yahay.
Say sounds in Somali. Caafimaad qab OR lugu kalsoon yahay.
The Somali word for sounds is caafimaad qab OR lugu kalsoon yahay.
How do you say sounds in Somali? Caafimaad qab OR lugu kalsoon yahay.
Sounds in Somali vocabulary. Caafimaad qab OR lugu kalsoon yahay.
Sounds, Somali translation: caafimaad qab OR lugu kalsoon yahay.
Sounds in Somali: caafimaad qab OR lugu kalsoon yahay.
What is the Somali word for sounds? Caafimaad qab OR lugu kalsoon yahay.
What’s the Somali word for sounds? It’s caafimaad qab OR lugu kalsoon yahay.
Sounds in Somali translation. Caafimaad qab OR lugu kalsoon yahay.
The Somali translation of sounds is caafimaad qab OR lugu kalsoon yahay.
Somali word for sounds: caafimaad qab OR lugu kalsoon yahay.
Translation of sounds in Somali: caafimaad qab OR lugu kalsoon yahay.
Sounds in Somali is caafimaad qab OR lugu kalsoon yahay.
In Somali translation of sounds. Caafimaad qab OR lugu kalsoon yahay.
Sounds in Somali vocab. Caafimaad qab OR lugu kalsoon yahay.
What’s the Somali for sounds? Caafimaad qab OR lugu kalsoon yahay.

Somali

for

sounds

: caafimaad qab OR lugu kalsoon yahay.

Posted on

Selling in Somali is iibin OR gaditaan.

In Somali how do you say selling? Iibin OR gaditaan.
Q: What’s selling in Somali? A: iibin OR gaditaan.
How to say selling in Somali. Iibin OR gaditaan.
Say selling in Somali. Iibin OR gaditaan.
The Somali word for selling is iibin OR gaditaan.
How do you say selling in Somali? Iibin OR gaditaan.
Selling in Somali vocabulary. Iibin OR gaditaan.
Selling, Somali translation: iibin OR gaditaan.
Selling in Somali: iibin OR gaditaan.
What is the Somali word for selling? Iibin OR gaditaan.
What’s the Somali word for selling? It’s iibin OR gaditaan.
Selling in Somali translation. Iibin OR gaditaan.
The Somali translation of selling is iibin OR gaditaan.
Somali word for selling: iibin OR gaditaan.
Translation of selling in Somali: iibin OR gaditaan.
Selling in Somali is iibin OR gaditaan.
In Somali translation of selling. Iibin OR gaditaan.
Selling in Somali vocab. Iibin OR gaditaan.
What’s the Somali for selling? Iibin OR gaditaan.

Somali

for

selling

: iibin OR gaditaan.

Posted on

Study in Somali is barasho OR darsid OR waxbarasho.

In Somali how do you say study? Barasho OR darsid OR waxbarasho.
Q: What’s study in Somali? A: barasho OR darsid OR waxbarasho.
How to say study in Somali. Barasho OR darsid OR waxbarasho.
Say study in Somali. Barasho OR darsid OR waxbarasho.
The Somali word for study is barasho OR darsid OR waxbarasho.
How do you say study in Somali? Barasho OR darsid OR waxbarasho.
Study in Somali vocabulary. Barasho OR darsid OR waxbarasho.
Study, Somali translation: barasho OR darsid OR waxbarasho.
Study in Somali: barasho OR darsid OR waxbarasho.
What is the Somali word for study? Barasho OR darsid OR waxbarasho.
What’s the Somali word for study? It’s barasho OR darsid OR waxbarasho.
Study in Somali translation. Barasho OR darsid OR waxbarasho.
The Somali translation of study is barasho OR darsid OR waxbarasho.
Somali word for study: barasho OR darsid OR waxbarasho.
Translation of study in Somali: barasho OR darsid OR waxbarasho.
Study in Somali is barasho OR darsid OR waxbarasho.
In Somali translation of study. Barasho OR darsid OR waxbarasho.
Study in Somali vocab. Barasho OR darsid OR waxbarasho.
What’s the Somali for study? Barasho OR darsid OR waxbarasho.

Somali

for

study

: barasho OR darsid OR waxbarasho.

Posted on

Spend in Somali is isticmaalid OR kharash-garayn.

In Somali how do you say spend? Isticmaalid OR kharash-garayn.
Q: What’s spend in Somali? A: isticmaalid OR kharash-garayn.
How to say spend in Somali. Isticmaalid OR kharash-garayn.
Say spend in Somali. Isticmaalid OR kharash-garayn.
The Somali word for spend is isticmaalid OR kharash-garayn.
How do you say spend in Somali? Isticmaalid OR kharash-garayn.
Spend in Somali vocabulary. Isticmaalid OR kharash-garayn.
Spend, Somali translation: isticmaalid OR kharash-garayn.
Spend in Somali: isticmaalid OR kharash-garayn.
What is the Somali word for spend? Isticmaalid OR kharash-garayn.
What’s the Somali word for spend? It’s isticmaalid OR kharash-garayn.
Spend in Somali translation. Isticmaalid OR kharash-garayn.
The Somali translation of spend is isticmaalid OR kharash-garayn.
Somali word for spend: isticmaalid OR kharash-garayn.
Translation of spend in Somali: isticmaalid OR kharash-garayn.
Spend in Somali is isticmaalid OR kharash-garayn.
In Somali translation of spend. Isticmaalid OR kharash-garayn.
Spend in Somali vocab. Isticmaalid OR kharash-garayn.
What’s the Somali for spend? Isticmaalid OR kharash-garayn.

Somali

for

spend

: isticmaalid OR kharash-garayn.

Posted on

Supply in Somali is alaab OR siin OR qaybin.

In Somali how do you say supply? Alaab OR siin OR qaybin.
Q: What’s supply in Somali? A: alaab OR siin OR qaybin.
How to say supply in Somali. Alaab OR siin OR qaybin.
Say supply in Somali. Alaab OR siin OR qaybin.
The Somali word for supply is alaab OR siin OR qaybin.
How do you say supply in Somali? Alaab OR siin OR qaybin.
Supply in Somali vocabulary. Alaab OR siin OR qaybin.
Supply, Somali translation: alaab OR siin OR qaybin.
Supply in Somali: alaab OR siin OR qaybin.
What is the Somali word for supply? Alaab OR siin OR qaybin.
What’s the Somali word for supply? It’s alaab OR siin OR qaybin.
Supply in Somali translation. Alaab OR siin OR qaybin.
The Somali translation of supply is alaab OR siin OR qaybin.
Somali word for supply: alaab OR siin OR qaybin.
Translation of supply in Somali: alaab OR siin OR qaybin.
Supply in Somali is alaab OR siin OR qaybin.
In Somali translation of supply. Alaab OR siin OR qaybin.
Supply in Somali vocab. Alaab OR siin OR qaybin.
What’s the Somali for supply? Alaab OR siin OR qaybin.

Somali

for

supply

: alaab OR siin OR qaybin.