Posted on

How do you say seekers in Somali? Doonayaal.

seekers, Somali translation: doonayaal.
Q: What’s seekers in Somali? A: doonayaal.
What is the Somali word for seekers? Doonayaal.
What’s the Somali word for seekers? It’s doonayaal.
Seekers in Somali translation. Doonayaal.
How do you say seekers in Somali? Doonayaal.
Seekers in Somali vocabulary. Doonayaal.
Seekers in Somali: doonayaal.
In Somali how do you say seekers? Doonayaal.
Translation of seekers in Somali: doonayaal.
Seekers in Somali is doonayaal.
In Somali translation of seekers. Doonayaal.
Seekers in Somali vocab. Doonayaal.
The Somali word for seekers is doonayaal.
How to say seekers in Somali. Doonayaal.
Say seekers in Somali. Doonayaal.
The Somali translation of seekers is doonayaal.
Somali word for seekers: doonayaal.
What’s the Somali for seekers? Doonayaal.

Somali

for

seekers

: doonayaal.

Posted on

How do you say skin in Somali? Maqaar.

skin, Somali translation: maqaar.
Q: What’s skin in Somali? A: maqaar.
What is the Somali word for skin? Maqaar.
What’s the Somali word for skin? It’s maqaar.
Skin in Somali translation. Maqaar.
How do you say skin in Somali? Maqaar.
Skin in Somali vocabulary. Maqaar.
Skin in Somali: maqaar.
In Somali how do you say skin? Maqaar.
Translation of skin in Somali: maqaar.
Skin in Somali is maqaar.
In Somali translation of skin. Maqaar.
Skin in Somali vocab. Maqaar.
The Somali word for skin is maqaar.
How to say skin in Somali. Maqaar.
Say skin in Somali. Maqaar.
The Somali translation of skin is maqaar.
Somali word for skin: maqaar.
What’s the Somali for skin? Maqaar.

Somali

for

skin

: maqaar.

Posted on

How do you say Second World War or WWII in Somali? Dagaalkii Labaad ee Aduunka.

Second World War or WWII, Somali translation: Dagaalkii Labaad ee Aduunka.
Q: What’s Second World War or WWII in Somali? A: Dagaalkii Labaad ee Aduunka.
What is the Somali word for Second World War or WWII? Dagaalkii Labaad ee Aduunka.
What’s the Somali word for Second World War or WWII? It’s Dagaalkii Labaad ee Aduunka.
Second World War or WWII in Somali translation. Dagaalkii Labaad ee Aduunka.
How do you say Second World War or WWII in Somali? Dagaalkii Labaad ee Aduunka.
Second World War or WWII in Somali vocabulary. Dagaalkii Labaad ee Aduunka.
Second World War or WWII in Somali: Dagaalkii Labaad ee Aduunka.
In Somali how do you say Second World War or WWII? Dagaalkii Labaad ee Aduunka.
Translation of Second World War or WWII in Somali: Dagaalkii Labaad ee Aduunka.
Second World War or WWII in Somali is Dagaalkii Labaad ee Aduunka.
In Somali translation of Second World War or WWII. Dagaalkii Labaad ee Aduunka.
Second World War or WWII in Somali vocab. Dagaalkii Labaad ee Aduunka.
The Somali word for Second World War or WWII is Dagaalkii Labaad ee Aduunka.
How to say Second World War or WWII in Somali. Dagaalkii Labaad ee Aduunka.
Say Second World War or WWII in Somali. Dagaalkii Labaad ee Aduunka.
The Somali translation of Second World War or WWII is Dagaalkii Labaad ee Aduunka.
Somali word for Second World War or WWII: Dagaalkii Labaad ee Aduunka.
What’s the Somali for Second World War or WWII? Dagaalkii Labaad ee Aduunka.

Somali

for

Second World War or WWII

: Dagaalkii Labaad ee Aduunka.

Posted on

How do you say semi in Somali? Qayb.

semi, Somali translation: qayb.
Q: What’s semi in Somali? A: qayb.
What is the Somali word for semi? Qayb.
What’s the Somali word for semi? It’s qayb.
Semi in Somali translation. Qayb.
How do you say semi in Somali? Qayb.
Semi in Somali vocabulary. Qayb.
Semi in Somali: qayb.
In Somali how do you say semi? Qayb.
Translation of semi in Somali: qayb.
Semi in Somali is qayb.
In Somali translation of semi. Qayb.
Semi in Somali vocab. Qayb.
The Somali word for semi is qayb.
How to say semi in Somali. Qayb.
Say semi in Somali. Qayb.
The Somali translation of semi is qayb.
Somali word for semi: qayb.
What’s the Somali for semi? Qayb.

Somali

for

semi

: qayb.

Posted on

How do you say surely in Somali? Run ahaan.

surely, Somali translation: run ahaan.
Q: What’s surely in Somali? A: run ahaan.
What is the Somali word for surely? Run ahaan.
What’s the Somali word for surely? It’s run ahaan.
Surely in Somali translation. Run ahaan.
How do you say surely in Somali? Run ahaan.
Surely in Somali vocabulary. Run ahaan.
Surely in Somali: run ahaan.
In Somali how do you say surely? Run ahaan.
Translation of surely in Somali: run ahaan.
Surely in Somali is run ahaan.
In Somali translation of surely. Run ahaan.
Surely in Somali vocab. Run ahaan.
The Somali word for surely is run ahaan.
How to say surely in Somali. Run ahaan.
Say surely in Somali. Run ahaan.
The Somali translation of surely is run ahaan.
Somali word for surely: run ahaan.
What’s the Somali for surely? Run ahaan.

Somali

for

surely

: run ahaan.

Posted on

How do you say ships in Somali? Maraakiib.

ships, Somali translation: maraakiib.
Q: What’s ships in Somali? A: maraakiib.
What is the Somali word for ships? Maraakiib.
What’s the Somali word for ships? It’s maraakiib.
Ships in Somali translation. Maraakiib.
How do you say ships in Somali? Maraakiib.
Ships in Somali vocabulary. Maraakiib.
Ships in Somali: maraakiib.
In Somali how do you say ships? Maraakiib.
Translation of ships in Somali: maraakiib.
Ships in Somali is maraakiib.
In Somali translation of ships. Maraakiib.
Ships in Somali vocab. Maraakiib.
The Somali word for ships is maraakiib.
How to say ships in Somali. Maraakiib.
Say ships in Somali. Maraakiib.
The Somali translation of ships is maraakiib.
Somali word for ships: maraakiib.
What’s the Somali for ships? Maraakiib.

Somali

for

ships

: maraakiib.

Posted on

How do you say skateboarding in Somali? Ku ciyaarid ama dheelid alwaax afar-shaag leh.

skateboarding, Somali translation: ku ciyaarid ama dheelid alwaax afar-shaag leh.
Q: What’s skateboarding in Somali? A: ku ciyaarid ama dheelid alwaax afar-shaag leh.
What is the Somali word for skateboarding? Ku ciyaarid ama dheelid alwaax afar-shaag leh.
What’s the Somali word for skateboarding? It’s ku ciyaarid ama dheelid alwaax afar-shaag leh.
Skateboarding in Somali translation. Ku ciyaarid ama dheelid alwaax afar-shaag leh.
How do you say skateboarding in Somali? Ku ciyaarid ama dheelid alwaax afar-shaag leh.
Skateboarding in Somali vocabulary. Ku ciyaarid ama dheelid alwaax afar-shaag leh.
Skateboarding in Somali: ku ciyaarid ama dheelid alwaax afar-shaag leh.
In Somali how do you say skateboarding? Ku ciyaarid ama dheelid alwaax afar-shaag leh.
Translation of skateboarding in Somali: ku ciyaarid ama dheelid alwaax afar-shaag leh.
Skateboarding in Somali is ku ciyaarid ama dheelid alwaax afar-shaag leh.
In Somali translation of skateboarding. Ku ciyaarid ama dheelid alwaax afar-shaag leh.
Skateboarding in Somali vocab. Ku ciyaarid ama dheelid alwaax afar-shaag leh.
The Somali word for skateboarding is ku ciyaarid ama dheelid alwaax afar-shaag leh.
How to say skateboarding in Somali. Ku ciyaarid ama dheelid alwaax afar-shaag leh.
Say skateboarding in Somali. Ku ciyaarid ama dheelid alwaax afar-shaag leh.
The Somali translation of skateboarding is ku ciyaarid ama dheelid alwaax afar-shaag leh.
Somali word for skateboarding: ku ciyaarid ama dheelid alwaax afar-shaag leh.
What’s the Somali for skateboarding? Ku ciyaarid ama dheelid alwaax afar-shaag leh.

Somali

for

skateboarding

: ku ciyaarid ama dheelid alwaax afar-shaag leh.

Posted on

How do you say settled in Somali? Degay.

settled, Somali translation: degay.
Q: What’s settled in Somali? A: degay.
What is the Somali word for settled? Degay.
What’s the Somali word for settled? It’s degay.
Settled in Somali translation. Degay.
How do you say settled in Somali? Degay.
Settled in Somali vocabulary. Degay.
Settled in Somali: degay.
In Somali how do you say settled? Degay.
Translation of settled in Somali: degay.
Settled in Somali is degay.
In Somali translation of settled. Degay.
Settled in Somali vocab. Degay.
The Somali word for settled is degay.
How to say settled in Somali. Degay.
Say settled in Somali. Degay.
The Somali translation of settled is degay.
Somali word for settled: degay.
What’s the Somali for settled? Degay.

Somali

for

settled

: degay.

Posted on

How do you say soccer in Somali? Kubbada cagta.

soccer, Somali translation: kubbada cagta.
Q: What’s soccer in Somali? A: kubbada cagta.
What is the Somali word for soccer? Kubbada cagta.
What’s the Somali word for soccer? It’s kubbada cagta.
Soccer in Somali translation. Kubbada cagta.
How do you say soccer in Somali? Kubbada cagta.
Soccer in Somali vocabulary. Kubbada cagta.
Soccer in Somali: kubbada cagta.
In Somali how do you say soccer? Kubbada cagta.
Translation of soccer in Somali: kubbada cagta.
Soccer in Somali is kubbada cagta.
In Somali translation of soccer. Kubbada cagta.
Soccer in Somali vocab. Kubbada cagta.
The Somali word for soccer is kubbada cagta.
How to say soccer in Somali. Kubbada cagta.
Say soccer in Somali. Kubbada cagta.
The Somali translation of soccer is kubbada cagta.
Somali word for soccer: kubbada cagta.
What’s the Somali for soccer? Kubbada cagta.

Somali

for

soccer

: kubbada cagta.

Posted on

How do you say shall in Somali? Doona.

shall, Somali translation: doona.
Q: What’s shall in Somali? A: doona.
What is the Somali word for shall? Doona.
What’s the Somali word for shall? It’s doona.
Shall in Somali translation. Doona.
How do you say shall in Somali? Doona.
Shall in Somali vocabulary. Doona.
Shall in Somali: doona.
In Somali how do you say shall? Doona.
Translation of shall in Somali: doona.
Shall in Somali is doona.
In Somali translation of shall. Doona.
Shall in Somali vocab. Doona.
The Somali word for shall is doona.
How to say shall in Somali. Doona.
Say shall in Somali. Doona.
The Somali translation of shall is doona.
Somali word for shall: doona.
What’s the Somali for shall? Doona.

Somali

for

shall

: doona.