Posted on

Seals in Somali is xayawaano badeed OR birri iyo biyo ku nool ah.

In Somali how do you say seals? Xayawaano badeed OR birri iyo biyo ku nool ah.
Q: What’s seals in Somali? A: xayawaano badeed OR birri iyo biyo ku nool ah.
How to say seals in Somali. Xayawaano badeed OR birri iyo biyo ku nool ah.
Say seals in Somali. Xayawaano badeed OR birri iyo biyo ku nool ah.
The Somali word for seals is xayawaano badeed OR birri iyo biyo ku nool ah.
How do you say seals in Somali? Xayawaano badeed OR birri iyo biyo ku nool ah.
Seals in Somali vocabulary. Xayawaano badeed OR birri iyo biyo ku nool ah.
Seals, Somali translation: xayawaano badeed OR birri iyo biyo ku nool ah.
Seals in Somali: xayawaano badeed OR birri iyo biyo ku nool ah.
What is the Somali word for seals? Xayawaano badeed OR birri iyo biyo ku nool ah.
What’s the Somali word for seals? It’s xayawaano badeed OR birri iyo biyo ku nool ah.
Seals in Somali translation. Xayawaano badeed OR birri iyo biyo ku nool ah.
The Somali translation of seals is xayawaano badeed OR birri iyo biyo ku nool ah.
Somali word for seals: xayawaano badeed OR birri iyo biyo ku nool ah.
Translation of seals in Somali: xayawaano badeed OR birri iyo biyo ku nool ah.
Seals in Somali is xayawaano badeed OR birri iyo biyo ku nool ah.
In Somali translation of seals. Xayawaano badeed OR birri iyo biyo ku nool ah.
Seals in Somali vocab. Xayawaano badeed OR birri iyo biyo ku nool ah.
What’s the Somali for seals? Xayawaano badeed OR birri iyo biyo ku nool ah.

Somali

for

seals

: xayawaano badeed OR birri iyo biyo ku nool ah.

Posted on

Suggests in Somali is soo jeedin OR tusin OR muujin.

In Somali how do you say suggests? Soo jeedin OR tusin OR muujin.
Q: What’s suggests in Somali? A: soo jeedin OR tusin OR muujin.
How to say suggests in Somali. Soo jeedin OR tusin OR muujin.
Say suggests in Somali. Soo jeedin OR tusin OR muujin.
The Somali word for suggests is soo jeedin OR tusin OR muujin.
How do you say suggests in Somali? Soo jeedin OR tusin OR muujin.
Suggests in Somali vocabulary. Soo jeedin OR tusin OR muujin.
Suggests, Somali translation: soo jeedin OR tusin OR muujin.
Suggests in Somali: soo jeedin OR tusin OR muujin.
What is the Somali word for suggests? Soo jeedin OR tusin OR muujin.
What’s the Somali word for suggests? It’s soo jeedin OR tusin OR muujin.
Suggests in Somali translation. Soo jeedin OR tusin OR muujin.
The Somali translation of suggests is soo jeedin OR tusin OR muujin.
Somali word for suggests: soo jeedin OR tusin OR muujin.
Translation of suggests in Somali: soo jeedin OR tusin OR muujin.
Suggests in Somali is soo jeedin OR tusin OR muujin.
In Somali translation of suggests. Soo jeedin OR tusin OR muujin.
Suggests in Somali vocab. Soo jeedin OR tusin OR muujin.
What’s the Somali for suggests? Soo jeedin OR tusin OR muujin.

Somali

for

suggests

: soo jeedin OR tusin OR muujin.

Posted on

Surfer in Somali is qofka ciyaara hirraaca OR alwaax ama caag hirarka biyaha lugula dul ordo.

In Somali how do you say surfer? Qofka ciyaara hirraaca OR alwaax ama caag hirarka biyaha lugula dul ordo.
Q: What’s surfer in Somali? A: qofka ciyaara hirraaca OR alwaax ama caag hirarka biyaha lugula dul ordo.
How to say surfer in Somali. Qofka ciyaara hirraaca OR alwaax ama caag hirarka biyaha lugula dul ordo.
Say surfer in Somali. Qofka ciyaara hirraaca OR alwaax ama caag hirarka biyaha lugula dul ordo.
The Somali word for surfer is qofka ciyaara hirraaca OR alwaax ama caag hirarka biyaha lugula dul ordo.
How do you say surfer in Somali? Qofka ciyaara hirraaca OR alwaax ama caag hirarka biyaha lugula dul ordo.
Surfer in Somali vocabulary. Qofka ciyaara hirraaca OR alwaax ama caag hirarka biyaha lugula dul ordo.
Surfer, Somali translation: qofka ciyaara hirraaca OR alwaax ama caag hirarka biyaha lugula dul ordo.
Surfer in Somali: qofka ciyaara hirraaca OR alwaax ama caag hirarka biyaha lugula dul ordo.
What is the Somali word for surfer? Qofka ciyaara hirraaca OR alwaax ama caag hirarka biyaha lugula dul ordo.
What’s the Somali word for surfer? It’s qofka ciyaara hirraaca OR alwaax ama caag hirarka biyaha lugula dul ordo.
Surfer in Somali translation. Qofka ciyaara hirraaca OR alwaax ama caag hirarka biyaha lugula dul ordo.
The Somali translation of surfer is qofka ciyaara hirraaca OR alwaax ama caag hirarka biyaha lugula dul ordo.
Somali word for surfer: qofka ciyaara hirraaca OR alwaax ama caag hirarka biyaha lugula dul ordo.
Translation of surfer in Somali: qofka ciyaara hirraaca OR alwaax ama caag hirarka biyaha lugula dul ordo.
Surfer in Somali is qofka ciyaara hirraaca OR alwaax ama caag hirarka biyaha lugula dul ordo.
In Somali translation of surfer. Qofka ciyaara hirraaca OR alwaax ama caag hirarka biyaha lugula dul ordo.
Surfer in Somali vocab. Qofka ciyaara hirraaca OR alwaax ama caag hirarka biyaha lugula dul ordo.
What’s the Somali for surfer? Qofka ciyaara hirraaca OR alwaax ama caag hirarka biyaha lugula dul ordo.

Somali

for

surfer

: qofka ciyaara hirraaca OR alwaax ama caag hirarka biyaha lugula dul ordo.

Posted on

Seeking in Somali is doon-doonid OR raadin OR dalbasho OR weydiisasho.

In Somali how do you say seeking? Doon-doonid OR raadin OR dalbasho OR weydiisasho.
Q: What’s seeking in Somali? A: doon-doonid OR raadin OR dalbasho OR weydiisasho.
How to say seeking in Somali. Doon-doonid OR raadin OR dalbasho OR weydiisasho.
Say seeking in Somali. Doon-doonid OR raadin OR dalbasho OR weydiisasho.
The Somali word for seeking is doon-doonid OR raadin OR dalbasho OR weydiisasho.
How do you say seeking in Somali? Doon-doonid OR raadin OR dalbasho OR weydiisasho.
Seeking in Somali vocabulary. Doon-doonid OR raadin OR dalbasho OR weydiisasho.
Seeking, Somali translation: doon-doonid OR raadin OR dalbasho OR weydiisasho.
Seeking in Somali: doon-doonid OR raadin OR dalbasho OR weydiisasho.
What is the Somali word for seeking? Doon-doonid OR raadin OR dalbasho OR weydiisasho.
What’s the Somali word for seeking? It’s doon-doonid OR raadin OR dalbasho OR weydiisasho.
Seeking in Somali translation. Doon-doonid OR raadin OR dalbasho OR weydiisasho.
The Somali translation of seeking is doon-doonid OR raadin OR dalbasho OR weydiisasho.
Somali word for seeking: doon-doonid OR raadin OR dalbasho OR weydiisasho.
Translation of seeking in Somali: doon-doonid OR raadin OR dalbasho OR weydiisasho.
Seeking in Somali is doon-doonid OR raadin OR dalbasho OR weydiisasho.
In Somali translation of seeking. Doon-doonid OR raadin OR dalbasho OR weydiisasho.
Seeking in Somali vocab. Doon-doonid OR raadin OR dalbasho OR weydiisasho.
What’s the Somali for seeking? Doon-doonid OR raadin OR dalbasho OR weydiisasho.

Somali

for

seeking

: doon-doonid OR raadin OR dalbasho OR weydiisasho.

Posted on

Survival in Somali is badbaado OR hadhaa.

In Somali how do you say survival? Badbaado OR hadhaa.
Q: What’s survival in Somali? A: badbaado OR hadhaa.
How to say survival in Somali. Badbaado OR hadhaa.
Say survival in Somali. Badbaado OR hadhaa.
The Somali word for survival is badbaado OR hadhaa.
How do you say survival in Somali? Badbaado OR hadhaa.
Survival in Somali vocabulary. Badbaado OR hadhaa.
Survival, Somali translation: badbaado OR hadhaa.
Survival in Somali: badbaado OR hadhaa.
What is the Somali word for survival? Badbaado OR hadhaa.
What’s the Somali word for survival? It’s badbaado OR hadhaa.
Survival in Somali translation. Badbaado OR hadhaa.
The Somali translation of survival is badbaado OR hadhaa.
Somali word for survival: badbaado OR hadhaa.
Translation of survival in Somali: badbaado OR hadhaa.
Survival in Somali is badbaado OR hadhaa.
In Somali translation of survival. Badbaado OR hadhaa.
Survival in Somali vocab. Badbaado OR hadhaa.
What’s the Somali for survival? Badbaado OR hadhaa.

Somali

for

survival

: badbaado OR hadhaa.

Posted on

Slowly in Somali is aayar ah OR tartiib ah.

In Somali how do you say slowly? Aayar ah OR tartiib ah.
Q: What’s slowly in Somali? A: aayar ah OR tartiib ah.
How to say slowly in Somali. Aayar ah OR tartiib ah.
Say slowly in Somali. Aayar ah OR tartiib ah.
The Somali word for slowly is aayar ah OR tartiib ah.
How do you say slowly in Somali? Aayar ah OR tartiib ah.
Slowly in Somali vocabulary. Aayar ah OR tartiib ah.
Slowly, Somali translation: aayar ah OR tartiib ah.
Slowly in Somali: aayar ah OR tartiib ah.
What is the Somali word for slowly? Aayar ah OR tartiib ah.
What’s the Somali word for slowly? It’s aayar ah OR tartiib ah.
Slowly in Somali translation. Aayar ah OR tartiib ah.
The Somali translation of slowly is aayar ah OR tartiib ah.
Somali word for slowly: aayar ah OR tartiib ah.
Translation of slowly in Somali: aayar ah OR tartiib ah.
Slowly in Somali is aayar ah OR tartiib ah.
In Somali translation of slowly. Aayar ah OR tartiib ah.
Slowly in Somali vocab. Aayar ah OR tartiib ah.
What’s the Somali for slowly? Aayar ah OR tartiib ah.

Somali

for

slowly

: aayar ah OR tartiib ah.

Posted on

Suffer in Somali is asiibid OR dhibaato marid OR xanuun.

In Somali how do you say suffer? Asiibid OR dhibaato marid OR xanuun.
Q: What’s suffer in Somali? A: asiibid OR dhibaato marid OR xanuun.
How to say suffer in Somali. Asiibid OR dhibaato marid OR xanuun.
Say suffer in Somali. Asiibid OR dhibaato marid OR xanuun.
The Somali word for suffer is asiibid OR dhibaato marid OR xanuun.
How do you say suffer in Somali? Asiibid OR dhibaato marid OR xanuun.
Suffer in Somali vocabulary. Asiibid OR dhibaato marid OR xanuun.
Suffer, Somali translation: asiibid OR dhibaato marid OR xanuun.
Suffer in Somali: asiibid OR dhibaato marid OR xanuun.
What is the Somali word for suffer? Asiibid OR dhibaato marid OR xanuun.
What’s the Somali word for suffer? It’s asiibid OR dhibaato marid OR xanuun.
Suffer in Somali translation. Asiibid OR dhibaato marid OR xanuun.
The Somali translation of suffer is asiibid OR dhibaato marid OR xanuun.
Somali word for suffer: asiibid OR dhibaato marid OR xanuun.
Translation of suffer in Somali: asiibid OR dhibaato marid OR xanuun.
Suffer in Somali is asiibid OR dhibaato marid OR xanuun.
In Somali translation of suffer. Asiibid OR dhibaato marid OR xanuun.
Suffer in Somali vocab. Asiibid OR dhibaato marid OR xanuun.
What’s the Somali for suffer? Asiibid OR dhibaato marid OR xanuun.

Somali

for

suffer

: asiibid OR dhibaato marid OR xanuun.

Posted on

Steep in Somali is janjeera OR qoyid.

In Somali how do you say steep? Janjeera OR qoyid.
Q: What’s steep in Somali? A: janjeera OR qoyid.
How to say steep in Somali. Janjeera OR qoyid.
Say steep in Somali. Janjeera OR qoyid.
The Somali word for steep is janjeera OR qoyid.
How do you say steep in Somali? Janjeera OR qoyid.
Steep in Somali vocabulary. Janjeera OR qoyid.
Steep, Somali translation: janjeera OR qoyid.
Steep in Somali: janjeera OR qoyid.
What is the Somali word for steep? Janjeera OR qoyid.
What’s the Somali word for steep? It’s janjeera OR qoyid.
Steep in Somali translation. Janjeera OR qoyid.
The Somali translation of steep is janjeera OR qoyid.
Somali word for steep: janjeera OR qoyid.
Translation of steep in Somali: janjeera OR qoyid.
Steep in Somali is janjeera OR qoyid.
In Somali translation of steep. Janjeera OR qoyid.
Steep in Somali vocab. Janjeera OR qoyid.
What’s the Somali for steep? Janjeera OR qoyid.

Somali

for

steep

: janjeera OR qoyid.

Posted on

Spy in Somali is basaas OR dhaga-dhageeye.

In Somali how do you say spy? Basaas OR dhaga-dhageeye.
Q: What’s spy in Somali? A: basaas OR dhaga-dhageeye.
How to say spy in Somali. Basaas OR dhaga-dhageeye.
Say spy in Somali. Basaas OR dhaga-dhageeye.
The Somali word for spy is basaas OR dhaga-dhageeye.
How do you say spy in Somali? Basaas OR dhaga-dhageeye.
Spy in Somali vocabulary. Basaas OR dhaga-dhageeye.
Spy, Somali translation: basaas OR dhaga-dhageeye.
Spy in Somali: basaas OR dhaga-dhageeye.
What is the Somali word for spy? Basaas OR dhaga-dhageeye.
What’s the Somali word for spy? It’s basaas OR dhaga-dhageeye.
Spy in Somali translation. Basaas OR dhaga-dhageeye.
The Somali translation of spy is basaas OR dhaga-dhageeye.
Somali word for spy: basaas OR dhaga-dhageeye.
Translation of spy in Somali: basaas OR dhaga-dhageeye.
Spy in Somali is basaas OR dhaga-dhageeye.
In Somali translation of spy. Basaas OR dhaga-dhageeye.
Spy in Somali vocab. Basaas OR dhaga-dhageeye.
What’s the Somali for spy? Basaas OR dhaga-dhageeye.

Somali

for

spy

: basaas OR dhaga-dhageeye.

Posted on

Suppose in Somali is filid OR matalan OR ka soo qaad.

In Somali how do you say suppose? Filid OR matalan OR ka soo qaad.
Q: What’s suppose in Somali? A: filid OR matalan OR ka soo qaad.
How to say suppose in Somali. Filid OR matalan OR ka soo qaad.
Say suppose in Somali. Filid OR matalan OR ka soo qaad.
The Somali word for suppose is filid OR matalan OR ka soo qaad.
How do you say suppose in Somali? Filid OR matalan OR ka soo qaad.
Suppose in Somali vocabulary. Filid OR matalan OR ka soo qaad.
Suppose, Somali translation: filid OR matalan OR ka soo qaad.
Suppose in Somali: filid OR matalan OR ka soo qaad.
What is the Somali word for suppose? Filid OR matalan OR ka soo qaad.
What’s the Somali word for suppose? It’s filid OR matalan OR ka soo qaad.
Suppose in Somali translation. Filid OR matalan OR ka soo qaad.
The Somali translation of suppose is filid OR matalan OR ka soo qaad.
Somali word for suppose: filid OR matalan OR ka soo qaad.
Translation of suppose in Somali: filid OR matalan OR ka soo qaad.
Suppose in Somali is filid OR matalan OR ka soo qaad.
In Somali translation of suppose. Filid OR matalan OR ka soo qaad.
Suppose in Somali vocab. Filid OR matalan OR ka soo qaad.
What’s the Somali for suppose? Filid OR matalan OR ka soo qaad.

Somali

for

suppose

: filid OR matalan OR ka soo qaad.