Posted on

How do you say roundabouts in Somali? Goobaabinno waddada ku dhex taala oo kala qaybisa wadooyin dhowr ah.

roundabouts, Somali translation: goobaabinno waddada ku dhex taala oo kala qaybisa wadooyin dhowr ah.
Q: What’s roundabouts in Somali? A: goobaabinno waddada ku dhex taala oo kala qaybisa wadooyin dhowr ah.
What is the Somali word for roundabouts? Goobaabinno waddada ku dhex taala oo kala qaybisa wadooyin dhowr ah.
What’s the Somali word for roundabouts? It’s goobaabinno waddada ku dhex taala oo kala qaybisa wadooyin dhowr ah.
Roundabouts in Somali translation. Goobaabinno waddada ku dhex taala oo kala qaybisa wadooyin dhowr ah.
How do you say roundabouts in Somali? Goobaabinno waddada ku dhex taala oo kala qaybisa wadooyin dhowr ah.
Roundabouts in Somali vocabulary. Goobaabinno waddada ku dhex taala oo kala qaybisa wadooyin dhowr ah.
Roundabouts in Somali: goobaabinno waddada ku dhex taala oo kala qaybisa wadooyin dhowr ah.
In Somali how do you say roundabouts? Goobaabinno waddada ku dhex taala oo kala qaybisa wadooyin dhowr ah.
Translation of roundabouts in Somali: goobaabinno waddada ku dhex taala oo kala qaybisa wadooyin dhowr ah.
Roundabouts in Somali is goobaabinno waddada ku dhex taala oo kala qaybisa wadooyin dhowr ah.
In Somali translation of roundabouts. Goobaabinno waddada ku dhex taala oo kala qaybisa wadooyin dhowr ah.
Roundabouts in Somali vocab. Goobaabinno waddada ku dhex taala oo kala qaybisa wadooyin dhowr ah.
The Somali word for roundabouts is goobaabinno waddada ku dhex taala oo kala qaybisa wadooyin dhowr ah.
How to say roundabouts in Somali. Goobaabinno waddada ku dhex taala oo kala qaybisa wadooyin dhowr ah.
Say roundabouts in Somali. Goobaabinno waddada ku dhex taala oo kala qaybisa wadooyin dhowr ah.
The Somali translation of roundabouts is goobaabinno waddada ku dhex taala oo kala qaybisa wadooyin dhowr ah.
Somali word for roundabouts: goobaabinno waddada ku dhex taala oo kala qaybisa wadooyin dhowr ah.
What’s the Somali for roundabouts? Goobaabinno waddada ku dhex taala oo kala qaybisa wadooyin dhowr ah.

Somali

for

roundabouts

: goobaabinno waddada ku dhex taala oo kala qaybisa wadooyin dhowr ah.

Posted on

How do you say rapidly in Somali? Si dhakhso ah.

rapidly, Somali translation: si dhakhso ah.
Q: What’s rapidly in Somali? A: si dhakhso ah.
What is the Somali word for rapidly? Si dhakhso ah.
What’s the Somali word for rapidly? It’s si dhakhso ah.
Rapidly in Somali translation. Si dhakhso ah.
How do you say rapidly in Somali? Si dhakhso ah.
Rapidly in Somali vocabulary. Si dhakhso ah.
Rapidly in Somali: si dhakhso ah.
In Somali how do you say rapidly? Si dhakhso ah.
Translation of rapidly in Somali: si dhakhso ah.
Rapidly in Somali is si dhakhso ah.
In Somali translation of rapidly. Si dhakhso ah.
Rapidly in Somali vocab. Si dhakhso ah.
The Somali word for rapidly is si dhakhso ah.
How to say rapidly in Somali. Si dhakhso ah.
Say rapidly in Somali. Si dhakhso ah.
The Somali translation of rapidly is si dhakhso ah.
Somali word for rapidly: si dhakhso ah.
What’s the Somali for rapidly? Si dhakhso ah.

Somali

for

rapidly

: si dhakhso ah.

Posted on

How do you say regulations in Somali? Xeerar.

regulations, Somali translation: xeerar.
Q: What’s regulations in Somali? A: xeerar.
What is the Somali word for regulations? Xeerar.
What’s the Somali word for regulations? It’s xeerar.
Regulations in Somali translation. Xeerar.
How do you say regulations in Somali? Xeerar.
Regulations in Somali vocabulary. Xeerar.
Regulations in Somali: xeerar.
In Somali how do you say regulations? Xeerar.
Translation of regulations in Somali: xeerar.
Regulations in Somali is xeerar.
In Somali translation of regulations. Xeerar.
Regulations in Somali vocab. Xeerar.
The Somali word for regulations is xeerar.
How to say regulations in Somali. Xeerar.
Say regulations in Somali. Xeerar.
The Somali translation of regulations is xeerar.
Somali word for regulations: xeerar.
What’s the Somali for regulations? Xeerar.

Somali

for

regulations

: xeerar.

Posted on

How do you say rotation in Somali? Wareeg.

rotation, Somali translation: wareeg.
Q: What’s rotation in Somali? A: wareeg.
What is the Somali word for rotation? Wareeg.
What’s the Somali word for rotation? It’s wareeg.
Rotation in Somali translation. Wareeg.
How do you say rotation in Somali? Wareeg.
Rotation in Somali vocabulary. Wareeg.
Rotation in Somali: wareeg.
In Somali how do you say rotation? Wareeg.
Translation of rotation in Somali: wareeg.
Rotation in Somali is wareeg.
In Somali translation of rotation. Wareeg.
Rotation in Somali vocab. Wareeg.
The Somali word for rotation is wareeg.
How to say rotation in Somali. Wareeg.
Say rotation in Somali. Wareeg.
The Somali translation of rotation is wareeg.
Somali word for rotation: wareeg.
What’s the Somali for rotation? Wareeg.

Somali

for

rotation

: wareeg.

Posted on

How do you say reporters in Somali? Weriyayaal.

reporters, Somali translation: weriyayaal.
Q: What’s reporters in Somali? A: weriyayaal.
What is the Somali word for reporters? Weriyayaal.
What’s the Somali word for reporters? It’s weriyayaal.
Reporters in Somali translation. Weriyayaal.
How do you say reporters in Somali? Weriyayaal.
Reporters in Somali vocabulary. Weriyayaal.
Reporters in Somali: weriyayaal.
In Somali how do you say reporters? Weriyayaal.
Translation of reporters in Somali: weriyayaal.
Reporters in Somali is weriyayaal.
In Somali translation of reporters. Weriyayaal.
Reporters in Somali vocab. Weriyayaal.
The Somali word for reporters is weriyayaal.
How to say reporters in Somali. Weriyayaal.
Say reporters in Somali. Weriyayaal.
The Somali translation of reporters is weriyayaal.
Somali word for reporters: weriyayaal.
What’s the Somali for reporters? Weriyayaal.

Somali

for

reporters

: weriyayaal.

Posted on

How do you say ramblers in Somali? Dad tamashlaynaya.

ramblers, Somali translation: dad tamashlaynaya.
Q: What’s ramblers in Somali? A: dad tamashlaynaya.
What is the Somali word for ramblers? Dad tamashlaynaya.
What’s the Somali word for ramblers? It’s dad tamashlaynaya.
Ramblers in Somali translation. Dad tamashlaynaya.
How do you say ramblers in Somali? Dad tamashlaynaya.
Ramblers in Somali vocabulary. Dad tamashlaynaya.
Ramblers in Somali: dad tamashlaynaya.
In Somali how do you say ramblers? Dad tamashlaynaya.
Translation of ramblers in Somali: dad tamashlaynaya.
Ramblers in Somali is dad tamashlaynaya.
In Somali translation of ramblers. Dad tamashlaynaya.
Ramblers in Somali vocab. Dad tamashlaynaya.
The Somali word for ramblers is dad tamashlaynaya.
How to say ramblers in Somali. Dad tamashlaynaya.
Say ramblers in Somali. Dad tamashlaynaya.
The Somali translation of ramblers is dad tamashlaynaya.
Somali word for ramblers: dad tamashlaynaya.
What’s the Somali for ramblers? Dad tamashlaynaya.

Somali

for

ramblers

: dad tamashlaynaya.

Posted on

How do you say resulted in Somali? Natiijadii ka soo baxday go’aan.

resulted, Somali translation: natiijadii ka soo baxday go’aan.
Q: What’s resulted in Somali? A: natiijadii ka soo baxday go’aan.
What is the Somali word for resulted? Natiijadii ka soo baxday go’aan.
What’s the Somali word for resulted? It’s natiijadii ka soo baxday go’aan.
Resulted in Somali translation. Natiijadii ka soo baxday go’aan.
How do you say resulted in Somali? Natiijadii ka soo baxday go’aan.
Resulted in Somali vocabulary. Natiijadii ka soo baxday go’aan.
Resulted in Somali: natiijadii ka soo baxday go’aan.
In Somali how do you say resulted? Natiijadii ka soo baxday go’aan.
Translation of resulted in Somali: natiijadii ka soo baxday go’aan.
Resulted in Somali is natiijadii ka soo baxday go’aan.
In Somali translation of resulted. Natiijadii ka soo baxday go’aan.
Resulted in Somali vocab. Natiijadii ka soo baxday go’aan.
The Somali word for resulted is natiijadii ka soo baxday go’aan.
How to say resulted in Somali. Natiijadii ka soo baxday go’aan.
Say resulted in Somali. Natiijadii ka soo baxday go’aan.
The Somali translation of resulted is natiijadii ka soo baxday go’aan.
Somali word for resulted: natiijadii ka soo baxday go’aan.
What’s the Somali for resulted? Natiijadii ka soo baxday go’aan.

Somali

for

resulted

: natiijadii ka soo baxday go’aan.

Posted on

How do you say residential in Somali? Dhul degaan.

residential, Somali translation: dhul degaan.
Q: What’s residential in Somali? A: dhul degaan.
What is the Somali word for residential? Dhul degaan.
What’s the Somali word for residential? It’s dhul degaan.
Residential in Somali translation. Dhul degaan.
How do you say residential in Somali? Dhul degaan.
Residential in Somali vocabulary. Dhul degaan.
Residential in Somali: dhul degaan.
In Somali how do you say residential? Dhul degaan.
Translation of residential in Somali: dhul degaan.
Residential in Somali is dhul degaan.
In Somali translation of residential. Dhul degaan.
Residential in Somali vocab. Dhul degaan.
The Somali word for residential is dhul degaan.
How to say residential in Somali. Dhul degaan.
Say residential in Somali. Dhul degaan.
The Somali translation of residential is dhul degaan.
Somali word for residential: dhul degaan.
What’s the Somali for residential? Dhul degaan.

Somali

for

residential

: dhul degaan.

Posted on

How do you say request in Somali? Codsi.

request, Somali translation: codsi.
Q: What’s request in Somali? A: codsi.
What is the Somali word for request? Codsi.
What’s the Somali word for request? It’s codsi.
Request in Somali translation. Codsi.
How do you say request in Somali? Codsi.
Request in Somali vocabulary. Codsi.
Request in Somali: codsi.
In Somali how do you say request? Codsi.
Translation of request in Somali: codsi.
Request in Somali is codsi.
In Somali translation of request. Codsi.
Request in Somali vocab. Codsi.
The Somali word for request is codsi.
How to say request in Somali. Codsi.
Say request in Somali. Codsi.
The Somali translation of request is codsi.
Somali word for request: codsi.
What’s the Somali for request? Codsi.

Somali

for

request

: codsi.

Posted on

How do you say revival in Somali? Soo noolaansho.

revival, Somali translation: soo noolaansho.
Q: What’s revival in Somali? A: soo noolaansho.
What is the Somali word for revival? Soo noolaansho.
What’s the Somali word for revival? It’s soo noolaansho.
Revival in Somali translation. Soo noolaansho.
How do you say revival in Somali? Soo noolaansho.
Revival in Somali vocabulary. Soo noolaansho.
Revival in Somali: soo noolaansho.
In Somali how do you say revival? Soo noolaansho.
Translation of revival in Somali: soo noolaansho.
Revival in Somali is soo noolaansho.
In Somali translation of revival. Soo noolaansho.
Revival in Somali vocab. Soo noolaansho.
The Somali word for revival is soo noolaansho.
How to say revival in Somali. Soo noolaansho.
Say revival in Somali. Soo noolaansho.
The Somali translation of revival is soo noolaansho.
Somali word for revival: soo noolaansho.
What’s the Somali for revival? Soo noolaansho.

Somali

for

revival

: soo noolaansho.