Posted on

Rule in Somali is qaanuun OR xukumid.

In Somali how do you say rule? Qaanuun OR xukumid.
Q: What’s rule in Somali? A: qaanuun OR xukumid.
How to say rule in Somali. Qaanuun OR xukumid.
Say rule in Somali. Qaanuun OR xukumid.
The Somali word for rule is qaanuun OR xukumid.
How do you say rule in Somali? Qaanuun OR xukumid.
Rule in Somali vocabulary. Qaanuun OR xukumid.
Rule, Somali translation: qaanuun OR xukumid.
Rule in Somali: qaanuun OR xukumid.
What is the Somali word for rule? Qaanuun OR xukumid.
What’s the Somali word for rule? It’s qaanuun OR xukumid.
Rule in Somali translation. Qaanuun OR xukumid.
The Somali translation of rule is qaanuun OR xukumid.
Somali word for rule: qaanuun OR xukumid.
Translation of rule in Somali: qaanuun OR xukumid.
Rule in Somali is qaanuun OR xukumid.
In Somali translation of rule. Qaanuun OR xukumid.
Rule in Somali vocab. Qaanuun OR xukumid.
What’s the Somali for rule? Qaanuun OR xukumid.

Somali

for

rule

: qaanuun OR xukumid.

Posted on

Rendition in Somali is turjumaad OR jilitaan OR matalaad.

In Somali how do you say rendition? Turjumaad OR jilitaan OR matalaad.
Q: What’s rendition in Somali? A: turjumaad OR jilitaan OR matalaad.
How to say rendition in Somali. Turjumaad OR jilitaan OR matalaad.
Say rendition in Somali. Turjumaad OR jilitaan OR matalaad.
The Somali word for rendition is turjumaad OR jilitaan OR matalaad.
How do you say rendition in Somali? Turjumaad OR jilitaan OR matalaad.
Rendition in Somali vocabulary. Turjumaad OR jilitaan OR matalaad.
Rendition, Somali translation: turjumaad OR jilitaan OR matalaad.
Rendition in Somali: turjumaad OR jilitaan OR matalaad.
What is the Somali word for rendition? Turjumaad OR jilitaan OR matalaad.
What’s the Somali word for rendition? It’s turjumaad OR jilitaan OR matalaad.
Rendition in Somali translation. Turjumaad OR jilitaan OR matalaad.
The Somali translation of rendition is turjumaad OR jilitaan OR matalaad.
Somali word for rendition: turjumaad OR jilitaan OR matalaad.
Translation of rendition in Somali: turjumaad OR jilitaan OR matalaad.
Rendition in Somali is turjumaad OR jilitaan OR matalaad.
In Somali translation of rendition. Turjumaad OR jilitaan OR matalaad.
Rendition in Somali vocab. Turjumaad OR jilitaan OR matalaad.
What’s the Somali for rendition? Turjumaad OR jilitaan OR matalaad.

Somali

for

rendition

: turjumaad OR jilitaan OR matalaad.

Posted on

Regent in Somali is qof ka sii haya xukunka maadama uu boqorku xanuunsanayo.

In Somali how do you say regent? Qof ka sii haya xukunka maadama uu boqorku xanuunsanayo.
Q: What’s regent in Somali? A: qof ka sii haya xukunka maadama uu boqorku xanuunsanayo.
How to say regent in Somali. Qof ka sii haya xukunka maadama uu boqorku xanuunsanayo.
Say regent in Somali. Qof ka sii haya xukunka maadama uu boqorku xanuunsanayo.
The Somali word for regent is qof ka sii haya xukunka maadama uu boqorku xanuunsanayo.
How do you say regent in Somali? Qof ka sii haya xukunka maadama uu boqorku xanuunsanayo.
Regent in Somali vocabulary. Qof ka sii haya xukunka maadama uu boqorku xanuunsanayo.
Regent, Somali translation: qof ka sii haya xukunka maadama uu boqorku xanuunsanayo.
Regent in Somali: qof ka sii haya xukunka maadama uu boqorku xanuunsanayo.
What is the Somali word for regent? Qof ka sii haya xukunka maadama uu boqorku xanuunsanayo.
What’s the Somali word for regent? It’s qof ka sii haya xukunka maadama uu boqorku xanuunsanayo.
Regent in Somali translation. Qof ka sii haya xukunka maadama uu boqorku xanuunsanayo.
The Somali translation of regent is qof ka sii haya xukunka maadama uu boqorku xanuunsanayo.
Somali word for regent: qof ka sii haya xukunka maadama uu boqorku xanuunsanayo.
Translation of regent in Somali: qof ka sii haya xukunka maadama uu boqorku xanuunsanayo.
Regent in Somali is qof ka sii haya xukunka maadama uu boqorku xanuunsanayo.
In Somali translation of regent. Qof ka sii haya xukunka maadama uu boqorku xanuunsanayo.
Regent in Somali vocab. Qof ka sii haya xukunka maadama uu boqorku xanuunsanayo.
What’s the Somali for regent? Qof ka sii haya xukunka maadama uu boqorku xanuunsanayo.

Somali

for

regent

: qof ka sii haya xukunka maadama uu boqorku xanuunsanayo.

Posted on

Reality in Somali is dhab OR run OR xaqiiqo.

In Somali how do you say reality? Dhab OR run OR xaqiiqo.
Q: What’s reality in Somali? A: dhab OR run OR xaqiiqo.
How to say reality in Somali. Dhab OR run OR xaqiiqo.
Say reality in Somali. Dhab OR run OR xaqiiqo.
The Somali word for reality is dhab OR run OR xaqiiqo.
How do you say reality in Somali? Dhab OR run OR xaqiiqo.
Reality in Somali vocabulary. Dhab OR run OR xaqiiqo.
Reality, Somali translation: dhab OR run OR xaqiiqo.
Reality in Somali: dhab OR run OR xaqiiqo.
What is the Somali word for reality? Dhab OR run OR xaqiiqo.
What’s the Somali word for reality? It’s dhab OR run OR xaqiiqo.
Reality in Somali translation. Dhab OR run OR xaqiiqo.
The Somali translation of reality is dhab OR run OR xaqiiqo.
Somali word for reality: dhab OR run OR xaqiiqo.
Translation of reality in Somali: dhab OR run OR xaqiiqo.
Reality in Somali is dhab OR run OR xaqiiqo.
In Somali translation of reality. Dhab OR run OR xaqiiqo.
Reality in Somali vocab. Dhab OR run OR xaqiiqo.
What’s the Somali for reality? Dhab OR run OR xaqiiqo.

Somali

for

reality

: dhab OR run OR xaqiiqo.

Posted on

Regarding in Somali is la xidhiidha OR khusaysa OR ku taxaluqa.

In Somali how do you say regarding? La xidhiidha OR khusaysa OR ku taxaluqa.
Q: What’s regarding in Somali? A: la xidhiidha OR khusaysa OR ku taxaluqa.
How to say regarding in Somali. La xidhiidha OR khusaysa OR ku taxaluqa.
Say regarding in Somali. La xidhiidha OR khusaysa OR ku taxaluqa.
The Somali word for regarding is la xidhiidha OR khusaysa OR ku taxaluqa.
How do you say regarding in Somali? La xidhiidha OR khusaysa OR ku taxaluqa.
Regarding in Somali vocabulary. La xidhiidha OR khusaysa OR ku taxaluqa.
Regarding, Somali translation: la xidhiidha OR khusaysa OR ku taxaluqa.
Regarding in Somali: la xidhiidha OR khusaysa OR ku taxaluqa.
What is the Somali word for regarding? La xidhiidha OR khusaysa OR ku taxaluqa.
What’s the Somali word for regarding? It’s la xidhiidha OR khusaysa OR ku taxaluqa.
Regarding in Somali translation. La xidhiidha OR khusaysa OR ku taxaluqa.
The Somali translation of regarding is la xidhiidha OR khusaysa OR ku taxaluqa.
Somali word for regarding: la xidhiidha OR khusaysa OR ku taxaluqa.
Translation of regarding in Somali: la xidhiidha OR khusaysa OR ku taxaluqa.
Regarding in Somali is la xidhiidha OR khusaysa OR ku taxaluqa.
In Somali translation of regarding. La xidhiidha OR khusaysa OR ku taxaluqa.
Regarding in Somali vocab. La xidhiidha OR khusaysa OR ku taxaluqa.
What’s the Somali for regarding? La xidhiidha OR khusaysa OR ku taxaluqa.

Somali

for

regarding

: la xidhiidha OR khusaysa OR ku taxaluqa.

Posted on

Rings in Somali is faraantiyo OR far-gashiyo OR wareegyo OR xalqado.

In Somali how do you say rings? Faraantiyo OR far-gashiyo OR wareegyo OR xalqado.
Q: What’s rings in Somali? A: faraantiyo OR far-gashiyo OR wareegyo OR xalqado.
How to say rings in Somali. Faraantiyo OR far-gashiyo OR wareegyo OR xalqado.
Say rings in Somali. Faraantiyo OR far-gashiyo OR wareegyo OR xalqado.
The Somali word for rings is faraantiyo OR far-gashiyo OR wareegyo OR xalqado.
How do you say rings in Somali? Faraantiyo OR far-gashiyo OR wareegyo OR xalqado.
Rings in Somali vocabulary. Faraantiyo OR far-gashiyo OR wareegyo OR xalqado.
Rings, Somali translation: faraantiyo OR far-gashiyo OR wareegyo OR xalqado.
Rings in Somali: faraantiyo OR far-gashiyo OR wareegyo OR xalqado.
What is the Somali word for rings? Faraantiyo OR far-gashiyo OR wareegyo OR xalqado.
What’s the Somali word for rings? It’s faraantiyo OR far-gashiyo OR wareegyo OR xalqado.
Rings in Somali translation. Faraantiyo OR far-gashiyo OR wareegyo OR xalqado.
The Somali translation of rings is faraantiyo OR far-gashiyo OR wareegyo OR xalqado.
Somali word for rings: faraantiyo OR far-gashiyo OR wareegyo OR xalqado.
Translation of rings in Somali: faraantiyo OR far-gashiyo OR wareegyo OR xalqado.
Rings in Somali is faraantiyo OR far-gashiyo OR wareegyo OR xalqado.
In Somali translation of rings. Faraantiyo OR far-gashiyo OR wareegyo OR xalqado.
Rings in Somali vocab. Faraantiyo OR far-gashiyo OR wareegyo OR xalqado.
What’s the Somali for rings? Faraantiyo OR far-gashiyo OR wareegyo OR xalqado.

Somali

for

rings

: faraantiyo OR far-gashiyo OR wareegyo OR xalqado.

Posted on

Replaced in Somali is bedelid OR ku bedalid.

In Somali how do you say replaced? Bedelid OR ku bedalid.
Q: What’s replaced in Somali? A: bedelid OR ku bedalid.
How to say replaced in Somali. Bedelid OR ku bedalid.
Say replaced in Somali. Bedelid OR ku bedalid.
The Somali word for replaced is bedelid OR ku bedalid.
How do you say replaced in Somali? Bedelid OR ku bedalid.
Replaced in Somali vocabulary. Bedelid OR ku bedalid.
Replaced, Somali translation: bedelid OR ku bedalid.
Replaced in Somali: bedelid OR ku bedalid.
What is the Somali word for replaced? Bedelid OR ku bedalid.
What’s the Somali word for replaced? It’s bedelid OR ku bedalid.
Replaced in Somali translation. Bedelid OR ku bedalid.
The Somali translation of replaced is bedelid OR ku bedalid.
Somali word for replaced: bedelid OR ku bedalid.
Translation of replaced in Somali: bedelid OR ku bedalid.
Replaced in Somali is bedelid OR ku bedalid.
In Somali translation of replaced. Bedelid OR ku bedalid.
Replaced in Somali vocab. Bedelid OR ku bedalid.
What’s the Somali for replaced? Bedelid OR ku bedalid.

Somali

for

replaced

: bedelid OR ku bedalid.

Posted on

Remembrance in Somali is Xasuusasho OR Xasuus.

In Somali how do you say Remembrance? Xasuusasho OR Xasuus.
Q: What’s Remembrance in Somali? A: Xasuusasho OR Xasuus.
How to say Remembrance in Somali. Xasuusasho OR Xasuus.
Say Remembrance in Somali. Xasuusasho OR Xasuus.
The Somali word for Remembrance is Xasuusasho OR Xasuus.
How do you say Remembrance in Somali? Xasuusasho OR Xasuus.
Remembrance in Somali vocabulary. Xasuusasho OR Xasuus.
Remembrance, Somali translation: Xasuusasho OR Xasuus.
Remembrance in Somali: Xasuusasho OR Xasuus.
What is the Somali word for Remembrance? Xasuusasho OR Xasuus.
What’s the Somali word for Remembrance? It’s Xasuusasho OR Xasuus.
Remembrance in Somali translation. Xasuusasho OR Xasuus.
The Somali translation of Remembrance is Xasuusasho OR Xasuus.
Somali word for Remembrance: Xasuusasho OR Xasuus.
Translation of Remembrance in Somali: Xasuusasho OR Xasuus.
Remembrance in Somali is Xasuusasho OR Xasuus.
In Somali translation of Remembrance. Xasuusasho OR Xasuus.
Remembrance in Somali vocab. Xasuusasho OR Xasuus.
What’s the Somali for Remembrance? Xasuusasho OR Xasuus.

Somali

for

Remembrance

: Xasuusasho OR Xasuus.

Posted on

Remembers in Somali is xasuusasho OR xasuusanay.

In Somali how do you say remembers? Xasuusasho OR xasuusanay.
Q: What’s remembers in Somali? A: xasuusasho OR xasuusanay.
How to say remembers in Somali. Xasuusasho OR xasuusanay.
Say remembers in Somali. Xasuusasho OR xasuusanay.
The Somali word for remembers is xasuusasho OR xasuusanay.
How do you say remembers in Somali? Xasuusasho OR xasuusanay.
Remembers in Somali vocabulary. Xasuusasho OR xasuusanay.
Remembers, Somali translation: xasuusasho OR xasuusanay.
Remembers in Somali: xasuusasho OR xasuusanay.
What is the Somali word for remembers? Xasuusasho OR xasuusanay.
What’s the Somali word for remembers? It’s xasuusasho OR xasuusanay.
Remembers in Somali translation. Xasuusasho OR xasuusanay.
The Somali translation of remembers is xasuusasho OR xasuusanay.
Somali word for remembers: xasuusasho OR xasuusanay.
Translation of remembers in Somali: xasuusasho OR xasuusanay.
Remembers in Somali is xasuusasho OR xasuusanay.
In Somali translation of remembers. Xasuusasho OR xasuusanay.
Remembers in Somali vocab. Xasuusasho OR xasuusanay.
What’s the Somali for remembers? Xasuusasho OR xasuusanay.

Somali

for

remembers

: xasuusasho OR xasuusanay.

Posted on

Races in Somali is tartano OR jinsiyo OR qolyo.

In Somali how do you say races? Tartano OR jinsiyo OR qolyo.
Q: What’s races in Somali? A: tartano OR jinsiyo OR qolyo.
How to say races in Somali. Tartano OR jinsiyo OR qolyo.
Say races in Somali. Tartano OR jinsiyo OR qolyo.
The Somali word for races is tartano OR jinsiyo OR qolyo.
How do you say races in Somali? Tartano OR jinsiyo OR qolyo.
Races in Somali vocabulary. Tartano OR jinsiyo OR qolyo.
Races, Somali translation: tartano OR jinsiyo OR qolyo.
Races in Somali: tartano OR jinsiyo OR qolyo.
What is the Somali word for races? Tartano OR jinsiyo OR qolyo.
What’s the Somali word for races? It’s tartano OR jinsiyo OR qolyo.
Races in Somali translation. Tartano OR jinsiyo OR qolyo.
The Somali translation of races is tartano OR jinsiyo OR qolyo.
Somali word for races: tartano OR jinsiyo OR qolyo.
Translation of races in Somali: tartano OR jinsiyo OR qolyo.
Races in Somali is tartano OR jinsiyo OR qolyo.
In Somali translation of races. Tartano OR jinsiyo OR qolyo.
Races in Somali vocab. Tartano OR jinsiyo OR qolyo.
What’s the Somali for races? Tartano OR jinsiyo OR qolyo.

Somali

for

races

: tartano OR jinsiyo OR qolyo.