Posted on

How do you say rabbits in Somali? Dabagaalayaal.

rabbits, Somali translation: dabagaalayaal.
Q: What’s rabbits in Somali? A: dabagaalayaal.
What is the Somali word for rabbits? Dabagaalayaal.
What’s the Somali word for rabbits? It’s dabagaalayaal.
Rabbits in Somali translation. Dabagaalayaal.
How do you say rabbits in Somali? Dabagaalayaal.
Rabbits in Somali vocabulary. Dabagaalayaal.
Rabbits in Somali: dabagaalayaal.
In Somali how do you say rabbits? Dabagaalayaal.
Translation of rabbits in Somali: dabagaalayaal.
Rabbits in Somali is dabagaalayaal.
In Somali translation of rabbits. Dabagaalayaal.
Rabbits in Somali vocab. Dabagaalayaal.
The Somali word for rabbits is dabagaalayaal.
How to say rabbits in Somali. Dabagaalayaal.
Say rabbits in Somali. Dabagaalayaal.
The Somali translation of rabbits is dabagaalayaal.
Somali word for rabbits: dabagaalayaal.
What’s the Somali for rabbits? Dabagaalayaal.

Somali

for

rabbits

: dabagaalayaal.

Posted on

How do you say recommend in Somali? Kula talin.

recommend, Somali translation: kula talin.
Q: What’s recommend in Somali? A: kula talin.
What is the Somali word for recommend? Kula talin.
What’s the Somali word for recommend? It’s kula talin.
Recommend in Somali translation. Kula talin.
How do you say recommend in Somali? Kula talin.
Recommend in Somali vocabulary. Kula talin.
Recommend in Somali: kula talin.
In Somali how do you say recommend? Kula talin.
Translation of recommend in Somali: kula talin.
Recommend in Somali is kula talin.
In Somali translation of recommend. Kula talin.
Recommend in Somali vocab. Kula talin.
The Somali word for recommend is kula talin.
How to say recommend in Somali. Kula talin.
Say recommend in Somali. Kula talin.
The Somali translation of recommend is kula talin.
Somali word for recommend: kula talin.
What’s the Somali for recommend? Kula talin.

Somali

for

recommend

: kula talin.

Posted on

How do you say rehearsal in Somali? Tababarasho.

rehearsal, Somali translation: tababarasho.
Q: What’s rehearsal in Somali? A: tababarasho.
What is the Somali word for rehearsal? Tababarasho.
What’s the Somali word for rehearsal? It’s tababarasho.
Rehearsal in Somali translation. Tababarasho.
How do you say rehearsal in Somali? Tababarasho.
Rehearsal in Somali vocabulary. Tababarasho.
Rehearsal in Somali: tababarasho.
In Somali how do you say rehearsal? Tababarasho.
Translation of rehearsal in Somali: tababarasho.
Rehearsal in Somali is tababarasho.
In Somali translation of rehearsal. Tababarasho.
Rehearsal in Somali vocab. Tababarasho.
The Somali word for rehearsal is tababarasho.
How to say rehearsal in Somali. Tababarasho.
Say rehearsal in Somali. Tababarasho.
The Somali translation of rehearsal is tababarasho.
Somali word for rehearsal: tababarasho.
What’s the Somali for rehearsal? Tababarasho.

Somali

for

rehearsal

: tababarasho.

Posted on

How do you say roundabouts in Somali? Goobaabinno waddada ku dhex taala oo kala qaybisa wadooyin dhowr ah.

roundabouts, Somali translation: goobaabinno waddada ku dhex taala oo kala qaybisa wadooyin dhowr ah.
Q: What’s roundabouts in Somali? A: goobaabinno waddada ku dhex taala oo kala qaybisa wadooyin dhowr ah.
What is the Somali word for roundabouts? Goobaabinno waddada ku dhex taala oo kala qaybisa wadooyin dhowr ah.
What’s the Somali word for roundabouts? It’s goobaabinno waddada ku dhex taala oo kala qaybisa wadooyin dhowr ah.
Roundabouts in Somali translation. Goobaabinno waddada ku dhex taala oo kala qaybisa wadooyin dhowr ah.
How do you say roundabouts in Somali? Goobaabinno waddada ku dhex taala oo kala qaybisa wadooyin dhowr ah.
Roundabouts in Somali vocabulary. Goobaabinno waddada ku dhex taala oo kala qaybisa wadooyin dhowr ah.
Roundabouts in Somali: goobaabinno waddada ku dhex taala oo kala qaybisa wadooyin dhowr ah.
In Somali how do you say roundabouts? Goobaabinno waddada ku dhex taala oo kala qaybisa wadooyin dhowr ah.
Translation of roundabouts in Somali: goobaabinno waddada ku dhex taala oo kala qaybisa wadooyin dhowr ah.
Roundabouts in Somali is goobaabinno waddada ku dhex taala oo kala qaybisa wadooyin dhowr ah.
In Somali translation of roundabouts. Goobaabinno waddada ku dhex taala oo kala qaybisa wadooyin dhowr ah.
Roundabouts in Somali vocab. Goobaabinno waddada ku dhex taala oo kala qaybisa wadooyin dhowr ah.
The Somali word for roundabouts is goobaabinno waddada ku dhex taala oo kala qaybisa wadooyin dhowr ah.
How to say roundabouts in Somali. Goobaabinno waddada ku dhex taala oo kala qaybisa wadooyin dhowr ah.
Say roundabouts in Somali. Goobaabinno waddada ku dhex taala oo kala qaybisa wadooyin dhowr ah.
The Somali translation of roundabouts is goobaabinno waddada ku dhex taala oo kala qaybisa wadooyin dhowr ah.
Somali word for roundabouts: goobaabinno waddada ku dhex taala oo kala qaybisa wadooyin dhowr ah.
What’s the Somali for roundabouts? Goobaabinno waddada ku dhex taala oo kala qaybisa wadooyin dhowr ah.

Somali

for

roundabouts

: goobaabinno waddada ku dhex taala oo kala qaybisa wadooyin dhowr ah.

Posted on

How do you say rapidly in Somali? Si dhakhso ah.

rapidly, Somali translation: si dhakhso ah.
Q: What’s rapidly in Somali? A: si dhakhso ah.
What is the Somali word for rapidly? Si dhakhso ah.
What’s the Somali word for rapidly? It’s si dhakhso ah.
Rapidly in Somali translation. Si dhakhso ah.
How do you say rapidly in Somali? Si dhakhso ah.
Rapidly in Somali vocabulary. Si dhakhso ah.
Rapidly in Somali: si dhakhso ah.
In Somali how do you say rapidly? Si dhakhso ah.
Translation of rapidly in Somali: si dhakhso ah.
Rapidly in Somali is si dhakhso ah.
In Somali translation of rapidly. Si dhakhso ah.
Rapidly in Somali vocab. Si dhakhso ah.
The Somali word for rapidly is si dhakhso ah.
How to say rapidly in Somali. Si dhakhso ah.
Say rapidly in Somali. Si dhakhso ah.
The Somali translation of rapidly is si dhakhso ah.
Somali word for rapidly: si dhakhso ah.
What’s the Somali for rapidly? Si dhakhso ah.

Somali

for

rapidly

: si dhakhso ah.

Posted on

How do you say regulations in Somali? Xeerar.

regulations, Somali translation: xeerar.
Q: What’s regulations in Somali? A: xeerar.
What is the Somali word for regulations? Xeerar.
What’s the Somali word for regulations? It’s xeerar.
Regulations in Somali translation. Xeerar.
How do you say regulations in Somali? Xeerar.
Regulations in Somali vocabulary. Xeerar.
Regulations in Somali: xeerar.
In Somali how do you say regulations? Xeerar.
Translation of regulations in Somali: xeerar.
Regulations in Somali is xeerar.
In Somali translation of regulations. Xeerar.
Regulations in Somali vocab. Xeerar.
The Somali word for regulations is xeerar.
How to say regulations in Somali. Xeerar.
Say regulations in Somali. Xeerar.
The Somali translation of regulations is xeerar.
Somali word for regulations: xeerar.
What’s the Somali for regulations? Xeerar.

Somali

for

regulations

: xeerar.

Posted on

How do you say rotation in Somali? Wareeg.

rotation, Somali translation: wareeg.
Q: What’s rotation in Somali? A: wareeg.
What is the Somali word for rotation? Wareeg.
What’s the Somali word for rotation? It’s wareeg.
Rotation in Somali translation. Wareeg.
How do you say rotation in Somali? Wareeg.
Rotation in Somali vocabulary. Wareeg.
Rotation in Somali: wareeg.
In Somali how do you say rotation? Wareeg.
Translation of rotation in Somali: wareeg.
Rotation in Somali is wareeg.
In Somali translation of rotation. Wareeg.
Rotation in Somali vocab. Wareeg.
The Somali word for rotation is wareeg.
How to say rotation in Somali. Wareeg.
Say rotation in Somali. Wareeg.
The Somali translation of rotation is wareeg.
Somali word for rotation: wareeg.
What’s the Somali for rotation? Wareeg.

Somali

for

rotation

: wareeg.

Posted on

How do you say reporters in Somali? Weriyayaal.

reporters, Somali translation: weriyayaal.
Q: What’s reporters in Somali? A: weriyayaal.
What is the Somali word for reporters? Weriyayaal.
What’s the Somali word for reporters? It’s weriyayaal.
Reporters in Somali translation. Weriyayaal.
How do you say reporters in Somali? Weriyayaal.
Reporters in Somali vocabulary. Weriyayaal.
Reporters in Somali: weriyayaal.
In Somali how do you say reporters? Weriyayaal.
Translation of reporters in Somali: weriyayaal.
Reporters in Somali is weriyayaal.
In Somali translation of reporters. Weriyayaal.
Reporters in Somali vocab. Weriyayaal.
The Somali word for reporters is weriyayaal.
How to say reporters in Somali. Weriyayaal.
Say reporters in Somali. Weriyayaal.
The Somali translation of reporters is weriyayaal.
Somali word for reporters: weriyayaal.
What’s the Somali for reporters? Weriyayaal.

Somali

for

reporters

: weriyayaal.

Posted on

How do you say ramblers in Somali? Dad tamashlaynaya.

ramblers, Somali translation: dad tamashlaynaya.
Q: What’s ramblers in Somali? A: dad tamashlaynaya.
What is the Somali word for ramblers? Dad tamashlaynaya.
What’s the Somali word for ramblers? It’s dad tamashlaynaya.
Ramblers in Somali translation. Dad tamashlaynaya.
How do you say ramblers in Somali? Dad tamashlaynaya.
Ramblers in Somali vocabulary. Dad tamashlaynaya.
Ramblers in Somali: dad tamashlaynaya.
In Somali how do you say ramblers? Dad tamashlaynaya.
Translation of ramblers in Somali: dad tamashlaynaya.
Ramblers in Somali is dad tamashlaynaya.
In Somali translation of ramblers. Dad tamashlaynaya.
Ramblers in Somali vocab. Dad tamashlaynaya.
The Somali word for ramblers is dad tamashlaynaya.
How to say ramblers in Somali. Dad tamashlaynaya.
Say ramblers in Somali. Dad tamashlaynaya.
The Somali translation of ramblers is dad tamashlaynaya.
Somali word for ramblers: dad tamashlaynaya.
What’s the Somali for ramblers? Dad tamashlaynaya.

Somali

for

ramblers

: dad tamashlaynaya.

Posted on

How do you say resulted in Somali? Natiijadii ka soo baxday go’aan.

resulted, Somali translation: natiijadii ka soo baxday go’aan.
Q: What’s resulted in Somali? A: natiijadii ka soo baxday go’aan.
What is the Somali word for resulted? Natiijadii ka soo baxday go’aan.
What’s the Somali word for resulted? It’s natiijadii ka soo baxday go’aan.
Resulted in Somali translation. Natiijadii ka soo baxday go’aan.
How do you say resulted in Somali? Natiijadii ka soo baxday go’aan.
Resulted in Somali vocabulary. Natiijadii ka soo baxday go’aan.
Resulted in Somali: natiijadii ka soo baxday go’aan.
In Somali how do you say resulted? Natiijadii ka soo baxday go’aan.
Translation of resulted in Somali: natiijadii ka soo baxday go’aan.
Resulted in Somali is natiijadii ka soo baxday go’aan.
In Somali translation of resulted. Natiijadii ka soo baxday go’aan.
Resulted in Somali vocab. Natiijadii ka soo baxday go’aan.
The Somali word for resulted is natiijadii ka soo baxday go’aan.
How to say resulted in Somali. Natiijadii ka soo baxday go’aan.
Say resulted in Somali. Natiijadii ka soo baxday go’aan.
The Somali translation of resulted is natiijadii ka soo baxday go’aan.
Somali word for resulted: natiijadii ka soo baxday go’aan.
What’s the Somali for resulted? Natiijadii ka soo baxday go’aan.

Somali

for

resulted

: natiijadii ka soo baxday go’aan.