Posted on

Releases in Somali is sii deyn OR fasaxid OR soo saarid.

In Somali how do you say releases? Sii deyn OR fasaxid OR soo saarid.
Q: What’s releases in Somali? A: sii deyn OR fasaxid OR soo saarid.
How to say releases in Somali. Sii deyn OR fasaxid OR soo saarid.
Say releases in Somali. Sii deyn OR fasaxid OR soo saarid.
The Somali word for releases is sii deyn OR fasaxid OR soo saarid.
How do you say releases in Somali? Sii deyn OR fasaxid OR soo saarid.
Releases in Somali vocabulary. Sii deyn OR fasaxid OR soo saarid.
Releases, Somali translation: sii deyn OR fasaxid OR soo saarid.
Releases in Somali: sii deyn OR fasaxid OR soo saarid.
What is the Somali word for releases? Sii deyn OR fasaxid OR soo saarid.
What’s the Somali word for releases? It’s sii deyn OR fasaxid OR soo saarid.
Releases in Somali translation. Sii deyn OR fasaxid OR soo saarid.
The Somali translation of releases is sii deyn OR fasaxid OR soo saarid.
Somali word for releases: sii deyn OR fasaxid OR soo saarid.
Translation of releases in Somali: sii deyn OR fasaxid OR soo saarid.
Releases in Somali is sii deyn OR fasaxid OR soo saarid.
In Somali translation of releases. Sii deyn OR fasaxid OR soo saarid.
Releases in Somali vocab. Sii deyn OR fasaxid OR soo saarid.
What’s the Somali for releases? Sii deyn OR fasaxid OR soo saarid.

Somali

for

releases

: sii deyn OR fasaxid OR soo saarid.

Posted on

Ranging in Somali is taxan OR tiiro OR nooc kasta leh.

In Somali how do you say ranging? Taxan OR tiiro OR nooc kasta leh.
Q: What’s ranging in Somali? A: taxan OR tiiro OR nooc kasta leh.
How to say ranging in Somali. Taxan OR tiiro OR nooc kasta leh.
Say ranging in Somali. Taxan OR tiiro OR nooc kasta leh.
The Somali word for ranging is taxan OR tiiro OR nooc kasta leh.
How do you say ranging in Somali? Taxan OR tiiro OR nooc kasta leh.
Ranging in Somali vocabulary. Taxan OR tiiro OR nooc kasta leh.
Ranging, Somali translation: taxan OR tiiro OR nooc kasta leh.
Ranging in Somali: taxan OR tiiro OR nooc kasta leh.
What is the Somali word for ranging? Taxan OR tiiro OR nooc kasta leh.
What’s the Somali word for ranging? It’s taxan OR tiiro OR nooc kasta leh.
Ranging in Somali translation. Taxan OR tiiro OR nooc kasta leh.
The Somali translation of ranging is taxan OR tiiro OR nooc kasta leh.
Somali word for ranging: taxan OR tiiro OR nooc kasta leh.
Translation of ranging in Somali: taxan OR tiiro OR nooc kasta leh.
Ranging in Somali is taxan OR tiiro OR nooc kasta leh.
In Somali translation of ranging. Taxan OR tiiro OR nooc kasta leh.
Ranging in Somali vocab. Taxan OR tiiro OR nooc kasta leh.
What’s the Somali for ranging? Taxan OR tiiro OR nooc kasta leh.

Somali

for

ranging

: taxan OR tiiro OR nooc kasta leh.

Posted on

Requested in Somali is codsaday OR codsi sameeyey.

In Somali how do you say requested? Codsaday OR codsi sameeyey.
Q: What’s requested in Somali? A: codsaday OR codsi sameeyey.
How to say requested in Somali. Codsaday OR codsi sameeyey.
Say requested in Somali. Codsaday OR codsi sameeyey.
The Somali word for requested is codsaday OR codsi sameeyey.
How do you say requested in Somali? Codsaday OR codsi sameeyey.
Requested in Somali vocabulary. Codsaday OR codsi sameeyey.
Requested, Somali translation: codsaday OR codsi sameeyey.
Requested in Somali: codsaday OR codsi sameeyey.
What is the Somali word for requested? Codsaday OR codsi sameeyey.
What’s the Somali word for requested? It’s codsaday OR codsi sameeyey.
Requested in Somali translation. Codsaday OR codsi sameeyey.
The Somali translation of requested is codsaday OR codsi sameeyey.
Somali word for requested: codsaday OR codsi sameeyey.
Translation of requested in Somali: codsaday OR codsi sameeyey.
Requested in Somali is codsaday OR codsi sameeyey.
In Somali translation of requested. Codsaday OR codsi sameeyey.
Requested in Somali vocab. Codsaday OR codsi sameeyey.
What’s the Somali for requested? Codsaday OR codsi sameeyey.

Somali

for

requested

: codsaday OR codsi sameeyey.

Posted on

Remarkable in Somali is cajiib ah OR heer sare ah.

In Somali how do you say remarkable? Cajiib ah OR heer sare ah.
Q: What’s remarkable in Somali? A: cajiib ah OR heer sare ah.
How to say remarkable in Somali. Cajiib ah OR heer sare ah.
Say remarkable in Somali. Cajiib ah OR heer sare ah.
The Somali word for remarkable is cajiib ah OR heer sare ah.
How do you say remarkable in Somali? Cajiib ah OR heer sare ah.
Remarkable in Somali vocabulary. Cajiib ah OR heer sare ah.
Remarkable, Somali translation: cajiib ah OR heer sare ah.
Remarkable in Somali: cajiib ah OR heer sare ah.
What is the Somali word for remarkable? Cajiib ah OR heer sare ah.
What’s the Somali word for remarkable? It’s cajiib ah OR heer sare ah.
Remarkable in Somali translation. Cajiib ah OR heer sare ah.
The Somali translation of remarkable is cajiib ah OR heer sare ah.
Somali word for remarkable: cajiib ah OR heer sare ah.
Translation of remarkable in Somali: cajiib ah OR heer sare ah.
Remarkable in Somali is cajiib ah OR heer sare ah.
In Somali translation of remarkable. Cajiib ah OR heer sare ah.
Remarkable in Somali vocab. Cajiib ah OR heer sare ah.
What’s the Somali for remarkable? Cajiib ah OR heer sare ah.

Somali

for

remarkable

: cajiib ah OR heer sare ah.

Posted on

Rough in Somali is liita OR xun.

In Somali how do you say rough? Liita OR xun.
Q: What’s rough in Somali? A: liita OR xun.
How to say rough in Somali. Liita OR xun.
Say rough in Somali. Liita OR xun.
The Somali word for rough is liita OR xun.
How do you say rough in Somali? Liita OR xun.
Rough in Somali vocabulary. Liita OR xun.
Rough, Somali translation: liita OR xun.
Rough in Somali: liita OR xun.
What is the Somali word for rough? Liita OR xun.
What’s the Somali word for rough? It’s liita OR xun.
Rough in Somali translation. Liita OR xun.
The Somali translation of rough is liita OR xun.
Somali word for rough: liita OR xun.
Translation of rough in Somali: liita OR xun.
Rough in Somali is liita OR xun.
In Somali translation of rough. Liita OR xun.
Rough in Somali vocab. Liita OR xun.
What’s the Somali for rough? Liita OR xun.

Somali

for

rough

: liita OR xun.

Posted on

Recovery in Somali is raysasho OR helitaan OR kor-usoo-kac dhaqaale.

In Somali how do you say recovery? Raysasho OR helitaan OR kor-usoo-kac dhaqaale.
Q: What’s recovery in Somali? A: raysasho OR helitaan OR kor-usoo-kac dhaqaale.
How to say recovery in Somali. Raysasho OR helitaan OR kor-usoo-kac dhaqaale.
Say recovery in Somali. Raysasho OR helitaan OR kor-usoo-kac dhaqaale.
The Somali word for recovery is raysasho OR helitaan OR kor-usoo-kac dhaqaale.
How do you say recovery in Somali? Raysasho OR helitaan OR kor-usoo-kac dhaqaale.
Recovery in Somali vocabulary. Raysasho OR helitaan OR kor-usoo-kac dhaqaale.
Recovery, Somali translation: raysasho OR helitaan OR kor-usoo-kac dhaqaale.
Recovery in Somali: raysasho OR helitaan OR kor-usoo-kac dhaqaale.
What is the Somali word for recovery? Raysasho OR helitaan OR kor-usoo-kac dhaqaale.
What’s the Somali word for recovery? It’s raysasho OR helitaan OR kor-usoo-kac dhaqaale.
Recovery in Somali translation. Raysasho OR helitaan OR kor-usoo-kac dhaqaale.
The Somali translation of recovery is raysasho OR helitaan OR kor-usoo-kac dhaqaale.
Somali word for recovery: raysasho OR helitaan OR kor-usoo-kac dhaqaale.
Translation of recovery in Somali: raysasho OR helitaan OR kor-usoo-kac dhaqaale.
Recovery in Somali is raysasho OR helitaan OR kor-usoo-kac dhaqaale.
In Somali translation of recovery. Raysasho OR helitaan OR kor-usoo-kac dhaqaale.
Recovery in Somali vocab. Raysasho OR helitaan OR kor-usoo-kac dhaqaale.
What’s the Somali for recovery? Raysasho OR helitaan OR kor-usoo-kac dhaqaale.

Somali

for

recovery

: raysasho OR helitaan OR kor-usoo-kac dhaqaale.

Posted on

Restrictions in Somali is xadayno OR xad u yeelid.

In Somali how do you say restrictions? Xadayno OR xad u yeelid.
Q: What’s restrictions in Somali? A: xadayno OR xad u yeelid.
How to say restrictions in Somali. Xadayno OR xad u yeelid.
Say restrictions in Somali. Xadayno OR xad u yeelid.
The Somali word for restrictions is xadayno OR xad u yeelid.
How do you say restrictions in Somali? Xadayno OR xad u yeelid.
Restrictions in Somali vocabulary. Xadayno OR xad u yeelid.
Restrictions, Somali translation: xadayno OR xad u yeelid.
Restrictions in Somali: xadayno OR xad u yeelid.
What is the Somali word for restrictions? Xadayno OR xad u yeelid.
What’s the Somali word for restrictions? It’s xadayno OR xad u yeelid.
Restrictions in Somali translation. Xadayno OR xad u yeelid.
The Somali translation of restrictions is xadayno OR xad u yeelid.
Somali word for restrictions: xadayno OR xad u yeelid.
Translation of restrictions in Somali: xadayno OR xad u yeelid.
Restrictions in Somali is xadayno OR xad u yeelid.
In Somali translation of restrictions. Xadayno OR xad u yeelid.
Restrictions in Somali vocab. Xadayno OR xad u yeelid.
What’s the Somali for restrictions? Xadayno OR xad u yeelid.

Somali

for

restrictions

: xadayno OR xad u yeelid.

Posted on

Racism in Somali is midab-sooc OR cunsariyad.

In Somali how do you say racism? Midab-sooc OR cunsariyad.
Q: What’s racism in Somali? A: midab-sooc OR cunsariyad.
How to say racism in Somali. Midab-sooc OR cunsariyad.
Say racism in Somali. Midab-sooc OR cunsariyad.
The Somali word for racism is midab-sooc OR cunsariyad.
How do you say racism in Somali? Midab-sooc OR cunsariyad.
Racism in Somali vocabulary. Midab-sooc OR cunsariyad.
Racism, Somali translation: midab-sooc OR cunsariyad.
Racism in Somali: midab-sooc OR cunsariyad.
What is the Somali word for racism? Midab-sooc OR cunsariyad.
What’s the Somali word for racism? It’s midab-sooc OR cunsariyad.
Racism in Somali translation. Midab-sooc OR cunsariyad.
The Somali translation of racism is midab-sooc OR cunsariyad.
Somali word for racism: midab-sooc OR cunsariyad.
Translation of racism in Somali: midab-sooc OR cunsariyad.
Racism in Somali is midab-sooc OR cunsariyad.
In Somali translation of racism. Midab-sooc OR cunsariyad.
Racism in Somali vocab. Midab-sooc OR cunsariyad.
What’s the Somali for racism? Midab-sooc OR cunsariyad.

Somali

for

racism

: midab-sooc OR cunsariyad.

Posted on

Regretted in Somali is ka qoomameeyey OR ka shaleeyey OR ka xumaaday.

In Somali how do you say regretted? Ka qoomameeyey OR ka shaleeyey OR ka xumaaday.
Q: What’s regretted in Somali? A: ka qoomameeyey OR ka shaleeyey OR ka xumaaday.
How to say regretted in Somali. Ka qoomameeyey OR ka shaleeyey OR ka xumaaday.
Say regretted in Somali. Ka qoomameeyey OR ka shaleeyey OR ka xumaaday.
The Somali word for regretted is ka qoomameeyey OR ka shaleeyey OR ka xumaaday.
How do you say regretted in Somali? Ka qoomameeyey OR ka shaleeyey OR ka xumaaday.
Regretted in Somali vocabulary. Ka qoomameeyey OR ka shaleeyey OR ka xumaaday.
Regretted, Somali translation: ka qoomameeyey OR ka shaleeyey OR ka xumaaday.
Regretted in Somali: ka qoomameeyey OR ka shaleeyey OR ka xumaaday.
What is the Somali word for regretted? Ka qoomameeyey OR ka shaleeyey OR ka xumaaday.
What’s the Somali word for regretted? It’s ka qoomameeyey OR ka shaleeyey OR ka xumaaday.
Regretted in Somali translation. Ka qoomameeyey OR ka shaleeyey OR ka xumaaday.
The Somali translation of regretted is ka qoomameeyey OR ka shaleeyey OR ka xumaaday.
Somali word for regretted: ka qoomameeyey OR ka shaleeyey OR ka xumaaday.
Translation of regretted in Somali: ka qoomameeyey OR ka shaleeyey OR ka xumaaday.
Regretted in Somali is ka qoomameeyey OR ka shaleeyey OR ka xumaaday.
In Somali translation of regretted. Ka qoomameeyey OR ka shaleeyey OR ka xumaaday.
Regretted in Somali vocab. Ka qoomameeyey OR ka shaleeyey OR ka xumaaday.
What’s the Somali for regretted? Ka qoomameeyey OR ka shaleeyey OR ka xumaaday.

Somali

for

regretted

: ka qoomameeyey OR ka shaleeyey OR ka xumaaday.

Posted on

Recognise in Somali is aqoonsad OR qirasho.

In Somali how do you say recognise? Aqoonsad OR qirasho.
Q: What’s recognise in Somali? A: aqoonsad OR qirasho.
How to say recognise in Somali. Aqoonsad OR qirasho.
Say recognise in Somali. Aqoonsad OR qirasho.
The Somali word for recognise is aqoonsad OR qirasho.
How do you say recognise in Somali? Aqoonsad OR qirasho.
Recognise in Somali vocabulary. Aqoonsad OR qirasho.
Recognise, Somali translation: aqoonsad OR qirasho.
Recognise in Somali: aqoonsad OR qirasho.
What is the Somali word for recognise? Aqoonsad OR qirasho.
What’s the Somali word for recognise? It’s aqoonsad OR qirasho.
Recognise in Somali translation. Aqoonsad OR qirasho.
The Somali translation of recognise is aqoonsad OR qirasho.
Somali word for recognise: aqoonsad OR qirasho.
Translation of recognise in Somali: aqoonsad OR qirasho.
Recognise in Somali is aqoonsad OR qirasho.
In Somali translation of recognise. Aqoonsad OR qirasho.
Recognise in Somali vocab. Aqoonsad OR qirasho.
What’s the Somali for recognise? Aqoonsad OR qirasho.

Somali

for

recognise

: aqoonsad OR qirasho.