Posted on

Origins in Somali is asallo OR faracyo.

In Somali how do you say origins? Asallo OR faracyo.
Q: What’s origins in Somali? A: asallo OR faracyo.
How to say origins in Somali. Asallo OR faracyo.
Say origins in Somali. Asallo OR faracyo.
The Somali word for origins is asallo OR faracyo.
How do you say origins in Somali? Asallo OR faracyo.
Origins in Somali vocabulary. Asallo OR faracyo.
Origins, Somali translation: asallo OR faracyo.
Origins in Somali: asallo OR faracyo.
What is the Somali word for origins? Asallo OR faracyo.
What’s the Somali word for origins? It’s asallo OR faracyo.
Origins in Somali translation. Asallo OR faracyo.
The Somali translation of origins is asallo OR faracyo.
Somali word for origins: asallo OR faracyo.
Translation of origins in Somali: asallo OR faracyo.
Origins in Somali is asallo OR faracyo.
In Somali translation of origins. Asallo OR faracyo.
Origins in Somali vocab. Asallo OR faracyo.
What’s the Somali for origins? Asallo OR faracyo.

Somali

for

origins

: asallo OR faracyo.

Posted on

Onboard in Somali is dul-saaran OR fuushan sida diyaarad OR tareen ama bas.

In Somali how do you say onboard? Dul-saaran OR fuushan sida diyaarad OR tareen ama bas.
Q: What’s onboard in Somali? A: dul-saaran OR fuushan sida diyaarad OR tareen ama bas.
How to say onboard in Somali. Dul-saaran OR fuushan sida diyaarad OR tareen ama bas.
Say onboard in Somali. Dul-saaran OR fuushan sida diyaarad OR tareen ama bas.
The Somali word for onboard is dul-saaran OR fuushan sida diyaarad OR tareen ama bas.
How do you say onboard in Somali? Dul-saaran OR fuushan sida diyaarad OR tareen ama bas.
Onboard in Somali vocabulary. Dul-saaran OR fuushan sida diyaarad OR tareen ama bas.
Onboard, Somali translation: dul-saaran OR fuushan sida diyaarad OR tareen ama bas.
Onboard in Somali: dul-saaran OR fuushan sida diyaarad OR tareen ama bas.
What is the Somali word for onboard? Dul-saaran OR fuushan sida diyaarad OR tareen ama bas.
What’s the Somali word for onboard? It’s dul-saaran OR fuushan sida diyaarad OR tareen ama bas.
Onboard in Somali translation. Dul-saaran OR fuushan sida diyaarad OR tareen ama bas.
The Somali translation of onboard is dul-saaran OR fuushan sida diyaarad OR tareen ama bas.
Somali word for onboard: dul-saaran OR fuushan sida diyaarad OR tareen ama bas.
Translation of onboard in Somali: dul-saaran OR fuushan sida diyaarad OR tareen ama bas.
Onboard in Somali is dul-saaran OR fuushan sida diyaarad OR tareen ama bas.
In Somali translation of onboard. Dul-saaran OR fuushan sida diyaarad OR tareen ama bas.
Onboard in Somali vocab. Dul-saaran OR fuushan sida diyaarad OR tareen ama bas.
What’s the Somali for onboard? Dul-saaran OR fuushan sida diyaarad OR tareen ama bas.

Somali

for

onboard

: dul-saaran OR fuushan sida diyaarad OR tareen ama bas.

Posted on

Ocean in Somali is badweyn OR baxar.

In Somali how do you say ocean? Badweyn OR baxar.
Q: What’s ocean in Somali? A: badweyn OR baxar.
How to say ocean in Somali. Badweyn OR baxar.
Say ocean in Somali. Badweyn OR baxar.
The Somali word for ocean is badweyn OR baxar.
How do you say ocean in Somali? Badweyn OR baxar.
Ocean in Somali vocabulary. Badweyn OR baxar.
Ocean, Somali translation: badweyn OR baxar.
Ocean in Somali: badweyn OR baxar.
What is the Somali word for ocean? Badweyn OR baxar.
What’s the Somali word for ocean? It’s badweyn OR baxar.
Ocean in Somali translation. Badweyn OR baxar.
The Somali translation of ocean is badweyn OR baxar.
Somali word for ocean: badweyn OR baxar.
Translation of ocean in Somali: badweyn OR baxar.
Ocean in Somali is badweyn OR baxar.
In Somali translation of ocean. Badweyn OR baxar.
Ocean in Somali vocab. Badweyn OR baxar.
What’s the Somali for ocean? Badweyn OR baxar.

Somali

for

ocean

: badweyn OR baxar.

Posted on

Operators in Somali is xidhiidhiyayaal telafoon OR ku shaqeeyayaal.

In Somali how do you say operators? Xidhiidhiyayaal telafoon OR ku shaqeeyayaal.
Q: What’s operators in Somali? A: xidhiidhiyayaal telafoon OR ku shaqeeyayaal.
How to say operators in Somali. Xidhiidhiyayaal telafoon OR ku shaqeeyayaal.
Say operators in Somali. Xidhiidhiyayaal telafoon OR ku shaqeeyayaal.
The Somali word for operators is xidhiidhiyayaal telafoon OR ku shaqeeyayaal.
How do you say operators in Somali? Xidhiidhiyayaal telafoon OR ku shaqeeyayaal.
Operators in Somali vocabulary. Xidhiidhiyayaal telafoon OR ku shaqeeyayaal.
Operators, Somali translation: xidhiidhiyayaal telafoon OR ku shaqeeyayaal.
Operators in Somali: xidhiidhiyayaal telafoon OR ku shaqeeyayaal.
What is the Somali word for operators? Xidhiidhiyayaal telafoon OR ku shaqeeyayaal.
What’s the Somali word for operators? It’s xidhiidhiyayaal telafoon OR ku shaqeeyayaal.
Operators in Somali translation. Xidhiidhiyayaal telafoon OR ku shaqeeyayaal.
The Somali translation of operators is xidhiidhiyayaal telafoon OR ku shaqeeyayaal.
Somali word for operators: xidhiidhiyayaal telafoon OR ku shaqeeyayaal.
Translation of operators in Somali: xidhiidhiyayaal telafoon OR ku shaqeeyayaal.
Operators in Somali is xidhiidhiyayaal telafoon OR ku shaqeeyayaal.
In Somali translation of operators. Xidhiidhiyayaal telafoon OR ku shaqeeyayaal.
Operators in Somali vocab. Xidhiidhiyayaal telafoon OR ku shaqeeyayaal.
What’s the Somali for operators? Xidhiidhiyayaal telafoon OR ku shaqeeyayaal.

Somali

for

operators

: xidhiidhiyayaal telafoon OR ku shaqeeyayaal.

Posted on

Pace in Somali is tallaabo OR saan OR tallaabayn.

In Somali how do you say pace? Tallaabo OR saan OR tallaabayn.
Q: What’s pace in Somali? A: tallaabo OR saan OR tallaabayn.
How to say pace in Somali. Tallaabo OR saan OR tallaabayn.
Say pace in Somali. Tallaabo OR saan OR tallaabayn.
The Somali word for pace is tallaabo OR saan OR tallaabayn.
How do you say pace in Somali? Tallaabo OR saan OR tallaabayn.
Pace in Somali vocabulary. Tallaabo OR saan OR tallaabayn.
Pace, Somali translation: tallaabo OR saan OR tallaabayn.
Pace in Somali: tallaabo OR saan OR tallaabayn.
What is the Somali word for pace? Tallaabo OR saan OR tallaabayn.
What’s the Somali word for pace? It’s tallaabo OR saan OR tallaabayn.
Pace in Somali translation. Tallaabo OR saan OR tallaabayn.
The Somali translation of pace is tallaabo OR saan OR tallaabayn.
Somali word for pace: tallaabo OR saan OR tallaabayn.
Translation of pace in Somali: tallaabo OR saan OR tallaabayn.
Pace in Somali is tallaabo OR saan OR tallaabayn.
In Somali translation of pace. Tallaabo OR saan OR tallaabayn.
Pace in Somali vocab. Tallaabo OR saan OR tallaabayn.
What’s the Somali for pace? Tallaabo OR saan OR tallaabayn.

Somali

for

pace

: tallaabo OR saan OR tallaabayn.

Posted on

Offensive in Somali is la qoonsan karo OR hujuumid OR weerarid.

In Somali how do you say offensive? La qoonsan karo OR hujuumid OR weerarid.
Q: What’s offensive in Somali? A: la qoonsan karo OR hujuumid OR weerarid.
How to say offensive in Somali. La qoonsan karo OR hujuumid OR weerarid.
Say offensive in Somali. La qoonsan karo OR hujuumid OR weerarid.
The Somali word for offensive is la qoonsan karo OR hujuumid OR weerarid.
How do you say offensive in Somali? La qoonsan karo OR hujuumid OR weerarid.
Offensive in Somali vocabulary. La qoonsan karo OR hujuumid OR weerarid.
Offensive, Somali translation: la qoonsan karo OR hujuumid OR weerarid.
Offensive in Somali: la qoonsan karo OR hujuumid OR weerarid.
What is the Somali word for offensive? La qoonsan karo OR hujuumid OR weerarid.
What’s the Somali word for offensive? It’s la qoonsan karo OR hujuumid OR weerarid.
Offensive in Somali translation. La qoonsan karo OR hujuumid OR weerarid.
The Somali translation of offensive is la qoonsan karo OR hujuumid OR weerarid.
Somali word for offensive: la qoonsan karo OR hujuumid OR weerarid.
Translation of offensive in Somali: la qoonsan karo OR hujuumid OR weerarid.
Offensive in Somali is la qoonsan karo OR hujuumid OR weerarid.
In Somali translation of offensive. La qoonsan karo OR hujuumid OR weerarid.
Offensive in Somali vocab. La qoonsan karo OR hujuumid OR weerarid.
What’s the Somali for offensive? La qoonsan karo OR hujuumid OR weerarid.

Somali

for

offensive

: la qoonsan karo OR hujuumid OR weerarid.

Posted on

Ordinary in Somali is caadi OR dabiici OR guud.

In Somali how do you say ordinary? Caadi OR dabiici OR guud.
Q: What’s ordinary in Somali? A: caadi OR dabiici OR guud.
How to say ordinary in Somali. Caadi OR dabiici OR guud.
Say ordinary in Somali. Caadi OR dabiici OR guud.
The Somali word for ordinary is caadi OR dabiici OR guud.
How do you say ordinary in Somali? Caadi OR dabiici OR guud.
Ordinary in Somali vocabulary. Caadi OR dabiici OR guud.
Ordinary, Somali translation: caadi OR dabiici OR guud.
Ordinary in Somali: caadi OR dabiici OR guud.
What is the Somali word for ordinary? Caadi OR dabiici OR guud.
What’s the Somali word for ordinary? It’s caadi OR dabiici OR guud.
Ordinary in Somali translation. Caadi OR dabiici OR guud.
The Somali translation of ordinary is caadi OR dabiici OR guud.
Somali word for ordinary: caadi OR dabiici OR guud.
Translation of ordinary in Somali: caadi OR dabiici OR guud.
Ordinary in Somali is caadi OR dabiici OR guud.
In Somali translation of ordinary. Caadi OR dabiici OR guud.
Ordinary in Somali vocab. Caadi OR dabiici OR guud.
What’s the Somali for ordinary? Caadi OR dabiici OR guud.

Somali

for

ordinary

: caadi OR dabiici OR guud.

Posted on

Organise in Somali is habayn OR abaabul.

In Somali how do you say organise? Habayn OR abaabul.
Q: What’s organise in Somali? A: habayn OR abaabul.
How to say organise in Somali. Habayn OR abaabul.
Say organise in Somali. Habayn OR abaabul.
The Somali word for organise is habayn OR abaabul.
How do you say organise in Somali? Habayn OR abaabul.
Organise in Somali vocabulary. Habayn OR abaabul.
Organise, Somali translation: habayn OR abaabul.
Organise in Somali: habayn OR abaabul.
What is the Somali word for organise? Habayn OR abaabul.
What’s the Somali word for organise? It’s habayn OR abaabul.
Organise in Somali translation. Habayn OR abaabul.
The Somali translation of organise is habayn OR abaabul.
Somali word for organise: habayn OR abaabul.
Translation of organise in Somali: habayn OR abaabul.
Organise in Somali is habayn OR abaabul.
In Somali translation of organise. Habayn OR abaabul.
Organise in Somali vocab. Habayn OR abaabul.
What’s the Somali for organise? Habayn OR abaabul.

Somali

for

organise

: habayn OR abaabul.

Posted on

Objective in Somali is maadi OR wax la taaban karo OR la xidhiidha magac ama magac u yaal.

In Somali how do you say objective? Maadi OR wax la taaban karo OR la xidhiidha magac ama magac u yaal.
Q: What’s objective in Somali? A: maadi OR wax la taaban karo OR la xidhiidha magac ama magac u yaal.
How to say objective in Somali. Maadi OR wax la taaban karo OR la xidhiidha magac ama magac u yaal.
Say objective in Somali. Maadi OR wax la taaban karo OR la xidhiidha magac ama magac u yaal.
The Somali word for objective is maadi OR wax la taaban karo OR la xidhiidha magac ama magac u yaal.
How do you say objective in Somali? Maadi OR wax la taaban karo OR la xidhiidha magac ama magac u yaal.
Objective in Somali vocabulary. Maadi OR wax la taaban karo OR la xidhiidha magac ama magac u yaal.
Objective, Somali translation: maadi OR wax la taaban karo OR la xidhiidha magac ama magac u yaal.
Objective in Somali: maadi OR wax la taaban karo OR la xidhiidha magac ama magac u yaal.
What is the Somali word for objective? Maadi OR wax la taaban karo OR la xidhiidha magac ama magac u yaal.
What’s the Somali word for objective? It’s maadi OR wax la taaban karo OR la xidhiidha magac ama magac u yaal.
Objective in Somali translation. Maadi OR wax la taaban karo OR la xidhiidha magac ama magac u yaal.
The Somali translation of objective is maadi OR wax la taaban karo OR la xidhiidha magac ama magac u yaal.
Somali word for objective: maadi OR wax la taaban karo OR la xidhiidha magac ama magac u yaal.
Translation of objective in Somali: maadi OR wax la taaban karo OR la xidhiidha magac ama magac u yaal.
Objective in Somali is maadi OR wax la taaban karo OR la xidhiidha magac ama magac u yaal.
In Somali translation of objective. Maadi OR wax la taaban karo OR la xidhiidha magac ama magac u yaal.
Objective in Somali vocab. Maadi OR wax la taaban karo OR la xidhiidha magac ama magac u yaal.
What’s the Somali for objective? Maadi OR wax la taaban karo OR la xidhiidha magac ama magac u yaal.

Somali

for

objective

: maadi OR wax la taaban karo OR la xidhiidha magac ama magac u yaal.

Posted on

Ordered in Somali is nidaamsan OR habaysan OR la dalbay OR la amray.

In Somali how do you say ordered? Nidaamsan OR habaysan OR la dalbay OR la amray.
Q: What’s ordered in Somali? A: nidaamsan OR habaysan OR la dalbay OR la amray.
How to say ordered in Somali. Nidaamsan OR habaysan OR la dalbay OR la amray.
Say ordered in Somali. Nidaamsan OR habaysan OR la dalbay OR la amray.
The Somali word for ordered is nidaamsan OR habaysan OR la dalbay OR la amray.
How do you say ordered in Somali? Nidaamsan OR habaysan OR la dalbay OR la amray.
Ordered in Somali vocabulary. Nidaamsan OR habaysan OR la dalbay OR la amray.
Ordered, Somali translation: nidaamsan OR habaysan OR la dalbay OR la amray.
Ordered in Somali: nidaamsan OR habaysan OR la dalbay OR la amray.
What is the Somali word for ordered? Nidaamsan OR habaysan OR la dalbay OR la amray.
What’s the Somali word for ordered? It’s nidaamsan OR habaysan OR la dalbay OR la amray.
Ordered in Somali translation. Nidaamsan OR habaysan OR la dalbay OR la amray.
The Somali translation of ordered is nidaamsan OR habaysan OR la dalbay OR la amray.
Somali word for ordered: nidaamsan OR habaysan OR la dalbay OR la amray.
Translation of ordered in Somali: nidaamsan OR habaysan OR la dalbay OR la amray.
Ordered in Somali is nidaamsan OR habaysan OR la dalbay OR la amray.
In Somali translation of ordered. Nidaamsan OR habaysan OR la dalbay OR la amray.
Ordered in Somali vocab. Nidaamsan OR habaysan OR la dalbay OR la amray.
What’s the Somali for ordered? Nidaamsan OR habaysan OR la dalbay OR la amray.

Somali

for

ordered

: nidaamsan OR habaysan OR la dalbay OR la amray.