Posted on

Offering in Somali is deeq OR ku deeqid.

In Somali how do you say offering? Deeq OR ku deeqid.
Q: What’s offering in Somali? A: deeq OR ku deeqid.
How to say offering in Somali. Deeq OR ku deeqid.
Say offering in Somali. Deeq OR ku deeqid.
The Somali word for offering is deeq OR ku deeqid.
How do you say offering in Somali? Deeq OR ku deeqid.
Offering in Somali vocabulary. Deeq OR ku deeqid.
Offering, Somali translation: deeq OR ku deeqid.
Offering in Somali: deeq OR ku deeqid.
What is the Somali word for offering? Deeq OR ku deeqid.
What’s the Somali word for offering? It’s deeq OR ku deeqid.
Offering in Somali translation. Deeq OR ku deeqid.
The Somali translation of offering is deeq OR ku deeqid.
Somali word for offering: deeq OR ku deeqid.
Translation of offering in Somali: deeq OR ku deeqid.
Offering in Somali is deeq OR ku deeqid.
In Somali translation of offering. Deeq OR ku deeqid.
Offering in Somali vocab. Deeq OR ku deeqid.
What’s the Somali for offering? Deeq OR ku deeqid.

Somali

for

offering

: deeq OR ku deeqid.

Posted on

Offered in Somali is u deeqay OR u soo bandhigay.

In Somali how do you say offered? U deeqay OR u soo bandhigay.
Q: What’s offered in Somali? A: u deeqay OR u soo bandhigay.
How to say offered in Somali. U deeqay OR u soo bandhigay.
Say offered in Somali. U deeqay OR u soo bandhigay.
The Somali word for offered is u deeqay OR u soo bandhigay.
How do you say offered in Somali? U deeqay OR u soo bandhigay.
Offered in Somali vocabulary. U deeqay OR u soo bandhigay.
Offered, Somali translation: u deeqay OR u soo bandhigay.
Offered in Somali: u deeqay OR u soo bandhigay.
What is the Somali word for offered? U deeqay OR u soo bandhigay.
What’s the Somali word for offered? It’s u deeqay OR u soo bandhigay.
Offered in Somali translation. U deeqay OR u soo bandhigay.
The Somali translation of offered is u deeqay OR u soo bandhigay.
Somali word for offered: u deeqay OR u soo bandhigay.
Translation of offered in Somali: u deeqay OR u soo bandhigay.
Offered in Somali is u deeqay OR u soo bandhigay.
In Somali translation of offered. U deeqay OR u soo bandhigay.
Offered in Somali vocab. U deeqay OR u soo bandhigay.
What’s the Somali for offered? U deeqay OR u soo bandhigay.

Somali

for

offered

: u deeqay OR u soo bandhigay.

Posted on

Owner in Somali is lahaan OR qof hanti leh.

In Somali how do you say owner? Lahaan OR qof hanti leh.
Q: What’s owner in Somali? A: lahaan OR qof hanti leh.
How to say owner in Somali. Lahaan OR qof hanti leh.
Say owner in Somali. Lahaan OR qof hanti leh.
The Somali word for owner is lahaan OR qof hanti leh.
How do you say owner in Somali? Lahaan OR qof hanti leh.
Owner in Somali vocabulary. Lahaan OR qof hanti leh.
Owner, Somali translation: lahaan OR qof hanti leh.
Owner in Somali: lahaan OR qof hanti leh.
What is the Somali word for owner? Lahaan OR qof hanti leh.
What’s the Somali word for owner? It’s lahaan OR qof hanti leh.
Owner in Somali translation. Lahaan OR qof hanti leh.
The Somali translation of owner is lahaan OR qof hanti leh.
Somali word for owner: lahaan OR qof hanti leh.
Translation of owner in Somali: lahaan OR qof hanti leh.
Owner in Somali is lahaan OR qof hanti leh.
In Somali translation of owner. Lahaan OR qof hanti leh.
Owner in Somali vocab. Lahaan OR qof hanti leh.
What’s the Somali for owner? Lahaan OR qof hanti leh.

Somali

for

owner

: lahaan OR qof hanti leh.

Posted on

Organic in Somali is kobcinta dhirta dabiiciga ah OR ee nool OR is haysta.

In Somali how do you say organic? Kobcinta dhirta dabiiciga ah OR ee nool OR is haysta.
Q: What’s organic in Somali? A: kobcinta dhirta dabiiciga ah OR ee nool OR is haysta.
How to say organic in Somali. Kobcinta dhirta dabiiciga ah OR ee nool OR is haysta.
Say organic in Somali. Kobcinta dhirta dabiiciga ah OR ee nool OR is haysta.
The Somali word for organic is kobcinta dhirta dabiiciga ah OR ee nool OR is haysta.
How do you say organic in Somali? Kobcinta dhirta dabiiciga ah OR ee nool OR is haysta.
Organic in Somali vocabulary. Kobcinta dhirta dabiiciga ah OR ee nool OR is haysta.
Organic, Somali translation: kobcinta dhirta dabiiciga ah OR ee nool OR is haysta.
Organic in Somali: kobcinta dhirta dabiiciga ah OR ee nool OR is haysta.
What is the Somali word for organic? Kobcinta dhirta dabiiciga ah OR ee nool OR is haysta.
What’s the Somali word for organic? It’s kobcinta dhirta dabiiciga ah OR ee nool OR is haysta.
Organic in Somali translation. Kobcinta dhirta dabiiciga ah OR ee nool OR is haysta.
The Somali translation of organic is kobcinta dhirta dabiiciga ah OR ee nool OR is haysta.
Somali word for organic: kobcinta dhirta dabiiciga ah OR ee nool OR is haysta.
Translation of organic in Somali: kobcinta dhirta dabiiciga ah OR ee nool OR is haysta.
Organic in Somali is kobcinta dhirta dabiiciga ah OR ee nool OR is haysta.
In Somali translation of organic. Kobcinta dhirta dabiiciga ah OR ee nool OR is haysta.
Organic in Somali vocab. Kobcinta dhirta dabiiciga ah OR ee nool OR is haysta.
What’s the Somali for organic? Kobcinta dhirta dabiiciga ah OR ee nool OR is haysta.

Somali

for

organic

: kobcinta dhirta dabiiciga ah OR ee nool OR is haysta.

Posted on

Organised in Somali is isku duba-riday OR abaabulay OR habeeyey.

In Somali how do you say organised? Isku duba-riday OR abaabulay OR habeeyey.
Q: What’s organised in Somali? A: isku duba-riday OR abaabulay OR habeeyey.
How to say organised in Somali. Isku duba-riday OR abaabulay OR habeeyey.
Say organised in Somali. Isku duba-riday OR abaabulay OR habeeyey.
The Somali word for organised is isku duba-riday OR abaabulay OR habeeyey.
How do you say organised in Somali? Isku duba-riday OR abaabulay OR habeeyey.
Organised in Somali vocabulary. Isku duba-riday OR abaabulay OR habeeyey.
Organised, Somali translation: isku duba-riday OR abaabulay OR habeeyey.
Organised in Somali: isku duba-riday OR abaabulay OR habeeyey.
What is the Somali word for organised? Isku duba-riday OR abaabulay OR habeeyey.
What’s the Somali word for organised? It’s isku duba-riday OR abaabulay OR habeeyey.
Organised in Somali translation. Isku duba-riday OR abaabulay OR habeeyey.
The Somali translation of organised is isku duba-riday OR abaabulay OR habeeyey.
Somali word for organised: isku duba-riday OR abaabulay OR habeeyey.
Translation of organised in Somali: isku duba-riday OR abaabulay OR habeeyey.
Organised in Somali is isku duba-riday OR abaabulay OR habeeyey.
In Somali translation of organised. Isku duba-riday OR abaabulay OR habeeyey.
Organised in Somali vocab. Isku duba-riday OR abaabulay OR habeeyey.
What’s the Somali for organised? Isku duba-riday OR abaabulay OR habeeyey.

Somali

for

organised

: isku duba-riday OR abaabulay OR habeeyey.

Posted on

Options in Somali is ikhtiyaaro uu qof wax ku kala dooran karo.

In Somali how do you say options? Ikhtiyaaro uu qof wax ku kala dooran karo.
Q: What’s options in Somali? A: ikhtiyaaro uu qof wax ku kala dooran karo.
How to say options in Somali. Ikhtiyaaro uu qof wax ku kala dooran karo.
Say options in Somali. Ikhtiyaaro uu qof wax ku kala dooran karo.
The Somali word for options is ikhtiyaaro uu qof wax ku kala dooran karo.
How do you say options in Somali? Ikhtiyaaro uu qof wax ku kala dooran karo.
Options in Somali vocabulary. Ikhtiyaaro uu qof wax ku kala dooran karo.
Options, Somali translation: ikhtiyaaro uu qof wax ku kala dooran karo.
Options in Somali: ikhtiyaaro uu qof wax ku kala dooran karo.
What is the Somali word for options? Ikhtiyaaro uu qof wax ku kala dooran karo.
What’s the Somali word for options? It’s ikhtiyaaro uu qof wax ku kala dooran karo.
Options in Somali translation. Ikhtiyaaro uu qof wax ku kala dooran karo.
The Somali translation of options is ikhtiyaaro uu qof wax ku kala dooran karo.
Somali word for options: ikhtiyaaro uu qof wax ku kala dooran karo.
Translation of options in Somali: ikhtiyaaro uu qof wax ku kala dooran karo.
Options in Somali is ikhtiyaaro uu qof wax ku kala dooran karo.
In Somali translation of options. Ikhtiyaaro uu qof wax ku kala dooran karo.
Options in Somali vocab. Ikhtiyaaro uu qof wax ku kala dooran karo.
What’s the Somali for options? Ikhtiyaaro uu qof wax ku kala dooran karo.

Somali

for

options

: ikhtiyaaro uu qof wax ku kala dooran karo.

Posted on

Operation in Somali is hawl fulin OR shaqayn OR qaliin.

In Somali how do you say operation? Hawl fulin OR shaqayn OR qaliin.
Q: What’s operation in Somali? A: hawl fulin OR shaqayn OR qaliin.
How to say operation in Somali. Hawl fulin OR shaqayn OR qaliin.
Say operation in Somali. Hawl fulin OR shaqayn OR qaliin.
The Somali word for operation is hawl fulin OR shaqayn OR qaliin.
How do you say operation in Somali? Hawl fulin OR shaqayn OR qaliin.
Operation in Somali vocabulary. Hawl fulin OR shaqayn OR qaliin.
Operation, Somali translation: hawl fulin OR shaqayn OR qaliin.
Operation in Somali: hawl fulin OR shaqayn OR qaliin.
What is the Somali word for operation? Hawl fulin OR shaqayn OR qaliin.
What’s the Somali word for operation? It’s hawl fulin OR shaqayn OR qaliin.
Operation in Somali translation. Hawl fulin OR shaqayn OR qaliin.
The Somali translation of operation is hawl fulin OR shaqayn OR qaliin.
Somali word for operation: hawl fulin OR shaqayn OR qaliin.
Translation of operation in Somali: hawl fulin OR shaqayn OR qaliin.
Operation in Somali is hawl fulin OR shaqayn OR qaliin.
In Somali translation of operation. Hawl fulin OR shaqayn OR qaliin.
Operation in Somali vocab. Hawl fulin OR shaqayn OR qaliin.
What’s the Somali for operation? Hawl fulin OR shaqayn OR qaliin.

Somali

for

operation

: hawl fulin OR shaqayn OR qaliin.

Posted on

Originally in Somali is bilowgii OR sidii hore.

In Somali how do you say originally? Bilowgii OR sidii hore.
Q: What’s originally in Somali? A: bilowgii OR sidii hore.
How to say originally in Somali. Bilowgii OR sidii hore.
Say originally in Somali. Bilowgii OR sidii hore.
The Somali word for originally is bilowgii OR sidii hore.
How do you say originally in Somali? Bilowgii OR sidii hore.
Originally in Somali vocabulary. Bilowgii OR sidii hore.
Originally, Somali translation: bilowgii OR sidii hore.
Originally in Somali: bilowgii OR sidii hore.
What is the Somali word for originally? Bilowgii OR sidii hore.
What’s the Somali word for originally? It’s bilowgii OR sidii hore.
Originally in Somali translation. Bilowgii OR sidii hore.
The Somali translation of originally is bilowgii OR sidii hore.
Somali word for originally: bilowgii OR sidii hore.
Translation of originally in Somali: bilowgii OR sidii hore.
Originally in Somali is bilowgii OR sidii hore.
In Somali translation of originally. Bilowgii OR sidii hore.
Originally in Somali vocab. Bilowgii OR sidii hore.
What’s the Somali for originally? Bilowgii OR sidii hore.

Somali

for

originally

: bilowgii OR sidii hore.

Posted on

Organisation in Somali is urur OR hay’ad.

In Somali how do you say organisation? Urur OR hay’ad.
Q: What’s organisation in Somali? A: urur OR hay’ad.
How to say organisation in Somali. Urur OR hay’ad.
Say organisation in Somali. Urur OR hay’ad.
The Somali word for organisation is urur OR hay’ad.
How do you say organisation in Somali? Urur OR hay’ad.
Organisation in Somali vocabulary. Urur OR hay’ad.
Organisation, Somali translation: urur OR hay’ad.
Organisation in Somali: urur OR hay’ad.
What is the Somali word for organisation? Urur OR hay’ad.
What’s the Somali word for organisation? It’s urur OR hay’ad.
Organisation in Somali translation. Urur OR hay’ad.
The Somali translation of organisation is urur OR hay’ad.
Somali word for organisation: urur OR hay’ad.
Translation of organisation in Somali: urur OR hay’ad.
Organisation in Somali is urur OR hay’ad.
In Somali translation of organisation. Urur OR hay’ad.
Organisation in Somali vocab. Urur OR hay’ad.
What’s the Somali for organisation? Urur OR hay’ad.

Somali

for

organisation

: urur OR hay’ad.

Posted on

Organisations in Somali is ururo OR hay’ado.

In Somali how do you say organisations? Ururo OR hay’ado.
Q: What’s organisations in Somali? A: ururo OR hay’ado.
How to say organisations in Somali. Ururo OR hay’ado.
Say organisations in Somali. Ururo OR hay’ado.
The Somali word for organisations is ururo OR hay’ado.
How do you say organisations in Somali? Ururo OR hay’ado.
Organisations in Somali vocabulary. Ururo OR hay’ado.
Organisations, Somali translation: ururo OR hay’ado.
Organisations in Somali: ururo OR hay’ado.
What is the Somali word for organisations? Ururo OR hay’ado.
What’s the Somali word for organisations? It’s ururo OR hay’ado.
Organisations in Somali translation. Ururo OR hay’ado.
The Somali translation of organisations is ururo OR hay’ado.
Somali word for organisations: ururo OR hay’ado.
Translation of organisations in Somali: ururo OR hay’ado.
Organisations in Somali is ururo OR hay’ado.
In Somali translation of organisations. Ururo OR hay’ado.
Organisations in Somali vocab. Ururo OR hay’ado.
What’s the Somali for organisations? Ururo OR hay’ado.

Somali

for

organisations

: ururo OR hay’ado.