Posted on

Otherwise in Somali is haddii kale OR mise.

In Somali how do you say otherwise? Haddii kale OR mise.
Q: What’s otherwise in Somali? A: haddii kale OR mise.
How to say otherwise in Somali. Haddii kale OR mise.
Say otherwise in Somali. Haddii kale OR mise.
The Somali word for otherwise is haddii kale OR mise.
How do you say otherwise in Somali? Haddii kale OR mise.
Otherwise in Somali vocabulary. Haddii kale OR mise.
Otherwise, Somali translation: haddii kale OR mise.
Otherwise in Somali: haddii kale OR mise.
What is the Somali word for otherwise? Haddii kale OR mise.
What’s the Somali word for otherwise? It’s haddii kale OR mise.
Otherwise in Somali translation. Haddii kale OR mise.
The Somali translation of otherwise is haddii kale OR mise.
Somali word for otherwise: haddii kale OR mise.
Translation of otherwise in Somali: haddii kale OR mise.
Otherwise in Somali is haddii kale OR mise.
In Somali translation of otherwise. Haddii kale OR mise.
Otherwise in Somali vocab. Haddii kale OR mise.
What’s the Somali for otherwise? Haddii kale OR mise.

Somali

for

otherwise

: haddii kale OR mise.

Posted on

Object in Somali is ka soo hor-jeeda OR qof OR diidanaan OR mafcuul.

In Somali how do you say object? Ka soo hor-jeeda OR qof OR diidanaan OR mafcuul.
Q: What’s object in Somali? A: ka soo hor-jeeda OR qof OR diidanaan OR mafcuul.
How to say object in Somali. Ka soo hor-jeeda OR qof OR diidanaan OR mafcuul.
Say object in Somali. Ka soo hor-jeeda OR qof OR diidanaan OR mafcuul.
The Somali word for object is ka soo hor-jeeda OR qof OR diidanaan OR mafcuul.
How do you say object in Somali? Ka soo hor-jeeda OR qof OR diidanaan OR mafcuul.
Object in Somali vocabulary. Ka soo hor-jeeda OR qof OR diidanaan OR mafcuul.
Object, Somali translation: ka soo hor-jeeda OR qof OR diidanaan OR mafcuul.
Object in Somali: ka soo hor-jeeda OR qof OR diidanaan OR mafcuul.
What is the Somali word for object? Ka soo hor-jeeda OR qof OR diidanaan OR mafcuul.
What’s the Somali word for object? It’s ka soo hor-jeeda OR qof OR diidanaan OR mafcuul.
Object in Somali translation. Ka soo hor-jeeda OR qof OR diidanaan OR mafcuul.
The Somali translation of object is ka soo hor-jeeda OR qof OR diidanaan OR mafcuul.
Somali word for object: ka soo hor-jeeda OR qof OR diidanaan OR mafcuul.
Translation of object in Somali: ka soo hor-jeeda OR qof OR diidanaan OR mafcuul.
Object in Somali is ka soo hor-jeeda OR qof OR diidanaan OR mafcuul.
In Somali translation of object. Ka soo hor-jeeda OR qof OR diidanaan OR mafcuul.
Object in Somali vocab. Ka soo hor-jeeda OR qof OR diidanaan OR mafcuul.
What’s the Somali for object? Ka soo hor-jeeda OR qof OR diidanaan OR mafcuul.

Somali

for

object

: ka soo hor-jeeda OR qof OR diidanaan OR mafcuul.

Posted on

Owned in Somali is hel OR iska leh.

In Somali how do you say owned? Hel OR iska leh.
Q: What’s owned in Somali? A: hel OR iska leh.
How to say owned in Somali. Hel OR iska leh.
Say owned in Somali. Hel OR iska leh.
The Somali word for owned is hel OR iska leh.
How do you say owned in Somali? Hel OR iska leh.
Owned in Somali vocabulary. Hel OR iska leh.
Owned, Somali translation: hel OR iska leh.
Owned in Somali: hel OR iska leh.
What is the Somali word for owned? Hel OR iska leh.
What’s the Somali word for owned? It’s hel OR iska leh.
Owned in Somali translation. Hel OR iska leh.
The Somali translation of owned is hel OR iska leh.
Somali word for owned: hel OR iska leh.
Translation of owned in Somali: hel OR iska leh.
Owned in Somali is hel OR iska leh.
In Somali translation of owned. Hel OR iska leh.
Owned in Somali vocab. Hel OR iska leh.
What’s the Somali for owned? Hel OR iska leh.

Somali

for

owned

: hel OR iska leh.

Posted on

Opposite in Somali is ka soo horjeeda OR kala duwan.

In Somali how do you say opposite? Ka soo horjeeda OR kala duwan.
Q: What’s opposite in Somali? A: ka soo horjeeda OR kala duwan.
How to say opposite in Somali. Ka soo horjeeda OR kala duwan.
Say opposite in Somali. Ka soo horjeeda OR kala duwan.
The Somali word for opposite is ka soo horjeeda OR kala duwan.
How do you say opposite in Somali? Ka soo horjeeda OR kala duwan.
Opposite in Somali vocabulary. Ka soo horjeeda OR kala duwan.
Opposite, Somali translation: ka soo horjeeda OR kala duwan.
Opposite in Somali: ka soo horjeeda OR kala duwan.
What is the Somali word for opposite? Ka soo horjeeda OR kala duwan.
What’s the Somali word for opposite? It’s ka soo horjeeda OR kala duwan.
Opposite in Somali translation. Ka soo horjeeda OR kala duwan.
The Somali translation of opposite is ka soo horjeeda OR kala duwan.
Somali word for opposite: ka soo horjeeda OR kala duwan.
Translation of opposite in Somali: ka soo horjeeda OR kala duwan.
Opposite in Somali is ka soo horjeeda OR kala duwan.
In Somali translation of opposite. Ka soo horjeeda OR kala duwan.
Opposite in Somali vocab. Ka soo horjeeda OR kala duwan.
What’s the Somali for opposite? Ka soo horjeeda OR kala duwan.

Somali

for

opposite

: ka soo horjeeda OR kala duwan.

Posted on

Overall in Somali is gebbi ahaan OR kulli.

In Somali how do you say overall? Gebbi ahaan OR kulli.
Q: What’s overall in Somali? A: gebbi ahaan OR kulli.
How to say overall in Somali. Gebbi ahaan OR kulli.
Say overall in Somali. Gebbi ahaan OR kulli.
The Somali word for overall is gebbi ahaan OR kulli.
How do you say overall in Somali? Gebbi ahaan OR kulli.
Overall in Somali vocabulary. Gebbi ahaan OR kulli.
Overall, Somali translation: gebbi ahaan OR kulli.
Overall in Somali: gebbi ahaan OR kulli.
What is the Somali word for overall? Gebbi ahaan OR kulli.
What’s the Somali word for overall? It’s gebbi ahaan OR kulli.
Overall in Somali translation. Gebbi ahaan OR kulli.
The Somali translation of overall is gebbi ahaan OR kulli.
Somali word for overall: gebbi ahaan OR kulli.
Translation of overall in Somali: gebbi ahaan OR kulli.
Overall in Somali is gebbi ahaan OR kulli.
In Somali translation of overall. Gebbi ahaan OR kulli.
Overall in Somali vocab. Gebbi ahaan OR kulli.
What’s the Somali for overall? Gebbi ahaan OR kulli.

Somali

for

overall

: gebbi ahaan OR kulli.

Posted on

Operations in Somali is qalitaano caafimaad OR ama hawl-qabadyo.

In Somali how do you say operations? Qalitaano caafimaad OR ama hawl-qabadyo.
Q: What’s operations in Somali? A: qalitaano caafimaad OR ama hawl-qabadyo.
How to say operations in Somali. Qalitaano caafimaad OR ama hawl-qabadyo.
Say operations in Somali. Qalitaano caafimaad OR ama hawl-qabadyo.
The Somali word for operations is qalitaano caafimaad OR ama hawl-qabadyo.
How do you say operations in Somali? Qalitaano caafimaad OR ama hawl-qabadyo.
Operations in Somali vocabulary. Qalitaano caafimaad OR ama hawl-qabadyo.
Operations, Somali translation: qalitaano caafimaad OR ama hawl-qabadyo.
Operations in Somali: qalitaano caafimaad OR ama hawl-qabadyo.
What is the Somali word for operations? Qalitaano caafimaad OR ama hawl-qabadyo.
What’s the Somali word for operations? It’s qalitaano caafimaad OR ama hawl-qabadyo.
Operations in Somali translation. Qalitaano caafimaad OR ama hawl-qabadyo.
The Somali translation of operations is qalitaano caafimaad OR ama hawl-qabadyo.
Somali word for operations: qalitaano caafimaad OR ama hawl-qabadyo.
Translation of operations in Somali: qalitaano caafimaad OR ama hawl-qabadyo.
Operations in Somali is qalitaano caafimaad OR ama hawl-qabadyo.
In Somali translation of operations. Qalitaano caafimaad OR ama hawl-qabadyo.
Operations in Somali vocab. Qalitaano caafimaad OR ama hawl-qabadyo.
What’s the Somali for operations? Qalitaano caafimaad OR ama hawl-qabadyo.

Somali

for

operations

: qalitaano caafimaad OR ama hawl-qabadyo.

Posted on

Opinion in Somali is aaraa OR figrad.

In Somali how do you say opinion? Aaraa OR figrad.
Q: What’s opinion in Somali? A: aaraa OR figrad.
How to say opinion in Somali. Aaraa OR figrad.
Say opinion in Somali. Aaraa OR figrad.
The Somali word for opinion is aaraa OR figrad.
How do you say opinion in Somali? Aaraa OR figrad.
Opinion in Somali vocabulary. Aaraa OR figrad.
Opinion, Somali translation: aaraa OR figrad.
Opinion in Somali: aaraa OR figrad.
What is the Somali word for opinion? Aaraa OR figrad.
What’s the Somali word for opinion? It’s aaraa OR figrad.
Opinion in Somali translation. Aaraa OR figrad.
The Somali translation of opinion is aaraa OR figrad.
Somali word for opinion: aaraa OR figrad.
Translation of opinion in Somali: aaraa OR figrad.
Opinion in Somali is aaraa OR figrad.
In Somali translation of opinion. Aaraa OR figrad.
Opinion in Somali vocab. Aaraa OR figrad.
What’s the Somali for opinion? Aaraa OR figrad.

Somali

for

opinion

: aaraa OR figrad.

Posted on

Outdoor in Somali is banaanka OR dibada.

In Somali how do you say outdoor? Banaanka OR dibada.
Q: What’s outdoor in Somali? A: banaanka OR dibada.
How to say outdoor in Somali. Banaanka OR dibada.
Say outdoor in Somali. Banaanka OR dibada.
The Somali word for outdoor is banaanka OR dibada.
How do you say outdoor in Somali? Banaanka OR dibada.
Outdoor in Somali vocabulary. Banaanka OR dibada.
Outdoor, Somali translation: banaanka OR dibada.
Outdoor in Somali: banaanka OR dibada.
What is the Somali word for outdoor? Banaanka OR dibada.
What’s the Somali word for outdoor? It’s banaanka OR dibada.
Outdoor in Somali translation. Banaanka OR dibada.
The Somali translation of outdoor is banaanka OR dibada.
Somali word for outdoor: banaanka OR dibada.
Translation of outdoor in Somali: banaanka OR dibada.
Outdoor in Somali is banaanka OR dibada.
In Somali translation of outdoor. Banaanka OR dibada.
Outdoor in Somali vocab. Banaanka OR dibada.
What’s the Somali for outdoor? Banaanka OR dibada.

Somali

for

outdoor

: banaanka OR dibada.

Posted on

Organisers in Somali is habeeyayaal OR isku duwayaal.

In Somali how do you say organisers? Habeeyayaal OR isku duwayaal.
Q: What’s organisers in Somali? A: habeeyayaal OR isku duwayaal.
How to say organisers in Somali. Habeeyayaal OR isku duwayaal.
Say organisers in Somali. Habeeyayaal OR isku duwayaal.
The Somali word for organisers is habeeyayaal OR isku duwayaal.
How do you say organisers in Somali? Habeeyayaal OR isku duwayaal.
Organisers in Somali vocabulary. Habeeyayaal OR isku duwayaal.
Organisers, Somali translation: habeeyayaal OR isku duwayaal.
Organisers in Somali: habeeyayaal OR isku duwayaal.
What is the Somali word for organisers? Habeeyayaal OR isku duwayaal.
What’s the Somali word for organisers? It’s habeeyayaal OR isku duwayaal.
Organisers in Somali translation. Habeeyayaal OR isku duwayaal.
The Somali translation of organisers is habeeyayaal OR isku duwayaal.
Somali word for organisers: habeeyayaal OR isku duwayaal.
Translation of organisers in Somali: habeeyayaal OR isku duwayaal.
Organisers in Somali is habeeyayaal OR isku duwayaal.
In Somali translation of organisers. Habeeyayaal OR isku duwayaal.
Organisers in Somali vocab. Habeeyayaal OR isku duwayaal.
What’s the Somali for organisers? Habeeyayaal OR isku duwayaal.

Somali

for

organisers

: habeeyayaal OR isku duwayaal.

Posted on

Offering in Somali is deeq OR ku deeqid.

In Somali how do you say offering? Deeq OR ku deeqid.
Q: What’s offering in Somali? A: deeq OR ku deeqid.
How to say offering in Somali. Deeq OR ku deeqid.
Say offering in Somali. Deeq OR ku deeqid.
The Somali word for offering is deeq OR ku deeqid.
How do you say offering in Somali? Deeq OR ku deeqid.
Offering in Somali vocabulary. Deeq OR ku deeqid.
Offering, Somali translation: deeq OR ku deeqid.
Offering in Somali: deeq OR ku deeqid.
What is the Somali word for offering? Deeq OR ku deeqid.
What’s the Somali word for offering? It’s deeq OR ku deeqid.
Offering in Somali translation. Deeq OR ku deeqid.
The Somali translation of offering is deeq OR ku deeqid.
Somali word for offering: deeq OR ku deeqid.
Translation of offering in Somali: deeq OR ku deeqid.
Offering in Somali is deeq OR ku deeqid.
In Somali translation of offering. Deeq OR ku deeqid.
Offering in Somali vocab. Deeq OR ku deeqid.
What’s the Somali for offering? Deeq OR ku deeqid.

Somali

for

offering

: deeq OR ku deeqid.