Posted on

How do you say outskirts in Somali? Meesha ama nawaaxiga magaalada.

outskirts, Somali translation: meesha ama nawaaxiga magaalada.
Q: What’s outskirts in Somali? A: meesha ama nawaaxiga magaalada.
What is the Somali word for outskirts? Meesha ama nawaaxiga magaalada.
What’s the Somali word for outskirts? It’s meesha ama nawaaxiga magaalada.
Outskirts in Somali translation. Meesha ama nawaaxiga magaalada.
How do you say outskirts in Somali? Meesha ama nawaaxiga magaalada.
Outskirts in Somali vocabulary. Meesha ama nawaaxiga magaalada.
Outskirts in Somali: meesha ama nawaaxiga magaalada.
In Somali how do you say outskirts? Meesha ama nawaaxiga magaalada.
Translation of outskirts in Somali: meesha ama nawaaxiga magaalada.
Outskirts in Somali is meesha ama nawaaxiga magaalada.
In Somali translation of outskirts. Meesha ama nawaaxiga magaalada.
Outskirts in Somali vocab. Meesha ama nawaaxiga magaalada.
The Somali word for outskirts is meesha ama nawaaxiga magaalada.
How to say outskirts in Somali. Meesha ama nawaaxiga magaalada.
Say outskirts in Somali. Meesha ama nawaaxiga magaalada.
The Somali translation of outskirts is meesha ama nawaaxiga magaalada.
Somali word for outskirts: meesha ama nawaaxiga magaalada.
What’s the Somali for outskirts? Meesha ama nawaaxiga magaalada.

Somali

for

outskirts

: meesha ama nawaaxiga magaalada.

Posted on

How do you say occupation in Somali? Shaqo.

occupation, Somali translation: shaqo.
Q: What’s occupation in Somali? A: shaqo.
What is the Somali word for occupation? Shaqo.
What’s the Somali word for occupation? It’s shaqo.
Occupation in Somali translation. Shaqo.
How do you say occupation in Somali? Shaqo.
Occupation in Somali vocabulary. Shaqo.
Occupation in Somali: shaqo.
In Somali how do you say occupation? Shaqo.
Translation of occupation in Somali: shaqo.
Occupation in Somali is shaqo.
In Somali translation of occupation. Shaqo.
Occupation in Somali vocab. Shaqo.
The Somali word for occupation is shaqo.
How to say occupation in Somali. Shaqo.
Say occupation in Somali. Shaqo.
The Somali translation of occupation is shaqo.
Somali word for occupation: shaqo.
What’s the Somali for occupation? Shaqo.

Somali

for

occupation

: shaqo.

Posted on

How do you say optician in Somali? Dhakhtarka indhaha.

optician, Somali translation: dhakhtarka indhaha.
Q: What’s optician in Somali? A: dhakhtarka indhaha.
What is the Somali word for optician? Dhakhtarka indhaha.
What’s the Somali word for optician? It’s dhakhtarka indhaha.
Optician in Somali translation. Dhakhtarka indhaha.
How do you say optician in Somali? Dhakhtarka indhaha.
Optician in Somali vocabulary. Dhakhtarka indhaha.
Optician in Somali: dhakhtarka indhaha.
In Somali how do you say optician? Dhakhtarka indhaha.
Translation of optician in Somali: dhakhtarka indhaha.
Optician in Somali is dhakhtarka indhaha.
In Somali translation of optician. Dhakhtarka indhaha.
Optician in Somali vocab. Dhakhtarka indhaha.
The Somali word for optician is dhakhtarka indhaha.
How to say optician in Somali. Dhakhtarka indhaha.
Say optician in Somali. Dhakhtarka indhaha.
The Somali translation of optician is dhakhtarka indhaha.
Somali word for optician: dhakhtarka indhaha.
What’s the Somali for optician? Dhakhtarka indhaha.

Somali

for

optician

: dhakhtarka indhaha.

Posted on

How do you say outfit in Somali? Labis.

outfit, Somali translation: labis.
Q: What’s outfit in Somali? A: labis.
What is the Somali word for outfit? Labis.
What’s the Somali word for outfit? It’s labis.
Outfit in Somali translation. Labis.
How do you say outfit in Somali? Labis.
Outfit in Somali vocabulary. Labis.
Outfit in Somali: labis.
In Somali how do you say outfit? Labis.
Translation of outfit in Somali: labis.
Outfit in Somali is labis.
In Somali translation of outfit. Labis.
Outfit in Somali vocab. Labis.
The Somali word for outfit is labis.
How to say outfit in Somali. Labis.
Say outfit in Somali. Labis.
The Somali translation of outfit is labis.
Somali word for outfit: labis.
What’s the Somali for outfit? Labis.

Somali

for

outfit

: labis.

Posted on

How do you say orange in Somali? Liin.

orange, Somali translation: liin.
Q: What’s orange in Somali? A: liin.
What is the Somali word for orange? Liin.
What’s the Somali word for orange? It’s liin.
Orange in Somali translation. Liin.
How do you say orange in Somali? Liin.
Orange in Somali vocabulary. Liin.
Orange in Somali: liin.
In Somali how do you say orange? Liin.
Translation of orange in Somali: liin.
Orange in Somali is liin.
In Somali translation of orange. Liin.
Orange in Somali vocab. Liin.
The Somali word for orange is liin.
How to say orange in Somali. Liin.
Say orange in Somali. Liin.
The Somali translation of orange is liin.
Somali word for orange: liin.
What’s the Somali for orange? Liin.

Somali

for

orange

: liin.

Posted on

How do you say oasis in Somali? Illo.

oasis, Somali translation: illo.
Q: What’s oasis in Somali? A: illo.
What is the Somali word for oasis? Illo.
What’s the Somali word for oasis? It’s illo.
Oasis in Somali translation. Illo.
How do you say oasis in Somali? Illo.
Oasis in Somali vocabulary. Illo.
Oasis in Somali: illo.
In Somali how do you say oasis? Illo.
Translation of oasis in Somali: illo.
Oasis in Somali is illo.
In Somali translation of oasis. Illo.
Oasis in Somali vocab. Illo.
The Somali word for oasis is illo.
How to say oasis in Somali. Illo.
Say oasis in Somali. Illo.
The Somali translation of oasis is illo.
Somali word for oasis: illo.
What’s the Somali for oasis? Illo.

Somali

for

oasis

: illo.

Posted on

How do you say overseas in Somali? Badaha dhaafsiisan sida waddan fog.

overseas, Somali translation: badaha dhaafsiisan sida waddan fog.
Q: What’s overseas in Somali? A: badaha dhaafsiisan sida waddan fog.
What is the Somali word for overseas? Badaha dhaafsiisan sida waddan fog.
What’s the Somali word for overseas? It’s badaha dhaafsiisan sida waddan fog.
Overseas in Somali translation. Badaha dhaafsiisan sida waddan fog.
How do you say overseas in Somali? Badaha dhaafsiisan sida waddan fog.
Overseas in Somali vocabulary. Badaha dhaafsiisan sida waddan fog.
Overseas in Somali: badaha dhaafsiisan sida waddan fog.
In Somali how do you say overseas? Badaha dhaafsiisan sida waddan fog.
Translation of overseas in Somali: badaha dhaafsiisan sida waddan fog.
Overseas in Somali is badaha dhaafsiisan sida waddan fog.
In Somali translation of overseas. Badaha dhaafsiisan sida waddan fog.
Overseas in Somali vocab. Badaha dhaafsiisan sida waddan fog.
The Somali word for overseas is badaha dhaafsiisan sida waddan fog.
How to say overseas in Somali. Badaha dhaafsiisan sida waddan fog.
Say overseas in Somali. Badaha dhaafsiisan sida waddan fog.
The Somali translation of overseas is badaha dhaafsiisan sida waddan fog.
Somali word for overseas: badaha dhaafsiisan sida waddan fog.
What’s the Somali for overseas? Badaha dhaafsiisan sida waddan fog.

Somali

for

overseas

: badaha dhaafsiisan sida waddan fog.

Posted on

How do you say orchestras in Somali? Kooxo-muusig.

orchestras, Somali translation: kooxo-muusig.
Q: What’s orchestras in Somali? A: kooxo-muusig.
What is the Somali word for orchestras? Kooxo-muusig.
What’s the Somali word for orchestras? It’s kooxo-muusig.
Orchestras in Somali translation. Kooxo-muusig.
How do you say orchestras in Somali? Kooxo-muusig.
Orchestras in Somali vocabulary. Kooxo-muusig.
Orchestras in Somali: kooxo-muusig.
In Somali how do you say orchestras? Kooxo-muusig.
Translation of orchestras in Somali: kooxo-muusig.
Orchestras in Somali is kooxo-muusig.
In Somali translation of orchestras. Kooxo-muusig.
Orchestras in Somali vocab. Kooxo-muusig.
The Somali word for orchestras is kooxo-muusig.
How to say orchestras in Somali. Kooxo-muusig.
Say orchestras in Somali. Kooxo-muusig.
The Somali translation of orchestras is kooxo-muusig.
Somali word for orchestras: kooxo-muusig.
What’s the Somali for orchestras? Kooxo-muusig.

Somali

for

orchestras

: kooxo-muusig.

Posted on

How do you say offical in Somali? Rasmi ah.

offical, Somali translation: rasmi ah.
Q: What’s offical in Somali? A: rasmi ah.
What is the Somali word for offical? Rasmi ah.
What’s the Somali word for offical? It’s rasmi ah.
Offical in Somali translation. Rasmi ah.
How do you say offical in Somali? Rasmi ah.
Offical in Somali vocabulary. Rasmi ah.
Offical in Somali: rasmi ah.
In Somali how do you say offical? Rasmi ah.
Translation of offical in Somali: rasmi ah.
Offical in Somali is rasmi ah.
In Somali translation of offical. Rasmi ah.
Offical in Somali vocab. Rasmi ah.
The Somali word for offical is rasmi ah.
How to say offical in Somali. Rasmi ah.
Say offical in Somali. Rasmi ah.
The Somali translation of offical is rasmi ah.
Somali word for offical: rasmi ah.
What’s the Somali for offical? Rasmi ah.

Somali

for

offical

: rasmi ah.

Posted on

How do you say occasional in Somali? Mar mar dhaca.

occasional, Somali translation: mar mar dhaca.
Q: What’s occasional in Somali? A: mar mar dhaca.
What is the Somali word for occasional? Mar mar dhaca.
What’s the Somali word for occasional? It’s mar mar dhaca.
Occasional in Somali translation. Mar mar dhaca.
How do you say occasional in Somali? Mar mar dhaca.
Occasional in Somali vocabulary. Mar mar dhaca.
Occasional in Somali: mar mar dhaca.
In Somali how do you say occasional? Mar mar dhaca.
Translation of occasional in Somali: mar mar dhaca.
Occasional in Somali is mar mar dhaca.
In Somali translation of occasional. Mar mar dhaca.
Occasional in Somali vocab. Mar mar dhaca.
The Somali word for occasional is mar mar dhaca.
How to say occasional in Somali. Mar mar dhaca.
Say occasional in Somali. Mar mar dhaca.
The Somali translation of occasional is mar mar dhaca.
Somali word for occasional: mar mar dhaca.
What’s the Somali for occasional? Mar mar dhaca.

Somali

for

occasional

: mar mar dhaca.