Posted on

Memo in Somali is qoraal rasmi ah oo ay isu diraan dad wada shaqeeya OR xusuus qorid.

In Somali how do you say memo? Qoraal rasmi ah oo ay isu diraan dad wada shaqeeya OR xusuus qorid.
Q: What’s memo in Somali? A: qoraal rasmi ah oo ay isu diraan dad wada shaqeeya OR xusuus qorid.
How to say memo in Somali. Qoraal rasmi ah oo ay isu diraan dad wada shaqeeya OR xusuus qorid.
Say memo in Somali. Qoraal rasmi ah oo ay isu diraan dad wada shaqeeya OR xusuus qorid.
The Somali word for memo is qoraal rasmi ah oo ay isu diraan dad wada shaqeeya OR xusuus qorid.
How do you say memo in Somali? Qoraal rasmi ah oo ay isu diraan dad wada shaqeeya OR xusuus qorid.
Memo in Somali vocabulary. Qoraal rasmi ah oo ay isu diraan dad wada shaqeeya OR xusuus qorid.
Memo, Somali translation: qoraal rasmi ah oo ay isu diraan dad wada shaqeeya OR xusuus qorid.
Memo in Somali: qoraal rasmi ah oo ay isu diraan dad wada shaqeeya OR xusuus qorid.
What is the Somali word for memo? Qoraal rasmi ah oo ay isu diraan dad wada shaqeeya OR xusuus qorid.
What’s the Somali word for memo? It’s qoraal rasmi ah oo ay isu diraan dad wada shaqeeya OR xusuus qorid.
Memo in Somali translation. Qoraal rasmi ah oo ay isu diraan dad wada shaqeeya OR xusuus qorid.
The Somali translation of memo is qoraal rasmi ah oo ay isu diraan dad wada shaqeeya OR xusuus qorid.
Somali word for memo: qoraal rasmi ah oo ay isu diraan dad wada shaqeeya OR xusuus qorid.
Translation of memo in Somali: qoraal rasmi ah oo ay isu diraan dad wada shaqeeya OR xusuus qorid.
Memo in Somali is qoraal rasmi ah oo ay isu diraan dad wada shaqeeya OR xusuus qorid.
In Somali translation of memo. Qoraal rasmi ah oo ay isu diraan dad wada shaqeeya OR xusuus qorid.
Memo in Somali vocab. Qoraal rasmi ah oo ay isu diraan dad wada shaqeeya OR xusuus qorid.
What’s the Somali for memo? Qoraal rasmi ah oo ay isu diraan dad wada shaqeeya OR xusuus qorid.

Somali

for

memo

: qoraal rasmi ah oo ay isu diraan dad wada shaqeeya OR xusuus qorid.

Posted on

Mate in Somali is saaxiib OR rafiiq.

In Somali how do you say mate? Saaxiib OR rafiiq.
Q: What’s mate in Somali? A: saaxiib OR rafiiq.
How to say mate in Somali. Saaxiib OR rafiiq.
Say mate in Somali. Saaxiib OR rafiiq.
The Somali word for mate is saaxiib OR rafiiq.
How do you say mate in Somali? Saaxiib OR rafiiq.
Mate in Somali vocabulary. Saaxiib OR rafiiq.
Mate, Somali translation: saaxiib OR rafiiq.
Mate in Somali: saaxiib OR rafiiq.
What is the Somali word for mate? Saaxiib OR rafiiq.
What’s the Somali word for mate? It’s saaxiib OR rafiiq.
Mate in Somali translation. Saaxiib OR rafiiq.
The Somali translation of mate is saaxiib OR rafiiq.
Somali word for mate: saaxiib OR rafiiq.
Translation of mate in Somali: saaxiib OR rafiiq.
Mate in Somali is saaxiib OR rafiiq.
In Somali translation of mate. Saaxiib OR rafiiq.
Mate in Somali vocab. Saaxiib OR rafiiq.
What’s the Somali for mate? Saaxiib OR rafiiq.

Somali

for

mate

: saaxiib OR rafiiq.

Posted on

Membership in Somali is hubinimo OR xubinahaansho.

In Somali how do you say membership? Hubinimo OR xubinahaansho.
Q: What’s membership in Somali? A: hubinimo OR xubinahaansho.
How to say membership in Somali. Hubinimo OR xubinahaansho.
Say membership in Somali. Hubinimo OR xubinahaansho.
The Somali word for membership is hubinimo OR xubinahaansho.
How do you say membership in Somali? Hubinimo OR xubinahaansho.
Membership in Somali vocabulary. Hubinimo OR xubinahaansho.
Membership, Somali translation: hubinimo OR xubinahaansho.
Membership in Somali: hubinimo OR xubinahaansho.
What is the Somali word for membership? Hubinimo OR xubinahaansho.
What’s the Somali word for membership? It’s hubinimo OR xubinahaansho.
Membership in Somali translation. Hubinimo OR xubinahaansho.
The Somali translation of membership is hubinimo OR xubinahaansho.
Somali word for membership: hubinimo OR xubinahaansho.
Translation of membership in Somali: hubinimo OR xubinahaansho.
Membership in Somali is hubinimo OR xubinahaansho.
In Somali translation of membership. Hubinimo OR xubinahaansho.
Membership in Somali vocab. Hubinimo OR xubinahaansho.
What’s the Somali for membership? Hubinimo OR xubinahaansho.

Somali

for

membership

: hubinimo OR xubinahaansho.

Posted on

Minor in Somali is ahmiyad yar OR qof carruur ah.

In Somali how do you say minor? Ahmiyad yar OR qof carruur ah.
Q: What’s minor in Somali? A: ahmiyad yar OR qof carruur ah.
How to say minor in Somali. Ahmiyad yar OR qof carruur ah.
Say minor in Somali. Ahmiyad yar OR qof carruur ah.
The Somali word for minor is ahmiyad yar OR qof carruur ah.
How do you say minor in Somali? Ahmiyad yar OR qof carruur ah.
Minor in Somali vocabulary. Ahmiyad yar OR qof carruur ah.
Minor, Somali translation: ahmiyad yar OR qof carruur ah.
Minor in Somali: ahmiyad yar OR qof carruur ah.
What is the Somali word for minor? Ahmiyad yar OR qof carruur ah.
What’s the Somali word for minor? It’s ahmiyad yar OR qof carruur ah.
Minor in Somali translation. Ahmiyad yar OR qof carruur ah.
The Somali translation of minor is ahmiyad yar OR qof carruur ah.
Somali word for minor: ahmiyad yar OR qof carruur ah.
Translation of minor in Somali: ahmiyad yar OR qof carruur ah.
Minor in Somali is ahmiyad yar OR qof carruur ah.
In Somali translation of minor. Ahmiyad yar OR qof carruur ah.
Minor in Somali vocab. Ahmiyad yar OR qof carruur ah.
What’s the Somali for minor? Ahmiyad yar OR qof carruur ah.

Somali

for

minor

: ahmiyad yar OR qof carruur ah.

Posted on

Marked in Somali is calaamadsan OR la calaamadiyey.

In Somali how do you say marked? Calaamadsan OR la calaamadiyey.
Q: What’s marked in Somali? A: calaamadsan OR la calaamadiyey.
How to say marked in Somali. Calaamadsan OR la calaamadiyey.
Say marked in Somali. Calaamadsan OR la calaamadiyey.
The Somali word for marked is calaamadsan OR la calaamadiyey.
How do you say marked in Somali? Calaamadsan OR la calaamadiyey.
Marked in Somali vocabulary. Calaamadsan OR la calaamadiyey.
Marked, Somali translation: calaamadsan OR la calaamadiyey.
Marked in Somali: calaamadsan OR la calaamadiyey.
What is the Somali word for marked? Calaamadsan OR la calaamadiyey.
What’s the Somali word for marked? It’s calaamadsan OR la calaamadiyey.
Marked in Somali translation. Calaamadsan OR la calaamadiyey.
The Somali translation of marked is calaamadsan OR la calaamadiyey.
Somali word for marked: calaamadsan OR la calaamadiyey.
Translation of marked in Somali: calaamadsan OR la calaamadiyey.
Marked in Somali is calaamadsan OR la calaamadiyey.
In Somali translation of marked. Calaamadsan OR la calaamadiyey.
Marked in Somali vocab. Calaamadsan OR la calaamadiyey.
What’s the Somali for marked? Calaamadsan OR la calaamadiyey.

Somali

for

marked

: calaamadsan OR la calaamadiyey.

Posted on

Model in Somali is qaab dhismeed OR moodo OR xisaab ahaan qaabka ay walaxi u samaysan tahay.

In Somali how do you say model? Qaab dhismeed OR moodo OR xisaab ahaan qaabka ay walaxi u samaysan tahay.
Q: What’s model in Somali? A: qaab dhismeed OR moodo OR xisaab ahaan qaabka ay walaxi u samaysan tahay.
How to say model in Somali. Qaab dhismeed OR moodo OR xisaab ahaan qaabka ay walaxi u samaysan tahay.
Say model in Somali. Qaab dhismeed OR moodo OR xisaab ahaan qaabka ay walaxi u samaysan tahay.
The Somali word for model is qaab dhismeed OR moodo OR xisaab ahaan qaabka ay walaxi u samaysan tahay.
How do you say model in Somali? Qaab dhismeed OR moodo OR xisaab ahaan qaabka ay walaxi u samaysan tahay.
Model in Somali vocabulary. Qaab dhismeed OR moodo OR xisaab ahaan qaabka ay walaxi u samaysan tahay.
Model, Somali translation: qaab dhismeed OR moodo OR xisaab ahaan qaabka ay walaxi u samaysan tahay.
Model in Somali: qaab dhismeed OR moodo OR xisaab ahaan qaabka ay walaxi u samaysan tahay.
What is the Somali word for model? Qaab dhismeed OR moodo OR xisaab ahaan qaabka ay walaxi u samaysan tahay.
What’s the Somali word for model? It’s qaab dhismeed OR moodo OR xisaab ahaan qaabka ay walaxi u samaysan tahay.
Model in Somali translation. Qaab dhismeed OR moodo OR xisaab ahaan qaabka ay walaxi u samaysan tahay.
The Somali translation of model is qaab dhismeed OR moodo OR xisaab ahaan qaabka ay walaxi u samaysan tahay.
Somali word for model: qaab dhismeed OR moodo OR xisaab ahaan qaabka ay walaxi u samaysan tahay.
Translation of model in Somali: qaab dhismeed OR moodo OR xisaab ahaan qaabka ay walaxi u samaysan tahay.
Model in Somali is qaab dhismeed OR moodo OR xisaab ahaan qaabka ay walaxi u samaysan tahay.
In Somali translation of model. Qaab dhismeed OR moodo OR xisaab ahaan qaabka ay walaxi u samaysan tahay.
Model in Somali vocab. Qaab dhismeed OR moodo OR xisaab ahaan qaabka ay walaxi u samaysan tahay.
What’s the Somali for model? Qaab dhismeed OR moodo OR xisaab ahaan qaabka ay walaxi u samaysan tahay.

Somali

for

model

: qaab dhismeed OR moodo OR xisaab ahaan qaabka ay walaxi u samaysan tahay.

Posted on

Meetings in Somali is kullano OR shirar.

In Somali how do you say meetings? Kullano OR shirar.
Q: What’s meetings in Somali? A: kullano OR shirar.
How to say meetings in Somali. Kullano OR shirar.
Say meetings in Somali. Kullano OR shirar.
The Somali word for meetings is kullano OR shirar.
How do you say meetings in Somali? Kullano OR shirar.
Meetings in Somali vocabulary. Kullano OR shirar.
Meetings, Somali translation: kullano OR shirar.
Meetings in Somali: kullano OR shirar.
What is the Somali word for meetings? Kullano OR shirar.
What’s the Somali word for meetings? It’s kullano OR shirar.
Meetings in Somali translation. Kullano OR shirar.
The Somali translation of meetings is kullano OR shirar.
Somali word for meetings: kullano OR shirar.
Translation of meetings in Somali: kullano OR shirar.
Meetings in Somali is kullano OR shirar.
In Somali translation of meetings. Kullano OR shirar.
Meetings in Somali vocab. Kullano OR shirar.
What’s the Somali for meetings? Kullano OR shirar.

Somali

for

meetings

: kullano OR shirar.

Posted on

Mention in Somali is sheegid OR dhehid OR magacaabid.

In Somali how do you say mention? Sheegid OR dhehid OR magacaabid.
Q: What’s mention in Somali? A: sheegid OR dhehid OR magacaabid.
How to say mention in Somali. Sheegid OR dhehid OR magacaabid.
Say mention in Somali. Sheegid OR dhehid OR magacaabid.
The Somali word for mention is sheegid OR dhehid OR magacaabid.
How do you say mention in Somali? Sheegid OR dhehid OR magacaabid.
Mention in Somali vocabulary. Sheegid OR dhehid OR magacaabid.
Mention, Somali translation: sheegid OR dhehid OR magacaabid.
Mention in Somali: sheegid OR dhehid OR magacaabid.
What is the Somali word for mention? Sheegid OR dhehid OR magacaabid.
What’s the Somali word for mention? It’s sheegid OR dhehid OR magacaabid.
Mention in Somali translation. Sheegid OR dhehid OR magacaabid.
The Somali translation of mention is sheegid OR dhehid OR magacaabid.
Somali word for mention: sheegid OR dhehid OR magacaabid.
Translation of mention in Somali: sheegid OR dhehid OR magacaabid.
Mention in Somali is sheegid OR dhehid OR magacaabid.
In Somali translation of mention. Sheegid OR dhehid OR magacaabid.
Mention in Somali vocab. Sheegid OR dhehid OR magacaabid.
What’s the Somali for mention? Sheegid OR dhehid OR magacaabid.

Somali

for

mention

: sheegid OR dhehid OR magacaabid.

Posted on

Mental in Somali is maskaxda OR waalan.

In Somali how do you say mental? Maskaxda OR waalan.
Q: What’s mental in Somali? A: maskaxda OR waalan.
How to say mental in Somali. Maskaxda OR waalan.
Say mental in Somali. Maskaxda OR waalan.
The Somali word for mental is maskaxda OR waalan.
How do you say mental in Somali? Maskaxda OR waalan.
Mental in Somali vocabulary. Maskaxda OR waalan.
Mental, Somali translation: maskaxda OR waalan.
Mental in Somali: maskaxda OR waalan.
What is the Somali word for mental? Maskaxda OR waalan.
What’s the Somali word for mental? It’s maskaxda OR waalan.
Mental in Somali translation. Maskaxda OR waalan.
The Somali translation of mental is maskaxda OR waalan.
Somali word for mental: maskaxda OR waalan.
Translation of mental in Somali: maskaxda OR waalan.
Mental in Somali is maskaxda OR waalan.
In Somali translation of mental. Maskaxda OR waalan.
Mental in Somali vocab. Maskaxda OR waalan.
What’s the Somali for mental? Maskaxda OR waalan.

Somali

for

mental

: maskaxda OR waalan.

Posted on

Matches in Somali is kabriido OR taraqyo OR is-leh OR tartano ciyaareed.

In Somali how do you say matches? Kabriido OR taraqyo OR is-leh OR tartano ciyaareed.
Q: What’s matches in Somali? A: kabriido OR taraqyo OR is-leh OR tartano ciyaareed.
How to say matches in Somali. Kabriido OR taraqyo OR is-leh OR tartano ciyaareed.
Say matches in Somali. Kabriido OR taraqyo OR is-leh OR tartano ciyaareed.
The Somali word for matches is kabriido OR taraqyo OR is-leh OR tartano ciyaareed.
How do you say matches in Somali? Kabriido OR taraqyo OR is-leh OR tartano ciyaareed.
Matches in Somali vocabulary. Kabriido OR taraqyo OR is-leh OR tartano ciyaareed.
Matches, Somali translation: kabriido OR taraqyo OR is-leh OR tartano ciyaareed.
Matches in Somali: kabriido OR taraqyo OR is-leh OR tartano ciyaareed.
What is the Somali word for matches? Kabriido OR taraqyo OR is-leh OR tartano ciyaareed.
What’s the Somali word for matches? It’s kabriido OR taraqyo OR is-leh OR tartano ciyaareed.
Matches in Somali translation. Kabriido OR taraqyo OR is-leh OR tartano ciyaareed.
The Somali translation of matches is kabriido OR taraqyo OR is-leh OR tartano ciyaareed.
Somali word for matches: kabriido OR taraqyo OR is-leh OR tartano ciyaareed.
Translation of matches in Somali: kabriido OR taraqyo OR is-leh OR tartano ciyaareed.
Matches in Somali is kabriido OR taraqyo OR is-leh OR tartano ciyaareed.
In Somali translation of matches. Kabriido OR taraqyo OR is-leh OR tartano ciyaareed.
Matches in Somali vocab. Kabriido OR taraqyo OR is-leh OR tartano ciyaareed.
What’s the Somali for matches? Kabriido OR taraqyo OR is-leh OR tartano ciyaareed.

Somali

for

matches

: kabriido OR taraqyo OR is-leh OR tartano ciyaareed.