Posted on

Moving in Somali is guuritaan OR dhaqaaq OR socodsiin.

In Somali how do you say moving? Guuritaan OR dhaqaaq OR socodsiin.
Q: What’s moving in Somali? A: guuritaan OR dhaqaaq OR socodsiin.
How to say moving in Somali. Guuritaan OR dhaqaaq OR socodsiin.
Say moving in Somali. Guuritaan OR dhaqaaq OR socodsiin.
The Somali word for moving is guuritaan OR dhaqaaq OR socodsiin.
How do you say moving in Somali? Guuritaan OR dhaqaaq OR socodsiin.
Moving in Somali vocabulary. Guuritaan OR dhaqaaq OR socodsiin.
Moving, Somali translation: guuritaan OR dhaqaaq OR socodsiin.
Moving in Somali: guuritaan OR dhaqaaq OR socodsiin.
What is the Somali word for moving? Guuritaan OR dhaqaaq OR socodsiin.
What’s the Somali word for moving? It’s guuritaan OR dhaqaaq OR socodsiin.
Moving in Somali translation. Guuritaan OR dhaqaaq OR socodsiin.
The Somali translation of moving is guuritaan OR dhaqaaq OR socodsiin.
Somali word for moving: guuritaan OR dhaqaaq OR socodsiin.
Translation of moving in Somali: guuritaan OR dhaqaaq OR socodsiin.
Moving in Somali is guuritaan OR dhaqaaq OR socodsiin.
In Somali translation of moving. Guuritaan OR dhaqaaq OR socodsiin.
Moving in Somali vocab. Guuritaan OR dhaqaaq OR socodsiin.
What’s the Somali for moving? Guuritaan OR dhaqaaq OR socodsiin.

Somali

for

moving

: guuritaan OR dhaqaaq OR socodsiin.

Posted on

Memorial in Somali is taallo OR xus ama xaflad qof dhintay lagu xusuusto.

In Somali how do you say memorial? Taallo OR xus ama xaflad qof dhintay lagu xusuusto.
Q: What’s memorial in Somali? A: taallo OR xus ama xaflad qof dhintay lagu xusuusto.
How to say memorial in Somali. Taallo OR xus ama xaflad qof dhintay lagu xusuusto.
Say memorial in Somali. Taallo OR xus ama xaflad qof dhintay lagu xusuusto.
The Somali word for memorial is taallo OR xus ama xaflad qof dhintay lagu xusuusto.
How do you say memorial in Somali? Taallo OR xus ama xaflad qof dhintay lagu xusuusto.
Memorial in Somali vocabulary. Taallo OR xus ama xaflad qof dhintay lagu xusuusto.
Memorial, Somali translation: taallo OR xus ama xaflad qof dhintay lagu xusuusto.
Memorial in Somali: taallo OR xus ama xaflad qof dhintay lagu xusuusto.
What is the Somali word for memorial? Taallo OR xus ama xaflad qof dhintay lagu xusuusto.
What’s the Somali word for memorial? It’s taallo OR xus ama xaflad qof dhintay lagu xusuusto.
Memorial in Somali translation. Taallo OR xus ama xaflad qof dhintay lagu xusuusto.
The Somali translation of memorial is taallo OR xus ama xaflad qof dhintay lagu xusuusto.
Somali word for memorial: taallo OR xus ama xaflad qof dhintay lagu xusuusto.
Translation of memorial in Somali: taallo OR xus ama xaflad qof dhintay lagu xusuusto.
Memorial in Somali is taallo OR xus ama xaflad qof dhintay lagu xusuusto.
In Somali translation of memorial. Taallo OR xus ama xaflad qof dhintay lagu xusuusto.
Memorial in Somali vocab. Taallo OR xus ama xaflad qof dhintay lagu xusuusto.
What’s the Somali for memorial? Taallo OR xus ama xaflad qof dhintay lagu xusuusto.

Somali

for

memorial

: taallo OR xus ama xaflad qof dhintay lagu xusuusto.

Posted on

Material in Somali is walax OR shay.

In Somali how do you say material? Walax OR shay.
Q: What’s material in Somali? A: walax OR shay.
How to say material in Somali. Walax OR shay.
Say material in Somali. Walax OR shay.
The Somali word for material is walax OR shay.
How do you say material in Somali? Walax OR shay.
Material in Somali vocabulary. Walax OR shay.
Material, Somali translation: walax OR shay.
Material in Somali: walax OR shay.
What is the Somali word for material? Walax OR shay.
What’s the Somali word for material? It’s walax OR shay.
Material in Somali translation. Walax OR shay.
The Somali translation of material is walax OR shay.
Somali word for material: walax OR shay.
Translation of material in Somali: walax OR shay.
Material in Somali is walax OR shay.
In Somali translation of material. Walax OR shay.
Material in Somali vocab. Walax OR shay.
What’s the Somali for material? Walax OR shay.

Somali

for

material

: walax OR shay.

Posted on

Matter in Somali is arin OR mawduuc OR maatar OR maaddo.

In Somali how do you say matter? Arin OR mawduuc OR maatar OR maaddo.
Q: What’s matter in Somali? A: arin OR mawduuc OR maatar OR maaddo.
How to say matter in Somali. Arin OR mawduuc OR maatar OR maaddo.
Say matter in Somali. Arin OR mawduuc OR maatar OR maaddo.
The Somali word for matter is arin OR mawduuc OR maatar OR maaddo.
How do you say matter in Somali? Arin OR mawduuc OR maatar OR maaddo.
Matter in Somali vocabulary. Arin OR mawduuc OR maatar OR maaddo.
Matter, Somali translation: arin OR mawduuc OR maatar OR maaddo.
Matter in Somali: arin OR mawduuc OR maatar OR maaddo.
What is the Somali word for matter? Arin OR mawduuc OR maatar OR maaddo.
What’s the Somali word for matter? It’s arin OR mawduuc OR maatar OR maaddo.
Matter in Somali translation. Arin OR mawduuc OR maatar OR maaddo.
The Somali translation of matter is arin OR mawduuc OR maatar OR maaddo.
Somali word for matter: arin OR mawduuc OR maatar OR maaddo.
Translation of matter in Somali: arin OR mawduuc OR maatar OR maaddo.
Matter in Somali is arin OR mawduuc OR maatar OR maaddo.
In Somali translation of matter. Arin OR mawduuc OR maatar OR maaddo.
Matter in Somali vocab. Arin OR mawduuc OR maatar OR maaddo.
What’s the Somali for matter? Arin OR mawduuc OR maatar OR maaddo.

Somali

for

matter

: arin OR mawduuc OR maatar OR maaddo.

Posted on

Meets in Somali is kulmis OR kulmid OR qabcin.

In Somali how do you say meets? Kulmis OR kulmid OR qabcin.
Q: What’s meets in Somali? A: kulmis OR kulmid OR qabcin.
How to say meets in Somali. Kulmis OR kulmid OR qabcin.
Say meets in Somali. Kulmis OR kulmid OR qabcin.
The Somali word for meets is kulmis OR kulmid OR qabcin.
How do you say meets in Somali? Kulmis OR kulmid OR qabcin.
Meets in Somali vocabulary. Kulmis OR kulmid OR qabcin.
Meets, Somali translation: kulmis OR kulmid OR qabcin.
Meets in Somali: kulmis OR kulmid OR qabcin.
What is the Somali word for meets? Kulmis OR kulmid OR qabcin.
What’s the Somali word for meets? It’s kulmis OR kulmid OR qabcin.
Meets in Somali translation. Kulmis OR kulmid OR qabcin.
The Somali translation of meets is kulmis OR kulmid OR qabcin.
Somali word for meets: kulmis OR kulmid OR qabcin.
Translation of meets in Somali: kulmis OR kulmid OR qabcin.
Meets in Somali is kulmis OR kulmid OR qabcin.
In Somali translation of meets. Kulmis OR kulmid OR qabcin.
Meets in Somali vocab. Kulmis OR kulmid OR qabcin.
What’s the Somali for meets? Kulmis OR kulmid OR qabcin.

Somali

for

meets

: kulmis OR kulmid OR qabcin.

Posted on

Myself in Somali is naftayda OR adiga.

In Somali how do you say myself? Naftayda OR adiga.
Q: What’s myself in Somali? A: naftayda OR adiga.
How to say myself in Somali. Naftayda OR adiga.
Say myself in Somali. Naftayda OR adiga.
The Somali word for myself is naftayda OR adiga.
How do you say myself in Somali? Naftayda OR adiga.
Myself in Somali vocabulary. Naftayda OR adiga.
Myself, Somali translation: naftayda OR adiga.
Myself in Somali: naftayda OR adiga.
What is the Somali word for myself? Naftayda OR adiga.
What’s the Somali word for myself? It’s naftayda OR adiga.
Myself in Somali translation. Naftayda OR adiga.
The Somali translation of myself is naftayda OR adiga.
Somali word for myself: naftayda OR adiga.
Translation of myself in Somali: naftayda OR adiga.
Myself in Somali is naftayda OR adiga.
In Somali translation of myself. Naftayda OR adiga.
Myself in Somali vocab. Naftayda OR adiga.
What’s the Somali for myself? Naftayda OR adiga.

Somali

for

myself

: naftayda OR adiga.

Posted on

Management in Somali is maamul OR dadka maamulka wada.

In Somali how do you say management? Maamul OR dadka maamulka wada.
Q: What’s management in Somali? A: maamul OR dadka maamulka wada.
How to say management in Somali. Maamul OR dadka maamulka wada.
Say management in Somali. Maamul OR dadka maamulka wada.
The Somali word for management is maamul OR dadka maamulka wada.
How do you say management in Somali? Maamul OR dadka maamulka wada.
Management in Somali vocabulary. Maamul OR dadka maamulka wada.
Management, Somali translation: maamul OR dadka maamulka wada.
Management in Somali: maamul OR dadka maamulka wada.
What is the Somali word for management? Maamul OR dadka maamulka wada.
What’s the Somali word for management? It’s maamul OR dadka maamulka wada.
Management in Somali translation. Maamul OR dadka maamulka wada.
The Somali translation of management is maamul OR dadka maamulka wada.
Somali word for management: maamul OR dadka maamulka wada.
Translation of management in Somali: maamul OR dadka maamulka wada.
Management in Somali is maamul OR dadka maamulka wada.
In Somali translation of management. Maamul OR dadka maamulka wada.
Management in Somali vocab. Maamul OR dadka maamulka wada.
What’s the Somali for management? Maamul OR dadka maamulka wada.

Somali

for

management

: maamul OR dadka maamulka wada.

Posted on

Makes in Somali is samayn OR diyaarin OR hagaajin.

In Somali how do you say makes? Samayn OR diyaarin OR hagaajin.
Q: What’s makes in Somali? A: samayn OR diyaarin OR hagaajin.
How to say makes in Somali. Samayn OR diyaarin OR hagaajin.
Say makes in Somali. Samayn OR diyaarin OR hagaajin.
The Somali word for makes is samayn OR diyaarin OR hagaajin.
How do you say makes in Somali? Samayn OR diyaarin OR hagaajin.
Makes in Somali vocabulary. Samayn OR diyaarin OR hagaajin.
Makes, Somali translation: samayn OR diyaarin OR hagaajin.
Makes in Somali: samayn OR diyaarin OR hagaajin.
What is the Somali word for makes? Samayn OR diyaarin OR hagaajin.
What’s the Somali word for makes? It’s samayn OR diyaarin OR hagaajin.
Makes in Somali translation. Samayn OR diyaarin OR hagaajin.
The Somali translation of makes is samayn OR diyaarin OR hagaajin.
Somali word for makes: samayn OR diyaarin OR hagaajin.
Translation of makes in Somali: samayn OR diyaarin OR hagaajin.
Makes in Somali is samayn OR diyaarin OR hagaajin.
In Somali translation of makes. Samayn OR diyaarin OR hagaajin.
Makes in Somali vocab. Samayn OR diyaarin OR hagaajin.
What’s the Somali for makes? Samayn OR diyaarin OR hagaajin.

Somali

for

makes

: samayn OR diyaarin OR hagaajin.

Posted on

Menu in Somali is buug OR xaashi yar oo lagu qoro cuntada taal makhaayada ama baarka.

In Somali how do you say menu? Buug OR xaashi yar oo lagu qoro cuntada taal makhaayada ama baarka.
Q: What’s menu in Somali? A: buug OR xaashi yar oo lagu qoro cuntada taal makhaayada ama baarka.
How to say menu in Somali. Buug OR xaashi yar oo lagu qoro cuntada taal makhaayada ama baarka.
Say menu in Somali. Buug OR xaashi yar oo lagu qoro cuntada taal makhaayada ama baarka.
The Somali word for menu is buug OR xaashi yar oo lagu qoro cuntada taal makhaayada ama baarka.
How do you say menu in Somali? Buug OR xaashi yar oo lagu qoro cuntada taal makhaayada ama baarka.
Menu in Somali vocabulary. Buug OR xaashi yar oo lagu qoro cuntada taal makhaayada ama baarka.
Menu, Somali translation: buug OR xaashi yar oo lagu qoro cuntada taal makhaayada ama baarka.
Menu in Somali: buug OR xaashi yar oo lagu qoro cuntada taal makhaayada ama baarka.
What is the Somali word for menu? Buug OR xaashi yar oo lagu qoro cuntada taal makhaayada ama baarka.
What’s the Somali word for menu? It’s buug OR xaashi yar oo lagu qoro cuntada taal makhaayada ama baarka.
Menu in Somali translation. Buug OR xaashi yar oo lagu qoro cuntada taal makhaayada ama baarka.
The Somali translation of menu is buug OR xaashi yar oo lagu qoro cuntada taal makhaayada ama baarka.
Somali word for menu: buug OR xaashi yar oo lagu qoro cuntada taal makhaayada ama baarka.
Translation of menu in Somali: buug OR xaashi yar oo lagu qoro cuntada taal makhaayada ama baarka.
Menu in Somali is buug OR xaashi yar oo lagu qoro cuntada taal makhaayada ama baarka.
In Somali translation of menu. Buug OR xaashi yar oo lagu qoro cuntada taal makhaayada ama baarka.
Menu in Somali vocab. Buug OR xaashi yar oo lagu qoro cuntada taal makhaayada ama baarka.
What’s the Somali for menu? Buug OR xaashi yar oo lagu qoro cuntada taal makhaayada ama baarka.

Somali

for

menu

: buug OR xaashi yar oo lagu qoro cuntada taal makhaayada ama baarka.

Posted on

Missing in Somali is seegid OR tabid OR u xiisid.

In Somali how do you say missing? Seegid OR tabid OR u xiisid.
Q: What’s missing in Somali? A: seegid OR tabid OR u xiisid.
How to say missing in Somali. Seegid OR tabid OR u xiisid.
Say missing in Somali. Seegid OR tabid OR u xiisid.
The Somali word for missing is seegid OR tabid OR u xiisid.
How do you say missing in Somali? Seegid OR tabid OR u xiisid.
Missing in Somali vocabulary. Seegid OR tabid OR u xiisid.
Missing, Somali translation: seegid OR tabid OR u xiisid.
Missing in Somali: seegid OR tabid OR u xiisid.
What is the Somali word for missing? Seegid OR tabid OR u xiisid.
What’s the Somali word for missing? It’s seegid OR tabid OR u xiisid.
Missing in Somali translation. Seegid OR tabid OR u xiisid.
The Somali translation of missing is seegid OR tabid OR u xiisid.
Somali word for missing: seegid OR tabid OR u xiisid.
Translation of missing in Somali: seegid OR tabid OR u xiisid.
Missing in Somali is seegid OR tabid OR u xiisid.
In Somali translation of missing. Seegid OR tabid OR u xiisid.
Missing in Somali vocab. Seegid OR tabid OR u xiisid.
What’s the Somali for missing? Seegid OR tabid OR u xiisid.

Somali

for

missing

: seegid OR tabid OR u xiisid.