Posted on

How do you say Methodists in Somali? Xubno ka mid ah Diinta Kiristaanka ee barootistanka.

Methodists, Somali translation: xubno ka mid ah Diinta Kiristaanka ee barootistanka.
Q: What’s Methodists in Somali? A: xubno ka mid ah Diinta Kiristaanka ee barootistanka.
What is the Somali word for Methodists? Xubno ka mid ah Diinta Kiristaanka ee barootistanka.
What’s the Somali word for Methodists? It’s xubno ka mid ah Diinta Kiristaanka ee barootistanka.
Methodists in Somali translation. Xubno ka mid ah Diinta Kiristaanka ee barootistanka.
How do you say Methodists in Somali? Xubno ka mid ah Diinta Kiristaanka ee barootistanka.
Methodists in Somali vocabulary. Xubno ka mid ah Diinta Kiristaanka ee barootistanka.
Methodists in Somali: xubno ka mid ah Diinta Kiristaanka ee barootistanka.
In Somali how do you say Methodists? Xubno ka mid ah Diinta Kiristaanka ee barootistanka.
Translation of Methodists in Somali: xubno ka mid ah Diinta Kiristaanka ee barootistanka.
Methodists in Somali is xubno ka mid ah Diinta Kiristaanka ee barootistanka.
In Somali translation of Methodists. Xubno ka mid ah Diinta Kiristaanka ee barootistanka.
Methodists in Somali vocab. Xubno ka mid ah Diinta Kiristaanka ee barootistanka.
The Somali word for Methodists is xubno ka mid ah Diinta Kiristaanka ee barootistanka.
How to say Methodists in Somali. Xubno ka mid ah Diinta Kiristaanka ee barootistanka.
Say Methodists in Somali. Xubno ka mid ah Diinta Kiristaanka ee barootistanka.
The Somali translation of Methodists is xubno ka mid ah Diinta Kiristaanka ee barootistanka.
Somali word for Methodists: xubno ka mid ah Diinta Kiristaanka ee barootistanka.
What’s the Somali for Methodists? Xubno ka mid ah Diinta Kiristaanka ee barootistanka.

Somali

for

Methodists

: xubno ka mid ah Diinta Kiristaanka ee barootistanka.

Posted on

How do you say manufacturing in Somali? Wax soo saar.

manufacturing, Somali translation: wax soo saar.
Q: What’s manufacturing in Somali? A: wax soo saar.
What is the Somali word for manufacturing? Wax soo saar.
What’s the Somali word for manufacturing? It’s wax soo saar.
Manufacturing in Somali translation. Wax soo saar.
How do you say manufacturing in Somali? Wax soo saar.
Manufacturing in Somali vocabulary. Wax soo saar.
Manufacturing in Somali: wax soo saar.
In Somali how do you say manufacturing? Wax soo saar.
Translation of manufacturing in Somali: wax soo saar.
Manufacturing in Somali is wax soo saar.
In Somali translation of manufacturing. Wax soo saar.
Manufacturing in Somali vocab. Wax soo saar.
The Somali word for manufacturing is wax soo saar.
How to say manufacturing in Somali. Wax soo saar.
Say manufacturing in Somali. Wax soo saar.
The Somali translation of manufacturing is wax soo saar.
Somali word for manufacturing: wax soo saar.
What’s the Somali for manufacturing? Wax soo saar.

Somali

for

manufacturing

: wax soo saar.

Posted on

How do you say motorway in Somali? Haay-weey.

motorway, Somali translation: haay-weey.
Q: What’s motorway in Somali? A: haay-weey.
What is the Somali word for motorway? Haay-weey.
What’s the Somali word for motorway? It’s haay-weey.
Motorway in Somali translation. Haay-weey.
How do you say motorway in Somali? Haay-weey.
Motorway in Somali vocabulary. Haay-weey.
Motorway in Somali: haay-weey.
In Somali how do you say motorway? Haay-weey.
Translation of motorway in Somali: haay-weey.
Motorway in Somali is haay-weey.
In Somali translation of motorway. Haay-weey.
Motorway in Somali vocab. Haay-weey.
The Somali word for motorway is haay-weey.
How to say motorway in Somali. Haay-weey.
Say motorway in Somali. Haay-weey.
The Somali translation of motorway is haay-weey.
Somali word for motorway: haay-weey.
What’s the Somali for motorway? Haay-weey.

Somali

for

motorway

: haay-weey.

Posted on

How do you say monks in Somali? Wadaado xer ka tirsan.

monks, Somali translation: wadaado xer ka tirsan.
Q: What’s monks in Somali? A: wadaado xer ka tirsan.
What is the Somali word for monks? Wadaado xer ka tirsan.
What’s the Somali word for monks? It’s wadaado xer ka tirsan.
Monks in Somali translation. Wadaado xer ka tirsan.
How do you say monks in Somali? Wadaado xer ka tirsan.
Monks in Somali vocabulary. Wadaado xer ka tirsan.
Monks in Somali: wadaado xer ka tirsan.
In Somali how do you say monks? Wadaado xer ka tirsan.
Translation of monks in Somali: wadaado xer ka tirsan.
Monks in Somali is wadaado xer ka tirsan.
In Somali translation of monks. Wadaado xer ka tirsan.
Monks in Somali vocab. Wadaado xer ka tirsan.
The Somali word for monks is wadaado xer ka tirsan.
How to say monks in Somali. Wadaado xer ka tirsan.
Say monks in Somali. Wadaado xer ka tirsan.
The Somali translation of monks is wadaado xer ka tirsan.
Somali word for monks: wadaado xer ka tirsan.
What’s the Somali for monks? Wadaado xer ka tirsan.

Somali

for

monks

: wadaado xer ka tirsan.

Posted on

How do you say melodic in Somali? Laxan ama cod u yeelid.

melodic, Somali translation: laxan ama cod u yeelid.
Q: What’s melodic in Somali? A: laxan ama cod u yeelid.
What is the Somali word for melodic? Laxan ama cod u yeelid.
What’s the Somali word for melodic? It’s laxan ama cod u yeelid.
Melodic in Somali translation. Laxan ama cod u yeelid.
How do you say melodic in Somali? Laxan ama cod u yeelid.
Melodic in Somali vocabulary. Laxan ama cod u yeelid.
Melodic in Somali: laxan ama cod u yeelid.
In Somali how do you say melodic? Laxan ama cod u yeelid.
Translation of melodic in Somali: laxan ama cod u yeelid.
Melodic in Somali is laxan ama cod u yeelid.
In Somali translation of melodic. Laxan ama cod u yeelid.
Melodic in Somali vocab. Laxan ama cod u yeelid.
The Somali word for melodic is laxan ama cod u yeelid.
How to say melodic in Somali. Laxan ama cod u yeelid.
Say melodic in Somali. Laxan ama cod u yeelid.
The Somali translation of melodic is laxan ama cod u yeelid.
Somali word for melodic: laxan ama cod u yeelid.
What’s the Somali for melodic? Laxan ama cod u yeelid.

Somali

for

melodic

: laxan ama cod u yeelid.

Posted on

How do you say madness in Somali? Waali.

madness, Somali translation: waali.
Q: What’s madness in Somali? A: waali.
What is the Somali word for madness? Waali.
What’s the Somali word for madness? It’s waali.
Madness in Somali translation. Waali.
How do you say madness in Somali? Waali.
Madness in Somali vocabulary. Waali.
Madness in Somali: waali.
In Somali how do you say madness? Waali.
Translation of madness in Somali: waali.
Madness in Somali is waali.
In Somali translation of madness. Waali.
Madness in Somali vocab. Waali.
The Somali word for madness is waali.
How to say madness in Somali. Waali.
Say madness in Somali. Waali.
The Somali translation of madness is waali.
Somali word for madness: waali.
What’s the Somali for madness? Waali.

Somali

for

madness

: waali.

Posted on

How do you say mud in Somali? Dhoobo.

mud, Somali translation: dhoobo.
Q: What’s mud in Somali? A: dhoobo.
What is the Somali word for mud? Dhoobo.
What’s the Somali word for mud? It’s dhoobo.
Mud in Somali translation. Dhoobo.
How do you say mud in Somali? Dhoobo.
Mud in Somali vocabulary. Dhoobo.
Mud in Somali: dhoobo.
In Somali how do you say mud? Dhoobo.
Translation of mud in Somali: dhoobo.
Mud in Somali is dhoobo.
In Somali translation of mud. Dhoobo.
Mud in Somali vocab. Dhoobo.
The Somali word for mud is dhoobo.
How to say mud in Somali. Dhoobo.
Say mud in Somali. Dhoobo.
The Somali translation of mud is dhoobo.
Somali word for mud: dhoobo.
What’s the Somali for mud? Dhoobo.

Somali

for

mud

: dhoobo.

Posted on

How do you say mothers in Somali? Hooyooyin.

mothers, Somali translation: hooyooyin.
Q: What’s mothers in Somali? A: hooyooyin.
What is the Somali word for mothers? Hooyooyin.
What’s the Somali word for mothers? It’s hooyooyin.
Mothers in Somali translation. Hooyooyin.
How do you say mothers in Somali? Hooyooyin.
Mothers in Somali vocabulary. Hooyooyin.
Mothers in Somali: hooyooyin.
In Somali how do you say mothers? Hooyooyin.
Translation of mothers in Somali: hooyooyin.
Mothers in Somali is hooyooyin.
In Somali translation of mothers. Hooyooyin.
Mothers in Somali vocab. Hooyooyin.
The Somali word for mothers is hooyooyin.
How to say mothers in Somali. Hooyooyin.
Say mothers in Somali. Hooyooyin.
The Somali translation of mothers is hooyooyin.
Somali word for mothers: hooyooyin.
What’s the Somali for mothers? Hooyooyin.

Somali

for

mothers

: hooyooyin.

Posted on

How do you say meals in Somali? Cuntooyin.

meals, Somali translation: cuntooyin.
Q: What’s meals in Somali? A: cuntooyin.
What is the Somali word for meals? Cuntooyin.
What’s the Somali word for meals? It’s cuntooyin.
Meals in Somali translation. Cuntooyin.
How do you say meals in Somali? Cuntooyin.
Meals in Somali vocabulary. Cuntooyin.
Meals in Somali: cuntooyin.
In Somali how do you say meals? Cuntooyin.
Translation of meals in Somali: cuntooyin.
Meals in Somali is cuntooyin.
In Somali translation of meals. Cuntooyin.
Meals in Somali vocab. Cuntooyin.
The Somali word for meals is cuntooyin.
How to say meals in Somali. Cuntooyin.
Say meals in Somali. Cuntooyin.
The Somali translation of meals is cuntooyin.
Somali word for meals: cuntooyin.
What’s the Somali for meals? Cuntooyin.

Somali

for

meals

: cuntooyin.

Posted on

How do you say method in Somali? Hab.

method, Somali translation: hab.
Q: What’s method in Somali? A: hab.
What is the Somali word for method? Hab.
What’s the Somali word for method? It’s hab.
Method in Somali translation. Hab.
How do you say method in Somali? Hab.
Method in Somali vocabulary. Hab.
Method in Somali: hab.
In Somali how do you say method? Hab.
Translation of method in Somali: hab.
Method in Somali is hab.
In Somali translation of method. Hab.
Method in Somali vocab. Hab.
The Somali word for method is hab.
How to say method in Somali. Hab.
Say method in Somali. Hab.
The Somali translation of method is hab.
Somali word for method: hab.
What’s the Somali for method? Hab.

Somali

for

method

: hab.