Posted on

How do you say lying in Somali? Been sheegaya.

lying, Somali translation: been sheegaya.
Q: What’s lying in Somali? A: been sheegaya.
What is the Somali word for lying? Been sheegaya.
What’s the Somali word for lying? It’s been sheegaya.
Lying in Somali translation. Been sheegaya.
How do you say lying in Somali? Been sheegaya.
Lying in Somali vocabulary. Been sheegaya.
Lying in Somali: been sheegaya.
In Somali how do you say lying? Been sheegaya.
Translation of lying in Somali: been sheegaya.
Lying in Somali is been sheegaya.
In Somali translation of lying. Been sheegaya.
Lying in Somali vocab. Been sheegaya.
The Somali word for lying is been sheegaya.
How to say lying in Somali. Been sheegaya.
Say lying in Somali. Been sheegaya.
The Somali translation of lying is been sheegaya.
Somali word for lying: been sheegaya.
What’s the Somali for lying? Been sheegaya.

Somali

for

lying

: been sheegaya.

Posted on

How do you say lively in Somali? Firfircooni iyo dhaqdhaqaaq badan leh.

lively, Somali translation: firfircooni iyo dhaqdhaqaaq badan leh.
Q: What’s lively in Somali? A: firfircooni iyo dhaqdhaqaaq badan leh.
What is the Somali word for lively? Firfircooni iyo dhaqdhaqaaq badan leh.
What’s the Somali word for lively? It’s firfircooni iyo dhaqdhaqaaq badan leh.
Lively in Somali translation. Firfircooni iyo dhaqdhaqaaq badan leh.
How do you say lively in Somali? Firfircooni iyo dhaqdhaqaaq badan leh.
Lively in Somali vocabulary. Firfircooni iyo dhaqdhaqaaq badan leh.
Lively in Somali: firfircooni iyo dhaqdhaqaaq badan leh.
In Somali how do you say lively? Firfircooni iyo dhaqdhaqaaq badan leh.
Translation of lively in Somali: firfircooni iyo dhaqdhaqaaq badan leh.
Lively in Somali is firfircooni iyo dhaqdhaqaaq badan leh.
In Somali translation of lively. Firfircooni iyo dhaqdhaqaaq badan leh.
Lively in Somali vocab. Firfircooni iyo dhaqdhaqaaq badan leh.
The Somali word for lively is firfircooni iyo dhaqdhaqaaq badan leh.
How to say lively in Somali. Firfircooni iyo dhaqdhaqaaq badan leh.
Say lively in Somali. Firfircooni iyo dhaqdhaqaaq badan leh.
The Somali translation of lively is firfircooni iyo dhaqdhaqaaq badan leh.
Somali word for lively: firfircooni iyo dhaqdhaqaaq badan leh.
What’s the Somali for lively? Firfircooni iyo dhaqdhaqaaq badan leh.

Somali

for

lively

: firfircooni iyo dhaqdhaqaaq badan leh.

Posted on

How do you say landlord in Somali? Ninka guri iska leh.

landlord, Somali translation: ninka guri iska leh.
Q: What’s landlord in Somali? A: ninka guri iska leh.
What is the Somali word for landlord? Ninka guri iska leh.
What’s the Somali word for landlord? It’s ninka guri iska leh.
Landlord in Somali translation. Ninka guri iska leh.
How do you say landlord in Somali? Ninka guri iska leh.
Landlord in Somali vocabulary. Ninka guri iska leh.
Landlord in Somali: ninka guri iska leh.
In Somali how do you say landlord? Ninka guri iska leh.
Translation of landlord in Somali: ninka guri iska leh.
Landlord in Somali is ninka guri iska leh.
In Somali translation of landlord. Ninka guri iska leh.
Landlord in Somali vocab. Ninka guri iska leh.
The Somali word for landlord is ninka guri iska leh.
How to say landlord in Somali. Ninka guri iska leh.
Say landlord in Somali. Ninka guri iska leh.
The Somali translation of landlord is ninka guri iska leh.
Somali word for landlord: ninka guri iska leh.
What’s the Somali for landlord? Ninka guri iska leh.

Somali

for

landlord

: ninka guri iska leh.

Posted on

How do you say literally in Somali? Sidda saxada ah.

literally, Somali translation: sidda saxada ah.
Q: What’s literally in Somali? A: sidda saxada ah.
What is the Somali word for literally? Sidda saxada ah.
What’s the Somali word for literally? It’s sidda saxada ah.
Literally in Somali translation. Sidda saxada ah.
How do you say literally in Somali? Sidda saxada ah.
Literally in Somali vocabulary. Sidda saxada ah.
Literally in Somali: sidda saxada ah.
In Somali how do you say literally? Sidda saxada ah.
Translation of literally in Somali: sidda saxada ah.
Literally in Somali is sidda saxada ah.
In Somali translation of literally. Sidda saxada ah.
Literally in Somali vocab. Sidda saxada ah.
The Somali word for literally is sidda saxada ah.
How to say literally in Somali. Sidda saxada ah.
Say literally in Somali. Sidda saxada ah.
The Somali translation of literally is sidda saxada ah.
Somali word for literally: sidda saxada ah.
What’s the Somali for literally? Sidda saxada ah.

Somali

for

literally

: sidda saxada ah.

Posted on

How do you say limestone in Somali? Nuurad.

limestone, Somali translation: nuurad.
Q: What’s limestone in Somali? A: nuurad.
What is the Somali word for limestone? Nuurad.
What’s the Somali word for limestone? It’s nuurad.
Limestone in Somali translation. Nuurad.
How do you say limestone in Somali? Nuurad.
Limestone in Somali vocabulary. Nuurad.
Limestone in Somali: nuurad.
In Somali how do you say limestone? Nuurad.
Translation of limestone in Somali: nuurad.
Limestone in Somali is nuurad.
In Somali translation of limestone. Nuurad.
Limestone in Somali vocab. Nuurad.
The Somali word for limestone is nuurad.
How to say limestone in Somali. Nuurad.
Say limestone in Somali. Nuurad.
The Somali translation of limestone is nuurad.
Somali word for limestone: nuurad.
What’s the Somali for limestone? Nuurad.

Somali

for

limestone

: nuurad.

Posted on

How do you say lamb in Somali? Ido.

lamb, Somali translation: ido.
Q: What’s lamb in Somali? A: ido.
What is the Somali word for lamb? Ido.
What’s the Somali word for lamb? It’s ido.
Lamb in Somali translation. Ido.
How do you say lamb in Somali? Ido.
Lamb in Somali vocabulary. Ido.
Lamb in Somali: ido.
In Somali how do you say lamb? Ido.
Translation of lamb in Somali: ido.
Lamb in Somali is ido.
In Somali translation of lamb. Ido.
Lamb in Somali vocab. Ido.
The Somali word for lamb is ido.
How to say lamb in Somali. Ido.
Say lamb in Somali. Ido.
The Somali translation of lamb is ido.
Somali word for lamb: ido.
What’s the Somali for lamb? Ido.

Somali

for

lamb

: ido.

Posted on

How do you say lecture in Somali? Muxaadaro.

lecture, Somali translation: muxaadaro.
Q: What’s lecture in Somali? A: muxaadaro.
What is the Somali word for lecture? Muxaadaro.
What’s the Somali word for lecture? It’s muxaadaro.
Lecture in Somali translation. Muxaadaro.
How do you say lecture in Somali? Muxaadaro.
Lecture in Somali vocabulary. Muxaadaro.
Lecture in Somali: muxaadaro.
In Somali how do you say lecture? Muxaadaro.
Translation of lecture in Somali: muxaadaro.
Lecture in Somali is muxaadaro.
In Somali translation of lecture. Muxaadaro.
Lecture in Somali vocab. Muxaadaro.
The Somali word for lecture is muxaadaro.
How to say lecture in Somali. Muxaadaro.
Say lecture in Somali. Muxaadaro.
The Somali translation of lecture is muxaadaro.
Somali word for lecture: muxaadaro.
What’s the Somali for lecture? Muxaadaro.

Somali

for

lecture

: muxaadaro.

Posted on

How do you say listeners in Somali? Dhegeystayaal.

listeners, Somali translation: dhegeystayaal.
Q: What’s listeners in Somali? A: dhegeystayaal.
What is the Somali word for listeners? Dhegeystayaal.
What’s the Somali word for listeners? It’s dhegeystayaal.
Listeners in Somali translation. Dhegeystayaal.
How do you say listeners in Somali? Dhegeystayaal.
Listeners in Somali vocabulary. Dhegeystayaal.
Listeners in Somali: dhegeystayaal.
In Somali how do you say listeners? Dhegeystayaal.
Translation of listeners in Somali: dhegeystayaal.
Listeners in Somali is dhegeystayaal.
In Somali translation of listeners. Dhegeystayaal.
Listeners in Somali vocab. Dhegeystayaal.
The Somali word for listeners is dhegeystayaal.
How to say listeners in Somali. Dhegeystayaal.
Say listeners in Somali. Dhegeystayaal.
The Somali translation of listeners is dhegeystayaal.
Somali word for listeners: dhegeystayaal.
What’s the Somali for listeners? Dhegeystayaal.

Somali

for

listeners

: dhegeystayaal.

Posted on

How do you say lorries in Somali? Baabuurta xamuulka.

lorries, Somali translation: baabuurta xamuulka.
Q: What’s lorries in Somali? A: baabuurta xamuulka.
What is the Somali word for lorries? Baabuurta xamuulka.
What’s the Somali word for lorries? It’s baabuurta xamuulka.
Lorries in Somali translation. Baabuurta xamuulka.
How do you say lorries in Somali? Baabuurta xamuulka.
Lorries in Somali vocabulary. Baabuurta xamuulka.
Lorries in Somali: baabuurta xamuulka.
In Somali how do you say lorries? Baabuurta xamuulka.
Translation of lorries in Somali: baabuurta xamuulka.
Lorries in Somali is baabuurta xamuulka.
In Somali translation of lorries. Baabuurta xamuulka.
Lorries in Somali vocab. Baabuurta xamuulka.
The Somali word for lorries is baabuurta xamuulka.
How to say lorries in Somali. Baabuurta xamuulka.
Say lorries in Somali. Baabuurta xamuulka.
The Somali translation of lorries is baabuurta xamuulka.
Somali word for lorries: baabuurta xamuulka.
What’s the Somali for lorries? Baabuurta xamuulka.

Somali

for

lorries

: baabuurta xamuulka.

Posted on

How do you say leaflets in Somali? Waraaqo daabacan.

leaflets, Somali translation: waraaqo daabacan.
Q: What’s leaflets in Somali? A: waraaqo daabacan.
What is the Somali word for leaflets? Waraaqo daabacan.
What’s the Somali word for leaflets? It’s waraaqo daabacan.
Leaflets in Somali translation. Waraaqo daabacan.
How do you say leaflets in Somali? Waraaqo daabacan.
Leaflets in Somali vocabulary. Waraaqo daabacan.
Leaflets in Somali: waraaqo daabacan.
In Somali how do you say leaflets? Waraaqo daabacan.
Translation of leaflets in Somali: waraaqo daabacan.
Leaflets in Somali is waraaqo daabacan.
In Somali translation of leaflets. Waraaqo daabacan.
Leaflets in Somali vocab. Waraaqo daabacan.
The Somali word for leaflets is waraaqo daabacan.
How to say leaflets in Somali. Waraaqo daabacan.
Say leaflets in Somali. Waraaqo daabacan.
The Somali translation of leaflets is waraaqo daabacan.
Somali word for leaflets: waraaqo daabacan.
What’s the Somali for leaflets? Waraaqo daabacan.

Somali

for

leaflets

: waraaqo daabacan.