Posted on

Lawyer in Somali is qareen OR abuu-kaate.

In Somali how do you say lawyer? Qareen OR abuu-kaate.
Q: What’s lawyer in Somali? A: qareen OR abuu-kaate.
How to say lawyer in Somali. Qareen OR abuu-kaate.
Say lawyer in Somali. Qareen OR abuu-kaate.
The Somali word for lawyer is qareen OR abuu-kaate.
How do you say lawyer in Somali? Qareen OR abuu-kaate.
Lawyer in Somali vocabulary. Qareen OR abuu-kaate.
Lawyer, Somali translation: qareen OR abuu-kaate.
Lawyer in Somali: qareen OR abuu-kaate.
What is the Somali word for lawyer? Qareen OR abuu-kaate.
What’s the Somali word for lawyer? It’s qareen OR abuu-kaate.
Lawyer in Somali translation. Qareen OR abuu-kaate.
The Somali translation of lawyer is qareen OR abuu-kaate.
Somali word for lawyer: qareen OR abuu-kaate.
Translation of lawyer in Somali: qareen OR abuu-kaate.
Lawyer in Somali is qareen OR abuu-kaate.
In Somali translation of lawyer. Qareen OR abuu-kaate.
Lawyer in Somali vocab. Qareen OR abuu-kaate.
What’s the Somali for lawyer? Qareen OR abuu-kaate.

Somali

for

lawyer

: qareen OR abuu-kaate.

Posted on

Lifts in Somali is kor u qaadid OR kor u hinjin OR joojin OR baabi’in OR baabuurro lacag la’aan dad kuugu qaadid OR wiishashka dadka qaada.

In Somali how do you say lifts? Kor u qaadid OR kor u hinjin OR joojin OR baabi’in OR baabuurro lacag la’aan dad kuugu qaadid OR wiishashka dadka qaada.
Q: What’s lifts in Somali? A: kor u qaadid OR kor u hinjin OR joojin OR baabi’in OR baabuurro lacag la’aan dad kuugu qaadid OR wiishashka dadka qaada.
How to say lifts in Somali. Kor u qaadid OR kor u hinjin OR joojin OR baabi’in OR baabuurro lacag la’aan dad kuugu qaadid OR wiishashka dadka qaada.
Say lifts in Somali. Kor u qaadid OR kor u hinjin OR joojin OR baabi’in OR baabuurro lacag la’aan dad kuugu qaadid OR wiishashka dadka qaada.
The Somali word for lifts is kor u qaadid OR kor u hinjin OR joojin OR baabi’in OR baabuurro lacag la’aan dad kuugu qaadid OR wiishashka dadka qaada.
How do you say lifts in Somali? Kor u qaadid OR kor u hinjin OR joojin OR baabi’in OR baabuurro lacag la’aan dad kuugu qaadid OR wiishashka dadka qaada.
Lifts in Somali vocabulary. Kor u qaadid OR kor u hinjin OR joojin OR baabi’in OR baabuurro lacag la’aan dad kuugu qaadid OR wiishashka dadka qaada.
Lifts, Somali translation: kor u qaadid OR kor u hinjin OR joojin OR baabi’in OR baabuurro lacag la’aan dad kuugu qaadid OR wiishashka dadka qaada.
Lifts in Somali: kor u qaadid OR kor u hinjin OR joojin OR baabi’in OR baabuurro lacag la’aan dad kuugu qaadid OR wiishashka dadka qaada.
What is the Somali word for lifts? Kor u qaadid OR kor u hinjin OR joojin OR baabi’in OR baabuurro lacag la’aan dad kuugu qaadid OR wiishashka dadka qaada.
What’s the Somali word for lifts? It’s kor u qaadid OR kor u hinjin OR joojin OR baabi’in OR baabuurro lacag la’aan dad kuugu qaadid OR wiishashka dadka qaada.
Lifts in Somali translation. Kor u qaadid OR kor u hinjin OR joojin OR baabi’in OR baabuurro lacag la’aan dad kuugu qaadid OR wiishashka dadka qaada.
The Somali translation of lifts is kor u qaadid OR kor u hinjin OR joojin OR baabi’in OR baabuurro lacag la’aan dad kuugu qaadid OR wiishashka dadka qaada.
Somali word for lifts: kor u qaadid OR kor u hinjin OR joojin OR baabi’in OR baabuurro lacag la’aan dad kuugu qaadid OR wiishashka dadka qaada.
Translation of lifts in Somali: kor u qaadid OR kor u hinjin OR joojin OR baabi’in OR baabuurro lacag la’aan dad kuugu qaadid OR wiishashka dadka qaada.
Lifts in Somali is kor u qaadid OR kor u hinjin OR joojin OR baabi’in OR baabuurro lacag la’aan dad kuugu qaadid OR wiishashka dadka qaada.
In Somali translation of lifts. Kor u qaadid OR kor u hinjin OR joojin OR baabi’in OR baabuurro lacag la’aan dad kuugu qaadid OR wiishashka dadka qaada.
Lifts in Somali vocab. Kor u qaadid OR kor u hinjin OR joojin OR baabi’in OR baabuurro lacag la’aan dad kuugu qaadid OR wiishashka dadka qaada.
What’s the Somali for lifts? Kor u qaadid OR kor u hinjin OR joojin OR baabi’in OR baabuurro lacag la’aan dad kuugu qaadid OR wiishashka dadka qaada.

Somali

for

lifts

: kor u qaadid OR kor u hinjin OR joojin OR baabi’in OR baabuurro lacag la’aan dad kuugu qaadid OR wiishashka dadka qaada.

Posted on

Lonely in Somali is kali ah OR cidloonaya.

In Somali how do you say lonely? Kali ah OR cidloonaya.
Q: What’s lonely in Somali? A: kali ah OR cidloonaya.
How to say lonely in Somali. Kali ah OR cidloonaya.
Say lonely in Somali. Kali ah OR cidloonaya.
The Somali word for lonely is kali ah OR cidloonaya.
How do you say lonely in Somali? Kali ah OR cidloonaya.
Lonely in Somali vocabulary. Kali ah OR cidloonaya.
Lonely, Somali translation: kali ah OR cidloonaya.
Lonely in Somali: kali ah OR cidloonaya.
What is the Somali word for lonely? Kali ah OR cidloonaya.
What’s the Somali word for lonely? It’s kali ah OR cidloonaya.
Lonely in Somali translation. Kali ah OR cidloonaya.
The Somali translation of lonely is kali ah OR cidloonaya.
Somali word for lonely: kali ah OR cidloonaya.
Translation of lonely in Somali: kali ah OR cidloonaya.
Lonely in Somali is kali ah OR cidloonaya.
In Somali translation of lonely. Kali ah OR cidloonaya.
Lonely in Somali vocab. Kali ah OR cidloonaya.
What’s the Somali for lonely? Kali ah OR cidloonaya.

Somali

for

lonely

: kali ah OR cidloonaya.

Posted on

Losses in Somali is dhumid OR lumid OR khasaarid.

In Somali how do you say losses? Dhumid OR lumid OR khasaarid.
Q: What’s losses in Somali? A: dhumid OR lumid OR khasaarid.
How to say losses in Somali. Dhumid OR lumid OR khasaarid.
Say losses in Somali. Dhumid OR lumid OR khasaarid.
The Somali word for losses is dhumid OR lumid OR khasaarid.
How do you say losses in Somali? Dhumid OR lumid OR khasaarid.
Losses in Somali vocabulary. Dhumid OR lumid OR khasaarid.
Losses, Somali translation: dhumid OR lumid OR khasaarid.
Losses in Somali: dhumid OR lumid OR khasaarid.
What is the Somali word for losses? Dhumid OR lumid OR khasaarid.
What’s the Somali word for losses? It’s dhumid OR lumid OR khasaarid.
Losses in Somali translation. Dhumid OR lumid OR khasaarid.
The Somali translation of losses is dhumid OR lumid OR khasaarid.
Somali word for losses: dhumid OR lumid OR khasaarid.
Translation of losses in Somali: dhumid OR lumid OR khasaarid.
Losses in Somali is dhumid OR lumid OR khasaarid.
In Somali translation of losses. Dhumid OR lumid OR khasaarid.
Losses in Somali vocab. Dhumid OR lumid OR khasaarid.
What’s the Somali for losses? Dhumid OR lumid OR khasaarid.

Somali

for

losses

: dhumid OR lumid OR khasaarid.

Posted on

Load in Somali is rar OR xammuul.

In Somali how do you say load? Rar OR xammuul.
Q: What’s load in Somali? A: rar OR xammuul.
How to say load in Somali. Rar OR xammuul.
Say load in Somali. Rar OR xammuul.
The Somali word for load is rar OR xammuul.
How do you say load in Somali? Rar OR xammuul.
Load in Somali vocabulary. Rar OR xammuul.
Load, Somali translation: rar OR xammuul.
Load in Somali: rar OR xammuul.
What is the Somali word for load? Rar OR xammuul.
What’s the Somali word for load? It’s rar OR xammuul.
Load in Somali translation. Rar OR xammuul.
The Somali translation of load is rar OR xammuul.
Somali word for load: rar OR xammuul.
Translation of load in Somali: rar OR xammuul.
Load in Somali is rar OR xammuul.
In Somali translation of load. Rar OR xammuul.
Load in Somali vocab. Rar OR xammuul.
What’s the Somali for load? Rar OR xammuul.

Somali

for

load

: rar OR xammuul.

Posted on

Legacy in Somali is dhaxal OR dhaxaltooyo.

In Somali how do you say legacy? Dhaxal OR dhaxaltooyo.
Q: What’s legacy in Somali? A: dhaxal OR dhaxaltooyo.
How to say legacy in Somali. Dhaxal OR dhaxaltooyo.
Say legacy in Somali. Dhaxal OR dhaxaltooyo.
The Somali word for legacy is dhaxal OR dhaxaltooyo.
How do you say legacy in Somali? Dhaxal OR dhaxaltooyo.
Legacy in Somali vocabulary. Dhaxal OR dhaxaltooyo.
Legacy, Somali translation: dhaxal OR dhaxaltooyo.
Legacy in Somali: dhaxal OR dhaxaltooyo.
What is the Somali word for legacy? Dhaxal OR dhaxaltooyo.
What’s the Somali word for legacy? It’s dhaxal OR dhaxaltooyo.
Legacy in Somali translation. Dhaxal OR dhaxaltooyo.
The Somali translation of legacy is dhaxal OR dhaxaltooyo.
Somali word for legacy: dhaxal OR dhaxaltooyo.
Translation of legacy in Somali: dhaxal OR dhaxaltooyo.
Legacy in Somali is dhaxal OR dhaxaltooyo.
In Somali translation of legacy. Dhaxal OR dhaxaltooyo.
Legacy in Somali vocab. Dhaxal OR dhaxaltooyo.
What’s the Somali for legacy? Dhaxal OR dhaxaltooyo.

Somali

for

legacy

: dhaxal OR dhaxaltooyo.

Posted on

Liked in Somali is jeclaaday OR ka helay.

In Somali how do you say liked? Jeclaaday OR ka helay.
Q: What’s liked in Somali? A: jeclaaday OR ka helay.
How to say liked in Somali. Jeclaaday OR ka helay.
Say liked in Somali. Jeclaaday OR ka helay.
The Somali word for liked is jeclaaday OR ka helay.
How do you say liked in Somali? Jeclaaday OR ka helay.
Liked in Somali vocabulary. Jeclaaday OR ka helay.
Liked, Somali translation: jeclaaday OR ka helay.
Liked in Somali: jeclaaday OR ka helay.
What is the Somali word for liked? Jeclaaday OR ka helay.
What’s the Somali word for liked? It’s jeclaaday OR ka helay.
Liked in Somali translation. Jeclaaday OR ka helay.
The Somali translation of liked is jeclaaday OR ka helay.
Somali word for liked: jeclaaday OR ka helay.
Translation of liked in Somali: jeclaaday OR ka helay.
Liked in Somali is jeclaaday OR ka helay.
In Somali translation of liked. Jeclaaday OR ka helay.
Liked in Somali vocab. Jeclaaday OR ka helay.
What’s the Somali for liked? Jeclaaday OR ka helay.

Somali

for

liked

: jeclaaday OR ka helay.

Posted on

Learned in Somali is tacliin leh OR caalin ah OR wax bartay.

In Somali how do you say learned? Tacliin leh OR caalin ah OR wax bartay.
Q: What’s learned in Somali? A: tacliin leh OR caalin ah OR wax bartay.
How to say learned in Somali. Tacliin leh OR caalin ah OR wax bartay.
Say learned in Somali. Tacliin leh OR caalin ah OR wax bartay.
The Somali word for learned is tacliin leh OR caalin ah OR wax bartay.
How do you say learned in Somali? Tacliin leh OR caalin ah OR wax bartay.
Learned in Somali vocabulary. Tacliin leh OR caalin ah OR wax bartay.
Learned, Somali translation: tacliin leh OR caalin ah OR wax bartay.
Learned in Somali: tacliin leh OR caalin ah OR wax bartay.
What is the Somali word for learned? Tacliin leh OR caalin ah OR wax bartay.
What’s the Somali word for learned? It’s tacliin leh OR caalin ah OR wax bartay.
Learned in Somali translation. Tacliin leh OR caalin ah OR wax bartay.
The Somali translation of learned is tacliin leh OR caalin ah OR wax bartay.
Somali word for learned: tacliin leh OR caalin ah OR wax bartay.
Translation of learned in Somali: tacliin leh OR caalin ah OR wax bartay.
Learned in Somali is tacliin leh OR caalin ah OR wax bartay.
In Somali translation of learned. Tacliin leh OR caalin ah OR wax bartay.
Learned in Somali vocab. Tacliin leh OR caalin ah OR wax bartay.
What’s the Somali for learned? Tacliin leh OR caalin ah OR wax bartay.

Somali

for

learned

: tacliin leh OR caalin ah OR wax bartay.

Posted on

Largely in Somali is inta badan OR ugu badnaan.

In Somali how do you say largely? Inta badan OR ugu badnaan.
Q: What’s largely in Somali? A: inta badan OR ugu badnaan.
How to say largely in Somali. Inta badan OR ugu badnaan.
Say largely in Somali. Inta badan OR ugu badnaan.
The Somali word for largely is inta badan OR ugu badnaan.
How do you say largely in Somali? Inta badan OR ugu badnaan.
Largely in Somali vocabulary. Inta badan OR ugu badnaan.
Largely, Somali translation: inta badan OR ugu badnaan.
Largely in Somali: inta badan OR ugu badnaan.
What is the Somali word for largely? Inta badan OR ugu badnaan.
What’s the Somali word for largely? It’s inta badan OR ugu badnaan.
Largely in Somali translation. Inta badan OR ugu badnaan.
The Somali translation of largely is inta badan OR ugu badnaan.
Somali word for largely: inta badan OR ugu badnaan.
Translation of largely in Somali: inta badan OR ugu badnaan.
Largely in Somali is inta badan OR ugu badnaan.
In Somali translation of largely. Inta badan OR ugu badnaan.
Largely in Somali vocab. Inta badan OR ugu badnaan.
What’s the Somali for largely? Inta badan OR ugu badnaan.

Somali

for

largely

: inta badan OR ugu badnaan.

Posted on

Lesson in Somali is darsi OR cashar.

In Somali how do you say lesson? Darsi OR cashar.
Q: What’s lesson in Somali? A: darsi OR cashar.
How to say lesson in Somali. Darsi OR cashar.
Say lesson in Somali. Darsi OR cashar.
The Somali word for lesson is darsi OR cashar.
How do you say lesson in Somali? Darsi OR cashar.
Lesson in Somali vocabulary. Darsi OR cashar.
Lesson, Somali translation: darsi OR cashar.
Lesson in Somali: darsi OR cashar.
What is the Somali word for lesson? Darsi OR cashar.
What’s the Somali word for lesson? It’s darsi OR cashar.
Lesson in Somali translation. Darsi OR cashar.
The Somali translation of lesson is darsi OR cashar.
Somali word for lesson: darsi OR cashar.
Translation of lesson in Somali: darsi OR cashar.
Lesson in Somali is darsi OR cashar.
In Somali translation of lesson. Darsi OR cashar.
Lesson in Somali vocab. Darsi OR cashar.
What’s the Somali for lesson? Darsi OR cashar.

Somali

for

lesson

: darsi OR cashar.