Posted on

Heading in Somali is cinwaan OR cinwaanka qoraalka loo sameeyo.

In Somali how do you say heading? Cinwaan OR cinwaanka qoraalka loo sameeyo.
Q: What’s heading in Somali? A: cinwaan OR cinwaanka qoraalka loo sameeyo.
How to say heading in Somali. Cinwaan OR cinwaanka qoraalka loo sameeyo.
Say heading in Somali. Cinwaan OR cinwaanka qoraalka loo sameeyo.
The Somali word for heading is cinwaan OR cinwaanka qoraalka loo sameeyo.
How do you say heading in Somali? Cinwaan OR cinwaanka qoraalka loo sameeyo.
Heading in Somali vocabulary. Cinwaan OR cinwaanka qoraalka loo sameeyo.
Heading, Somali translation: cinwaan OR cinwaanka qoraalka loo sameeyo.
Heading in Somali: cinwaan OR cinwaanka qoraalka loo sameeyo.
What is the Somali word for heading? Cinwaan OR cinwaanka qoraalka loo sameeyo.
What’s the Somali word for heading? It’s cinwaan OR cinwaanka qoraalka loo sameeyo.
Heading in Somali translation. Cinwaan OR cinwaanka qoraalka loo sameeyo.
The Somali translation of heading is cinwaan OR cinwaanka qoraalka loo sameeyo.
Somali word for heading: cinwaan OR cinwaanka qoraalka loo sameeyo.
Translation of heading in Somali: cinwaan OR cinwaanka qoraalka loo sameeyo.
Heading in Somali is cinwaan OR cinwaanka qoraalka loo sameeyo.
In Somali translation of heading. Cinwaan OR cinwaanka qoraalka loo sameeyo.
Heading in Somali vocab. Cinwaan OR cinwaanka qoraalka loo sameeyo.
What’s the Somali for heading? Cinwaan OR cinwaanka qoraalka loo sameeyo.

Somali

for

heading

: cinwaan OR cinwaanka qoraalka loo sameeyo.

Posted on

Handed in Somali is gacanta ugu dhiibay OR siiyey.

In Somali how do you say handed? Gacanta ugu dhiibay OR siiyey.
Q: What’s handed in Somali? A: gacanta ugu dhiibay OR siiyey.
How to say handed in Somali. Gacanta ugu dhiibay OR siiyey.
Say handed in Somali. Gacanta ugu dhiibay OR siiyey.
The Somali word for handed is gacanta ugu dhiibay OR siiyey.
How do you say handed in Somali? Gacanta ugu dhiibay OR siiyey.
Handed in Somali vocabulary. Gacanta ugu dhiibay OR siiyey.
Handed, Somali translation: gacanta ugu dhiibay OR siiyey.
Handed in Somali: gacanta ugu dhiibay OR siiyey.
What is the Somali word for handed? Gacanta ugu dhiibay OR siiyey.
What’s the Somali word for handed? It’s gacanta ugu dhiibay OR siiyey.
Handed in Somali translation. Gacanta ugu dhiibay OR siiyey.
The Somali translation of handed is gacanta ugu dhiibay OR siiyey.
Somali word for handed: gacanta ugu dhiibay OR siiyey.
Translation of handed in Somali: gacanta ugu dhiibay OR siiyey.
Handed in Somali is gacanta ugu dhiibay OR siiyey.
In Somali translation of handed. Gacanta ugu dhiibay OR siiyey.
Handed in Somali vocab. Gacanta ugu dhiibay OR siiyey.
What’s the Somali for handed? Gacanta ugu dhiibay OR siiyey.

Somali

for

handed

: gacanta ugu dhiibay OR siiyey.

Posted on

Holds in Somali is qabasho OR hayn.

In Somali how do you say holds? Qabasho OR hayn.
Q: What’s holds in Somali? A: qabasho OR hayn.
How to say holds in Somali. Qabasho OR hayn.
Say holds in Somali. Qabasho OR hayn.
The Somali word for holds is qabasho OR hayn.
How do you say holds in Somali? Qabasho OR hayn.
Holds in Somali vocabulary. Qabasho OR hayn.
Holds, Somali translation: qabasho OR hayn.
Holds in Somali: qabasho OR hayn.
What is the Somali word for holds? Qabasho OR hayn.
What’s the Somali word for holds? It’s qabasho OR hayn.
Holds in Somali translation. Qabasho OR hayn.
The Somali translation of holds is qabasho OR hayn.
Somali word for holds: qabasho OR hayn.
Translation of holds in Somali: qabasho OR hayn.
Holds in Somali is qabasho OR hayn.
In Somali translation of holds. Qabasho OR hayn.
Holds in Somali vocab. Qabasho OR hayn.
What’s the Somali for holds? Qabasho OR hayn.

Somali

for

holds

: qabasho OR hayn.

Posted on

Headline in Somali is warka madaxdiisa OR cinwaan-maqaal.

In Somali how do you say headline? Warka madaxdiisa OR cinwaan-maqaal.
Q: What’s headline in Somali? A: warka madaxdiisa OR cinwaan-maqaal.
How to say headline in Somali. Warka madaxdiisa OR cinwaan-maqaal.
Say headline in Somali. Warka madaxdiisa OR cinwaan-maqaal.
The Somali word for headline is warka madaxdiisa OR cinwaan-maqaal.
How do you say headline in Somali? Warka madaxdiisa OR cinwaan-maqaal.
Headline in Somali vocabulary. Warka madaxdiisa OR cinwaan-maqaal.
Headline, Somali translation: warka madaxdiisa OR cinwaan-maqaal.
Headline in Somali: warka madaxdiisa OR cinwaan-maqaal.
What is the Somali word for headline? Warka madaxdiisa OR cinwaan-maqaal.
What’s the Somali word for headline? It’s warka madaxdiisa OR cinwaan-maqaal.
Headline in Somali translation. Warka madaxdiisa OR cinwaan-maqaal.
The Somali translation of headline is warka madaxdiisa OR cinwaan-maqaal.
Somali word for headline: warka madaxdiisa OR cinwaan-maqaal.
Translation of headline in Somali: warka madaxdiisa OR cinwaan-maqaal.
Headline in Somali is warka madaxdiisa OR cinwaan-maqaal.
In Somali translation of headline. Warka madaxdiisa OR cinwaan-maqaal.
Headline in Somali vocab. Warka madaxdiisa OR cinwaan-maqaal.
What’s the Somali for headline? Warka madaxdiisa OR cinwaan-maqaal.

Somali

for

headline

: warka madaxdiisa OR cinwaan-maqaal.

Posted on

Hang in Somali is sudhid OR laalaadin OR dal-dalid.

In Somali how do you say hang? Sudhid OR laalaadin OR dal-dalid.
Q: What’s hang in Somali? A: sudhid OR laalaadin OR dal-dalid.
How to say hang in Somali. Sudhid OR laalaadin OR dal-dalid.
Say hang in Somali. Sudhid OR laalaadin OR dal-dalid.
The Somali word for hang is sudhid OR laalaadin OR dal-dalid.
How do you say hang in Somali? Sudhid OR laalaadin OR dal-dalid.
Hang in Somali vocabulary. Sudhid OR laalaadin OR dal-dalid.
Hang, Somali translation: sudhid OR laalaadin OR dal-dalid.
Hang in Somali: sudhid OR laalaadin OR dal-dalid.
What is the Somali word for hang? Sudhid OR laalaadin OR dal-dalid.
What’s the Somali word for hang? It’s sudhid OR laalaadin OR dal-dalid.
Hang in Somali translation. Sudhid OR laalaadin OR dal-dalid.
The Somali translation of hang is sudhid OR laalaadin OR dal-dalid.
Somali word for hang: sudhid OR laalaadin OR dal-dalid.
Translation of hang in Somali: sudhid OR laalaadin OR dal-dalid.
Hang in Somali is sudhid OR laalaadin OR dal-dalid.
In Somali translation of hang. Sudhid OR laalaadin OR dal-dalid.
Hang in Somali vocab. Sudhid OR laalaadin OR dal-dalid.
What’s the Somali for hang? Sudhid OR laalaadin OR dal-dalid.

Somali

for

hang

: sudhid OR laalaadin OR dal-dalid.

Posted on

Hidden in Somali is qarsoon OR.

In Somali how do you say hidden? Qarsoon OR.
Q: What’s hidden in Somali? A: qarsoon OR.
How to say hidden in Somali. Qarsoon OR.
Say hidden in Somali. Qarsoon OR.
The Somali word for hidden is qarsoon OR.
How do you say hidden in Somali? Qarsoon OR.
Hidden in Somali vocabulary. Qarsoon OR.
Hidden, Somali translation: qarsoon OR.
Hidden in Somali: qarsoon OR.
What is the Somali word for hidden? Qarsoon OR.
What’s the Somali word for hidden? It’s qarsoon OR.
Hidden in Somali translation. Qarsoon OR.
The Somali translation of hidden is qarsoon OR.
Somali word for hidden: qarsoon OR.
Translation of hidden in Somali: qarsoon OR.
Hidden in Somali is qarsoon OR.
In Somali translation of hidden. Qarsoon OR.
Hidden in Somali vocab. Qarsoon OR.
What’s the Somali for hidden? Qarsoon OR.

Somali

for

hidden

: qarsoon OR.

Posted on

Heads in Somali is madaxyo OR horeedaya.

In Somali how do you say heads? Madaxyo OR horeedaya.
Q: What’s heads in Somali? A: madaxyo OR horeedaya.
How to say heads in Somali. Madaxyo OR horeedaya.
Say heads in Somali. Madaxyo OR horeedaya.
The Somali word for heads is madaxyo OR horeedaya.
How do you say heads in Somali? Madaxyo OR horeedaya.
Heads in Somali vocabulary. Madaxyo OR horeedaya.
Heads, Somali translation: madaxyo OR horeedaya.
Heads in Somali: madaxyo OR horeedaya.
What is the Somali word for heads? Madaxyo OR horeedaya.
What’s the Somali word for heads? It’s madaxyo OR horeedaya.
Heads in Somali translation. Madaxyo OR horeedaya.
The Somali translation of heads is madaxyo OR horeedaya.
Somali word for heads: madaxyo OR horeedaya.
Translation of heads in Somali: madaxyo OR horeedaya.
Heads in Somali is madaxyo OR horeedaya.
In Somali translation of heads. Madaxyo OR horeedaya.
Heads in Somali vocab. Madaxyo OR horeedaya.
What’s the Somali for heads? Madaxyo OR horeedaya.

Somali

for

heads

: madaxyo OR horeedaya.

Posted on

Haunted in Somali is reer aakhiraad degay OR jini degey.

In Somali how do you say haunted? Reer aakhiraad degay OR jini degey.
Q: What’s haunted in Somali? A: reer aakhiraad degay OR jini degey.
How to say haunted in Somali. Reer aakhiraad degay OR jini degey.
Say haunted in Somali. Reer aakhiraad degay OR jini degey.
The Somali word for haunted is reer aakhiraad degay OR jini degey.
How do you say haunted in Somali? Reer aakhiraad degay OR jini degey.
Haunted in Somali vocabulary. Reer aakhiraad degay OR jini degey.
Haunted, Somali translation: reer aakhiraad degay OR jini degey.
Haunted in Somali: reer aakhiraad degay OR jini degey.
What is the Somali word for haunted? Reer aakhiraad degay OR jini degey.
What’s the Somali word for haunted? It’s reer aakhiraad degay OR jini degey.
Haunted in Somali translation. Reer aakhiraad degay OR jini degey.
The Somali translation of haunted is reer aakhiraad degay OR jini degey.
Somali word for haunted: reer aakhiraad degay OR jini degey.
Translation of haunted in Somali: reer aakhiraad degay OR jini degey.
Haunted in Somali is reer aakhiraad degay OR jini degey.
In Somali translation of haunted. Reer aakhiraad degay OR jini degey.
Haunted in Somali vocab. Reer aakhiraad degay OR jini degey.
What’s the Somali for haunted? Reer aakhiraad degay OR jini degey.

Somali

for

haunted

: reer aakhiraad degay OR jini degey.

Posted on

Hoped in Somali is rajo OR filid OR rajayn.

In Somali how do you say hoped? Rajo OR filid OR rajayn.
Q: What’s hoped in Somali? A: rajo OR filid OR rajayn.
How to say hoped in Somali. Rajo OR filid OR rajayn.
Say hoped in Somali. Rajo OR filid OR rajayn.
The Somali word for hoped is rajo OR filid OR rajayn.
How do you say hoped in Somali? Rajo OR filid OR rajayn.
Hoped in Somali vocabulary. Rajo OR filid OR rajayn.
Hoped, Somali translation: rajo OR filid OR rajayn.
Hoped in Somali: rajo OR filid OR rajayn.
What is the Somali word for hoped? Rajo OR filid OR rajayn.
What’s the Somali word for hoped? It’s rajo OR filid OR rajayn.
Hoped in Somali translation. Rajo OR filid OR rajayn.
The Somali translation of hoped is rajo OR filid OR rajayn.
Somali word for hoped: rajo OR filid OR rajayn.
Translation of hoped in Somali: rajo OR filid OR rajayn.
Hoped in Somali is rajo OR filid OR rajayn.
In Somali translation of hoped. Rajo OR filid OR rajayn.
Hoped in Somali vocab. Rajo OR filid OR rajayn.
What’s the Somali for hoped? Rajo OR filid OR rajayn.

Somali

for

hoped

: rajo OR filid OR rajayn.

Posted on

Hoping in Somali is filaya OR rajaynaya.

In Somali how do you say hoping? Filaya OR rajaynaya.
Q: What’s hoping in Somali? A: filaya OR rajaynaya.
How to say hoping in Somali. Filaya OR rajaynaya.
Say hoping in Somali. Filaya OR rajaynaya.
The Somali word for hoping is filaya OR rajaynaya.
How do you say hoping in Somali? Filaya OR rajaynaya.
Hoping in Somali vocabulary. Filaya OR rajaynaya.
Hoping, Somali translation: filaya OR rajaynaya.
Hoping in Somali: filaya OR rajaynaya.
What is the Somali word for hoping? Filaya OR rajaynaya.
What’s the Somali word for hoping? It’s filaya OR rajaynaya.
Hoping in Somali translation. Filaya OR rajaynaya.
The Somali translation of hoping is filaya OR rajaynaya.
Somali word for hoping: filaya OR rajaynaya.
Translation of hoping in Somali: filaya OR rajaynaya.
Hoping in Somali is filaya OR rajaynaya.
In Somali translation of hoping. Filaya OR rajaynaya.
Hoping in Somali vocab. Filaya OR rajaynaya.
What’s the Somali for hoping? Filaya OR rajaynaya.

Somali

for

hoping

: filaya OR rajaynaya.