Posted on

Haven in Somali is goob nabadee OR meel nasasho.

In Somali how do you say haven? Goob nabadee OR meel nasasho.
Q: What’s haven in Somali? A: goob nabadee OR meel nasasho.
How to say haven in Somali. Goob nabadee OR meel nasasho.
Say haven in Somali. Goob nabadee OR meel nasasho.
The Somali word for haven is goob nabadee OR meel nasasho.
How do you say haven in Somali? Goob nabadee OR meel nasasho.
Haven in Somali vocabulary. Goob nabadee OR meel nasasho.
Haven, Somali translation: goob nabadee OR meel nasasho.
Haven in Somali: goob nabadee OR meel nasasho.
What is the Somali word for haven? Goob nabadee OR meel nasasho.
What’s the Somali word for haven? It’s goob nabadee OR meel nasasho.
Haven in Somali translation. Goob nabadee OR meel nasasho.
The Somali translation of haven is goob nabadee OR meel nasasho.
Somali word for haven: goob nabadee OR meel nasasho.
Translation of haven in Somali: goob nabadee OR meel nasasho.
Haven in Somali is goob nabadee OR meel nasasho.
In Somali translation of haven. Goob nabadee OR meel nasasho.
Haven in Somali vocab. Goob nabadee OR meel nasasho.
What’s the Somali for haven? Goob nabadee OR meel nasasho.

Somali

for

haven

: goob nabadee OR meel nasasho.

Posted on

Hello in Somali is weeye OR.

In Somali how do you say hello? Weeye OR.
Q: What’s hello in Somali? A: weeye OR.
How to say hello in Somali. Weeye OR.
Say hello in Somali. Weeye OR.
The Somali word for hello is weeye OR.
How do you say hello in Somali? Weeye OR.
Hello in Somali vocabulary. Weeye OR.
Hello, Somali translation: weeye OR.
Hello in Somali: weeye OR.
What is the Somali word for hello? Weeye OR.
What’s the Somali word for hello? It’s weeye OR.
Hello in Somali translation. Weeye OR.
The Somali translation of hello is weeye OR.
Somali word for hello: weeye OR.
Translation of hello in Somali: weeye OR.
Hello in Somali is weeye OR.
In Somali translation of hello. Weeye OR.
Hello in Somali vocab. Weeye OR.
What’s the Somali for hello? Weeye OR.

Somali

for

hello

: weeye OR.

Posted on

Hotel in Somali is hodheel OR huteel.

In Somali how do you say hotel? Hodheel OR huteel.
Q: What’s hotel in Somali? A: hodheel OR huteel.
How to say hotel in Somali. Hodheel OR huteel.
Say hotel in Somali. Hodheel OR huteel.
The Somali word for hotel is hodheel OR huteel.
How do you say hotel in Somali? Hodheel OR huteel.
Hotel in Somali vocabulary. Hodheel OR huteel.
Hotel, Somali translation: hodheel OR huteel.
Hotel in Somali: hodheel OR huteel.
What is the Somali word for hotel? Hodheel OR huteel.
What’s the Somali word for hotel? It’s hodheel OR huteel.
Hotel in Somali translation. Hodheel OR huteel.
The Somali translation of hotel is hodheel OR huteel.
Somali word for hotel: hodheel OR huteel.
Translation of hotel in Somali: hodheel OR huteel.
Hotel in Somali is hodheel OR huteel.
In Somali translation of hotel. Hodheel OR huteel.
Hotel in Somali vocab. Hodheel OR huteel.
What’s the Somali for hotel? Hodheel OR huteel.

Somali

for

hotel

: hodheel OR huteel.

Posted on

Highlights in Somali is qaybta ugu muhiimsan OR barta.

In Somali how do you say highlights? Qaybta ugu muhiimsan OR barta.
Q: What’s highlights in Somali? A: qaybta ugu muhiimsan OR barta.
How to say highlights in Somali. Qaybta ugu muhiimsan OR barta.
Say highlights in Somali. Qaybta ugu muhiimsan OR barta.
The Somali word for highlights is qaybta ugu muhiimsan OR barta.
How do you say highlights in Somali? Qaybta ugu muhiimsan OR barta.
Highlights in Somali vocabulary. Qaybta ugu muhiimsan OR barta.
Highlights, Somali translation: qaybta ugu muhiimsan OR barta.
Highlights in Somali: qaybta ugu muhiimsan OR barta.
What is the Somali word for highlights? Qaybta ugu muhiimsan OR barta.
What’s the Somali word for highlights? It’s qaybta ugu muhiimsan OR barta.
Highlights in Somali translation. Qaybta ugu muhiimsan OR barta.
The Somali translation of highlights is qaybta ugu muhiimsan OR barta.
Somali word for highlights: qaybta ugu muhiimsan OR barta.
Translation of highlights in Somali: qaybta ugu muhiimsan OR barta.
Highlights in Somali is qaybta ugu muhiimsan OR barta.
In Somali translation of highlights. Qaybta ugu muhiimsan OR barta.
Highlights in Somali vocab. Qaybta ugu muhiimsan OR barta.
What’s the Somali for highlights? Qaybta ugu muhiimsan OR barta.

Somali

for

highlights

: qaybta ugu muhiimsan OR barta.

Posted on

Human in Somali is aadami OR aadane OR dad OR insaan.

In Somali how do you say human? Aadami OR aadane OR dad OR insaan.
Q: What’s human in Somali? A: aadami OR aadane OR dad OR insaan.
How to say human in Somali. Aadami OR aadane OR dad OR insaan.
Say human in Somali. Aadami OR aadane OR dad OR insaan.
The Somali word for human is aadami OR aadane OR dad OR insaan.
How do you say human in Somali? Aadami OR aadane OR dad OR insaan.
Human in Somali vocabulary. Aadami OR aadane OR dad OR insaan.
Human, Somali translation: aadami OR aadane OR dad OR insaan.
Human in Somali: aadami OR aadane OR dad OR insaan.
What is the Somali word for human? Aadami OR aadane OR dad OR insaan.
What’s the Somali word for human? It’s aadami OR aadane OR dad OR insaan.
Human in Somali translation. Aadami OR aadane OR dad OR insaan.
The Somali translation of human is aadami OR aadane OR dad OR insaan.
Somali word for human: aadami OR aadane OR dad OR insaan.
Translation of human in Somali: aadami OR aadane OR dad OR insaan.
Human in Somali is aadami OR aadane OR dad OR insaan.
In Somali translation of human. Aadami OR aadane OR dad OR insaan.
Human in Somali vocab. Aadami OR aadane OR dad OR insaan.
What’s the Somali for human? Aadami OR aadane OR dad OR insaan.

Somali

for

human

: aadami OR aadane OR dad OR insaan.

Posted on

Hear in Somali is maqlid OR dhegeysi.

In Somali how do you say hear? Maqlid OR dhegeysi.
Q: What’s hear in Somali? A: maqlid OR dhegeysi.
How to say hear in Somali. Maqlid OR dhegeysi.
Say hear in Somali. Maqlid OR dhegeysi.
The Somali word for hear is maqlid OR dhegeysi.
How do you say hear in Somali? Maqlid OR dhegeysi.
Hear in Somali vocabulary. Maqlid OR dhegeysi.
Hear, Somali translation: maqlid OR dhegeysi.
Hear in Somali: maqlid OR dhegeysi.
What is the Somali word for hear? Maqlid OR dhegeysi.
What’s the Somali word for hear? It’s maqlid OR dhegeysi.
Hear in Somali translation. Maqlid OR dhegeysi.
The Somali translation of hear is maqlid OR dhegeysi.
Somali word for hear: maqlid OR dhegeysi.
Translation of hear in Somali: maqlid OR dhegeysi.
Hear in Somali is maqlid OR dhegeysi.
In Somali translation of hear. Maqlid OR dhegeysi.
Hear in Somali vocab. Maqlid OR dhegeysi.
What’s the Somali for hear? Maqlid OR dhegeysi.

Somali

for

hear

: maqlid OR dhegeysi.

Posted on

Hay in Somali is caws OR fursad ka faa’iidaysi.

In Somali how do you say hay? Caws OR fursad ka faa’iidaysi.
Q: What’s hay in Somali? A: caws OR fursad ka faa’iidaysi.
How to say hay in Somali. Caws OR fursad ka faa’iidaysi.
Say hay in Somali. Caws OR fursad ka faa’iidaysi.
The Somali word for hay is caws OR fursad ka faa’iidaysi.
How do you say hay in Somali? Caws OR fursad ka faa’iidaysi.
Hay in Somali vocabulary. Caws OR fursad ka faa’iidaysi.
Hay, Somali translation: caws OR fursad ka faa’iidaysi.
Hay in Somali: caws OR fursad ka faa’iidaysi.
What is the Somali word for hay? Caws OR fursad ka faa’iidaysi.
What’s the Somali word for hay? It’s caws OR fursad ka faa’iidaysi.
Hay in Somali translation. Caws OR fursad ka faa’iidaysi.
The Somali translation of hay is caws OR fursad ka faa’iidaysi.
Somali word for hay: caws OR fursad ka faa’iidaysi.
Translation of hay in Somali: caws OR fursad ka faa’iidaysi.
Hay in Somali is caws OR fursad ka faa’iidaysi.
In Somali translation of hay. Caws OR fursad ka faa’iidaysi.
Hay in Somali vocab. Caws OR fursad ka faa’iidaysi.
What’s the Somali for hay? Caws OR fursad ka faa’iidaysi.

Somali

for

hay

: caws OR fursad ka faa’iidaysi.

Posted on

Hard in Somali is adag OR kakan OR.

In Somali how do you say hard? Adag OR kakan OR.
Q: What’s hard in Somali? A: adag OR kakan OR.
How to say hard in Somali. Adag OR kakan OR.
Say hard in Somali. Adag OR kakan OR.
The Somali word for hard is adag OR kakan OR.
How do you say hard in Somali? Adag OR kakan OR.
Hard in Somali vocabulary. Adag OR kakan OR.
Hard, Somali translation: adag OR kakan OR.
Hard in Somali: adag OR kakan OR.
What is the Somali word for hard? Adag OR kakan OR.
What’s the Somali word for hard? It’s adag OR kakan OR.
Hard in Somali translation. Adag OR kakan OR.
The Somali translation of hard is adag OR kakan OR.
Somali word for hard: adag OR kakan OR.
Translation of hard in Somali: adag OR kakan OR.
Hard in Somali is adag OR kakan OR.
In Somali translation of hard. Adag OR kakan OR.
Hard in Somali vocab. Adag OR kakan OR.
What’s the Somali for hard? Adag OR kakan OR.

Somali

for

hard

: adag OR kakan OR.

Posted on

Hill in Somali is buur OR taag.

In Somali how do you say hill? Buur OR taag.
Q: What’s hill in Somali? A: buur OR taag.
How to say hill in Somali. Buur OR taag.
Say hill in Somali. Buur OR taag.
The Somali word for hill is buur OR taag.
How do you say hill in Somali? Buur OR taag.
Hill in Somali vocabulary. Buur OR taag.
Hill, Somali translation: buur OR taag.
Hill in Somali: buur OR taag.
What is the Somali word for hill? Buur OR taag.
What’s the Somali word for hill? It’s buur OR taag.
Hill in Somali translation. Buur OR taag.
The Somali translation of hill is buur OR taag.
Somali word for hill: buur OR taag.
Translation of hill in Somali: buur OR taag.
Hill in Somali is buur OR taag.
In Somali translation of hill. Buur OR taag.
Hill in Somali vocab. Buur OR taag.
What’s the Somali for hill? Buur OR taag.

Somali

for

hill

: buur OR taag.

Posted on

Hundreds in Somali is boqolo OR boqolyaal.

In Somali how do you say hundreds? Boqolo OR boqolyaal.
Q: What’s hundreds in Somali? A: boqolo OR boqolyaal.
How to say hundreds in Somali. Boqolo OR boqolyaal.
Say hundreds in Somali. Boqolo OR boqolyaal.
The Somali word for hundreds is boqolo OR boqolyaal.
How do you say hundreds in Somali? Boqolo OR boqolyaal.
Hundreds in Somali vocabulary. Boqolo OR boqolyaal.
Hundreds, Somali translation: boqolo OR boqolyaal.
Hundreds in Somali: boqolo OR boqolyaal.
What is the Somali word for hundreds? Boqolo OR boqolyaal.
What’s the Somali word for hundreds? It’s boqolo OR boqolyaal.
Hundreds in Somali translation. Boqolo OR boqolyaal.
The Somali translation of hundreds is boqolo OR boqolyaal.
Somali word for hundreds: boqolo OR boqolyaal.
Translation of hundreds in Somali: boqolo OR boqolyaal.
Hundreds in Somali is boqolo OR boqolyaal.
In Somali translation of hundreds. Boqolo OR boqolyaal.
Hundreds in Somali vocab. Boqolo OR boqolyaal.
What’s the Somali for hundreds? Boqolo OR boqolyaal.

Somali

for

hundreds

: boqolo OR boqolyaal.