Posted on

Generation in Somali is dhalin OR fac OR jiil.

In Somali how do you say generation? Dhalin OR fac OR jiil.
Q: What’s generation in Somali? A: dhalin OR fac OR jiil.
How to say generation in Somali. Dhalin OR fac OR jiil.
Say generation in Somali. Dhalin OR fac OR jiil.
The Somali word for generation is dhalin OR fac OR jiil.
How do you say generation in Somali? Dhalin OR fac OR jiil.
Generation in Somali vocabulary. Dhalin OR fac OR jiil.
Generation, Somali translation: dhalin OR fac OR jiil.
Generation in Somali: dhalin OR fac OR jiil.
What is the Somali word for generation? Dhalin OR fac OR jiil.
What’s the Somali word for generation? It’s dhalin OR fac OR jiil.
Generation in Somali translation. Dhalin OR fac OR jiil.
The Somali translation of generation is dhalin OR fac OR jiil.
Somali word for generation: dhalin OR fac OR jiil.
Translation of generation in Somali: dhalin OR fac OR jiil.
Generation in Somali is dhalin OR fac OR jiil.
In Somali translation of generation. Dhalin OR fac OR jiil.
Generation in Somali vocab. Dhalin OR fac OR jiil.
What’s the Somali for generation? Dhalin OR fac OR jiil.

Somali

for

generation

: dhalin OR fac OR jiil.

Posted on

Grass in Somali is caws OR doog OR naq.

In Somali how do you say grass? Caws OR doog OR naq.
Q: What’s grass in Somali? A: caws OR doog OR naq.
How to say grass in Somali. Caws OR doog OR naq.
Say grass in Somali. Caws OR doog OR naq.
The Somali word for grass is caws OR doog OR naq.
How do you say grass in Somali? Caws OR doog OR naq.
Grass in Somali vocabulary. Caws OR doog OR naq.
Grass, Somali translation: caws OR doog OR naq.
Grass in Somali: caws OR doog OR naq.
What is the Somali word for grass? Caws OR doog OR naq.
What’s the Somali word for grass? It’s caws OR doog OR naq.
Grass in Somali translation. Caws OR doog OR naq.
The Somali translation of grass is caws OR doog OR naq.
Somali word for grass: caws OR doog OR naq.
Translation of grass in Somali: caws OR doog OR naq.
Grass in Somali is caws OR doog OR naq.
In Somali translation of grass. Caws OR doog OR naq.
Grass in Somali vocab. Caws OR doog OR naq.
What’s the Somali for grass? Caws OR doog OR naq.

Somali

for

grass

: caws OR doog OR naq.

Posted on

Glass in Somali is quraarad OR dhalo OR galaas OR koob OR bakeeri.

In Somali how do you say glass? Quraarad OR dhalo OR galaas OR koob OR bakeeri.
Q: What’s glass in Somali? A: quraarad OR dhalo OR galaas OR koob OR bakeeri.
How to say glass in Somali. Quraarad OR dhalo OR galaas OR koob OR bakeeri.
Say glass in Somali. Quraarad OR dhalo OR galaas OR koob OR bakeeri.
The Somali word for glass is quraarad OR dhalo OR galaas OR koob OR bakeeri.
How do you say glass in Somali? Quraarad OR dhalo OR galaas OR koob OR bakeeri.
Glass in Somali vocabulary. Quraarad OR dhalo OR galaas OR koob OR bakeeri.
Glass, Somali translation: quraarad OR dhalo OR galaas OR koob OR bakeeri.
Glass in Somali: quraarad OR dhalo OR galaas OR koob OR bakeeri.
What is the Somali word for glass? Quraarad OR dhalo OR galaas OR koob OR bakeeri.
What’s the Somali word for glass? It’s quraarad OR dhalo OR galaas OR koob OR bakeeri.
Glass in Somali translation. Quraarad OR dhalo OR galaas OR koob OR bakeeri.
The Somali translation of glass is quraarad OR dhalo OR galaas OR koob OR bakeeri.
Somali word for glass: quraarad OR dhalo OR galaas OR koob OR bakeeri.
Translation of glass in Somali: quraarad OR dhalo OR galaas OR koob OR bakeeri.
Glass in Somali is quraarad OR dhalo OR galaas OR koob OR bakeeri.
In Somali translation of glass. Quraarad OR dhalo OR galaas OR koob OR bakeeri.
Glass in Somali vocab. Quraarad OR dhalo OR galaas OR koob OR bakeeri.
What’s the Somali for glass? Quraarad OR dhalo OR galaas OR koob OR bakeeri.

Somali

for

glass

: quraarad OR dhalo OR galaas OR koob OR bakeeri.

Posted on

Goals in Somali is himilooyin OR goolasha ciyaarta.

In Somali how do you say goals? Himilooyin OR goolasha ciyaarta.
Q: What’s goals in Somali? A: himilooyin OR goolasha ciyaarta.
How to say goals in Somali. Himilooyin OR goolasha ciyaarta.
Say goals in Somali. Himilooyin OR goolasha ciyaarta.
The Somali word for goals is himilooyin OR goolasha ciyaarta.
How do you say goals in Somali? Himilooyin OR goolasha ciyaarta.
Goals in Somali vocabulary. Himilooyin OR goolasha ciyaarta.
Goals, Somali translation: himilooyin OR goolasha ciyaarta.
Goals in Somali: himilooyin OR goolasha ciyaarta.
What is the Somali word for goals? Himilooyin OR goolasha ciyaarta.
What’s the Somali word for goals? It’s himilooyin OR goolasha ciyaarta.
Goals in Somali translation. Himilooyin OR goolasha ciyaarta.
The Somali translation of goals is himilooyin OR goolasha ciyaarta.
Somali word for goals: himilooyin OR goolasha ciyaarta.
Translation of goals in Somali: himilooyin OR goolasha ciyaarta.
Goals in Somali is himilooyin OR goolasha ciyaarta.
In Somali translation of goals. Himilooyin OR goolasha ciyaarta.
Goals in Somali vocab. Himilooyin OR goolasha ciyaarta.
What’s the Somali for goals? Himilooyin OR goolasha ciyaarta.

Somali

for

goals

: himilooyin OR goolasha ciyaarta.

Posted on

Global in Somali is dunida OR koonka.

In Somali how do you say global? Dunida OR koonka.
Q: What’s global in Somali? A: dunida OR koonka.
How to say global in Somali. Dunida OR koonka.
Say global in Somali. Dunida OR koonka.
The Somali word for global is dunida OR koonka.
How do you say global in Somali? Dunida OR koonka.
Global in Somali vocabulary. Dunida OR koonka.
Global, Somali translation: dunida OR koonka.
Global in Somali: dunida OR koonka.
What is the Somali word for global? Dunida OR koonka.
What’s the Somali word for global? It’s dunida OR koonka.
Global in Somali translation. Dunida OR koonka.
The Somali translation of global is dunida OR koonka.
Somali word for global: dunida OR koonka.
Translation of global in Somali: dunida OR koonka.
Global in Somali is dunida OR koonka.
In Somali translation of global. Dunida OR koonka.
Global in Somali vocab. Dunida OR koonka.
What’s the Somali for global? Dunida OR koonka.

Somali

for

global

: dunida OR koonka.

Posted on

Goal in Somali is gooka ciyaarta OR himilo.

In Somali how do you say goal? Gooka ciyaarta OR himilo.
Q: What’s goal in Somali? A: gooka ciyaarta OR himilo.
How to say goal in Somali. Gooka ciyaarta OR himilo.
Say goal in Somali. Gooka ciyaarta OR himilo.
The Somali word for goal is gooka ciyaarta OR himilo.
How do you say goal in Somali? Gooka ciyaarta OR himilo.
Goal in Somali vocabulary. Gooka ciyaarta OR himilo.
Goal, Somali translation: gooka ciyaarta OR himilo.
Goal in Somali: gooka ciyaarta OR himilo.
What is the Somali word for goal? Gooka ciyaarta OR himilo.
What’s the Somali word for goal? It’s gooka ciyaarta OR himilo.
Goal in Somali translation. Gooka ciyaarta OR himilo.
The Somali translation of goal is gooka ciyaarta OR himilo.
Somali word for goal: gooka ciyaarta OR himilo.
Translation of goal in Somali: gooka ciyaarta OR himilo.
Goal in Somali is gooka ciyaarta OR himilo.
In Somali translation of goal. Gooka ciyaarta OR himilo.
Goal in Somali vocab. Gooka ciyaarta OR himilo.
What’s the Somali for goal? Gooka ciyaarta OR himilo.

Somali

for

goal

: gooka ciyaarta OR himilo.

Posted on

Grew in Somali is koray.

In Somali how do you say grew? Koray.
Q: What’s grew in Somali? A: koray.
How to say grew in Somali. Koray.
Say grew in Somali. Koray.
The Somali word for grew is koray.
How do you say grew in Somali? Koray.
Grew in Somali vocabulary. Koray.
Grew, Somali translation: koray.
Grew in Somali: koray.
What is the Somali word for grew? Koray.
What’s the Somali word for grew? It’s koray.
Grew in Somali translation. Koray.
The Somali translation of grew is koray.
Somali word for grew: koray.
Translation of grew in Somali: koray.
Grew in Somali is koray.
In Somali translation of grew. Koray.
Grew in Somali vocab. Koray.
What’s the Somali for grew? Koray.

Somali

for

grew

: koray.

Posted on

Goods in Somali is hanti OR waxyaalaha qofku leeyahay.

In Somali how do you say goods? Hanti OR waxyaalaha qofku leeyahay.
Q: What’s goods in Somali? A: hanti OR waxyaalaha qofku leeyahay.
How to say goods in Somali. Hanti OR waxyaalaha qofku leeyahay.
Say goods in Somali. Hanti OR waxyaalaha qofku leeyahay.
The Somali word for goods is hanti OR waxyaalaha qofku leeyahay.
How do you say goods in Somali? Hanti OR waxyaalaha qofku leeyahay.
Goods in Somali vocabulary. Hanti OR waxyaalaha qofku leeyahay.
Goods, Somali translation: hanti OR waxyaalaha qofku leeyahay.
Goods in Somali: hanti OR waxyaalaha qofku leeyahay.
What is the Somali word for goods? Hanti OR waxyaalaha qofku leeyahay.
What’s the Somali word for goods? It’s hanti OR waxyaalaha qofku leeyahay.
Goods in Somali translation. Hanti OR waxyaalaha qofku leeyahay.
The Somali translation of goods is hanti OR waxyaalaha qofku leeyahay.
Somali word for goods: hanti OR waxyaalaha qofku leeyahay.
Translation of goods in Somali: hanti OR waxyaalaha qofku leeyahay.
Goods in Somali is hanti OR waxyaalaha qofku leeyahay.
In Somali translation of goods. Hanti OR waxyaalaha qofku leeyahay.
Goods in Somali vocab. Hanti OR waxyaalaha qofku leeyahay.
What’s the Somali for goods? Hanti OR waxyaalaha qofku leeyahay.

Somali

for

goods

: hanti OR waxyaalaha qofku leeyahay.

Posted on

Grounds in Somali is sabab OR banaan.

In Somali how do you say grounds? Sabab OR banaan.
Q: What’s grounds in Somali? A: sabab OR banaan.
How to say grounds in Somali. Sabab OR banaan.
Say grounds in Somali. Sabab OR banaan.
The Somali word for grounds is sabab OR banaan.
How do you say grounds in Somali? Sabab OR banaan.
Grounds in Somali vocabulary. Sabab OR banaan.
Grounds, Somali translation: sabab OR banaan.
Grounds in Somali: sabab OR banaan.
What is the Somali word for grounds? Sabab OR banaan.
What’s the Somali word for grounds? It’s sabab OR banaan.
Grounds in Somali translation. Sabab OR banaan.
The Somali translation of grounds is sabab OR banaan.
Somali word for grounds: sabab OR banaan.
Translation of grounds in Somali: sabab OR banaan.
Grounds in Somali is sabab OR banaan.
In Somali translation of grounds. Sabab OR banaan.
Grounds in Somali vocab. Sabab OR banaan.
What’s the Somali for grounds? Sabab OR banaan.

Somali

for

grounds

: sabab OR banaan.

Posted on

Gas in Somali is gaas OR neef.

In Somali how do you say gas? Gaas OR neef.
Q: What’s gas in Somali? A: gaas OR neef.
How to say gas in Somali. Gaas OR neef.
Say gas in Somali. Gaas OR neef.
The Somali word for gas is gaas OR neef.
How do you say gas in Somali? Gaas OR neef.
Gas in Somali vocabulary. Gaas OR neef.
Gas, Somali translation: gaas OR neef.
Gas in Somali: gaas OR neef.
What is the Somali word for gas? Gaas OR neef.
What’s the Somali word for gas? It’s gaas OR neef.
Gas in Somali translation. Gaas OR neef.
The Somali translation of gas is gaas OR neef.
Somali word for gas: gaas OR neef.
Translation of gas in Somali: gaas OR neef.
Gas in Somali is gaas OR neef.
In Somali translation of gas. Gaas OR neef.
Gas in Somali vocab. Gaas OR neef.
What’s the Somali for gas? Gaas OR neef.

Somali

for

gas

: gaas OR neef.