Posted on

Gay in Somali is khaniis OR faraxsan OR soo jiidasho leh.

In Somali how do you say gay? Khaniis OR faraxsan OR soo jiidasho leh.
Q: What’s gay in Somali? A: khaniis OR faraxsan OR soo jiidasho leh.
How to say gay in Somali. Khaniis OR faraxsan OR soo jiidasho leh.
Say gay in Somali. Khaniis OR faraxsan OR soo jiidasho leh.
The Somali word for gay is khaniis OR faraxsan OR soo jiidasho leh.
How do you say gay in Somali? Khaniis OR faraxsan OR soo jiidasho leh.
Gay in Somali vocabulary. Khaniis OR faraxsan OR soo jiidasho leh.
Gay, Somali translation: khaniis OR faraxsan OR soo jiidasho leh.
Gay in Somali: khaniis OR faraxsan OR soo jiidasho leh.
What is the Somali word for gay? Khaniis OR faraxsan OR soo jiidasho leh.
What’s the Somali word for gay? It’s khaniis OR faraxsan OR soo jiidasho leh.
Gay in Somali translation. Khaniis OR faraxsan OR soo jiidasho leh.
The Somali translation of gay is khaniis OR faraxsan OR soo jiidasho leh.
Somali word for gay: khaniis OR faraxsan OR soo jiidasho leh.
Translation of gay in Somali: khaniis OR faraxsan OR soo jiidasho leh.
Gay in Somali is khaniis OR faraxsan OR soo jiidasho leh.
In Somali translation of gay. Khaniis OR faraxsan OR soo jiidasho leh.
Gay in Somali vocab. Khaniis OR faraxsan OR soo jiidasho leh.
What’s the Somali for gay? Khaniis OR faraxsan OR soo jiidasho leh.

Somali

for

gay

: khaniis OR faraxsan OR soo jiidasho leh.

Posted on

Grants in Somali is deeq OR siin u hibayn OR ku raacid.

In Somali how do you say grants? Deeq OR siin u hibayn OR ku raacid.
Q: What’s grants in Somali? A: deeq OR siin u hibayn OR ku raacid.
How to say grants in Somali. Deeq OR siin u hibayn OR ku raacid.
Say grants in Somali. Deeq OR siin u hibayn OR ku raacid.
The Somali word for grants is deeq OR siin u hibayn OR ku raacid.
How do you say grants in Somali? Deeq OR siin u hibayn OR ku raacid.
Grants in Somali vocabulary. Deeq OR siin u hibayn OR ku raacid.
Grants, Somali translation: deeq OR siin u hibayn OR ku raacid.
Grants in Somali: deeq OR siin u hibayn OR ku raacid.
What is the Somali word for grants? Deeq OR siin u hibayn OR ku raacid.
What’s the Somali word for grants? It’s deeq OR siin u hibayn OR ku raacid.
Grants in Somali translation. Deeq OR siin u hibayn OR ku raacid.
The Somali translation of grants is deeq OR siin u hibayn OR ku raacid.
Somali word for grants: deeq OR siin u hibayn OR ku raacid.
Translation of grants in Somali: deeq OR siin u hibayn OR ku raacid.
Grants in Somali is deeq OR siin u hibayn OR ku raacid.
In Somali translation of grants. Deeq OR siin u hibayn OR ku raacid.
Grants in Somali vocab. Deeq OR siin u hibayn OR ku raacid.
What’s the Somali for grants? Deeq OR siin u hibayn OR ku raacid.

Somali

for

grants

: deeq OR siin u hibayn OR ku raacid.

Posted on

Gathered in Somali is isu-uruuriyey OR fahmay.

In Somali how do you say gathered? Isu-uruuriyey OR fahmay.
Q: What’s gathered in Somali? A: isu-uruuriyey OR fahmay.
How to say gathered in Somali. Isu-uruuriyey OR fahmay.
Say gathered in Somali. Isu-uruuriyey OR fahmay.
The Somali word for gathered is isu-uruuriyey OR fahmay.
How do you say gathered in Somali? Isu-uruuriyey OR fahmay.
Gathered in Somali vocabulary. Isu-uruuriyey OR fahmay.
Gathered, Somali translation: isu-uruuriyey OR fahmay.
Gathered in Somali: isu-uruuriyey OR fahmay.
What is the Somali word for gathered? Isu-uruuriyey OR fahmay.
What’s the Somali word for gathered? It’s isu-uruuriyey OR fahmay.
Gathered in Somali translation. Isu-uruuriyey OR fahmay.
The Somali translation of gathered is isu-uruuriyey OR fahmay.
Somali word for gathered: isu-uruuriyey OR fahmay.
Translation of gathered in Somali: isu-uruuriyey OR fahmay.
Gathered in Somali is isu-uruuriyey OR fahmay.
In Somali translation of gathered. Isu-uruuriyey OR fahmay.
Gathered in Somali vocab. Isu-uruuriyey OR fahmay.
What’s the Somali for gathered? Isu-uruuriyey OR fahmay.

Somali

for

gathered

: isu-uruuriyey OR fahmay.

Posted on

Gained in Somali is macaashid OR faa’iido helid.

In Somali how do you say gained? Macaashid OR faa’iido helid.
Q: What’s gained in Somali? A: macaashid OR faa’iido helid.
How to say gained in Somali. Macaashid OR faa’iido helid.
Say gained in Somali. Macaashid OR faa’iido helid.
The Somali word for gained is macaashid OR faa’iido helid.
How do you say gained in Somali? Macaashid OR faa’iido helid.
Gained in Somali vocabulary. Macaashid OR faa’iido helid.
Gained, Somali translation: macaashid OR faa’iido helid.
Gained in Somali: macaashid OR faa’iido helid.
What is the Somali word for gained? Macaashid OR faa’iido helid.
What’s the Somali word for gained? It’s macaashid OR faa’iido helid.
Gained in Somali translation. Macaashid OR faa’iido helid.
The Somali translation of gained is macaashid OR faa’iido helid.
Somali word for gained: macaashid OR faa’iido helid.
Translation of gained in Somali: macaashid OR faa’iido helid.
Gained in Somali is macaashid OR faa’iido helid.
In Somali translation of gained. Macaashid OR faa’iido helid.
Gained in Somali vocab. Macaashid OR faa’iido helid.
What’s the Somali for gained? Macaashid OR faa’iido helid.

Somali

for

gained

: macaashid OR faa’iido helid.

Posted on

Guns in Somali is bundukhyo OR qoryo.

In Somali how do you say guns? Bundukhyo OR qoryo.
Q: What’s guns in Somali? A: bundukhyo OR qoryo.
How to say guns in Somali. Bundukhyo OR qoryo.
Say guns in Somali. Bundukhyo OR qoryo.
The Somali word for guns is bundukhyo OR qoryo.
How do you say guns in Somali? Bundukhyo OR qoryo.
Guns in Somali vocabulary. Bundukhyo OR qoryo.
Guns, Somali translation: bundukhyo OR qoryo.
Guns in Somali: bundukhyo OR qoryo.
What is the Somali word for guns? Bundukhyo OR qoryo.
What’s the Somali word for guns? It’s bundukhyo OR qoryo.
Guns in Somali translation. Bundukhyo OR qoryo.
The Somali translation of guns is bundukhyo OR qoryo.
Somali word for guns: bundukhyo OR qoryo.
Translation of guns in Somali: bundukhyo OR qoryo.
Guns in Somali is bundukhyo OR qoryo.
In Somali translation of guns. Bundukhyo OR qoryo.
Guns in Somali vocab. Bundukhyo OR qoryo.
What’s the Somali for guns? Bundukhyo OR qoryo.

Somali

for

guns

: bundukhyo OR qoryo.

Posted on

Guards in Somali is waardiyayaal OR ilaaliyayaal.

In Somali how do you say guards? Waardiyayaal OR ilaaliyayaal.
Q: What’s guards in Somali? A: waardiyayaal OR ilaaliyayaal.
How to say guards in Somali. Waardiyayaal OR ilaaliyayaal.
Say guards in Somali. Waardiyayaal OR ilaaliyayaal.
The Somali word for guards is waardiyayaal OR ilaaliyayaal.
How do you say guards in Somali? Waardiyayaal OR ilaaliyayaal.
Guards in Somali vocabulary. Waardiyayaal OR ilaaliyayaal.
Guards, Somali translation: waardiyayaal OR ilaaliyayaal.
Guards in Somali: waardiyayaal OR ilaaliyayaal.
What is the Somali word for guards? Waardiyayaal OR ilaaliyayaal.
What’s the Somali word for guards? It’s waardiyayaal OR ilaaliyayaal.
Guards in Somali translation. Waardiyayaal OR ilaaliyayaal.
The Somali translation of guards is waardiyayaal OR ilaaliyayaal.
Somali word for guards: waardiyayaal OR ilaaliyayaal.
Translation of guards in Somali: waardiyayaal OR ilaaliyayaal.
Guards in Somali is waardiyayaal OR ilaaliyayaal.
In Somali translation of guards. Waardiyayaal OR ilaaliyayaal.
Guards in Somali vocab. Waardiyayaal OR ilaaliyayaal.
What’s the Somali for guards? Waardiyayaal OR ilaaliyayaal.

Somali

for

guards

: waardiyayaal OR ilaaliyayaal.

Posted on

Growth in Somali is korid.

In Somali how do you say growth? Korid.
Q: What’s growth in Somali? A: korid.
How to say growth in Somali. Korid.
Say growth in Somali. Korid.
The Somali word for growth is korid.
How do you say growth in Somali? Korid.
Growth in Somali vocabulary. Korid.
Growth, Somali translation: korid.
Growth in Somali: korid.
What is the Somali word for growth? Korid.
What’s the Somali word for growth? It’s korid.
Growth in Somali translation. Korid.
The Somali translation of growth is korid.
Somali word for growth: korid.
Translation of growth in Somali: korid.
Growth in Somali is korid.
In Somali translation of growth. Korid.
Growth in Somali vocab. Korid.
What’s the Somali for growth? Korid.

Somali

for

growth

: korid.

Posted on

Guided in Somali is tilmaamay OR hagay OR.

In Somali how do you say guided? Tilmaamay OR hagay OR.
Q: What’s guided in Somali? A: tilmaamay OR hagay OR.
How to say guided in Somali. Tilmaamay OR hagay OR.
Say guided in Somali. Tilmaamay OR hagay OR.
The Somali word for guided is tilmaamay OR hagay OR.
How do you say guided in Somali? Tilmaamay OR hagay OR.
Guided in Somali vocabulary. Tilmaamay OR hagay OR.
Guided, Somali translation: tilmaamay OR hagay OR.
Guided in Somali: tilmaamay OR hagay OR.
What is the Somali word for guided? Tilmaamay OR hagay OR.
What’s the Somali word for guided? It’s tilmaamay OR hagay OR.
Guided in Somali translation. Tilmaamay OR hagay OR.
The Somali translation of guided is tilmaamay OR hagay OR.
Somali word for guided: tilmaamay OR hagay OR.
Translation of guided in Somali: tilmaamay OR hagay OR.
Guided in Somali is tilmaamay OR hagay OR.
In Somali translation of guided. Tilmaamay OR hagay OR.
Guided in Somali vocab. Tilmaamay OR hagay OR.
What’s the Somali for guided? Tilmaamay OR hagay OR.

Somali

for

guided

: tilmaamay OR hagay OR.

Posted on

Grown in Somali is weyn OR koray.

In Somali how do you say grown? Weyn OR koray.
Q: What’s grown in Somali? A: weyn OR koray.
How to say grown in Somali. Weyn OR koray.
Say grown in Somali. Weyn OR koray.
The Somali word for grown is weyn OR koray.
How do you say grown in Somali? Weyn OR koray.
Grown in Somali vocabulary. Weyn OR koray.
Grown, Somali translation: weyn OR koray.
Grown in Somali: weyn OR koray.
What is the Somali word for grown? Weyn OR koray.
What’s the Somali word for grown? It’s weyn OR koray.
Grown in Somali translation. Weyn OR koray.
The Somali translation of grown is weyn OR koray.
Somali word for grown: weyn OR koray.
Translation of grown in Somali: weyn OR koray.
Grown in Somali is weyn OR koray.
In Somali translation of grown. Weyn OR koray.
Grown in Somali vocab. Weyn OR koray.
What’s the Somali for grown? Weyn OR koray.

Somali

for

grown

: weyn OR koray.

Posted on

Graffiti in Somali is feegaarka OR sawirka derbiga lagu dhigo.

In Somali how do you say graffiti? Feegaarka OR sawirka derbiga lagu dhigo.
Q: What’s graffiti in Somali? A: feegaarka OR sawirka derbiga lagu dhigo.
How to say graffiti in Somali. Feegaarka OR sawirka derbiga lagu dhigo.
Say graffiti in Somali. Feegaarka OR sawirka derbiga lagu dhigo.
The Somali word for graffiti is feegaarka OR sawirka derbiga lagu dhigo.
How do you say graffiti in Somali? Feegaarka OR sawirka derbiga lagu dhigo.
Graffiti in Somali vocabulary. Feegaarka OR sawirka derbiga lagu dhigo.
Graffiti, Somali translation: feegaarka OR sawirka derbiga lagu dhigo.
Graffiti in Somali: feegaarka OR sawirka derbiga lagu dhigo.
What is the Somali word for graffiti? Feegaarka OR sawirka derbiga lagu dhigo.
What’s the Somali word for graffiti? It’s feegaarka OR sawirka derbiga lagu dhigo.
Graffiti in Somali translation. Feegaarka OR sawirka derbiga lagu dhigo.
The Somali translation of graffiti is feegaarka OR sawirka derbiga lagu dhigo.
Somali word for graffiti: feegaarka OR sawirka derbiga lagu dhigo.
Translation of graffiti in Somali: feegaarka OR sawirka derbiga lagu dhigo.
Graffiti in Somali is feegaarka OR sawirka derbiga lagu dhigo.
In Somali translation of graffiti. Feegaarka OR sawirka derbiga lagu dhigo.
Graffiti in Somali vocab. Feegaarka OR sawirka derbiga lagu dhigo.
What’s the Somali for graffiti? Feegaarka OR sawirka derbiga lagu dhigo.

Somali

for

graffiti

: feegaarka OR sawirka derbiga lagu dhigo.