Posted on

Failed in Somali is ku guul daraystay OR dhacay OR aan dhicin OR daciifay.

In Somali how do you say failed? Ku guul daraystay OR dhacay OR aan dhicin OR daciifay.
Q: What’s failed in Somali? A: ku guul daraystay OR dhacay OR aan dhicin OR daciifay.
How to say failed in Somali. Ku guul daraystay OR dhacay OR aan dhicin OR daciifay.
Say failed in Somali. Ku guul daraystay OR dhacay OR aan dhicin OR daciifay.
The Somali word for failed is ku guul daraystay OR dhacay OR aan dhicin OR daciifay.
How do you say failed in Somali? Ku guul daraystay OR dhacay OR aan dhicin OR daciifay.
Failed in Somali vocabulary. Ku guul daraystay OR dhacay OR aan dhicin OR daciifay.
Failed, Somali translation: ku guul daraystay OR dhacay OR aan dhicin OR daciifay.
Failed in Somali: ku guul daraystay OR dhacay OR aan dhicin OR daciifay.
What is the Somali word for failed? Ku guul daraystay OR dhacay OR aan dhicin OR daciifay.
What’s the Somali word for failed? It’s ku guul daraystay OR dhacay OR aan dhicin OR daciifay.
Failed in Somali translation. Ku guul daraystay OR dhacay OR aan dhicin OR daciifay.
The Somali translation of failed is ku guul daraystay OR dhacay OR aan dhicin OR daciifay.
Somali word for failed: ku guul daraystay OR dhacay OR aan dhicin OR daciifay.
Translation of failed in Somali: ku guul daraystay OR dhacay OR aan dhicin OR daciifay.
Failed in Somali is ku guul daraystay OR dhacay OR aan dhicin OR daciifay.
In Somali translation of failed. Ku guul daraystay OR dhacay OR aan dhicin OR daciifay.
Failed in Somali vocab. Ku guul daraystay OR dhacay OR aan dhicin OR daciifay.
What’s the Somali for failed? Ku guul daraystay OR dhacay OR aan dhicin OR daciifay.

Somali

for

failed

: ku guul daraystay OR dhacay OR aan dhicin OR daciifay.

Posted on

Fly in Somali is dukhsi OR duqsi OR duulid OR lalid OR haadid.

In Somali how do you say fly? Dukhsi OR duqsi OR duulid OR lalid OR haadid.
Q: What’s fly in Somali? A: dukhsi OR duqsi OR duulid OR lalid OR haadid.
How to say fly in Somali. Dukhsi OR duqsi OR duulid OR lalid OR haadid.
Say fly in Somali. Dukhsi OR duqsi OR duulid OR lalid OR haadid.
The Somali word for fly is dukhsi OR duqsi OR duulid OR lalid OR haadid.
How do you say fly in Somali? Dukhsi OR duqsi OR duulid OR lalid OR haadid.
Fly in Somali vocabulary. Dukhsi OR duqsi OR duulid OR lalid OR haadid.
Fly, Somali translation: dukhsi OR duqsi OR duulid OR lalid OR haadid.
Fly in Somali: dukhsi OR duqsi OR duulid OR lalid OR haadid.
What is the Somali word for fly? Dukhsi OR duqsi OR duulid OR lalid OR haadid.
What’s the Somali word for fly? It’s dukhsi OR duqsi OR duulid OR lalid OR haadid.
Fly in Somali translation. Dukhsi OR duqsi OR duulid OR lalid OR haadid.
The Somali translation of fly is dukhsi OR duqsi OR duulid OR lalid OR haadid.
Somali word for fly: dukhsi OR duqsi OR duulid OR lalid OR haadid.
Translation of fly in Somali: dukhsi OR duqsi OR duulid OR lalid OR haadid.
Fly in Somali is dukhsi OR duqsi OR duulid OR lalid OR haadid.
In Somali translation of fly. Dukhsi OR duqsi OR duulid OR lalid OR haadid.
Fly in Somali vocab. Dukhsi OR duqsi OR duulid OR lalid OR haadid.
What’s the Somali for fly? Dukhsi OR duqsi OR duulid OR lalid OR haadid.

Somali

for

fly

: dukhsi OR duqsi OR duulid OR lalid OR haadid.

Posted on

Focus in Somali is bartamaha OR xoog saarid.

In Somali how do you say focus? Bartamaha OR xoog saarid.
Q: What’s focus in Somali? A: bartamaha OR xoog saarid.
How to say focus in Somali. Bartamaha OR xoog saarid.
Say focus in Somali. Bartamaha OR xoog saarid.
The Somali word for focus is bartamaha OR xoog saarid.
How do you say focus in Somali? Bartamaha OR xoog saarid.
Focus in Somali vocabulary. Bartamaha OR xoog saarid.
Focus, Somali translation: bartamaha OR xoog saarid.
Focus in Somali: bartamaha OR xoog saarid.
What is the Somali word for focus? Bartamaha OR xoog saarid.
What’s the Somali word for focus? It’s bartamaha OR xoog saarid.
Focus in Somali translation. Bartamaha OR xoog saarid.
The Somali translation of focus is bartamaha OR xoog saarid.
Somali word for focus: bartamaha OR xoog saarid.
Translation of focus in Somali: bartamaha OR xoog saarid.
Focus in Somali is bartamaha OR xoog saarid.
In Somali translation of focus. Bartamaha OR xoog saarid.
Focus in Somali vocab. Bartamaha OR xoog saarid.
What’s the Somali for focus? Bartamaha OR xoog saarid.

Somali

for

focus

: bartamaha OR xoog saarid.

Posted on

Fear in Somali is baqdin OR cabsasho OR cabsi.

In Somali how do you say fear? Baqdin OR cabsasho OR cabsi.
Q: What’s fear in Somali? A: baqdin OR cabsasho OR cabsi.
How to say fear in Somali. Baqdin OR cabsasho OR cabsi.
Say fear in Somali. Baqdin OR cabsasho OR cabsi.
The Somali word for fear is baqdin OR cabsasho OR cabsi.
How do you say fear in Somali? Baqdin OR cabsasho OR cabsi.
Fear in Somali vocabulary. Baqdin OR cabsasho OR cabsi.
Fear, Somali translation: baqdin OR cabsasho OR cabsi.
Fear in Somali: baqdin OR cabsasho OR cabsi.
What is the Somali word for fear? Baqdin OR cabsasho OR cabsi.
What’s the Somali word for fear? It’s baqdin OR cabsasho OR cabsi.
Fear in Somali translation. Baqdin OR cabsasho OR cabsi.
The Somali translation of fear is baqdin OR cabsasho OR cabsi.
Somali word for fear: baqdin OR cabsasho OR cabsi.
Translation of fear in Somali: baqdin OR cabsasho OR cabsi.
Fear in Somali is baqdin OR cabsasho OR cabsi.
In Somali translation of fear. Baqdin OR cabsasho OR cabsi.
Fear in Somali vocab. Baqdin OR cabsasho OR cabsi.
What’s the Somali for fear? Baqdin OR cabsasho OR cabsi.

Somali

for

fear

: baqdin OR cabsasho OR cabsi.

Posted on

Finding in Somali is qaraar maxkamadeed OR xaqiiq ama yiqiin laga soo saaro baadhitaan.

In Somali how do you say finding? Qaraar maxkamadeed OR xaqiiq ama yiqiin laga soo saaro baadhitaan.
Q: What’s finding in Somali? A: qaraar maxkamadeed OR xaqiiq ama yiqiin laga soo saaro baadhitaan.
How to say finding in Somali. Qaraar maxkamadeed OR xaqiiq ama yiqiin laga soo saaro baadhitaan.
Say finding in Somali. Qaraar maxkamadeed OR xaqiiq ama yiqiin laga soo saaro baadhitaan.
The Somali word for finding is qaraar maxkamadeed OR xaqiiq ama yiqiin laga soo saaro baadhitaan.
How do you say finding in Somali? Qaraar maxkamadeed OR xaqiiq ama yiqiin laga soo saaro baadhitaan.
Finding in Somali vocabulary. Qaraar maxkamadeed OR xaqiiq ama yiqiin laga soo saaro baadhitaan.
Finding, Somali translation: qaraar maxkamadeed OR xaqiiq ama yiqiin laga soo saaro baadhitaan.
Finding in Somali: qaraar maxkamadeed OR xaqiiq ama yiqiin laga soo saaro baadhitaan.
What is the Somali word for finding? Qaraar maxkamadeed OR xaqiiq ama yiqiin laga soo saaro baadhitaan.
What’s the Somali word for finding? It’s qaraar maxkamadeed OR xaqiiq ama yiqiin laga soo saaro baadhitaan.
Finding in Somali translation. Qaraar maxkamadeed OR xaqiiq ama yiqiin laga soo saaro baadhitaan.
The Somali translation of finding is qaraar maxkamadeed OR xaqiiq ama yiqiin laga soo saaro baadhitaan.
Somali word for finding: qaraar maxkamadeed OR xaqiiq ama yiqiin laga soo saaro baadhitaan.
Translation of finding in Somali: qaraar maxkamadeed OR xaqiiq ama yiqiin laga soo saaro baadhitaan.
Finding in Somali is qaraar maxkamadeed OR xaqiiq ama yiqiin laga soo saaro baadhitaan.
In Somali translation of finding. Qaraar maxkamadeed OR xaqiiq ama yiqiin laga soo saaro baadhitaan.
Finding in Somali vocab. Qaraar maxkamadeed OR xaqiiq ama yiqiin laga soo saaro baadhitaan.
What’s the Somali for finding? Qaraar maxkamadeed OR xaqiiq ama yiqiin laga soo saaro baadhitaan.

Somali

for

finding

: qaraar maxkamadeed OR xaqiiq ama yiqiin laga soo saaro baadhitaan.

Posted on

Fast in Somali is soon OR dhakhso OR deg-deg OR adag OR xagsan.

In Somali how do you say fast? Soon OR dhakhso OR deg-deg OR adag OR xagsan.
Q: What’s fast in Somali? A: soon OR dhakhso OR deg-deg OR adag OR xagsan.
How to say fast in Somali. Soon OR dhakhso OR deg-deg OR adag OR xagsan.
Say fast in Somali. Soon OR dhakhso OR deg-deg OR adag OR xagsan.
The Somali word for fast is soon OR dhakhso OR deg-deg OR adag OR xagsan.
How do you say fast in Somali? Soon OR dhakhso OR deg-deg OR adag OR xagsan.
Fast in Somali vocabulary. Soon OR dhakhso OR deg-deg OR adag OR xagsan.
Fast, Somali translation: soon OR dhakhso OR deg-deg OR adag OR xagsan.
Fast in Somali: soon OR dhakhso OR deg-deg OR adag OR xagsan.
What is the Somali word for fast? Soon OR dhakhso OR deg-deg OR adag OR xagsan.
What’s the Somali word for fast? It’s soon OR dhakhso OR deg-deg OR adag OR xagsan.
Fast in Somali translation. Soon OR dhakhso OR deg-deg OR adag OR xagsan.
The Somali translation of fast is soon OR dhakhso OR deg-deg OR adag OR xagsan.
Somali word for fast: soon OR dhakhso OR deg-deg OR adag OR xagsan.
Translation of fast in Somali: soon OR dhakhso OR deg-deg OR adag OR xagsan.
Fast in Somali is soon OR dhakhso OR deg-deg OR adag OR xagsan.
In Somali translation of fast. Soon OR dhakhso OR deg-deg OR adag OR xagsan.
Fast in Somali vocab. Soon OR dhakhso OR deg-deg OR adag OR xagsan.
What’s the Somali for fast? Soon OR dhakhso OR deg-deg OR adag OR xagsan.

Somali

for

fast

: soon OR dhakhso OR deg-deg OR adag OR xagsan.

Posted on

Facing in Somali is wajihid OR la kulan OR ka soo horjeed.

In Somali how do you say facing? Wajihid OR la kulan OR ka soo horjeed.
Q: What’s facing in Somali? A: wajihid OR la kulan OR ka soo horjeed.
How to say facing in Somali. Wajihid OR la kulan OR ka soo horjeed.
Say facing in Somali. Wajihid OR la kulan OR ka soo horjeed.
The Somali word for facing is wajihid OR la kulan OR ka soo horjeed.
How do you say facing in Somali? Wajihid OR la kulan OR ka soo horjeed.
Facing in Somali vocabulary. Wajihid OR la kulan OR ka soo horjeed.
Facing, Somali translation: wajihid OR la kulan OR ka soo horjeed.
Facing in Somali: wajihid OR la kulan OR ka soo horjeed.
What is the Somali word for facing? Wajihid OR la kulan OR ka soo horjeed.
What’s the Somali word for facing? It’s wajihid OR la kulan OR ka soo horjeed.
Facing in Somali translation. Wajihid OR la kulan OR ka soo horjeed.
The Somali translation of facing is wajihid OR la kulan OR ka soo horjeed.
Somali word for facing: wajihid OR la kulan OR ka soo horjeed.
Translation of facing in Somali: wajihid OR la kulan OR ka soo horjeed.
Facing in Somali is wajihid OR la kulan OR ka soo horjeed.
In Somali translation of facing. Wajihid OR la kulan OR ka soo horjeed.
Facing in Somali vocab. Wajihid OR la kulan OR ka soo horjeed.
What’s the Somali for facing? Wajihid OR la kulan OR ka soo horjeed.

Somali

for

facing

: wajihid OR la kulan OR ka soo horjeed.

Posted on

Feeling in Somali is shucuur OR qiiro OR dareen.

In Somali how do you say feeling? Shucuur OR qiiro OR dareen.
Q: What’s feeling in Somali? A: shucuur OR qiiro OR dareen.
How to say feeling in Somali. Shucuur OR qiiro OR dareen.
Say feeling in Somali. Shucuur OR qiiro OR dareen.
The Somali word for feeling is shucuur OR qiiro OR dareen.
How do you say feeling in Somali? Shucuur OR qiiro OR dareen.
Feeling in Somali vocabulary. Shucuur OR qiiro OR dareen.
Feeling, Somali translation: shucuur OR qiiro OR dareen.
Feeling in Somali: shucuur OR qiiro OR dareen.
What is the Somali word for feeling? Shucuur OR qiiro OR dareen.
What’s the Somali word for feeling? It’s shucuur OR qiiro OR dareen.
Feeling in Somali translation. Shucuur OR qiiro OR dareen.
The Somali translation of feeling is shucuur OR qiiro OR dareen.
Somali word for feeling: shucuur OR qiiro OR dareen.
Translation of feeling in Somali: shucuur OR qiiro OR dareen.
Feeling in Somali is shucuur OR qiiro OR dareen.
In Somali translation of feeling. Shucuur OR qiiro OR dareen.
Feeling in Somali vocab. Shucuur OR qiiro OR dareen.
What’s the Somali for feeling? Shucuur OR qiiro OR dareen.

Somali

for

feeling

: shucuur OR qiiro OR dareen.

Posted on

File in Somali is soofe OR gal OR saf OR fayl-galayn.

In Somali how do you say file? Soofe OR gal OR saf OR fayl-galayn.
Q: What’s file in Somali? A: soofe OR gal OR saf OR fayl-galayn.
How to say file in Somali. Soofe OR gal OR saf OR fayl-galayn.
Say file in Somali. Soofe OR gal OR saf OR fayl-galayn.
The Somali word for file is soofe OR gal OR saf OR fayl-galayn.
How do you say file in Somali? Soofe OR gal OR saf OR fayl-galayn.
File in Somali vocabulary. Soofe OR gal OR saf OR fayl-galayn.
File, Somali translation: soofe OR gal OR saf OR fayl-galayn.
File in Somali: soofe OR gal OR saf OR fayl-galayn.
What is the Somali word for file? Soofe OR gal OR saf OR fayl-galayn.
What’s the Somali word for file? It’s soofe OR gal OR saf OR fayl-galayn.
File in Somali translation. Soofe OR gal OR saf OR fayl-galayn.
The Somali translation of file is soofe OR gal OR saf OR fayl-galayn.
Somali word for file: soofe OR gal OR saf OR fayl-galayn.
Translation of file in Somali: soofe OR gal OR saf OR fayl-galayn.
File in Somali is soofe OR gal OR saf OR fayl-galayn.
In Somali translation of file. Soofe OR gal OR saf OR fayl-galayn.
File in Somali vocab. Soofe OR gal OR saf OR fayl-galayn.
What’s the Somali for file? Soofe OR gal OR saf OR fayl-galayn.

Somali

for

file

: soofe OR gal OR saf OR fayl-galayn.

Posted on

Fund in Somali is kayd OR dhigaal OR lacag miisaaniya gaar ah loo diyaariyey.

In Somali how do you say fund? Kayd OR dhigaal OR lacag miisaaniya gaar ah loo diyaariyey.
Q: What’s fund in Somali? A: kayd OR dhigaal OR lacag miisaaniya gaar ah loo diyaariyey.
How to say fund in Somali. Kayd OR dhigaal OR lacag miisaaniya gaar ah loo diyaariyey.
Say fund in Somali. Kayd OR dhigaal OR lacag miisaaniya gaar ah loo diyaariyey.
The Somali word for fund is kayd OR dhigaal OR lacag miisaaniya gaar ah loo diyaariyey.
How do you say fund in Somali? Kayd OR dhigaal OR lacag miisaaniya gaar ah loo diyaariyey.
Fund in Somali vocabulary. Kayd OR dhigaal OR lacag miisaaniya gaar ah loo diyaariyey.
Fund, Somali translation: kayd OR dhigaal OR lacag miisaaniya gaar ah loo diyaariyey.
Fund in Somali: kayd OR dhigaal OR lacag miisaaniya gaar ah loo diyaariyey.
What is the Somali word for fund? Kayd OR dhigaal OR lacag miisaaniya gaar ah loo diyaariyey.
What’s the Somali word for fund? It’s kayd OR dhigaal OR lacag miisaaniya gaar ah loo diyaariyey.
Fund in Somali translation. Kayd OR dhigaal OR lacag miisaaniya gaar ah loo diyaariyey.
The Somali translation of fund is kayd OR dhigaal OR lacag miisaaniya gaar ah loo diyaariyey.
Somali word for fund: kayd OR dhigaal OR lacag miisaaniya gaar ah loo diyaariyey.
Translation of fund in Somali: kayd OR dhigaal OR lacag miisaaniya gaar ah loo diyaariyey.
Fund in Somali is kayd OR dhigaal OR lacag miisaaniya gaar ah loo diyaariyey.
In Somali translation of fund. Kayd OR dhigaal OR lacag miisaaniya gaar ah loo diyaariyey.
Fund in Somali vocab. Kayd OR dhigaal OR lacag miisaaniya gaar ah loo diyaariyey.
What’s the Somali for fund? Kayd OR dhigaal OR lacag miisaaniya gaar ah loo diyaariyey.

Somali

for

fund

: kayd OR dhigaal OR lacag miisaaniya gaar ah loo diyaariyey.