Posted on

How do you say fuss in Somali? Qaylo ama walwal macno daro ah.

fuss, Somali translation: qaylo ama walwal macno daro ah.
Q: What’s fuss in Somali? A: qaylo ama walwal macno daro ah.
What is the Somali word for fuss? Qaylo ama walwal macno daro ah.
What’s the Somali word for fuss? It’s qaylo ama walwal macno daro ah.
Fuss in Somali translation. Qaylo ama walwal macno daro ah.
How do you say fuss in Somali? Qaylo ama walwal macno daro ah.
Fuss in Somali vocabulary. Qaylo ama walwal macno daro ah.
Fuss in Somali: qaylo ama walwal macno daro ah.
In Somali how do you say fuss? Qaylo ama walwal macno daro ah.
Translation of fuss in Somali: qaylo ama walwal macno daro ah.
Fuss in Somali is qaylo ama walwal macno daro ah.
In Somali translation of fuss. Qaylo ama walwal macno daro ah.
Fuss in Somali vocab. Qaylo ama walwal macno daro ah.
The Somali word for fuss is qaylo ama walwal macno daro ah.
How to say fuss in Somali. Qaylo ama walwal macno daro ah.
Say fuss in Somali. Qaylo ama walwal macno daro ah.
The Somali translation of fuss is qaylo ama walwal macno daro ah.
Somali word for fuss: qaylo ama walwal macno daro ah.
What’s the Somali for fuss? Qaylo ama walwal macno daro ah.

Somali

for

fuss

: qaylo ama walwal macno daro ah.

Posted on

How do you say fry in Somali? Shiilid.

fry, Somali translation: shiilid.
Q: What’s fry in Somali? A: shiilid.
What is the Somali word for fry? Shiilid.
What’s the Somali word for fry? It’s shiilid.
Fry in Somali translation. Shiilid.
How do you say fry in Somali? Shiilid.
Fry in Somali vocabulary. Shiilid.
Fry in Somali: shiilid.
In Somali how do you say fry? Shiilid.
Translation of fry in Somali: shiilid.
Fry in Somali is shiilid.
In Somali translation of fry. Shiilid.
Fry in Somali vocab. Shiilid.
The Somali word for fry is shiilid.
How to say fry in Somali. Shiilid.
Say fry in Somali. Shiilid.
The Somali translation of fry is shiilid.
Somali word for fry: shiilid.
What’s the Somali for fry? Shiilid.

Somali

for

fry

: shiilid.

Posted on

How do you say frontman in Somali? Qofka matalaya hay’ad oo isku dayaya inuu ka dhaadhiciyo dadka.

frontman, Somali translation: qofka matalaya hay’ad oo isku dayaya inuu ka dhaadhiciyo dadka.
Q: What’s frontman in Somali? A: qofka matalaya hay’ad oo isku dayaya inuu ka dhaadhiciyo dadka.
What is the Somali word for frontman? Qofka matalaya hay’ad oo isku dayaya inuu ka dhaadhiciyo dadka.
What’s the Somali word for frontman? It’s qofka matalaya hay’ad oo isku dayaya inuu ka dhaadhiciyo dadka.
Frontman in Somali translation. Qofka matalaya hay’ad oo isku dayaya inuu ka dhaadhiciyo dadka.
How do you say frontman in Somali? Qofka matalaya hay’ad oo isku dayaya inuu ka dhaadhiciyo dadka.
Frontman in Somali vocabulary. Qofka matalaya hay’ad oo isku dayaya inuu ka dhaadhiciyo dadka.
Frontman in Somali: qofka matalaya hay’ad oo isku dayaya inuu ka dhaadhiciyo dadka.
In Somali how do you say frontman? Qofka matalaya hay’ad oo isku dayaya inuu ka dhaadhiciyo dadka.
Translation of frontman in Somali: qofka matalaya hay’ad oo isku dayaya inuu ka dhaadhiciyo dadka.
Frontman in Somali is qofka matalaya hay’ad oo isku dayaya inuu ka dhaadhiciyo dadka.
In Somali translation of frontman. Qofka matalaya hay’ad oo isku dayaya inuu ka dhaadhiciyo dadka.
Frontman in Somali vocab. Qofka matalaya hay’ad oo isku dayaya inuu ka dhaadhiciyo dadka.
The Somali word for frontman is qofka matalaya hay’ad oo isku dayaya inuu ka dhaadhiciyo dadka.
How to say frontman in Somali. Qofka matalaya hay’ad oo isku dayaya inuu ka dhaadhiciyo dadka.
Say frontman in Somali. Qofka matalaya hay’ad oo isku dayaya inuu ka dhaadhiciyo dadka.
The Somali translation of frontman is qofka matalaya hay’ad oo isku dayaya inuu ka dhaadhiciyo dadka.
Somali word for frontman: qofka matalaya hay’ad oo isku dayaya inuu ka dhaadhiciyo dadka.
What’s the Somali for frontman? Qofka matalaya hay’ad oo isku dayaya inuu ka dhaadhiciyo dadka.

Somali

for

frontman

: qofka matalaya hay’ad oo isku dayaya inuu ka dhaadhiciyo dadka.

Posted on

How do you say fingers in Somali? Farro.

fingers, Somali translation: farro.
Q: What’s fingers in Somali? A: farro.
What is the Somali word for fingers? Farro.
What’s the Somali word for fingers? It’s farro.
Fingers in Somali translation. Farro.
How do you say fingers in Somali? Farro.
Fingers in Somali vocabulary. Farro.
Fingers in Somali: farro.
In Somali how do you say fingers? Farro.
Translation of fingers in Somali: farro.
Fingers in Somali is farro.
In Somali translation of fingers. Farro.
Fingers in Somali vocab. Farro.
The Somali word for fingers is farro.
How to say fingers in Somali. Farro.
Say fingers in Somali. Farro.
The Somali translation of fingers is farro.
Somali word for fingers: farro.
What’s the Somali for fingers? Farro.

Somali

for

fingers

: farro.

Posted on

How do you say footpaths in Somali? Raadad.

footpaths, Somali translation: raadad.
Q: What’s footpaths in Somali? A: raadad.
What is the Somali word for footpaths? Raadad.
What’s the Somali word for footpaths? It’s raadad.
Footpaths in Somali translation. Raadad.
How do you say footpaths in Somali? Raadad.
Footpaths in Somali vocabulary. Raadad.
Footpaths in Somali: raadad.
In Somali how do you say footpaths? Raadad.
Translation of footpaths in Somali: raadad.
Footpaths in Somali is raadad.
In Somali translation of footpaths. Raadad.
Footpaths in Somali vocab. Raadad.
The Somali word for footpaths is raadad.
How to say footpaths in Somali. Raadad.
Say footpaths in Somali. Raadad.
The Somali translation of footpaths is raadad.
Somali word for footpaths: raadad.
What’s the Somali for footpaths? Raadad.

Somali

for

footpaths

: raadad.

Posted on

How do you say footballer in Somali? Ciyaartooy.

footballer, Somali translation: ciyaartooy.
Q: What’s footballer in Somali? A: ciyaartooy.
What is the Somali word for footballer? Ciyaartooy.
What’s the Somali word for footballer? It’s ciyaartooy.
Footballer in Somali translation. Ciyaartooy.
How do you say footballer in Somali? Ciyaartooy.
Footballer in Somali vocabulary. Ciyaartooy.
Footballer in Somali: ciyaartooy.
In Somali how do you say footballer? Ciyaartooy.
Translation of footballer in Somali: ciyaartooy.
Footballer in Somali is ciyaartooy.
In Somali translation of footballer. Ciyaartooy.
Footballer in Somali vocab. Ciyaartooy.
The Somali word for footballer is ciyaartooy.
How to say footballer in Somali. Ciyaartooy.
Say footballer in Somali. Ciyaartooy.
The Somali translation of footballer is ciyaartooy.
Somali word for footballer: ciyaartooy.
What’s the Somali for footballer? Ciyaartooy.

Somali

for

footballer

: ciyaartooy.

Posted on

How do you say formal in Somali? Rasmi ah.

formal, Somali translation: rasmi ah.
Q: What’s formal in Somali? A: rasmi ah.
What is the Somali word for formal? Rasmi ah.
What’s the Somali word for formal? It’s rasmi ah.
Formal in Somali translation. Rasmi ah.
How do you say formal in Somali? Rasmi ah.
Formal in Somali vocabulary. Rasmi ah.
Formal in Somali: rasmi ah.
In Somali how do you say formal? Rasmi ah.
Translation of formal in Somali: rasmi ah.
Formal in Somali is rasmi ah.
In Somali translation of formal. Rasmi ah.
Formal in Somali vocab. Rasmi ah.
The Somali word for formal is rasmi ah.
How to say formal in Somali. Rasmi ah.
Say formal in Somali. Rasmi ah.
The Somali translation of formal is rasmi ah.
Somali word for formal: rasmi ah.
What’s the Somali for formal? Rasmi ah.

Somali

for

formal

: rasmi ah.

Posted on

How do you say fewer in Somali? Tirro-yar.

fewer, Somali translation: tirro-yar.
Q: What’s fewer in Somali? A: tirro-yar.
What is the Somali word for fewer? Tirro-yar.
What’s the Somali word for fewer? It’s tirro-yar.
Fewer in Somali translation. Tirro-yar.
How do you say fewer in Somali? Tirro-yar.
Fewer in Somali vocabulary. Tirro-yar.
Fewer in Somali: tirro-yar.
In Somali how do you say fewer? Tirro-yar.
Translation of fewer in Somali: tirro-yar.
Fewer in Somali is tirro-yar.
In Somali translation of fewer. Tirro-yar.
Fewer in Somali vocab. Tirro-yar.
The Somali word for fewer is tirro-yar.
How to say fewer in Somali. Tirro-yar.
Say fewer in Somali. Tirro-yar.
The Somali translation of fewer is tirro-yar.
Somali word for fewer: tirro-yar.
What’s the Somali for fewer? Tirro-yar.

Somali

for

fewer

: tirro-yar.

Posted on

How do you say friendship in Somali? Saaxiibtinimo.

friendship, Somali translation: saaxiibtinimo.
Q: What’s friendship in Somali? A: saaxiibtinimo.
What is the Somali word for friendship? Saaxiibtinimo.
What’s the Somali word for friendship? It’s saaxiibtinimo.
Friendship in Somali translation. Saaxiibtinimo.
How do you say friendship in Somali? Saaxiibtinimo.
Friendship in Somali vocabulary. Saaxiibtinimo.
Friendship in Somali: saaxiibtinimo.
In Somali how do you say friendship? Saaxiibtinimo.
Translation of friendship in Somali: saaxiibtinimo.
Friendship in Somali is saaxiibtinimo.
In Somali translation of friendship. Saaxiibtinimo.
Friendship in Somali vocab. Saaxiibtinimo.
The Somali word for friendship is saaxiibtinimo.
How to say friendship in Somali. Saaxiibtinimo.
Say friendship in Somali. Saaxiibtinimo.
The Somali translation of friendship is saaxiibtinimo.
Somali word for friendship: saaxiibtinimo.
What’s the Somali for friendship? Saaxiibtinimo.

Somali

for

friendship

: saaxiibtinimo.

Posted on

How do you say footsteps in Somali? Talaabooyin.

footsteps, Somali translation: talaabooyin.
Q: What’s footsteps in Somali? A: talaabooyin.
What is the Somali word for footsteps? Talaabooyin.
What’s the Somali word for footsteps? It’s talaabooyin.
Footsteps in Somali translation. Talaabooyin.
How do you say footsteps in Somali? Talaabooyin.
Footsteps in Somali vocabulary. Talaabooyin.
Footsteps in Somali: talaabooyin.
In Somali how do you say footsteps? Talaabooyin.
Translation of footsteps in Somali: talaabooyin.
Footsteps in Somali is talaabooyin.
In Somali translation of footsteps. Talaabooyin.
Footsteps in Somali vocab. Talaabooyin.
The Somali word for footsteps is talaabooyin.
How to say footsteps in Somali. Talaabooyin.
Say footsteps in Somali. Talaabooyin.
The Somali translation of footsteps is talaabooyin.
Somali word for footsteps: talaabooyin.
What’s the Somali for footsteps? Talaabooyin.

Somali

for

footsteps

: talaabooyin.