Posted on

Expert in Somali is khabiir OR aqoonyahan.

In Somali how do you say expert? Khabiir OR aqoonyahan.
Q: What’s expert in Somali? A: khabiir OR aqoonyahan.
How to say expert in Somali. Khabiir OR aqoonyahan.
Say expert in Somali. Khabiir OR aqoonyahan.
The Somali word for expert is khabiir OR aqoonyahan.
How do you say expert in Somali? Khabiir OR aqoonyahan.
Expert in Somali vocabulary. Khabiir OR aqoonyahan.
Expert, Somali translation: khabiir OR aqoonyahan.
Expert in Somali: khabiir OR aqoonyahan.
What is the Somali word for expert? Khabiir OR aqoonyahan.
What’s the Somali word for expert? It’s khabiir OR aqoonyahan.
Expert in Somali translation. Khabiir OR aqoonyahan.
The Somali translation of expert is khabiir OR aqoonyahan.
Somali word for expert: khabiir OR aqoonyahan.
Translation of expert in Somali: khabiir OR aqoonyahan.
Expert in Somali is khabiir OR aqoonyahan.
In Somali translation of expert. Khabiir OR aqoonyahan.
Expert in Somali vocab. Khabiir OR aqoonyahan.
What’s the Somali for expert? Khabiir OR aqoonyahan.

Somali

for

expert

: khabiir OR aqoonyahan.

Posted on

Equipment in Somali is aalad OR qalab.

In Somali how do you say equipment? Aalad OR qalab.
Q: What’s equipment in Somali? A: aalad OR qalab.
How to say equipment in Somali. Aalad OR qalab.
Say equipment in Somali. Aalad OR qalab.
The Somali word for equipment is aalad OR qalab.
How do you say equipment in Somali? Aalad OR qalab.
Equipment in Somali vocabulary. Aalad OR qalab.
Equipment, Somali translation: aalad OR qalab.
Equipment in Somali: aalad OR qalab.
What is the Somali word for equipment? Aalad OR qalab.
What’s the Somali word for equipment? It’s aalad OR qalab.
Equipment in Somali translation. Aalad OR qalab.
The Somali translation of equipment is aalad OR qalab.
Somali word for equipment: aalad OR qalab.
Translation of equipment in Somali: aalad OR qalab.
Equipment in Somali is aalad OR qalab.
In Somali translation of equipment. Aalad OR qalab.
Equipment in Somali vocab. Aalad OR qalab.
What’s the Somali for equipment? Aalad OR qalab.

Somali

for

equipment

: aalad OR qalab.

Posted on

Economic in Somali is dhaqaale OR faa’iido leh.

In Somali how do you say economic? Dhaqaale OR faa’iido leh.
Q: What’s economic in Somali? A: dhaqaale OR faa’iido leh.
How to say economic in Somali. Dhaqaale OR faa’iido leh.
Say economic in Somali. Dhaqaale OR faa’iido leh.
The Somali word for economic is dhaqaale OR faa’iido leh.
How do you say economic in Somali? Dhaqaale OR faa’iido leh.
Economic in Somali vocabulary. Dhaqaale OR faa’iido leh.
Economic, Somali translation: dhaqaale OR faa’iido leh.
Economic in Somali: dhaqaale OR faa’iido leh.
What is the Somali word for economic? Dhaqaale OR faa’iido leh.
What’s the Somali word for economic? It’s dhaqaale OR faa’iido leh.
Economic in Somali translation. Dhaqaale OR faa’iido leh.
The Somali translation of economic is dhaqaale OR faa’iido leh.
Somali word for economic: dhaqaale OR faa’iido leh.
Translation of economic in Somali: dhaqaale OR faa’iido leh.
Economic in Somali is dhaqaale OR faa’iido leh.
In Somali translation of economic. Dhaqaale OR faa’iido leh.
Economic in Somali vocab. Dhaqaale OR faa’iido leh.
What’s the Somali for economic? Dhaqaale OR faa’iido leh.

Somali

for

economic

: dhaqaale OR faa’iido leh.

Posted on

Effect in Somali is saamayn OR natiijo OR keenid OR sababid.

In Somali how do you say effect? Saamayn OR natiijo OR keenid OR sababid.
Q: What’s effect in Somali? A: saamayn OR natiijo OR keenid OR sababid.
How to say effect in Somali. Saamayn OR natiijo OR keenid OR sababid.
Say effect in Somali. Saamayn OR natiijo OR keenid OR sababid.
The Somali word for effect is saamayn OR natiijo OR keenid OR sababid.
How do you say effect in Somali? Saamayn OR natiijo OR keenid OR sababid.
Effect in Somali vocabulary. Saamayn OR natiijo OR keenid OR sababid.
Effect, Somali translation: saamayn OR natiijo OR keenid OR sababid.
Effect in Somali: saamayn OR natiijo OR keenid OR sababid.
What is the Somali word for effect? Saamayn OR natiijo OR keenid OR sababid.
What’s the Somali word for effect? It’s saamayn OR natiijo OR keenid OR sababid.
Effect in Somali translation. Saamayn OR natiijo OR keenid OR sababid.
The Somali translation of effect is saamayn OR natiijo OR keenid OR sababid.
Somali word for effect: saamayn OR natiijo OR keenid OR sababid.
Translation of effect in Somali: saamayn OR natiijo OR keenid OR sababid.
Effect in Somali is saamayn OR natiijo OR keenid OR sababid.
In Somali translation of effect. Saamayn OR natiijo OR keenid OR sababid.
Effect in Somali vocab. Saamayn OR natiijo OR keenid OR sababid.
What’s the Somali for effect? Saamayn OR natiijo OR keenid OR sababid.

Somali

for

effect

: saamayn OR natiijo OR keenid OR sababid.

Posted on

Euro in Somali is lacagta yuuro OR lacag ka dhexaysa waddamo Yurub ah.

In Somali how do you say Euro? Lacagta yuuro OR lacag ka dhexaysa waddamo Yurub ah.
Q: What’s Euro in Somali? A: lacagta yuuro OR lacag ka dhexaysa waddamo Yurub ah.
How to say Euro in Somali. Lacagta yuuro OR lacag ka dhexaysa waddamo Yurub ah.
Say Euro in Somali. Lacagta yuuro OR lacag ka dhexaysa waddamo Yurub ah.
The Somali word for Euro is lacagta yuuro OR lacag ka dhexaysa waddamo Yurub ah.
How do you say Euro in Somali? Lacagta yuuro OR lacag ka dhexaysa waddamo Yurub ah.
Euro in Somali vocabulary. Lacagta yuuro OR lacag ka dhexaysa waddamo Yurub ah.
Euro, Somali translation: lacagta yuuro OR lacag ka dhexaysa waddamo Yurub ah.
Euro in Somali: lacagta yuuro OR lacag ka dhexaysa waddamo Yurub ah.
What is the Somali word for Euro? Lacagta yuuro OR lacag ka dhexaysa waddamo Yurub ah.
What’s the Somali word for Euro? It’s lacagta yuuro OR lacag ka dhexaysa waddamo Yurub ah.
Euro in Somali translation. Lacagta yuuro OR lacag ka dhexaysa waddamo Yurub ah.
The Somali translation of Euro is lacagta yuuro OR lacag ka dhexaysa waddamo Yurub ah.
Somali word for Euro: lacagta yuuro OR lacag ka dhexaysa waddamo Yurub ah.
Translation of Euro in Somali: lacagta yuuro OR lacag ka dhexaysa waddamo Yurub ah.
Euro in Somali is lacagta yuuro OR lacag ka dhexaysa waddamo Yurub ah.
In Somali translation of Euro. Lacagta yuuro OR lacag ka dhexaysa waddamo Yurub ah.
Euro in Somali vocab. Lacagta yuuro OR lacag ka dhexaysa waddamo Yurub ah.
What’s the Somali for Euro? Lacagta yuuro OR lacag ka dhexaysa waddamo Yurub ah.

Somali

for

Euro

: lacagta yuuro OR lacag ka dhexaysa waddamo Yurub ah.

Posted on

Expect in Somali is fil OR fillo.

In Somali how do you say expect? Fil OR fillo.
Q: What’s expect in Somali? A: fil OR fillo.
How to say expect in Somali. Fil OR fillo.
Say expect in Somali. Fil OR fillo.
The Somali word for expect is fil OR fillo.
How do you say expect in Somali? Fil OR fillo.
Expect in Somali vocabulary. Fil OR fillo.
Expect, Somali translation: fil OR fillo.
Expect in Somali: fil OR fillo.
What is the Somali word for expect? Fil OR fillo.
What’s the Somali word for expect? It’s fil OR fillo.
Expect in Somali translation. Fil OR fillo.
The Somali translation of expect is fil OR fillo.
Somali word for expect: fil OR fillo.
Translation of expect in Somali: fil OR fillo.
Expect in Somali is fil OR fillo.
In Somali translation of expect. Fil OR fillo.
Expect in Somali vocab. Fil OR fillo.
What’s the Somali for expect? Fil OR fillo.

Somali

for

expect

: fil OR fillo.

Posted on

Eventually in Somali is kama dambaystii OR aakhirkii.

In Somali how do you say eventually? Kama dambaystii OR aakhirkii.
Q: What’s eventually in Somali? A: kama dambaystii OR aakhirkii.
How to say eventually in Somali. Kama dambaystii OR aakhirkii.
Say eventually in Somali. Kama dambaystii OR aakhirkii.
The Somali word for eventually is kama dambaystii OR aakhirkii.
How do you say eventually in Somali? Kama dambaystii OR aakhirkii.
Eventually in Somali vocabulary. Kama dambaystii OR aakhirkii.
Eventually, Somali translation: kama dambaystii OR aakhirkii.
Eventually in Somali: kama dambaystii OR aakhirkii.
What is the Somali word for eventually? Kama dambaystii OR aakhirkii.
What’s the Somali word for eventually? It’s kama dambaystii OR aakhirkii.
Eventually in Somali translation. Kama dambaystii OR aakhirkii.
The Somali translation of eventually is kama dambaystii OR aakhirkii.
Somali word for eventually: kama dambaystii OR aakhirkii.
Translation of eventually in Somali: kama dambaystii OR aakhirkii.
Eventually in Somali is kama dambaystii OR aakhirkii.
In Somali translation of eventually. Kama dambaystii OR aakhirkii.
Eventually in Somali vocab. Kama dambaystii OR aakhirkii.
What’s the Somali for eventually? Kama dambaystii OR aakhirkii.

Somali

for

eventually

: kama dambaystii OR aakhirkii.

Posted on

Entries in Somali is gelitaano OR qoraalo-gelin OR irrido OR illinno.

In Somali how do you say entries? Gelitaano OR qoraalo-gelin OR irrido OR illinno.
Q: What’s entries in Somali? A: gelitaano OR qoraalo-gelin OR irrido OR illinno.
How to say entries in Somali. Gelitaano OR qoraalo-gelin OR irrido OR illinno.
Say entries in Somali. Gelitaano OR qoraalo-gelin OR irrido OR illinno.
The Somali word for entries is gelitaano OR qoraalo-gelin OR irrido OR illinno.
How do you say entries in Somali? Gelitaano OR qoraalo-gelin OR irrido OR illinno.
Entries in Somali vocabulary. Gelitaano OR qoraalo-gelin OR irrido OR illinno.
Entries, Somali translation: gelitaano OR qoraalo-gelin OR irrido OR illinno.
Entries in Somali: gelitaano OR qoraalo-gelin OR irrido OR illinno.
What is the Somali word for entries? Gelitaano OR qoraalo-gelin OR irrido OR illinno.
What’s the Somali word for entries? It’s gelitaano OR qoraalo-gelin OR irrido OR illinno.
Entries in Somali translation. Gelitaano OR qoraalo-gelin OR irrido OR illinno.
The Somali translation of entries is gelitaano OR qoraalo-gelin OR irrido OR illinno.
Somali word for entries: gelitaano OR qoraalo-gelin OR irrido OR illinno.
Translation of entries in Somali: gelitaano OR qoraalo-gelin OR irrido OR illinno.
Entries in Somali is gelitaano OR qoraalo-gelin OR irrido OR illinno.
In Somali translation of entries. Gelitaano OR qoraalo-gelin OR irrido OR illinno.
Entries in Somali vocab. Gelitaano OR qoraalo-gelin OR irrido OR illinno.
What’s the Somali for entries? Gelitaano OR qoraalo-gelin OR irrido OR illinno.

Somali

for

entries

: gelitaano OR qoraalo-gelin OR irrido OR illinno.

Posted on

Earth in Somali is dhul OR carro.

In Somali how do you say earth? Dhul OR carro.
Q: What’s earth in Somali? A: dhul OR carro.
How to say earth in Somali. Dhul OR carro.
Say earth in Somali. Dhul OR carro.
The Somali word for earth is dhul OR carro.
How do you say earth in Somali? Dhul OR carro.
Earth in Somali vocabulary. Dhul OR carro.
Earth, Somali translation: dhul OR carro.
Earth in Somali: dhul OR carro.
What is the Somali word for earth? Dhul OR carro.
What’s the Somali word for earth? It’s dhul OR carro.
Earth in Somali translation. Dhul OR carro.
The Somali translation of earth is dhul OR carro.
Somali word for earth: dhul OR carro.
Translation of earth in Somali: dhul OR carro.
Earth in Somali is dhul OR carro.
In Somali translation of earth. Dhul OR carro.
Earth in Somali vocab. Dhul OR carro.
What’s the Somali for earth? Dhul OR carro.

Somali

for

earth

: dhul OR carro.

Posted on

Established in Somali is sugay OR cadeeyey.

In Somali how do you say established? Sugay OR cadeeyey.
Q: What’s established in Somali? A: sugay OR cadeeyey.
How to say established in Somali. Sugay OR cadeeyey.
Say established in Somali. Sugay OR cadeeyey.
The Somali word for established is sugay OR cadeeyey.
How do you say established in Somali? Sugay OR cadeeyey.
Established in Somali vocabulary. Sugay OR cadeeyey.
Established, Somali translation: sugay OR cadeeyey.
Established in Somali: sugay OR cadeeyey.
What is the Somali word for established? Sugay OR cadeeyey.
What’s the Somali word for established? It’s sugay OR cadeeyey.
Established in Somali translation. Sugay OR cadeeyey.
The Somali translation of established is sugay OR cadeeyey.
Somali word for established: sugay OR cadeeyey.
Translation of established in Somali: sugay OR cadeeyey.
Established in Somali is sugay OR cadeeyey.
In Somali translation of established. Sugay OR cadeeyey.
Established in Somali vocab. Sugay OR cadeeyey.
What’s the Somali for established? Sugay OR cadeeyey.

Somali

for

established

: sugay OR cadeeyey.