Posted on

What’s the Somali word for dvd? It’s Diifiidii.

How do you say dvd in Somali? Diifiidii.
Q: What’s dvd in Somali? A: Diifiidii.
Dvd in Somali: Diifiidii.
How to say dvd in Somali. Diifiidii.

Dvd in Somali vocabulary. Diifiidii.
Dvd, Somali translation: Diifiidii.
Say dvd in Somali. Diifiidii.
What is the Somali word for dvd? Diifiidii.
In Somali how do you say dvd? Diifiidii.
Translation of dvd in Somali: Diifiidii.
What’s the Somali word for dvd? It’s Diifiidii.
Dvd in Somali translation. Diifiidii.
Dvd in Somali is Diifiidii.
In Somali translation of dvd. Diifiidii.
What’s the Somali for dvd? Diifiidii.
Dvd in Somali vocab. Diifiidii.
The Somali translation of dvd is Diifiidii.
Somali word for dvd: Diifiidii.
The Somali word for dvd is Diifiidii.

Somali

for

dvd

: Diifiidii.

Posted on

What’s the Somali word for demand? It’s baahi.

How do you say demand in Somali? baahi.
Q: What’s demand in Somali? A: baahi.
Demand in Somali: baahi.
How to say demand in Somali. Baahi.

Demand in Somali vocabulary. Baahi.
Demand, Somali translation: baahi.
Say demand in Somali. Baahi.
What is the Somali word for demand? Baahi.
In Somali how do you say demand? Baahi.
Translation of demand in Somali: baahi.
What’s the Somali word for demand? It’s baahi.
Demand in Somali translation. Baahi.
Demand in Somali is baahi.
In Somali translation of demand. Baahi.
What’s the Somali for demand? Baahi.
Demand in Somali vocab. Baahi.
The Somali translation of demand is baahi.
Somali word for demand: baahi.
The Somali word for demand is baahi.

Somali

for

demand

: baahi.

Posted on

What’s the Somali word for dramatic? It’s xiiso leh.

How do you say dramatic in Somali? xiiso leh.
Q: What’s dramatic in Somali? A: xiiso leh.
Dramatic in Somali: xiiso leh.
How to say dramatic in Somali. Xiiso leh.

Dramatic in Somali vocabulary. Xiiso leh.
Dramatic, Somali translation: xiiso leh.
Say dramatic in Somali. Xiiso leh.
What is the Somali word for dramatic? Xiiso leh.
In Somali how do you say dramatic? Xiiso leh.
Translation of dramatic in Somali: xiiso leh.
What’s the Somali word for dramatic? It’s xiiso leh.
Dramatic in Somali translation. Xiiso leh.
Dramatic in Somali is xiiso leh.
In Somali translation of dramatic. Xiiso leh.
What’s the Somali for dramatic? Xiiso leh.
Dramatic in Somali vocab. Xiiso leh.
The Somali translation of dramatic is xiiso leh.
Somali word for dramatic: xiiso leh.
The Somali word for dramatic is xiiso leh.

Somali

for

dramatic

: xiiso leh.

Posted on

What’s the Somali word for direct? It’s toos.

How do you say direct in Somali? toos.
Q: What’s direct in Somali? A: toos.
Direct in Somali: toos.
How to say direct in Somali. Toos.

Direct in Somali vocabulary. Toos.
Direct, Somali translation: toos.
Say direct in Somali. Toos.
What is the Somali word for direct? Toos.
In Somali how do you say direct? Toos.
Translation of direct in Somali: toos.
What’s the Somali word for direct? It’s toos.
Direct in Somali translation. Toos.
Direct in Somali is toos.
In Somali translation of direct. Toos.
What’s the Somali for direct? Toos.
Direct in Somali vocab. Toos.
The Somali translation of direct is toos.
Somali word for direct: toos.
The Somali word for direct is toos.

Somali

for

direct

: toos.

Posted on

What’s the Somali word for drummer? It’s durbaan-garaace.

How do you say drummer in Somali? durbaan-garaace.
Q: What’s drummer in Somali? A: durbaan-garaace.
Drummer in Somali: durbaan-garaace.
How to say drummer in Somali. Durbaan-garaace.

Drummer in Somali vocabulary. Durbaan-garaace.
Drummer, Somali translation: durbaan-garaace.
Say drummer in Somali. Durbaan-garaace.
What is the Somali word for drummer? Durbaan-garaace.
In Somali how do you say drummer? Durbaan-garaace.
Translation of drummer in Somali: durbaan-garaace.
What’s the Somali word for drummer? It’s durbaan-garaace.
Drummer in Somali translation. Durbaan-garaace.
Drummer in Somali is durbaan-garaace.
In Somali translation of drummer. Durbaan-garaace.
What’s the Somali for drummer? Durbaan-garaace.
Drummer in Somali vocab. Durbaan-garaace.
The Somali translation of drummer is durbaan-garaace.
Somali word for drummer: durbaan-garaace.
The Somali word for drummer is durbaan-garaace.

Somali

for

drummer

: durbaan-garaace.

Posted on

What’s the Somali word for detective? It’s dembi-baare-siiba booliska ah.

How do you say detective in Somali? dembi-baare-siiba booliska ah.
Q: What’s detective in Somali? A: dembi-baare-siiba booliska ah.
Detective in Somali: dembi-baare-siiba booliska ah.
How to say detective in Somali. Dembi-baare-siiba booliska ah.

Detective in Somali vocabulary. Dembi-baare-siiba booliska ah.
Detective, Somali translation: dembi-baare-siiba booliska ah.
Say detective in Somali. Dembi-baare-siiba booliska ah.
What is the Somali word for detective? Dembi-baare-siiba booliska ah.
In Somali how do you say detective? Dembi-baare-siiba booliska ah.
Translation of detective in Somali: dembi-baare-siiba booliska ah.
What’s the Somali word for detective? It’s dembi-baare-siiba booliska ah.
Detective in Somali translation. Dembi-baare-siiba booliska ah.
Detective in Somali is dembi-baare-siiba booliska ah.
In Somali translation of detective. Dembi-baare-siiba booliska ah.
What’s the Somali for detective? Dembi-baare-siiba booliska ah.
Detective in Somali vocab. Dembi-baare-siiba booliska ah.
The Somali translation of detective is dembi-baare-siiba booliska ah.
Somali word for detective: dembi-baare-siiba booliska ah.
The Somali word for detective is dembi-baare-siiba booliska ah.

Somali

for

detective

: dembi-baare-siiba booliska ah.

Posted on

What’s the Somali word for dunes? It’s taag ciideed-yar oo ay dabayshu ka samaysay badda agteeda ama lamadegaanka dhexdiisa.

How do you say dunes in Somali? taag ciideed-yar oo ay dabayshu ka samaysay badda agteeda ama lamadegaanka dhexdiisa.
Q: What’s dunes in Somali? A: taag ciideed-yar oo ay dabayshu ka samaysay badda agteeda ama lamadegaanka dhexdiisa.
Dunes in Somali: taag ciideed-yar oo ay dabayshu ka samaysay badda agteeda ama lamadegaanka dhexdiisa.
How to say dunes in Somali. Taag ciideed-yar oo ay dabayshu ka samaysay badda agteeda ama lamadegaanka dhexdiisa.

Dunes in Somali vocabulary. Taag ciideed-yar oo ay dabayshu ka samaysay badda agteeda ama lamadegaanka dhexdiisa.
Dunes, Somali translation: taag ciideed-yar oo ay dabayshu ka samaysay badda agteeda ama lamadegaanka dhexdiisa.
Say dunes in Somali. Taag ciideed-yar oo ay dabayshu ka samaysay badda agteeda ama lamadegaanka dhexdiisa.
What is the Somali word for dunes? Taag ciideed-yar oo ay dabayshu ka samaysay badda agteeda ama lamadegaanka dhexdiisa.
In Somali how do you say dunes? Taag ciideed-yar oo ay dabayshu ka samaysay badda agteeda ama lamadegaanka dhexdiisa.
Translation of dunes in Somali: taag ciideed-yar oo ay dabayshu ka samaysay badda agteeda ama lamadegaanka dhexdiisa.
What’s the Somali word for dunes? It’s taag ciideed-yar oo ay dabayshu ka samaysay badda agteeda ama lamadegaanka dhexdiisa.
Dunes in Somali translation. Taag ciideed-yar oo ay dabayshu ka samaysay badda agteeda ama lamadegaanka dhexdiisa.
Dunes in Somali is taag ciideed-yar oo ay dabayshu ka samaysay badda agteeda ama lamadegaanka dhexdiisa.
In Somali translation of dunes. Taag ciideed-yar oo ay dabayshu ka samaysay badda agteeda ama lamadegaanka dhexdiisa.
What’s the Somali for dunes? Taag ciideed-yar oo ay dabayshu ka samaysay badda agteeda ama lamadegaanka dhexdiisa.
Dunes in Somali vocab. Taag ciideed-yar oo ay dabayshu ka samaysay badda agteeda ama lamadegaanka dhexdiisa.
The Somali translation of dunes is taag ciideed-yar oo ay dabayshu ka samaysay badda agteeda ama lamadegaanka dhexdiisa.
Somali word for dunes: taag ciideed-yar oo ay dabayshu ka samaysay badda agteeda ama lamadegaanka dhexdiisa.
The Somali word for dunes is taag ciideed-yar oo ay dabayshu ka samaysay badda agteeda ama lamadegaanka dhexdiisa.

Somali

for

dunes

: taag ciideed-yar oo ay dabayshu ka samaysay badda agteeda ama lamadegaanka dhexdiisa.

Posted on

What’s the Somali word for DJ? It’s qofka saxanka muusiga saara.

How do you say DJ in Somali? qofka saxanka muusiga saara.
Q: What’s DJ in Somali? A: qofka saxanka muusiga saara.
DJ in Somali: qofka saxanka muusiga saara.
How to say DJ in Somali. Qofka saxanka muusiga saara.

DJ in Somali vocabulary. Qofka saxanka muusiga saara.
DJ, Somali translation: qofka saxanka muusiga saara.
Say DJ in Somali. Qofka saxanka muusiga saara.
What is the Somali word for DJ? Qofka saxanka muusiga saara.
In Somali how do you say DJ? Qofka saxanka muusiga saara.
Translation of DJ in Somali: qofka saxanka muusiga saara.
What’s the Somali word for DJ? It’s qofka saxanka muusiga saara.
DJ in Somali translation. Qofka saxanka muusiga saara.
DJ in Somali is qofka saxanka muusiga saara.
In Somali translation of DJ. Qofka saxanka muusiga saara.
What’s the Somali for DJ? Qofka saxanka muusiga saara.
DJ in Somali vocab. Qofka saxanka muusiga saara.
The Somali translation of DJ is qofka saxanka muusiga saara.
Somali word for DJ: qofka saxanka muusiga saara.
The Somali word for DJ is qofka saxanka muusiga saara.

Somali

for

DJ

: qofka saxanka muusiga saara.

Posted on

What’s the Somali word for dozens? It’s darsino.

How do you say dozens in Somali? darsino.
Q: What’s dozens in Somali? A: darsino.
Dozens in Somali: darsino.
How to say dozens in Somali. Darsino.

Dozens in Somali vocabulary. Darsino.
Dozens, Somali translation: darsino.
Say dozens in Somali. Darsino.
What is the Somali word for dozens? Darsino.
In Somali how do you say dozens? Darsino.
Translation of dozens in Somali: darsino.
What’s the Somali word for dozens? It’s darsino.
Dozens in Somali translation. Darsino.
Dozens in Somali is darsino.
In Somali translation of dozens. Darsino.
What’s the Somali for dozens? Darsino.
Dozens in Somali vocab. Darsino.
The Somali translation of dozens is darsino.
Somali word for dozens: darsino.
The Somali word for dozens is darsino.

Somali

for

dozens

: darsino.

Posted on

What’s the Somali word for dad? It’s aabbo.

How do you say dad in Somali? aabbo.
Q: What’s dad in Somali? A: aabbo.
Dad in Somali: aabbo.
How to say dad in Somali. Aabbo.

Dad in Somali vocabulary. Aabbo.
Dad, Somali translation: aabbo.
Say dad in Somali. Aabbo.
What is the Somali word for dad? Aabbo.
In Somali how do you say dad? Aabbo.
Translation of dad in Somali: aabbo.
What’s the Somali word for dad? It’s aabbo.
Dad in Somali translation. Aabbo.
Dad in Somali is aabbo.
In Somali translation of dad. Aabbo.
What’s the Somali for dad? Aabbo.
Dad in Somali vocab. Aabbo.
The Somali translation of dad is aabbo.
Somali word for dad: aabbo.
The Somali word for dad is aabbo.

Somali

for

dad

: aabbo.