Posted on

During in Somali is waqtigaa OR mudadii OR markay wax dhacayeen.

In Somali how do you say during? Waqtigaa OR mudadii OR markay wax dhacayeen.
Q: What’s during in Somali? A: waqtigaa OR mudadii OR markay wax dhacayeen.
How to say during in Somali. Waqtigaa OR mudadii OR markay wax dhacayeen.
Say during in Somali. Waqtigaa OR mudadii OR markay wax dhacayeen.
The Somali word for during is waqtigaa OR mudadii OR markay wax dhacayeen.
How do you say during in Somali? Waqtigaa OR mudadii OR markay wax dhacayeen.
During in Somali vocabulary. Waqtigaa OR mudadii OR markay wax dhacayeen.
During, Somali translation: waqtigaa OR mudadii OR markay wax dhacayeen.
During in Somali: waqtigaa OR mudadii OR markay wax dhacayeen.
What is the Somali word for during? Waqtigaa OR mudadii OR markay wax dhacayeen.
What’s the Somali word for during? It’s waqtigaa OR mudadii OR markay wax dhacayeen.
During in Somali translation. Waqtigaa OR mudadii OR markay wax dhacayeen.
The Somali translation of during is waqtigaa OR mudadii OR markay wax dhacayeen.
Somali word for during: waqtigaa OR mudadii OR markay wax dhacayeen.
Translation of during in Somali: waqtigaa OR mudadii OR markay wax dhacayeen.
During in Somali is waqtigaa OR mudadii OR markay wax dhacayeen.
In Somali translation of during. Waqtigaa OR mudadii OR markay wax dhacayeen.
During in Somali vocab. Waqtigaa OR mudadii OR markay wax dhacayeen.
What’s the Somali for during? Waqtigaa OR mudadii OR markay wax dhacayeen.

Somali

for

during

: waqtigaa OR mudadii OR markay wax dhacayeen.

Posted on

Down in Somali is hoose OR hoos.

In Somali how do you say down? Hoose OR hoos.
Q: What’s down in Somali? A: hoose OR hoos.
How to say down in Somali. Hoose OR hoos.
Say down in Somali. Hoose OR hoos.
The Somali word for down is hoose OR hoos.
How do you say down in Somali? Hoose OR hoos.
Down in Somali vocabulary. Hoose OR hoos.
Down, Somali translation: hoose OR hoos.
Down in Somali: hoose OR hoos.
What is the Somali word for down? Hoose OR hoos.
What’s the Somali word for down? It’s hoose OR hoos.
Down in Somali translation. Hoose OR hoos.
The Somali translation of down is hoose OR hoos.
Somali word for down: hoose OR hoos.
Translation of down in Somali: hoose OR hoos.
Down in Somali is hoose OR hoos.
In Somali translation of down. Hoose OR hoos.
Down in Somali vocab. Hoose OR hoos.
What’s the Somali for down? Hoose OR hoos.

Somali

for

down

: hoose OR hoos.

Posted on

Details in Somali is faaalo OR tafaasiir.

In Somali how do you say details? Faaalo OR tafaasiir.
Q: What’s details in Somali? A: faaalo OR tafaasiir.
How to say details in Somali. Faaalo OR tafaasiir.
Say details in Somali. Faaalo OR tafaasiir.
The Somali word for details is faaalo OR tafaasiir.
How do you say details in Somali? Faaalo OR tafaasiir.
Details in Somali vocabulary. Faaalo OR tafaasiir.
Details, Somali translation: faaalo OR tafaasiir.
Details in Somali: faaalo OR tafaasiir.
What is the Somali word for details? Faaalo OR tafaasiir.
What’s the Somali word for details? It’s faaalo OR tafaasiir.
Details in Somali translation. Faaalo OR tafaasiir.
The Somali translation of details is faaalo OR tafaasiir.
Somali word for details: faaalo OR tafaasiir.
Translation of details in Somali: faaalo OR tafaasiir.
Details in Somali is faaalo OR tafaasiir.
In Somali translation of details. Faaalo OR tafaasiir.
Details in Somali vocab. Faaalo OR tafaasiir.
What’s the Somali for details? Faaalo OR tafaasiir.

Somali

for

details

: faaalo OR tafaasiir.

Posted on

Drink in Somali is cabbid OR cabitaan.

In Somali how do you say drink? Cabbid OR cabitaan.
Q: What’s drink in Somali? A: cabbid OR cabitaan.
How to say drink in Somali. Cabbid OR cabitaan.
Say drink in Somali. Cabbid OR cabitaan.
The Somali word for drink is cabbid OR cabitaan.
How do you say drink in Somali? Cabbid OR cabitaan.
Drink in Somali vocabulary. Cabbid OR cabitaan.
Drink, Somali translation: cabbid OR cabitaan.
Drink in Somali: cabbid OR cabitaan.
What is the Somali word for drink? Cabbid OR cabitaan.
What’s the Somali word for drink? It’s cabbid OR cabitaan.
Drink in Somali translation. Cabbid OR cabitaan.
The Somali translation of drink is cabbid OR cabitaan.
Somali word for drink: cabbid OR cabitaan.
Translation of drink in Somali: cabbid OR cabitaan.
Drink in Somali is cabbid OR cabitaan.
In Somali translation of drink. Cabbid OR cabitaan.
Drink in Somali vocab. Cabbid OR cabitaan.
What’s the Somali for drink? Cabbid OR cabitaan.

Somali

for

drink

: cabbid OR cabitaan.

Posted on

How do you say duet in Somali? Jilitaan laba heesaa ama laba coob-ka ciyaarayaal.

duet, Somali translation: jilitaan laba heesaa ama laba coob-ka ciyaarayaal.
Q: What’s duet in Somali? A: jilitaan laba heesaa ama laba coob-ka ciyaarayaal.
What is the Somali word for duet? Jilitaan laba heesaa ama laba coob-ka ciyaarayaal.
What’s the Somali word for duet? It’s jilitaan laba heesaa ama laba coob-ka ciyaarayaal.
Duet in Somali translation. Jilitaan laba heesaa ama laba coob-ka ciyaarayaal.
How do you say duet in Somali? Jilitaan laba heesaa ama laba coob-ka ciyaarayaal.
Duet in Somali vocabulary. Jilitaan laba heesaa ama laba coob-ka ciyaarayaal.
Duet in Somali: jilitaan laba heesaa ama laba coob-ka ciyaarayaal.
In Somali how do you say duet? Jilitaan laba heesaa ama laba coob-ka ciyaarayaal.
Translation of duet in Somali: jilitaan laba heesaa ama laba coob-ka ciyaarayaal.
Duet in Somali is jilitaan laba heesaa ama laba coob-ka ciyaarayaal.
In Somali translation of duet. Jilitaan laba heesaa ama laba coob-ka ciyaarayaal.
Duet in Somali vocab. Jilitaan laba heesaa ama laba coob-ka ciyaarayaal.
The Somali word for duet is jilitaan laba heesaa ama laba coob-ka ciyaarayaal.
How to say duet in Somali. Jilitaan laba heesaa ama laba coob-ka ciyaarayaal.
Say duet in Somali. Jilitaan laba heesaa ama laba coob-ka ciyaarayaal.
The Somali translation of duet is jilitaan laba heesaa ama laba coob-ka ciyaarayaal.
Somali word for duet: jilitaan laba heesaa ama laba coob-ka ciyaarayaal.
What’s the Somali for duet? Jilitaan laba heesaa ama laba coob-ka ciyaarayaal.

Somali

for

duet

: jilitaan laba heesaa ama laba coob-ka ciyaarayaal.

Posted on

How do you say destruction in Somali? Bur-burin.

destruction, Somali translation: bur-burin.
Q: What’s destruction in Somali? A: bur-burin.
What is the Somali word for destruction? Bur-burin.
What’s the Somali word for destruction? It’s bur-burin.
Destruction in Somali translation. Bur-burin.
How do you say destruction in Somali? Bur-burin.
Destruction in Somali vocabulary. Bur-burin.
Destruction in Somali: bur-burin.
In Somali how do you say destruction? Bur-burin.
Translation of destruction in Somali: bur-burin.
Destruction in Somali is bur-burin.
In Somali translation of destruction. Bur-burin.
Destruction in Somali vocab. Bur-burin.
The Somali word for destruction is bur-burin.
How to say destruction in Somali. Bur-burin.
Say destruction in Somali. Bur-burin.
The Somali translation of destruction is bur-burin.
Somali word for destruction: bur-burin.
What’s the Somali for destruction? Bur-burin.

Somali

for

destruction

: bur-burin.

Posted on

How do you say departments in Somali? Waaxo.

departments, Somali translation: waaxo.
Q: What’s departments in Somali? A: waaxo.
What is the Somali word for departments? Waaxo.
What’s the Somali word for departments? It’s waaxo.
Departments in Somali translation. Waaxo.
How do you say departments in Somali? Waaxo.
Departments in Somali vocabulary. Waaxo.
Departments in Somali: waaxo.
In Somali how do you say departments? Waaxo.
Translation of departments in Somali: waaxo.
Departments in Somali is waaxo.
In Somali translation of departments. Waaxo.
Departments in Somali vocab. Waaxo.
The Somali word for departments is waaxo.
How to say departments in Somali. Waaxo.
Say departments in Somali. Waaxo.
The Somali translation of departments is waaxo.
Somali word for departments: waaxo.
What’s the Somali for departments? Waaxo.

Somali

for

departments

: waaxo.

Posted on

How do you say dolphins in Somali? Haanbarooyin.

dolphins, Somali translation: haanbarooyin.
Q: What’s dolphins in Somali? A: haanbarooyin.
What is the Somali word for dolphins? Haanbarooyin.
What’s the Somali word for dolphins? It’s haanbarooyin.
Dolphins in Somali translation. Haanbarooyin.
How do you say dolphins in Somali? Haanbarooyin.
Dolphins in Somali vocabulary. Haanbarooyin.
Dolphins in Somali: haanbarooyin.
In Somali how do you say dolphins? Haanbarooyin.
Translation of dolphins in Somali: haanbarooyin.
Dolphins in Somali is haanbarooyin.
In Somali translation of dolphins. Haanbarooyin.
Dolphins in Somali vocab. Haanbarooyin.
The Somali word for dolphins is haanbarooyin.
How to say dolphins in Somali. Haanbarooyin.
Say dolphins in Somali. Haanbarooyin.
The Somali translation of dolphins is haanbarooyin.
Somali word for dolphins: haanbarooyin.
What’s the Somali for dolphins? Haanbarooyin.

Somali

for

dolphins

: haanbarooyin.

Posted on

How do you say deadline in Somali? Wakhtiga kama dambaysta ah ee hawl ama wax loo qabto.

deadline, Somali translation: wakhtiga kama dambaysta ah ee hawl ama wax loo qabto.
Q: What’s deadline in Somali? A: wakhtiga kama dambaysta ah ee hawl ama wax loo qabto.
What is the Somali word for deadline? Wakhtiga kama dambaysta ah ee hawl ama wax loo qabto.
What’s the Somali word for deadline? It’s wakhtiga kama dambaysta ah ee hawl ama wax loo qabto.
Deadline in Somali translation. Wakhtiga kama dambaysta ah ee hawl ama wax loo qabto.
How do you say deadline in Somali? Wakhtiga kama dambaysta ah ee hawl ama wax loo qabto.
Deadline in Somali vocabulary. Wakhtiga kama dambaysta ah ee hawl ama wax loo qabto.
Deadline in Somali: wakhtiga kama dambaysta ah ee hawl ama wax loo qabto.
In Somali how do you say deadline? Wakhtiga kama dambaysta ah ee hawl ama wax loo qabto.
Translation of deadline in Somali: wakhtiga kama dambaysta ah ee hawl ama wax loo qabto.
Deadline in Somali is wakhtiga kama dambaysta ah ee hawl ama wax loo qabto.
In Somali translation of deadline. Wakhtiga kama dambaysta ah ee hawl ama wax loo qabto.
Deadline in Somali vocab. Wakhtiga kama dambaysta ah ee hawl ama wax loo qabto.
The Somali word for deadline is wakhtiga kama dambaysta ah ee hawl ama wax loo qabto.
How to say deadline in Somali. Wakhtiga kama dambaysta ah ee hawl ama wax loo qabto.
Say deadline in Somali. Wakhtiga kama dambaysta ah ee hawl ama wax loo qabto.
The Somali translation of deadline is wakhtiga kama dambaysta ah ee hawl ama wax loo qabto.
Somali word for deadline: wakhtiga kama dambaysta ah ee hawl ama wax loo qabto.
What’s the Somali for deadline? Wakhtiga kama dambaysta ah ee hawl ama wax loo qabto.

Somali

for

deadline

: wakhtiga kama dambaysta ah ee hawl ama wax loo qabto.

Posted on

How do you say dying in Somali? Dhimasho.

dying, Somali translation: dhimasho.
Q: What’s dying in Somali? A: dhimasho.
What is the Somali word for dying? Dhimasho.
What’s the Somali word for dying? It’s dhimasho.
Dying in Somali translation. Dhimasho.
How do you say dying in Somali? Dhimasho.
Dying in Somali vocabulary. Dhimasho.
Dying in Somali: dhimasho.
In Somali how do you say dying? Dhimasho.
Translation of dying in Somali: dhimasho.
Dying in Somali is dhimasho.
In Somali translation of dying. Dhimasho.
Dying in Somali vocab. Dhimasho.
The Somali word for dying is dhimasho.
How to say dying in Somali. Dhimasho.
Say dying in Somali. Dhimasho.
The Somali translation of dying is dhimasho.
Somali word for dying: dhimasho.
What’s the Somali for dying? Dhimasho.

Somali

for

dying

: dhimasho.