Posted on

Completed in Somali is dhamaystiran OR dhamaystiry.

In Somali how do you say completed? Dhamaystiran OR dhamaystiry.
Q: What’s completed in Somali? A: dhamaystiran OR dhamaystiry.
How to say completed in Somali. Dhamaystiran OR dhamaystiry.
Say completed in Somali. Dhamaystiran OR dhamaystiry.
The Somali word for completed is dhamaystiran OR dhamaystiry.
How do you say completed in Somali? Dhamaystiran OR dhamaystiry.
Completed in Somali vocabulary. Dhamaystiran OR dhamaystiry.
Completed, Somali translation: dhamaystiran OR dhamaystiry.
Completed in Somali: dhamaystiran OR dhamaystiry.
What is the Somali word for completed? Dhamaystiran OR dhamaystiry.
What’s the Somali word for completed? It’s dhamaystiran OR dhamaystiry.
Completed in Somali translation. Dhamaystiran OR dhamaystiry.
The Somali translation of completed is dhamaystiran OR dhamaystiry.
Somali word for completed: dhamaystiran OR dhamaystiry.
Translation of completed in Somali: dhamaystiran OR dhamaystiry.
Completed in Somali is dhamaystiran OR dhamaystiry.
In Somali translation of completed. Dhamaystiran OR dhamaystiry.
Completed in Somali vocab. Dhamaystiran OR dhamaystiry.
What’s the Somali for completed? Dhamaystiran OR dhamaystiry.

Somali

for

completed

: dhamaystiran OR dhamaystiry.

Posted on

Charge in Somali is eedayn OR dacweyn.

In Somali how do you say charge? Eedayn OR dacweyn.
Q: What’s charge in Somali? A: eedayn OR dacweyn.
How to say charge in Somali. Eedayn OR dacweyn.
Say charge in Somali. Eedayn OR dacweyn.
The Somali word for charge is eedayn OR dacweyn.
How do you say charge in Somali? Eedayn OR dacweyn.
Charge in Somali vocabulary. Eedayn OR dacweyn.
Charge, Somali translation: eedayn OR dacweyn.
Charge in Somali: eedayn OR dacweyn.
What is the Somali word for charge? Eedayn OR dacweyn.
What’s the Somali word for charge? It’s eedayn OR dacweyn.
Charge in Somali translation. Eedayn OR dacweyn.
The Somali translation of charge is eedayn OR dacweyn.
Somali word for charge: eedayn OR dacweyn.
Translation of charge in Somali: eedayn OR dacweyn.
Charge in Somali is eedayn OR dacweyn.
In Somali translation of charge. Eedayn OR dacweyn.
Charge in Somali vocab. Eedayn OR dacweyn.
What’s the Somali for charge? Eedayn OR dacweyn.

Somali

for

charge

: eedayn OR dacweyn.

Posted on

Credit in Somali is deyn OR aaminaad OR kalsooni.

In Somali how do you say credit? Deyn OR aaminaad OR kalsooni.
Q: What’s credit in Somali? A: deyn OR aaminaad OR kalsooni.
How to say credit in Somali. Deyn OR aaminaad OR kalsooni.
Say credit in Somali. Deyn OR aaminaad OR kalsooni.
The Somali word for credit is deyn OR aaminaad OR kalsooni.
How do you say credit in Somali? Deyn OR aaminaad OR kalsooni.
Credit in Somali vocabulary. Deyn OR aaminaad OR kalsooni.
Credit, Somali translation: deyn OR aaminaad OR kalsooni.
Credit in Somali: deyn OR aaminaad OR kalsooni.
What is the Somali word for credit? Deyn OR aaminaad OR kalsooni.
What’s the Somali word for credit? It’s deyn OR aaminaad OR kalsooni.
Credit in Somali translation. Deyn OR aaminaad OR kalsooni.
The Somali translation of credit is deyn OR aaminaad OR kalsooni.
Somali word for credit: deyn OR aaminaad OR kalsooni.
Translation of credit in Somali: deyn OR aaminaad OR kalsooni.
Credit in Somali is deyn OR aaminaad OR kalsooni.
In Somali translation of credit. Deyn OR aaminaad OR kalsooni.
Credit in Somali vocab. Deyn OR aaminaad OR kalsooni.
What’s the Somali for credit? Deyn OR aaminaad OR kalsooni.

Somali

for

credit

: deyn OR aaminaad OR kalsooni.

Posted on

Confidence in Somali is kalsooni OR sir.

In Somali how do you say confidence? Kalsooni OR sir.
Q: What’s confidence in Somali? A: kalsooni OR sir.
How to say confidence in Somali. Kalsooni OR sir.
Say confidence in Somali. Kalsooni OR sir.
The Somali word for confidence is kalsooni OR sir.
How do you say confidence in Somali? Kalsooni OR sir.
Confidence in Somali vocabulary. Kalsooni OR sir.
Confidence, Somali translation: kalsooni OR sir.
Confidence in Somali: kalsooni OR sir.
What is the Somali word for confidence? Kalsooni OR sir.
What’s the Somali word for confidence? It’s kalsooni OR sir.
Confidence in Somali translation. Kalsooni OR sir.
The Somali translation of confidence is kalsooni OR sir.
Somali word for confidence: kalsooni OR sir.
Translation of confidence in Somali: kalsooni OR sir.
Confidence in Somali is kalsooni OR sir.
In Somali translation of confidence. Kalsooni OR sir.
Confidence in Somali vocab. Kalsooni OR sir.
What’s the Somali for confidence? Kalsooni OR sir.

Somali

for

confidence

: kalsooni OR sir.

Posted on

Commercial in Somali is ee ganacsi OR iidheh teleefishinka ama raadiyaha.

In Somali how do you say commercial? Ee ganacsi OR iidheh teleefishinka ama raadiyaha.
Q: What’s commercial in Somali? A: ee ganacsi OR iidheh teleefishinka ama raadiyaha.
How to say commercial in Somali. Ee ganacsi OR iidheh teleefishinka ama raadiyaha.
Say commercial in Somali. Ee ganacsi OR iidheh teleefishinka ama raadiyaha.
The Somali word for commercial is ee ganacsi OR iidheh teleefishinka ama raadiyaha.
How do you say commercial in Somali? Ee ganacsi OR iidheh teleefishinka ama raadiyaha.
Commercial in Somali vocabulary. Ee ganacsi OR iidheh teleefishinka ama raadiyaha.
Commercial, Somali translation: ee ganacsi OR iidheh teleefishinka ama raadiyaha.
Commercial in Somali: ee ganacsi OR iidheh teleefishinka ama raadiyaha.
What is the Somali word for commercial? Ee ganacsi OR iidheh teleefishinka ama raadiyaha.
What’s the Somali word for commercial? It’s ee ganacsi OR iidheh teleefishinka ama raadiyaha.
Commercial in Somali translation. Ee ganacsi OR iidheh teleefishinka ama raadiyaha.
The Somali translation of commercial is ee ganacsi OR iidheh teleefishinka ama raadiyaha.
Somali word for commercial: ee ganacsi OR iidheh teleefishinka ama raadiyaha.
Translation of commercial in Somali: ee ganacsi OR iidheh teleefishinka ama raadiyaha.
Commercial in Somali is ee ganacsi OR iidheh teleefishinka ama raadiyaha.
In Somali translation of commercial. Ee ganacsi OR iidheh teleefishinka ama raadiyaha.
Commercial in Somali vocab. Ee ganacsi OR iidheh teleefishinka ama raadiyaha.
What’s the Somali for commercial? Ee ganacsi OR iidheh teleefishinka ama raadiyaha.

Somali

for

commercial

: ee ganacsi OR iidheh teleefishinka ama raadiyaha.

Posted on

Continues in Somali is sii socda OR sii-wadid OR socda.

In Somali how do you say continues? Sii socda OR sii-wadid OR socda.
Q: What’s continues in Somali? A: sii socda OR sii-wadid OR socda.
How to say continues in Somali. Sii socda OR sii-wadid OR socda.
Say continues in Somali. Sii socda OR sii-wadid OR socda.
The Somali word for continues is sii socda OR sii-wadid OR socda.
How do you say continues in Somali? Sii socda OR sii-wadid OR socda.
Continues in Somali vocabulary. Sii socda OR sii-wadid OR socda.
Continues, Somali translation: sii socda OR sii-wadid OR socda.
Continues in Somali: sii socda OR sii-wadid OR socda.
What is the Somali word for continues? Sii socda OR sii-wadid OR socda.
What’s the Somali word for continues? It’s sii socda OR sii-wadid OR socda.
Continues in Somali translation. Sii socda OR sii-wadid OR socda.
The Somali translation of continues is sii socda OR sii-wadid OR socda.
Somali word for continues: sii socda OR sii-wadid OR socda.
Translation of continues in Somali: sii socda OR sii-wadid OR socda.
Continues in Somali is sii socda OR sii-wadid OR socda.
In Somali translation of continues. Sii socda OR sii-wadid OR socda.
Continues in Somali vocab. Sii socda OR sii-wadid OR socda.
What’s the Somali for continues? Sii socda OR sii-wadid OR socda.

Somali

for

continues

: sii socda OR sii-wadid OR socda.

Posted on

Concerns in Somali is isku shuqlin OR ahmiyad siin OR ka walwalid.

In Somali how do you say concerns? Isku shuqlin OR ahmiyad siin OR ka walwalid.
Q: What’s concerns in Somali? A: isku shuqlin OR ahmiyad siin OR ka walwalid.
How to say concerns in Somali. Isku shuqlin OR ahmiyad siin OR ka walwalid.
Say concerns in Somali. Isku shuqlin OR ahmiyad siin OR ka walwalid.
The Somali word for concerns is isku shuqlin OR ahmiyad siin OR ka walwalid.
How do you say concerns in Somali? Isku shuqlin OR ahmiyad siin OR ka walwalid.
Concerns in Somali vocabulary. Isku shuqlin OR ahmiyad siin OR ka walwalid.
Concerns, Somali translation: isku shuqlin OR ahmiyad siin OR ka walwalid.
Concerns in Somali: isku shuqlin OR ahmiyad siin OR ka walwalid.
What is the Somali word for concerns? Isku shuqlin OR ahmiyad siin OR ka walwalid.
What’s the Somali word for concerns? It’s isku shuqlin OR ahmiyad siin OR ka walwalid.
Concerns in Somali translation. Isku shuqlin OR ahmiyad siin OR ka walwalid.
The Somali translation of concerns is isku shuqlin OR ahmiyad siin OR ka walwalid.
Somali word for concerns: isku shuqlin OR ahmiyad siin OR ka walwalid.
Translation of concerns in Somali: isku shuqlin OR ahmiyad siin OR ka walwalid.
Concerns in Somali is isku shuqlin OR ahmiyad siin OR ka walwalid.
In Somali translation of concerns. Isku shuqlin OR ahmiyad siin OR ka walwalid.
Concerns in Somali vocab. Isku shuqlin OR ahmiyad siin OR ka walwalid.
What’s the Somali for concerns? Isku shuqlin OR ahmiyad siin OR ka walwalid.

Somali

for

concerns

: isku shuqlin OR ahmiyad siin OR ka walwalid.

Posted on

Corner in Somali is gees OR daraf.

In Somali how do you say corner? Gees OR daraf.
Q: What’s corner in Somali? A: gees OR daraf.
How to say corner in Somali. Gees OR daraf.
Say corner in Somali. Gees OR daraf.
The Somali word for corner is gees OR daraf.
How do you say corner in Somali? Gees OR daraf.
Corner in Somali vocabulary. Gees OR daraf.
Corner, Somali translation: gees OR daraf.
Corner in Somali: gees OR daraf.
What is the Somali word for corner? Gees OR daraf.
What’s the Somali word for corner? It’s gees OR daraf.
Corner in Somali translation. Gees OR daraf.
The Somali translation of corner is gees OR daraf.
Somali word for corner: gees OR daraf.
Translation of corner in Somali: gees OR daraf.
Corner in Somali is gees OR daraf.
In Somali translation of corner. Gees OR daraf.
Corner in Somali vocab. Gees OR daraf.
What’s the Somali for corner? Gees OR daraf.

Somali

for

corner

: gees OR daraf.

Posted on

Clean in Somali is nadiif OR nadiifin.

In Somali how do you say clean? Nadiif OR nadiifin.
Q: What’s clean in Somali? A: nadiif OR nadiifin.
How to say clean in Somali. Nadiif OR nadiifin.
Say clean in Somali. Nadiif OR nadiifin.
The Somali word for clean is nadiif OR nadiifin.
How do you say clean in Somali? Nadiif OR nadiifin.
Clean in Somali vocabulary. Nadiif OR nadiifin.
Clean, Somali translation: nadiif OR nadiifin.
Clean in Somali: nadiif OR nadiifin.
What is the Somali word for clean? Nadiif OR nadiifin.
What’s the Somali word for clean? It’s nadiif OR nadiifin.
Clean in Somali translation. Nadiif OR nadiifin.
The Somali translation of clean is nadiif OR nadiifin.
Somali word for clean: nadiif OR nadiifin.
Translation of clean in Somali: nadiif OR nadiifin.
Clean in Somali is nadiif OR nadiifin.
In Somali translation of clean. Nadiif OR nadiifin.
Clean in Somali vocab. Nadiif OR nadiifin.
What’s the Somali for clean? Nadiif OR nadiifin.

Somali

for

clean

: nadiif OR nadiifin.

Posted on

Cafes in Somali is maqaaxiyo OR maqaayado.

In Somali how do you say cafes? Maqaaxiyo OR maqaayado.
Q: What’s cafes in Somali? A: maqaaxiyo OR maqaayado.
How to say cafes in Somali. Maqaaxiyo OR maqaayado.
Say cafes in Somali. Maqaaxiyo OR maqaayado.
The Somali word for cafes is maqaaxiyo OR maqaayado.
How do you say cafes in Somali? Maqaaxiyo OR maqaayado.
Cafes in Somali vocabulary. Maqaaxiyo OR maqaayado.
Cafes, Somali translation: maqaaxiyo OR maqaayado.
Cafes in Somali: maqaaxiyo OR maqaayado.
What is the Somali word for cafes? Maqaaxiyo OR maqaayado.
What’s the Somali word for cafes? It’s maqaaxiyo OR maqaayado.
Cafes in Somali translation. Maqaaxiyo OR maqaayado.
The Somali translation of cafes is maqaaxiyo OR maqaayado.
Somali word for cafes: maqaaxiyo OR maqaayado.
Translation of cafes in Somali: maqaaxiyo OR maqaayado.
Cafes in Somali is maqaaxiyo OR maqaayado.
In Somali translation of cafes. Maqaaxiyo OR maqaayado.
Cafes in Somali vocab. Maqaaxiyo OR maqaayado.
What’s the Somali for cafes? Maqaaxiyo OR maqaayado.

Somali

for

cafes

: maqaaxiyo OR maqaayado.