Posted on

Committed in Somali is u go’id OR daacad u noqosho.

In Somali how do you say committed? U go’id OR daacad u noqosho.
Q: What’s committed in Somali? A: u go’id OR daacad u noqosho.
How to say committed in Somali. U go’id OR daacad u noqosho.
Say committed in Somali. U go’id OR daacad u noqosho.
The Somali word for committed is u go’id OR daacad u noqosho.
How do you say committed in Somali? U go’id OR daacad u noqosho.
Committed in Somali vocabulary. U go’id OR daacad u noqosho.
Committed, Somali translation: u go’id OR daacad u noqosho.
Committed in Somali: u go’id OR daacad u noqosho.
What is the Somali word for committed? U go’id OR daacad u noqosho.
What’s the Somali word for committed? It’s u go’id OR daacad u noqosho.
Committed in Somali translation. U go’id OR daacad u noqosho.
The Somali translation of committed is u go’id OR daacad u noqosho.
Somali word for committed: u go’id OR daacad u noqosho.
Translation of committed in Somali: u go’id OR daacad u noqosho.
Committed in Somali is u go’id OR daacad u noqosho.
In Somali translation of committed. U go’id OR daacad u noqosho.
Committed in Somali vocab. U go’id OR daacad u noqosho.
What’s the Somali for committed? U go’id OR daacad u noqosho.

Somali

for

committed

: u go’id OR daacad u noqosho.

Posted on

Crazy in Somali is waalan OR falan OR nasakh.

In Somali how do you say crazy? Waalan OR falan OR nasakh.
Q: What’s crazy in Somali? A: waalan OR falan OR nasakh.
How to say crazy in Somali. Waalan OR falan OR nasakh.
Say crazy in Somali. Waalan OR falan OR nasakh.
The Somali word for crazy is waalan OR falan OR nasakh.
How do you say crazy in Somali? Waalan OR falan OR nasakh.
Crazy in Somali vocabulary. Waalan OR falan OR nasakh.
Crazy, Somali translation: waalan OR falan OR nasakh.
Crazy in Somali: waalan OR falan OR nasakh.
What is the Somali word for crazy? Waalan OR falan OR nasakh.
What’s the Somali word for crazy? It’s waalan OR falan OR nasakh.
Crazy in Somali translation. Waalan OR falan OR nasakh.
The Somali translation of crazy is waalan OR falan OR nasakh.
Somali word for crazy: waalan OR falan OR nasakh.
Translation of crazy in Somali: waalan OR falan OR nasakh.
Crazy in Somali is waalan OR falan OR nasakh.
In Somali translation of crazy. Waalan OR falan OR nasakh.
Crazy in Somali vocab. Waalan OR falan OR nasakh.
What’s the Somali for crazy? Waalan OR falan OR nasakh.

Somali

for

crazy

: waalan OR falan OR nasakh.

Posted on

Champion in Somali is horyaal.

In Somali how do you say champion? Horyaal.
Q: What’s champion in Somali? A: horyaal.
How to say champion in Somali. Horyaal.
Say champion in Somali. Horyaal.
The Somali word for champion is horyaal.
How do you say champion in Somali? Horyaal.
Champion in Somali vocabulary. Horyaal.
Champion, Somali translation: horyaal.
Champion in Somali: horyaal.
What is the Somali word for champion? Horyaal.
What’s the Somali word for champion? It’s horyaal.
Champion in Somali translation. Horyaal.
The Somali translation of champion is horyaal.
Somali word for champion: horyaal.
Translation of champion in Somali: horyaal.
Champion in Somali is horyaal.
In Somali translation of champion. Horyaal.
Champion in Somali vocab. Horyaal.
What’s the Somali for champion? Horyaal.

Somali

for

champion

: horyaal.

Posted on

Code in Somali is xeer urursan OR baaq sir ah.

In Somali how do you say code? Xeer urursan OR baaq sir ah.
Q: What’s code in Somali? A: xeer urursan OR baaq sir ah.
How to say code in Somali. Xeer urursan OR baaq sir ah.
Say code in Somali. Xeer urursan OR baaq sir ah.
The Somali word for code is xeer urursan OR baaq sir ah.
How do you say code in Somali? Xeer urursan OR baaq sir ah.
Code in Somali vocabulary. Xeer urursan OR baaq sir ah.
Code, Somali translation: xeer urursan OR baaq sir ah.
Code in Somali: xeer urursan OR baaq sir ah.
What is the Somali word for code? Xeer urursan OR baaq sir ah.
What’s the Somali word for code? It’s xeer urursan OR baaq sir ah.
Code in Somali translation. Xeer urursan OR baaq sir ah.
The Somali translation of code is xeer urursan OR baaq sir ah.
Somali word for code: xeer urursan OR baaq sir ah.
Translation of code in Somali: xeer urursan OR baaq sir ah.
Code in Somali is xeer urursan OR baaq sir ah.
In Somali translation of code. Xeer urursan OR baaq sir ah.
Code in Somali vocab. Xeer urursan OR baaq sir ah.
What’s the Somali for code? Xeer urursan OR baaq sir ah.

Somali

for

code

: xeer urursan OR baaq sir ah.

Posted on

Climate in Somali is hawada OR cimilada.

In Somali how do you say climate? Hawada OR cimilada.
Q: What’s climate in Somali? A: hawada OR cimilada.
How to say climate in Somali. Hawada OR cimilada.
Say climate in Somali. Hawada OR cimilada.
The Somali word for climate is hawada OR cimilada.
How do you say climate in Somali? Hawada OR cimilada.
Climate in Somali vocabulary. Hawada OR cimilada.
Climate, Somali translation: hawada OR cimilada.
Climate in Somali: hawada OR cimilada.
What is the Somali word for climate? Hawada OR cimilada.
What’s the Somali word for climate? It’s hawada OR cimilada.
Climate in Somali translation. Hawada OR cimilada.
The Somali translation of climate is hawada OR cimilada.
Somali word for climate: hawada OR cimilada.
Translation of climate in Somali: hawada OR cimilada.
Climate in Somali is hawada OR cimilada.
In Somali translation of climate. Hawada OR cimilada.
Climate in Somali vocab. Hawada OR cimilada.
What’s the Somali for climate? Hawada OR cimilada.

Somali

for

climate

: hawada OR cimilada.

Posted on

Controversial in Somali is la isku khilaafo OR lagu murmo.

In Somali how do you say controversial? La isku khilaafo OR lagu murmo.
Q: What’s controversial in Somali? A: la isku khilaafo OR lagu murmo.
How to say controversial in Somali. La isku khilaafo OR lagu murmo.
Say controversial in Somali. La isku khilaafo OR lagu murmo.
The Somali word for controversial is la isku khilaafo OR lagu murmo.
How do you say controversial in Somali? La isku khilaafo OR lagu murmo.
Controversial in Somali vocabulary. La isku khilaafo OR lagu murmo.
Controversial, Somali translation: la isku khilaafo OR lagu murmo.
Controversial in Somali: la isku khilaafo OR lagu murmo.
What is the Somali word for controversial? La isku khilaafo OR lagu murmo.
What’s the Somali word for controversial? It’s la isku khilaafo OR lagu murmo.
Controversial in Somali translation. La isku khilaafo OR lagu murmo.
The Somali translation of controversial is la isku khilaafo OR lagu murmo.
Somali word for controversial: la isku khilaafo OR lagu murmo.
Translation of controversial in Somali: la isku khilaafo OR lagu murmo.
Controversial in Somali is la isku khilaafo OR lagu murmo.
In Somali translation of controversial. La isku khilaafo OR lagu murmo.
Controversial in Somali vocab. La isku khilaafo OR lagu murmo.
What’s the Somali for controversial? La isku khilaafo OR lagu murmo.

Somali

for

controversial

: la isku khilaafo OR lagu murmo.

Posted on

Copper in Somali is naxaas OR maar.

In Somali how do you say copper? Naxaas OR maar.
Q: What’s copper in Somali? A: naxaas OR maar.
How to say copper in Somali. Naxaas OR maar.
Say copper in Somali. Naxaas OR maar.
The Somali word for copper is naxaas OR maar.
How do you say copper in Somali? Naxaas OR maar.
Copper in Somali vocabulary. Naxaas OR maar.
Copper, Somali translation: naxaas OR maar.
Copper in Somali: naxaas OR maar.
What is the Somali word for copper? Naxaas OR maar.
What’s the Somali word for copper? It’s naxaas OR maar.
Copper in Somali translation. Naxaas OR maar.
The Somali translation of copper is naxaas OR maar.
Somali word for copper: naxaas OR maar.
Translation of copper in Somali: naxaas OR maar.
Copper in Somali is naxaas OR maar.
In Somali translation of copper. Naxaas OR maar.
Copper in Somali vocab. Naxaas OR maar.
What’s the Somali for copper? Naxaas OR maar.

Somali

for

copper

: naxaas OR maar.

Posted on

Covering in Somali is daboolaya OR dahaaraya OR.

In Somali how do you say covering? Daboolaya OR dahaaraya OR.
Q: What’s covering in Somali? A: daboolaya OR dahaaraya OR.
How to say covering in Somali. Daboolaya OR dahaaraya OR.
Say covering in Somali. Daboolaya OR dahaaraya OR.
The Somali word for covering is daboolaya OR dahaaraya OR.
How do you say covering in Somali? Daboolaya OR dahaaraya OR.
Covering in Somali vocabulary. Daboolaya OR dahaaraya OR.
Covering, Somali translation: daboolaya OR dahaaraya OR.
Covering in Somali: daboolaya OR dahaaraya OR.
What is the Somali word for covering? Daboolaya OR dahaaraya OR.
What’s the Somali word for covering? It’s daboolaya OR dahaaraya OR.
Covering in Somali translation. Daboolaya OR dahaaraya OR.
The Somali translation of covering is daboolaya OR dahaaraya OR.
Somali word for covering: daboolaya OR dahaaraya OR.
Translation of covering in Somali: daboolaya OR dahaaraya OR.
Covering in Somali is daboolaya OR dahaaraya OR.
In Somali translation of covering. Daboolaya OR dahaaraya OR.
Covering in Somali vocab. Daboolaya OR dahaaraya OR.
What’s the Somali for covering? Daboolaya OR dahaaraya OR.

Somali

for

covering

: daboolaya OR dahaaraya OR.

Posted on

Cult in Somali is nidaam diineed OR dadka cibaadada noocaas raacsan.

In Somali how do you say cult? Nidaam diineed OR dadka cibaadada noocaas raacsan.
Q: What’s cult in Somali? A: nidaam diineed OR dadka cibaadada noocaas raacsan.
How to say cult in Somali. Nidaam diineed OR dadka cibaadada noocaas raacsan.
Say cult in Somali. Nidaam diineed OR dadka cibaadada noocaas raacsan.
The Somali word for cult is nidaam diineed OR dadka cibaadada noocaas raacsan.
How do you say cult in Somali? Nidaam diineed OR dadka cibaadada noocaas raacsan.
Cult in Somali vocabulary. Nidaam diineed OR dadka cibaadada noocaas raacsan.
Cult, Somali translation: nidaam diineed OR dadka cibaadada noocaas raacsan.
Cult in Somali: nidaam diineed OR dadka cibaadada noocaas raacsan.
What is the Somali word for cult? Nidaam diineed OR dadka cibaadada noocaas raacsan.
What’s the Somali word for cult? It’s nidaam diineed OR dadka cibaadada noocaas raacsan.
Cult in Somali translation. Nidaam diineed OR dadka cibaadada noocaas raacsan.
The Somali translation of cult is nidaam diineed OR dadka cibaadada noocaas raacsan.
Somali word for cult: nidaam diineed OR dadka cibaadada noocaas raacsan.
Translation of cult in Somali: nidaam diineed OR dadka cibaadada noocaas raacsan.
Cult in Somali is nidaam diineed OR dadka cibaadada noocaas raacsan.
In Somali translation of cult. Nidaam diineed OR dadka cibaadada noocaas raacsan.
Cult in Somali vocab. Nidaam diineed OR dadka cibaadada noocaas raacsan.
What’s the Somali for cult? Nidaam diineed OR dadka cibaadada noocaas raacsan.

Somali

for

cult

: nidaam diineed OR dadka cibaadada noocaas raacsan.

Posted on

Cream in Somali is burcad OR labeen.

In Somali how do you say cream? Burcad OR labeen.
Q: What’s cream in Somali? A: burcad OR labeen.
How to say cream in Somali. Burcad OR labeen.
Say cream in Somali. Burcad OR labeen.
The Somali word for cream is burcad OR labeen.
How do you say cream in Somali? Burcad OR labeen.
Cream in Somali vocabulary. Burcad OR labeen.
Cream, Somali translation: burcad OR labeen.
Cream in Somali: burcad OR labeen.
What is the Somali word for cream? Burcad OR labeen.
What’s the Somali word for cream? It’s burcad OR labeen.
Cream in Somali translation. Burcad OR labeen.
The Somali translation of cream is burcad OR labeen.
Somali word for cream: burcad OR labeen.
Translation of cream in Somali: burcad OR labeen.
Cream in Somali is burcad OR labeen.
In Somali translation of cream. Burcad OR labeen.
Cream in Somali vocab. Burcad OR labeen.
What’s the Somali for cream? Burcad OR labeen.

Somali

for

cream

: burcad OR labeen.