Posted on

Boot in Somali is buudh OR gaadhiga gadaasiisha OR laadid.

In Somali how do you say boot? Buudh OR gaadhiga gadaasiisha OR laadid.
Q: What’s boot in Somali? A: buudh OR gaadhiga gadaasiisha OR laadid.
How to say boot in Somali. Buudh OR gaadhiga gadaasiisha OR laadid.
Say boot in Somali. Buudh OR gaadhiga gadaasiisha OR laadid.
The Somali word for boot is buudh OR gaadhiga gadaasiisha OR laadid.
How do you say boot in Somali? Buudh OR gaadhiga gadaasiisha OR laadid.
Boot in Somali vocabulary. Buudh OR gaadhiga gadaasiisha OR laadid.
Boot, Somali translation: buudh OR gaadhiga gadaasiisha OR laadid.
Boot in Somali: buudh OR gaadhiga gadaasiisha OR laadid.
What is the Somali word for boot? Buudh OR gaadhiga gadaasiisha OR laadid.
What’s the Somali word for boot? It’s buudh OR gaadhiga gadaasiisha OR laadid.
Boot in Somali translation. Buudh OR gaadhiga gadaasiisha OR laadid.
The Somali translation of boot is buudh OR gaadhiga gadaasiisha OR laadid.
Somali word for boot: buudh OR gaadhiga gadaasiisha OR laadid.
Translation of boot in Somali: buudh OR gaadhiga gadaasiisha OR laadid.
Boot in Somali is buudh OR gaadhiga gadaasiisha OR laadid.
In Somali translation of boot. Buudh OR gaadhiga gadaasiisha OR laadid.
Boot in Somali vocab. Buudh OR gaadhiga gadaasiisha OR laadid.
What’s the Somali for boot? Buudh OR gaadhiga gadaasiisha OR laadid.

Somali

for

boot

: buudh OR gaadhiga gadaasiisha OR laadid.

Posted on

Bulletin in Somali is akhbaar muhiim ah OR war OR joornaal ay hay’ad ama urur soo saaro.

In Somali how do you say bulletin? Akhbaar muhiim ah OR war OR joornaal ay hay’ad ama urur soo saaro.
Q: What’s bulletin in Somali? A: akhbaar muhiim ah OR war OR joornaal ay hay’ad ama urur soo saaro.
How to say bulletin in Somali. Akhbaar muhiim ah OR war OR joornaal ay hay’ad ama urur soo saaro.
Say bulletin in Somali. Akhbaar muhiim ah OR war OR joornaal ay hay’ad ama urur soo saaro.
The Somali word for bulletin is akhbaar muhiim ah OR war OR joornaal ay hay’ad ama urur soo saaro.
How do you say bulletin in Somali? Akhbaar muhiim ah OR war OR joornaal ay hay’ad ama urur soo saaro.
Bulletin in Somali vocabulary. Akhbaar muhiim ah OR war OR joornaal ay hay’ad ama urur soo saaro.
Bulletin, Somali translation: akhbaar muhiim ah OR war OR joornaal ay hay’ad ama urur soo saaro.
Bulletin in Somali: akhbaar muhiim ah OR war OR joornaal ay hay’ad ama urur soo saaro.
What is the Somali word for bulletin? Akhbaar muhiim ah OR war OR joornaal ay hay’ad ama urur soo saaro.
What’s the Somali word for bulletin? It’s akhbaar muhiim ah OR war OR joornaal ay hay’ad ama urur soo saaro.
Bulletin in Somali translation. Akhbaar muhiim ah OR war OR joornaal ay hay’ad ama urur soo saaro.
The Somali translation of bulletin is akhbaar muhiim ah OR war OR joornaal ay hay’ad ama urur soo saaro.
Somali word for bulletin: akhbaar muhiim ah OR war OR joornaal ay hay’ad ama urur soo saaro.
Translation of bulletin in Somali: akhbaar muhiim ah OR war OR joornaal ay hay’ad ama urur soo saaro.
Bulletin in Somali is akhbaar muhiim ah OR war OR joornaal ay hay’ad ama urur soo saaro.
In Somali translation of bulletin. Akhbaar muhiim ah OR war OR joornaal ay hay’ad ama urur soo saaro.
Bulletin in Somali vocab. Akhbaar muhiim ah OR war OR joornaal ay hay’ad ama urur soo saaro.
What’s the Somali for bulletin? Akhbaar muhiim ah OR war OR joornaal ay hay’ad ama urur soo saaro.

Somali

for

bulletin

: akhbaar muhiim ah OR war OR joornaal ay hay’ad ama urur soo saaro.

Posted on

Behaviour in Somali is dabeecad OR akhlaaq.

In Somali how do you say behaviour? Dabeecad OR akhlaaq.
Q: What’s behaviour in Somali? A: dabeecad OR akhlaaq.
How to say behaviour in Somali. Dabeecad OR akhlaaq.
Say behaviour in Somali. Dabeecad OR akhlaaq.
The Somali word for behaviour is dabeecad OR akhlaaq.
How do you say behaviour in Somali? Dabeecad OR akhlaaq.
Behaviour in Somali vocabulary. Dabeecad OR akhlaaq.
Behaviour, Somali translation: dabeecad OR akhlaaq.
Behaviour in Somali: dabeecad OR akhlaaq.
What is the Somali word for behaviour? Dabeecad OR akhlaaq.
What’s the Somali word for behaviour? It’s dabeecad OR akhlaaq.
Behaviour in Somali translation. Dabeecad OR akhlaaq.
The Somali translation of behaviour is dabeecad OR akhlaaq.
Somali word for behaviour: dabeecad OR akhlaaq.
Translation of behaviour in Somali: dabeecad OR akhlaaq.
Behaviour in Somali is dabeecad OR akhlaaq.
In Somali translation of behaviour. Dabeecad OR akhlaaq.
Behaviour in Somali vocab. Dabeecad OR akhlaaq.
What’s the Somali for behaviour? Dabeecad OR akhlaaq.

Somali

for

behaviour

: dabeecad OR akhlaaq.

Posted on

Belonging in Somali is leh OR iska leh OR xubin ka ahaansho.

In Somali how do you say belonging? Leh OR iska leh OR xubin ka ahaansho.
Q: What’s belonging in Somali? A: leh OR iska leh OR xubin ka ahaansho.
How to say belonging in Somali. Leh OR iska leh OR xubin ka ahaansho.
Say belonging in Somali. Leh OR iska leh OR xubin ka ahaansho.
The Somali word for belonging is leh OR iska leh OR xubin ka ahaansho.
How do you say belonging in Somali? Leh OR iska leh OR xubin ka ahaansho.
Belonging in Somali vocabulary. Leh OR iska leh OR xubin ka ahaansho.
Belonging, Somali translation: leh OR iska leh OR xubin ka ahaansho.
Belonging in Somali: leh OR iska leh OR xubin ka ahaansho.
What is the Somali word for belonging? Leh OR iska leh OR xubin ka ahaansho.
What’s the Somali word for belonging? It’s leh OR iska leh OR xubin ka ahaansho.
Belonging in Somali translation. Leh OR iska leh OR xubin ka ahaansho.
The Somali translation of belonging is leh OR iska leh OR xubin ka ahaansho.
Somali word for belonging: leh OR iska leh OR xubin ka ahaansho.
Translation of belonging in Somali: leh OR iska leh OR xubin ka ahaansho.
Belonging in Somali is leh OR iska leh OR xubin ka ahaansho.
In Somali translation of belonging. Leh OR iska leh OR xubin ka ahaansho.
Belonging in Somali vocab. Leh OR iska leh OR xubin ka ahaansho.
What’s the Somali for belonging? Leh OR iska leh OR xubin ka ahaansho.

Somali

for

belonging

: leh OR iska leh OR xubin ka ahaansho.

Posted on

Bringing in Somali is keenid OR la kaalayid.

In Somali how do you say bringing? Keenid OR la kaalayid.
Q: What’s bringing in Somali? A: keenid OR la kaalayid.
How to say bringing in Somali. Keenid OR la kaalayid.
Say bringing in Somali. Keenid OR la kaalayid.
The Somali word for bringing is keenid OR la kaalayid.
How do you say bringing in Somali? Keenid OR la kaalayid.
Bringing in Somali vocabulary. Keenid OR la kaalayid.
Bringing, Somali translation: keenid OR la kaalayid.
Bringing in Somali: keenid OR la kaalayid.
What is the Somali word for bringing? Keenid OR la kaalayid.
What’s the Somali word for bringing? It’s keenid OR la kaalayid.
Bringing in Somali translation. Keenid OR la kaalayid.
The Somali translation of bringing is keenid OR la kaalayid.
Somali word for bringing: keenid OR la kaalayid.
Translation of bringing in Somali: keenid OR la kaalayid.
Bringing in Somali is keenid OR la kaalayid.
In Somali translation of bringing. Keenid OR la kaalayid.
Bringing in Somali vocab. Keenid OR la kaalayid.
What’s the Somali for bringing? Keenid OR la kaalayid.

Somali

for

bringing

: keenid OR la kaalayid.

Posted on

Biking in Somali is baaskiil wadid OR bushkuleeti kaxayn.

In Somali how do you say biking? Baaskiil wadid OR bushkuleeti kaxayn.
Q: What’s biking in Somali? A: baaskiil wadid OR bushkuleeti kaxayn.
How to say biking in Somali. Baaskiil wadid OR bushkuleeti kaxayn.
Say biking in Somali. Baaskiil wadid OR bushkuleeti kaxayn.
The Somali word for biking is baaskiil wadid OR bushkuleeti kaxayn.
How do you say biking in Somali? Baaskiil wadid OR bushkuleeti kaxayn.
Biking in Somali vocabulary. Baaskiil wadid OR bushkuleeti kaxayn.
Biking, Somali translation: baaskiil wadid OR bushkuleeti kaxayn.
Biking in Somali: baaskiil wadid OR bushkuleeti kaxayn.
What is the Somali word for biking? Baaskiil wadid OR bushkuleeti kaxayn.
What’s the Somali word for biking? It’s baaskiil wadid OR bushkuleeti kaxayn.
Biking in Somali translation. Baaskiil wadid OR bushkuleeti kaxayn.
The Somali translation of biking is baaskiil wadid OR bushkuleeti kaxayn.
Somali word for biking: baaskiil wadid OR bushkuleeti kaxayn.
Translation of biking in Somali: baaskiil wadid OR bushkuleeti kaxayn.
Biking in Somali is baaskiil wadid OR bushkuleeti kaxayn.
In Somali translation of biking. Baaskiil wadid OR bushkuleeti kaxayn.
Biking in Somali vocab. Baaskiil wadid OR bushkuleeti kaxayn.
What’s the Somali for biking? Baaskiil wadid OR bushkuleeti kaxayn.

Somali

for

biking

: baaskiil wadid OR bushkuleeti kaxayn.

Posted on

Bottom in Somali is salka OR xagga ugu hoosaysa.

In Somali how do you say bottom? Salka OR xagga ugu hoosaysa.
Q: What’s bottom in Somali? A: salka OR xagga ugu hoosaysa.
How to say bottom in Somali. Salka OR xagga ugu hoosaysa.
Say bottom in Somali. Salka OR xagga ugu hoosaysa.
The Somali word for bottom is salka OR xagga ugu hoosaysa.
How do you say bottom in Somali? Salka OR xagga ugu hoosaysa.
Bottom in Somali vocabulary. Salka OR xagga ugu hoosaysa.
Bottom, Somali translation: salka OR xagga ugu hoosaysa.
Bottom in Somali: salka OR xagga ugu hoosaysa.
What is the Somali word for bottom? Salka OR xagga ugu hoosaysa.
What’s the Somali word for bottom? It’s salka OR xagga ugu hoosaysa.
Bottom in Somali translation. Salka OR xagga ugu hoosaysa.
The Somali translation of bottom is salka OR xagga ugu hoosaysa.
Somali word for bottom: salka OR xagga ugu hoosaysa.
Translation of bottom in Somali: salka OR xagga ugu hoosaysa.
Bottom in Somali is salka OR xagga ugu hoosaysa.
In Somali translation of bottom. Salka OR xagga ugu hoosaysa.
Bottom in Somali vocab. Salka OR xagga ugu hoosaysa.
What’s the Somali for bottom? Salka OR xagga ugu hoosaysa.

Somali

for

bottom

: salka OR xagga ugu hoosaysa.

Posted on

Boxes in Somali is feedhtamid OR feedhid.

In Somali how do you say boxes? Feedhtamid OR feedhid.
Q: What’s boxes in Somali? A: feedhtamid OR feedhid.
How to say boxes in Somali. Feedhtamid OR feedhid.
Say boxes in Somali. Feedhtamid OR feedhid.
The Somali word for boxes is feedhtamid OR feedhid.
How do you say boxes in Somali? Feedhtamid OR feedhid.
Boxes in Somali vocabulary. Feedhtamid OR feedhid.
Boxes, Somali translation: feedhtamid OR feedhid.
Boxes in Somali: feedhtamid OR feedhid.
What is the Somali word for boxes? Feedhtamid OR feedhid.
What’s the Somali word for boxes? It’s feedhtamid OR feedhid.
Boxes in Somali translation. Feedhtamid OR feedhid.
The Somali translation of boxes is feedhtamid OR feedhid.
Somali word for boxes: feedhtamid OR feedhid.
Translation of boxes in Somali: feedhtamid OR feedhid.
Boxes in Somali is feedhtamid OR feedhid.
In Somali translation of boxes. Feedhtamid OR feedhid.
Boxes in Somali vocab. Feedhtamid OR feedhid.
What’s the Somali for boxes? Feedhtamid OR feedhid.

Somali

for

boxes

: feedhtamid OR feedhid.

Posted on

Banks in Somali is bangiyo OR dhinacyada webiyada OR dhinacyada webiga.

In Somali how do you say banks? Bangiyo OR dhinacyada webiyada OR dhinacyada webiga.
Q: What’s banks in Somali? A: bangiyo OR dhinacyada webiyada OR dhinacyada webiga.
How to say banks in Somali. Bangiyo OR dhinacyada webiyada OR dhinacyada webiga.
Say banks in Somali. Bangiyo OR dhinacyada webiyada OR dhinacyada webiga.
The Somali word for banks is bangiyo OR dhinacyada webiyada OR dhinacyada webiga.
How do you say banks in Somali? Bangiyo OR dhinacyada webiyada OR dhinacyada webiga.
Banks in Somali vocabulary. Bangiyo OR dhinacyada webiyada OR dhinacyada webiga.
Banks, Somali translation: bangiyo OR dhinacyada webiyada OR dhinacyada webiga.
Banks in Somali: bangiyo OR dhinacyada webiyada OR dhinacyada webiga.
What is the Somali word for banks? Bangiyo OR dhinacyada webiyada OR dhinacyada webiga.
What’s the Somali word for banks? It’s bangiyo OR dhinacyada webiyada OR dhinacyada webiga.
Banks in Somali translation. Bangiyo OR dhinacyada webiyada OR dhinacyada webiga.
The Somali translation of banks is bangiyo OR dhinacyada webiyada OR dhinacyada webiga.
Somali word for banks: bangiyo OR dhinacyada webiyada OR dhinacyada webiga.
Translation of banks in Somali: bangiyo OR dhinacyada webiyada OR dhinacyada webiga.
Banks in Somali is bangiyo OR dhinacyada webiyada OR dhinacyada webiga.
In Somali translation of banks. Bangiyo OR dhinacyada webiyada OR dhinacyada webiga.
Banks in Somali vocab. Bangiyo OR dhinacyada webiyada OR dhinacyada webiga.
What’s the Somali for banks? Bangiyo OR dhinacyada webiyada OR dhinacyada webiga.

Somali

for

banks

: bangiyo OR dhinacyada webiyada OR dhinacyada webiga.

Posted on

Believed in Somali is aaminay OR rumaystay OR aaminsan OR rumaysan.

In Somali how do you say believed? Aaminay OR rumaystay OR aaminsan OR rumaysan.
Q: What’s believed in Somali? A: aaminay OR rumaystay OR aaminsan OR rumaysan.
How to say believed in Somali. Aaminay OR rumaystay OR aaminsan OR rumaysan.
Say believed in Somali. Aaminay OR rumaystay OR aaminsan OR rumaysan.
The Somali word for believed is aaminay OR rumaystay OR aaminsan OR rumaysan.
How do you say believed in Somali? Aaminay OR rumaystay OR aaminsan OR rumaysan.
Believed in Somali vocabulary. Aaminay OR rumaystay OR aaminsan OR rumaysan.
Believed, Somali translation: aaminay OR rumaystay OR aaminsan OR rumaysan.
Believed in Somali: aaminay OR rumaystay OR aaminsan OR rumaysan.
What is the Somali word for believed? Aaminay OR rumaystay OR aaminsan OR rumaysan.
What’s the Somali word for believed? It’s aaminay OR rumaystay OR aaminsan OR rumaysan.
Believed in Somali translation. Aaminay OR rumaystay OR aaminsan OR rumaysan.
The Somali translation of believed is aaminay OR rumaystay OR aaminsan OR rumaysan.
Somali word for believed: aaminay OR rumaystay OR aaminsan OR rumaysan.
Translation of believed in Somali: aaminay OR rumaystay OR aaminsan OR rumaysan.
Believed in Somali is aaminay OR rumaystay OR aaminsan OR rumaysan.
In Somali translation of believed. Aaminay OR rumaystay OR aaminsan OR rumaysan.
Believed in Somali vocab. Aaminay OR rumaystay OR aaminsan OR rumaysan.
What’s the Somali for believed? Aaminay OR rumaystay OR aaminsan OR rumaysan.

Somali

for

believed

: aaminay OR rumaystay OR aaminsan OR rumaysan.