Posted on

Burn in Somali is bugid OR holaacid.

In Somali how do you say burn? Bugid OR holaacid.
Q: What’s burn in Somali? A: bugid OR holaacid.
How to say burn in Somali. Bugid OR holaacid.
Say burn in Somali. Bugid OR holaacid.
The Somali word for burn is bugid OR holaacid.
How do you say burn in Somali? Bugid OR holaacid.
Burn in Somali vocabulary. Bugid OR holaacid.
Burn, Somali translation: bugid OR holaacid.
Burn in Somali: bugid OR holaacid.
What is the Somali word for burn? Bugid OR holaacid.
What’s the Somali word for burn? It’s bugid OR holaacid.
Burn in Somali translation. Bugid OR holaacid.
The Somali translation of burn is bugid OR holaacid.
Somali word for burn: bugid OR holaacid.
Translation of burn in Somali: bugid OR holaacid.
Burn in Somali is bugid OR holaacid.
In Somali translation of burn. Bugid OR holaacid.
Burn in Somali vocab. Bugid OR holaacid.
What’s the Somali for burn? Bugid OR holaacid.

Somali

for

burn

: bugid OR holaacid.

Posted on

Bend in Somali is qaloocin OR laabid OR leexin.

In Somali how do you say bend? Qaloocin OR laabid OR leexin.
Q: What’s bend in Somali? A: qaloocin OR laabid OR leexin.
How to say bend in Somali. Qaloocin OR laabid OR leexin.
Say bend in Somali. Qaloocin OR laabid OR leexin.
The Somali word for bend is qaloocin OR laabid OR leexin.
How do you say bend in Somali? Qaloocin OR laabid OR leexin.
Bend in Somali vocabulary. Qaloocin OR laabid OR leexin.
Bend, Somali translation: qaloocin OR laabid OR leexin.
Bend in Somali: qaloocin OR laabid OR leexin.
What is the Somali word for bend? Qaloocin OR laabid OR leexin.
What’s the Somali word for bend? It’s qaloocin OR laabid OR leexin.
Bend in Somali translation. Qaloocin OR laabid OR leexin.
The Somali translation of bend is qaloocin OR laabid OR leexin.
Somali word for bend: qaloocin OR laabid OR leexin.
Translation of bend in Somali: qaloocin OR laabid OR leexin.
Bend in Somali is qaloocin OR laabid OR leexin.
In Somali translation of bend. Qaloocin OR laabid OR leexin.
Bend in Somali vocab. Qaloocin OR laabid OR leexin.
What’s the Somali for bend? Qaloocin OR laabid OR leexin.

Somali

for

bend

: qaloocin OR laabid OR leexin.

Posted on

Breeding in Somali is tarmin OR xanaanayn OR dhaqasho.

In Somali how do you say breeding? Tarmin OR xanaanayn OR dhaqasho.
Q: What’s breeding in Somali? A: tarmin OR xanaanayn OR dhaqasho.
How to say breeding in Somali. Tarmin OR xanaanayn OR dhaqasho.
Say breeding in Somali. Tarmin OR xanaanayn OR dhaqasho.
The Somali word for breeding is tarmin OR xanaanayn OR dhaqasho.
How do you say breeding in Somali? Tarmin OR xanaanayn OR dhaqasho.
Breeding in Somali vocabulary. Tarmin OR xanaanayn OR dhaqasho.
Breeding, Somali translation: tarmin OR xanaanayn OR dhaqasho.
Breeding in Somali: tarmin OR xanaanayn OR dhaqasho.
What is the Somali word for breeding? Tarmin OR xanaanayn OR dhaqasho.
What’s the Somali word for breeding? It’s tarmin OR xanaanayn OR dhaqasho.
Breeding in Somali translation. Tarmin OR xanaanayn OR dhaqasho.
The Somali translation of breeding is tarmin OR xanaanayn OR dhaqasho.
Somali word for breeding: tarmin OR xanaanayn OR dhaqasho.
Translation of breeding in Somali: tarmin OR xanaanayn OR dhaqasho.
Breeding in Somali is tarmin OR xanaanayn OR dhaqasho.
In Somali translation of breeding. Tarmin OR xanaanayn OR dhaqasho.
Breeding in Somali vocab. Tarmin OR xanaanayn OR dhaqasho.
What’s the Somali for breeding? Tarmin OR xanaanayn OR dhaqasho.

Somali

for

breeding

: tarmin OR xanaanayn OR dhaqasho.

Posted on

Birdwatch in Somali is daawad shimbireed OR daawasho shimbireed.

In Somali how do you say birdwatch? Daawad shimbireed OR daawasho shimbireed.
Q: What’s birdwatch in Somali? A: daawad shimbireed OR daawasho shimbireed.
How to say birdwatch in Somali. Daawad shimbireed OR daawasho shimbireed.
Say birdwatch in Somali. Daawad shimbireed OR daawasho shimbireed.
The Somali word for birdwatch is daawad shimbireed OR daawasho shimbireed.
How do you say birdwatch in Somali? Daawad shimbireed OR daawasho shimbireed.
Birdwatch in Somali vocabulary. Daawad shimbireed OR daawasho shimbireed.
Birdwatch, Somali translation: daawad shimbireed OR daawasho shimbireed.
Birdwatch in Somali: daawad shimbireed OR daawasho shimbireed.
What is the Somali word for birdwatch? Daawad shimbireed OR daawasho shimbireed.
What’s the Somali word for birdwatch? It’s daawad shimbireed OR daawasho shimbireed.
Birdwatch in Somali translation. Daawad shimbireed OR daawasho shimbireed.
The Somali translation of birdwatch is daawad shimbireed OR daawasho shimbireed.
Somali word for birdwatch: daawad shimbireed OR daawasho shimbireed.
Translation of birdwatch in Somali: daawad shimbireed OR daawasho shimbireed.
Birdwatch in Somali is daawad shimbireed OR daawasho shimbireed.
In Somali translation of birdwatch. Daawad shimbireed OR daawasho shimbireed.
Birdwatch in Somali vocab. Daawad shimbireed OR daawasho shimbireed.
What’s the Somali for birdwatch? Daawad shimbireed OR daawasho shimbireed.

Somali

for

birdwatch

: daawad shimbireed OR daawasho shimbireed.

Posted on

Block in Somali is sakad OR wax sidii bulukeetiga u samaysan.

In Somali how do you say block? Sakad OR wax sidii bulukeetiga u samaysan.
Q: What’s block in Somali? A: sakad OR wax sidii bulukeetiga u samaysan.
How to say block in Somali. Sakad OR wax sidii bulukeetiga u samaysan.
Say block in Somali. Sakad OR wax sidii bulukeetiga u samaysan.
The Somali word for block is sakad OR wax sidii bulukeetiga u samaysan.
How do you say block in Somali? Sakad OR wax sidii bulukeetiga u samaysan.
Block in Somali vocabulary. Sakad OR wax sidii bulukeetiga u samaysan.
Block, Somali translation: sakad OR wax sidii bulukeetiga u samaysan.
Block in Somali: sakad OR wax sidii bulukeetiga u samaysan.
What is the Somali word for block? Sakad OR wax sidii bulukeetiga u samaysan.
What’s the Somali word for block? It’s sakad OR wax sidii bulukeetiga u samaysan.
Block in Somali translation. Sakad OR wax sidii bulukeetiga u samaysan.
The Somali translation of block is sakad OR wax sidii bulukeetiga u samaysan.
Somali word for block: sakad OR wax sidii bulukeetiga u samaysan.
Translation of block in Somali: sakad OR wax sidii bulukeetiga u samaysan.
Block in Somali is sakad OR wax sidii bulukeetiga u samaysan.
In Somali translation of block. Sakad OR wax sidii bulukeetiga u samaysan.
Block in Somali vocab. Sakad OR wax sidii bulukeetiga u samaysan.
What’s the Somali for block? Sakad OR wax sidii bulukeetiga u samaysan.

Somali

for

block

: sakad OR wax sidii bulukeetiga u samaysan.

Posted on

Buys in Somali is iibsi OR gadasho.

In Somali how do you say buys? Iibsi OR gadasho.
Q: What’s buys in Somali? A: iibsi OR gadasho.
How to say buys in Somali. Iibsi OR gadasho.
Say buys in Somali. Iibsi OR gadasho.
The Somali word for buys is iibsi OR gadasho.
How do you say buys in Somali? Iibsi OR gadasho.
Buys in Somali vocabulary. Iibsi OR gadasho.
Buys, Somali translation: iibsi OR gadasho.
Buys in Somali: iibsi OR gadasho.
What is the Somali word for buys? Iibsi OR gadasho.
What’s the Somali word for buys? It’s iibsi OR gadasho.
Buys in Somali translation. Iibsi OR gadasho.
The Somali translation of buys is iibsi OR gadasho.
Somali word for buys: iibsi OR gadasho.
Translation of buys in Somali: iibsi OR gadasho.
Buys in Somali is iibsi OR gadasho.
In Somali translation of buys. Iibsi OR gadasho.
Buys in Somali vocab. Iibsi OR gadasho.
What’s the Somali for buys? Iibsi OR gadasho.

Somali

for

buys

: iibsi OR gadasho.

Posted on

Bowls in Somali is baaguliyo OR weelal godan oo wax lagu shubto.

In Somali how do you say bowls? Baaguliyo OR weelal godan oo wax lagu shubto.
Q: What’s bowls in Somali? A: baaguliyo OR weelal godan oo wax lagu shubto.
How to say bowls in Somali. Baaguliyo OR weelal godan oo wax lagu shubto.
Say bowls in Somali. Baaguliyo OR weelal godan oo wax lagu shubto.
The Somali word for bowls is baaguliyo OR weelal godan oo wax lagu shubto.
How do you say bowls in Somali? Baaguliyo OR weelal godan oo wax lagu shubto.
Bowls in Somali vocabulary. Baaguliyo OR weelal godan oo wax lagu shubto.
Bowls, Somali translation: baaguliyo OR weelal godan oo wax lagu shubto.
Bowls in Somali: baaguliyo OR weelal godan oo wax lagu shubto.
What is the Somali word for bowls? Baaguliyo OR weelal godan oo wax lagu shubto.
What’s the Somali word for bowls? It’s baaguliyo OR weelal godan oo wax lagu shubto.
Bowls in Somali translation. Baaguliyo OR weelal godan oo wax lagu shubto.
The Somali translation of bowls is baaguliyo OR weelal godan oo wax lagu shubto.
Somali word for bowls: baaguliyo OR weelal godan oo wax lagu shubto.
Translation of bowls in Somali: baaguliyo OR weelal godan oo wax lagu shubto.
Bowls in Somali is baaguliyo OR weelal godan oo wax lagu shubto.
In Somali translation of bowls. Baaguliyo OR weelal godan oo wax lagu shubto.
Bowls in Somali vocab. Baaguliyo OR weelal godan oo wax lagu shubto.
What’s the Somali for bowls? Baaguliyo OR weelal godan oo wax lagu shubto.

Somali

for

bowls

: baaguliyo OR weelal godan oo wax lagu shubto.

Posted on

Belief in Somali is rumaysnaan OR citiqaad.

In Somali how do you say belief? Rumaysnaan OR citiqaad.
Q: What’s belief in Somali? A: rumaysnaan OR citiqaad.
How to say belief in Somali. Rumaysnaan OR citiqaad.
Say belief in Somali. Rumaysnaan OR citiqaad.
The Somali word for belief is rumaysnaan OR citiqaad.
How do you say belief in Somali? Rumaysnaan OR citiqaad.
Belief in Somali vocabulary. Rumaysnaan OR citiqaad.
Belief, Somali translation: rumaysnaan OR citiqaad.
Belief in Somali: rumaysnaan OR citiqaad.
What is the Somali word for belief? Rumaysnaan OR citiqaad.
What’s the Somali word for belief? It’s rumaysnaan OR citiqaad.
Belief in Somali translation. Rumaysnaan OR citiqaad.
The Somali translation of belief is rumaysnaan OR citiqaad.
Somali word for belief: rumaysnaan OR citiqaad.
Translation of belief in Somali: rumaysnaan OR citiqaad.
Belief in Somali is rumaysnaan OR citiqaad.
In Somali translation of belief. Rumaysnaan OR citiqaad.
Belief in Somali vocab. Rumaysnaan OR citiqaad.
What’s the Somali for belief? Rumaysnaan OR citiqaad.

Somali

for

belief

: rumaysnaan OR citiqaad.

Posted on

Bloody in Somali is dhiig leh OR dhiig badan ku daata.

In Somali how do you say bloody? Dhiig leh OR dhiig badan ku daata.
Q: What’s bloody in Somali? A: dhiig leh OR dhiig badan ku daata.
How to say bloody in Somali. Dhiig leh OR dhiig badan ku daata.
Say bloody in Somali. Dhiig leh OR dhiig badan ku daata.
The Somali word for bloody is dhiig leh OR dhiig badan ku daata.
How do you say bloody in Somali? Dhiig leh OR dhiig badan ku daata.
Bloody in Somali vocabulary. Dhiig leh OR dhiig badan ku daata.
Bloody, Somali translation: dhiig leh OR dhiig badan ku daata.
Bloody in Somali: dhiig leh OR dhiig badan ku daata.
What is the Somali word for bloody? Dhiig leh OR dhiig badan ku daata.
What’s the Somali word for bloody? It’s dhiig leh OR dhiig badan ku daata.
Bloody in Somali translation. Dhiig leh OR dhiig badan ku daata.
The Somali translation of bloody is dhiig leh OR dhiig badan ku daata.
Somali word for bloody: dhiig leh OR dhiig badan ku daata.
Translation of bloody in Somali: dhiig leh OR dhiig badan ku daata.
Bloody in Somali is dhiig leh OR dhiig badan ku daata.
In Somali translation of bloody. Dhiig leh OR dhiig badan ku daata.
Bloody in Somali vocab. Dhiig leh OR dhiig badan ku daata.
What’s the Somali for bloody? Dhiig leh OR dhiig badan ku daata.

Somali

for

bloody

: dhiig leh OR dhiig badan ku daata.

Posted on

Breeze in Somali is neecaw OR qalad dhicin.

In Somali how do you say breeze? Neecaw OR qalad dhicin.
Q: What’s breeze in Somali? A: neecaw OR qalad dhicin.
How to say breeze in Somali. Neecaw OR qalad dhicin.
Say breeze in Somali. Neecaw OR qalad dhicin.
The Somali word for breeze is neecaw OR qalad dhicin.
How do you say breeze in Somali? Neecaw OR qalad dhicin.
Breeze in Somali vocabulary. Neecaw OR qalad dhicin.
Breeze, Somali translation: neecaw OR qalad dhicin.
Breeze in Somali: neecaw OR qalad dhicin.
What is the Somali word for breeze? Neecaw OR qalad dhicin.
What’s the Somali word for breeze? It’s neecaw OR qalad dhicin.
Breeze in Somali translation. Neecaw OR qalad dhicin.
The Somali translation of breeze is neecaw OR qalad dhicin.
Somali word for breeze: neecaw OR qalad dhicin.
Translation of breeze in Somali: neecaw OR qalad dhicin.
Breeze in Somali is neecaw OR qalad dhicin.
In Somali translation of breeze. Neecaw OR qalad dhicin.
Breeze in Somali vocab. Neecaw OR qalad dhicin.
What’s the Somali for breeze? Neecaw OR qalad dhicin.

Somali

for

breeze

: neecaw OR qalad dhicin.