Posted on

How do you say approximately in Somali? Ugu dhawaan.

approximately, Somali translation: ugu dhawaan.
Q: What’s approximately in Somali? A: ugu dhawaan.
What is the Somali word for approximately? Ugu dhawaan.
What’s the Somali word for approximately? It’s ugu dhawaan.
Approximately in Somali translation. Ugu dhawaan.
How do you say approximately in Somali? Ugu dhawaan.
Approximately in Somali vocabulary. Ugu dhawaan.
Approximately in Somali: ugu dhawaan.
In Somali how do you say approximately? Ugu dhawaan.
Translation of approximately in Somali: ugu dhawaan.
Approximately in Somali is ugu dhawaan.
In Somali translation of approximately. Ugu dhawaan.
Approximately in Somali vocab. Ugu dhawaan.
The Somali word for approximately is ugu dhawaan.
How to say approximately in Somali. Ugu dhawaan.
Say approximately in Somali. Ugu dhawaan.
The Somali translation of approximately is ugu dhawaan.
Somali word for approximately: ugu dhawaan.
What’s the Somali for approximately? Ugu dhawaan.

Somali

for

approximately

: ugu dhawaan.

Posted on

How do you say afield in Somali? Ka fog hoyga ama meesha la degan yahay.

afield, Somali translation: ka fog hoyga ama meesha la degan yahay.
Q: What’s afield in Somali? A: ka fog hoyga ama meesha la degan yahay.
What is the Somali word for afield? Ka fog hoyga ama meesha la degan yahay.
What’s the Somali word for afield? It’s ka fog hoyga ama meesha la degan yahay.
Afield in Somali translation. Ka fog hoyga ama meesha la degan yahay.
How do you say afield in Somali? Ka fog hoyga ama meesha la degan yahay.
Afield in Somali vocabulary. Ka fog hoyga ama meesha la degan yahay.
Afield in Somali: ka fog hoyga ama meesha la degan yahay.
In Somali how do you say afield? Ka fog hoyga ama meesha la degan yahay.
Translation of afield in Somali: ka fog hoyga ama meesha la degan yahay.
Afield in Somali is ka fog hoyga ama meesha la degan yahay.
In Somali translation of afield. Ka fog hoyga ama meesha la degan yahay.
Afield in Somali vocab. Ka fog hoyga ama meesha la degan yahay.
The Somali word for afield is ka fog hoyga ama meesha la degan yahay.
How to say afield in Somali. Ka fog hoyga ama meesha la degan yahay.
Say afield in Somali. Ka fog hoyga ama meesha la degan yahay.
The Somali translation of afield is ka fog hoyga ama meesha la degan yahay.
Somali word for afield: ka fog hoyga ama meesha la degan yahay.
What’s the Somali for afield? Ka fog hoyga ama meesha la degan yahay.

Somali

for

afield

: ka fog hoyga ama meesha la degan yahay.

Posted on

How do you say awesome in Somali? Cajiib ah oo aan loo qaadan karin.

awesome, Somali translation: cajiib ah oo aan loo qaadan karin.
Q: What’s awesome in Somali? A: cajiib ah oo aan loo qaadan karin.
What is the Somali word for awesome? Cajiib ah oo aan loo qaadan karin.
What’s the Somali word for awesome? It’s cajiib ah oo aan loo qaadan karin.
Awesome in Somali translation. Cajiib ah oo aan loo qaadan karin.
How do you say awesome in Somali? Cajiib ah oo aan loo qaadan karin.
Awesome in Somali vocabulary. Cajiib ah oo aan loo qaadan karin.
Awesome in Somali: cajiib ah oo aan loo qaadan karin.
In Somali how do you say awesome? Cajiib ah oo aan loo qaadan karin.
Translation of awesome in Somali: cajiib ah oo aan loo qaadan karin.
Awesome in Somali is cajiib ah oo aan loo qaadan karin.
In Somali translation of awesome. Cajiib ah oo aan loo qaadan karin.
Awesome in Somali vocab. Cajiib ah oo aan loo qaadan karin.
The Somali word for awesome is cajiib ah oo aan loo qaadan karin.
How to say awesome in Somali. Cajiib ah oo aan loo qaadan karin.
Say awesome in Somali. Cajiib ah oo aan loo qaadan karin.
The Somali translation of awesome is cajiib ah oo aan loo qaadan karin.
Somali word for awesome: cajiib ah oo aan loo qaadan karin.
What’s the Somali for awesome? Cajiib ah oo aan loo qaadan karin.

Somali

for

awesome

: cajiib ah oo aan loo qaadan karin.

Posted on

How do you say acid in Somali? Aysiidh.

acid, Somali translation: aysiidh.
Q: What’s acid in Somali? A: aysiidh.
What is the Somali word for acid? Aysiidh.
What’s the Somali word for acid? It’s aysiidh.
Acid in Somali translation. Aysiidh.
How do you say acid in Somali? Aysiidh.
Acid in Somali vocabulary. Aysiidh.
Acid in Somali: aysiidh.
In Somali how do you say acid? Aysiidh.
Translation of acid in Somali: aysiidh.
Acid in Somali is aysiidh.
In Somali translation of acid. Aysiidh.
Acid in Somali vocab. Aysiidh.
The Somali word for acid is aysiidh.
How to say acid in Somali. Aysiidh.
Say acid in Somali. Aysiidh.
The Somali translation of acid is aysiidh.
Somali word for acid: aysiidh.
What’s the Somali for acid? Aysiidh.

Somali

for

acid

: aysiidh.

Posted on

How do you say architectural in Somali? Ee la xidhiidha nashqada dhismayaasha.

architectural, Somali translation: ee la xidhiidha nashqada dhismayaasha.
Q: What’s architectural in Somali? A: ee la xidhiidha nashqada dhismayaasha.
What is the Somali word for architectural? Ee la xidhiidha nashqada dhismayaasha.
What’s the Somali word for architectural? It’s ee la xidhiidha nashqada dhismayaasha.
Architectural in Somali translation. Ee la xidhiidha nashqada dhismayaasha.
How do you say architectural in Somali? Ee la xidhiidha nashqada dhismayaasha.
Architectural in Somali vocabulary. Ee la xidhiidha nashqada dhismayaasha.
Architectural in Somali: ee la xidhiidha nashqada dhismayaasha.
In Somali how do you say architectural? Ee la xidhiidha nashqada dhismayaasha.
Translation of architectural in Somali: ee la xidhiidha nashqada dhismayaasha.
Architectural in Somali is ee la xidhiidha nashqada dhismayaasha.
In Somali translation of architectural. Ee la xidhiidha nashqada dhismayaasha.
Architectural in Somali vocab. Ee la xidhiidha nashqada dhismayaasha.
The Somali word for architectural is ee la xidhiidha nashqada dhismayaasha.
How to say architectural in Somali. Ee la xidhiidha nashqada dhismayaasha.
Say architectural in Somali. Ee la xidhiidha nashqada dhismayaasha.
The Somali translation of architectural is ee la xidhiidha nashqada dhismayaasha.
Somali word for architectural: ee la xidhiidha nashqada dhismayaasha.
What’s the Somali for architectural? Ee la xidhiidha nashqada dhismayaasha.

Somali

for

architectural

: ee la xidhiidha nashqada dhismayaasha.

Posted on

How do you say accents in Somali? Lahjado.

accents, Somali translation: lahjado.
Q: What’s accents in Somali? A: lahjado.
What is the Somali word for accents? Lahjado.
What’s the Somali word for accents? It’s lahjado.
Accents in Somali translation. Lahjado.
How do you say accents in Somali? Lahjado.
Accents in Somali vocabulary. Lahjado.
Accents in Somali: lahjado.
In Somali how do you say accents? Lahjado.
Translation of accents in Somali: lahjado.
Accents in Somali is lahjado.
In Somali translation of accents. Lahjado.
Accents in Somali vocab. Lahjado.
The Somali word for accents is lahjado.
How to say accents in Somali. Lahjado.
Say accents in Somali. Lahjado.
The Somali translation of accents is lahjado.
Somali word for accents: lahjado.
What’s the Somali for accents? Lahjado.

Somali

for

accents

: lahjado.

Posted on

How do you say antiques in Somali? Alaab qadiimiya oo qaali ah.

antiques, Somali translation: alaab qadiimiya oo qaali ah.
Q: What’s antiques in Somali? A: alaab qadiimiya oo qaali ah.
What is the Somali word for antiques? Alaab qadiimiya oo qaali ah.
What’s the Somali word for antiques? It’s alaab qadiimiya oo qaali ah.
Antiques in Somali translation. Alaab qadiimiya oo qaali ah.
How do you say antiques in Somali? Alaab qadiimiya oo qaali ah.
Antiques in Somali vocabulary. Alaab qadiimiya oo qaali ah.
Antiques in Somali: alaab qadiimiya oo qaali ah.
In Somali how do you say antiques? Alaab qadiimiya oo qaali ah.
Translation of antiques in Somali: alaab qadiimiya oo qaali ah.
Antiques in Somali is alaab qadiimiya oo qaali ah.
In Somali translation of antiques. Alaab qadiimiya oo qaali ah.
Antiques in Somali vocab. Alaab qadiimiya oo qaali ah.
The Somali word for antiques is alaab qadiimiya oo qaali ah.
How to say antiques in Somali. Alaab qadiimiya oo qaali ah.
Say antiques in Somali. Alaab qadiimiya oo qaali ah.
The Somali translation of antiques is alaab qadiimiya oo qaali ah.
Somali word for antiques: alaab qadiimiya oo qaali ah.
What’s the Somali for antiques? Alaab qadiimiya oo qaali ah.

Somali

for

antiques

: alaab qadiimiya oo qaali ah.

Posted on

How do you say angel in Somali? Malaa’ig.

angel, Somali translation: malaa’ig.
Q: What’s angel in Somali? A: malaa’ig.
What is the Somali word for angel? Malaa’ig.
What’s the Somali word for angel? It’s malaa’ig.
Angel in Somali translation. Malaa’ig.
How do you say angel in Somali? Malaa’ig.
Angel in Somali vocabulary. Malaa’ig.
Angel in Somali: malaa’ig.
In Somali how do you say angel? Malaa’ig.
Translation of angel in Somali: malaa’ig.
Angel in Somali is malaa’ig.
In Somali translation of angel. Malaa’ig.
Angel in Somali vocab. Malaa’ig.
The Somali word for angel is malaa’ig.
How to say angel in Somali. Malaa’ig.
Say angel in Somali. Malaa’ig.
The Somali translation of angel is malaa’ig.
Somali word for angel: malaa’ig.
What’s the Somali for angel? Malaa’ig.

Somali

for

angel

: malaa’ig.

Posted on

How do you say agent in Somali? Wakiil.

agent, Somali translation: wakiil.
Q: What’s agent in Somali? A: wakiil.
What is the Somali word for agent? Wakiil.
What’s the Somali word for agent? It’s wakiil.
Agent in Somali translation. Wakiil.
How do you say agent in Somali? Wakiil.
Agent in Somali vocabulary. Wakiil.
Agent in Somali: wakiil.
In Somali how do you say agent? Wakiil.
Translation of agent in Somali: wakiil.
Agent in Somali is wakiil.
In Somali translation of agent. Wakiil.
Agent in Somali vocab. Wakiil.
The Somali word for agent is wakiil.
How to say agent in Somali. Wakiil.
Say agent in Somali. Wakiil.
The Somali translation of agent is wakiil.
Somali word for agent: wakiil.
What’s the Somali for agent? Wakiil.

Somali

for

agent

: wakiil.

Posted on

How do you say animator in Somali? Qofka dalacsiiya wax-qabad dhaqameed.

animator, Somali translation: qofka dalacsiiya wax-qabad dhaqameed.
Q: What’s animator in Somali? A: qofka dalacsiiya wax-qabad dhaqameed.
What is the Somali word for animator? Qofka dalacsiiya wax-qabad dhaqameed.
What’s the Somali word for animator? It’s qofka dalacsiiya wax-qabad dhaqameed.
Animator in Somali translation. Qofka dalacsiiya wax-qabad dhaqameed.
How do you say animator in Somali? Qofka dalacsiiya wax-qabad dhaqameed.
Animator in Somali vocabulary. Qofka dalacsiiya wax-qabad dhaqameed.
Animator in Somali: qofka dalacsiiya wax-qabad dhaqameed.
In Somali how do you say animator? Qofka dalacsiiya wax-qabad dhaqameed.
Translation of animator in Somali: qofka dalacsiiya wax-qabad dhaqameed.
Animator in Somali is qofka dalacsiiya wax-qabad dhaqameed.
In Somali translation of animator. Qofka dalacsiiya wax-qabad dhaqameed.
Animator in Somali vocab. Qofka dalacsiiya wax-qabad dhaqameed.
The Somali word for animator is qofka dalacsiiya wax-qabad dhaqameed.
How to say animator in Somali. Qofka dalacsiiya wax-qabad dhaqameed.
Say animator in Somali. Qofka dalacsiiya wax-qabad dhaqameed.
The Somali translation of animator is qofka dalacsiiya wax-qabad dhaqameed.
Somali word for animator: qofka dalacsiiya wax-qabad dhaqameed.
What’s the Somali for animator? Qofka dalacsiiya wax-qabad dhaqameed.

Somali

for

animator

: qofka dalacsiiya wax-qabad dhaqameed.