Posted on

Accompanied in Somali is u wehel yeelay OR raacay OR wax raacsan wax kale.

In Somali how do you say accompanied? U wehel yeelay OR raacay OR wax raacsan wax kale.
Q: What’s accompanied in Somali? A: u wehel yeelay OR raacay OR wax raacsan wax kale.
How to say accompanied in Somali. U wehel yeelay OR raacay OR wax raacsan wax kale.
Say accompanied in Somali. U wehel yeelay OR raacay OR wax raacsan wax kale.
The Somali word for accompanied is u wehel yeelay OR raacay OR wax raacsan wax kale.
How do you say accompanied in Somali? U wehel yeelay OR raacay OR wax raacsan wax kale.
Accompanied in Somali vocabulary. U wehel yeelay OR raacay OR wax raacsan wax kale.
Accompanied, Somali translation: u wehel yeelay OR raacay OR wax raacsan wax kale.
Accompanied in Somali: u wehel yeelay OR raacay OR wax raacsan wax kale.
What is the Somali word for accompanied? U wehel yeelay OR raacay OR wax raacsan wax kale.
What’s the Somali word for accompanied? It’s u wehel yeelay OR raacay OR wax raacsan wax kale.
Accompanied in Somali translation. U wehel yeelay OR raacay OR wax raacsan wax kale.
The Somali translation of accompanied is u wehel yeelay OR raacay OR wax raacsan wax kale.
Somali word for accompanied: u wehel yeelay OR raacay OR wax raacsan wax kale.
Translation of accompanied in Somali: u wehel yeelay OR raacay OR wax raacsan wax kale.
Accompanied in Somali is u wehel yeelay OR raacay OR wax raacsan wax kale.
In Somali translation of accompanied. U wehel yeelay OR raacay OR wax raacsan wax kale.
Accompanied in Somali vocab. U wehel yeelay OR raacay OR wax raacsan wax kale.
What’s the Somali for accompanied? U wehel yeelay OR raacay OR wax raacsan wax kale.

Somali

for

accompanied

: u wehel yeelay OR raacay OR wax raacsan wax kale.

Posted on

Announce in Somali is ku dhawaaqid OR shaac ka qaadid.

In Somali how do you say announce? Ku dhawaaqid OR shaac ka qaadid.
Q: What’s announce in Somali? A: ku dhawaaqid OR shaac ka qaadid.
How to say announce in Somali. Ku dhawaaqid OR shaac ka qaadid.
Say announce in Somali. Ku dhawaaqid OR shaac ka qaadid.
The Somali word for announce is ku dhawaaqid OR shaac ka qaadid.
How do you say announce in Somali? Ku dhawaaqid OR shaac ka qaadid.
Announce in Somali vocabulary. Ku dhawaaqid OR shaac ka qaadid.
Announce, Somali translation: ku dhawaaqid OR shaac ka qaadid.
Announce in Somali: ku dhawaaqid OR shaac ka qaadid.
What is the Somali word for announce? Ku dhawaaqid OR shaac ka qaadid.
What’s the Somali word for announce? It’s ku dhawaaqid OR shaac ka qaadid.
Announce in Somali translation. Ku dhawaaqid OR shaac ka qaadid.
The Somali translation of announce is ku dhawaaqid OR shaac ka qaadid.
Somali word for announce: ku dhawaaqid OR shaac ka qaadid.
Translation of announce in Somali: ku dhawaaqid OR shaac ka qaadid.
Announce in Somali is ku dhawaaqid OR shaac ka qaadid.
In Somali translation of announce. Ku dhawaaqid OR shaac ka qaadid.
Announce in Somali vocab. Ku dhawaaqid OR shaac ka qaadid.
What’s the Somali for announce? Ku dhawaaqid OR shaac ka qaadid.

Somali

for

announce

: ku dhawaaqid OR shaac ka qaadid.

Posted on

Adding in Somali is ku-dar OR isu-geyn.

In Somali how do you say adding? Ku-dar OR isu-geyn.
Q: What’s adding in Somali? A: ku-dar OR isu-geyn.
How to say adding in Somali. Ku-dar OR isu-geyn.
Say adding in Somali. Ku-dar OR isu-geyn.
The Somali word for adding is ku-dar OR isu-geyn.
How do you say adding in Somali? Ku-dar OR isu-geyn.
Adding in Somali vocabulary. Ku-dar OR isu-geyn.
Adding, Somali translation: ku-dar OR isu-geyn.
Adding in Somali: ku-dar OR isu-geyn.
What is the Somali word for adding? Ku-dar OR isu-geyn.
What’s the Somali word for adding? It’s ku-dar OR isu-geyn.
Adding in Somali translation. Ku-dar OR isu-geyn.
The Somali translation of adding is ku-dar OR isu-geyn.
Somali word for adding: ku-dar OR isu-geyn.
Translation of adding in Somali: ku-dar OR isu-geyn.
Adding in Somali is ku-dar OR isu-geyn.
In Somali translation of adding. Ku-dar OR isu-geyn.
Adding in Somali vocab. Ku-dar OR isu-geyn.
What’s the Somali for adding? Ku-dar OR isu-geyn.

Somali

for

adding

: ku-dar OR isu-geyn.

Posted on

Accidents in Somali is shilal OR dhacdooyin.

In Somali how do you say accidents? Shilal OR dhacdooyin.
Q: What’s accidents in Somali? A: shilal OR dhacdooyin.
How to say accidents in Somali. Shilal OR dhacdooyin.
Say accidents in Somali. Shilal OR dhacdooyin.
The Somali word for accidents is shilal OR dhacdooyin.
How do you say accidents in Somali? Shilal OR dhacdooyin.
Accidents in Somali vocabulary. Shilal OR dhacdooyin.
Accidents, Somali translation: shilal OR dhacdooyin.
Accidents in Somali: shilal OR dhacdooyin.
What is the Somali word for accidents? Shilal OR dhacdooyin.
What’s the Somali word for accidents? It’s shilal OR dhacdooyin.
Accidents in Somali translation. Shilal OR dhacdooyin.
The Somali translation of accidents is shilal OR dhacdooyin.
Somali word for accidents: shilal OR dhacdooyin.
Translation of accidents in Somali: shilal OR dhacdooyin.
Accidents in Somali is shilal OR dhacdooyin.
In Somali translation of accidents. Shilal OR dhacdooyin.
Accidents in Somali vocab. Shilal OR dhacdooyin.
What’s the Somali for accidents? Shilal OR dhacdooyin.

Somali

for

accidents

: shilal OR dhacdooyin.

Posted on

Arranged in Somali is habeeyey OR isku-duway.

In Somali how do you say arranged? Habeeyey OR isku-duway.
Q: What’s arranged in Somali? A: habeeyey OR isku-duway.
How to say arranged in Somali. Habeeyey OR isku-duway.
Say arranged in Somali. Habeeyey OR isku-duway.
The Somali word for arranged is habeeyey OR isku-duway.
How do you say arranged in Somali? Habeeyey OR isku-duway.
Arranged in Somali vocabulary. Habeeyey OR isku-duway.
Arranged, Somali translation: habeeyey OR isku-duway.
Arranged in Somali: habeeyey OR isku-duway.
What is the Somali word for arranged? Habeeyey OR isku-duway.
What’s the Somali word for arranged? It’s habeeyey OR isku-duway.
Arranged in Somali translation. Habeeyey OR isku-duway.
The Somali translation of arranged is habeeyey OR isku-duway.
Somali word for arranged: habeeyey OR isku-duway.
Translation of arranged in Somali: habeeyey OR isku-duway.
Arranged in Somali is habeeyey OR isku-duway.
In Somali translation of arranged. Habeeyey OR isku-duway.
Arranged in Somali vocab. Habeeyey OR isku-duway.
What’s the Somali for arranged? Habeeyey OR isku-duway.

Somali

for

arranged

: habeeyey OR isku-duway.

Posted on

Approved in Somali is uguuxid OR aqbalid.

In Somali how do you say approved? Uguuxid OR aqbalid.
Q: What’s approved in Somali? A: uguuxid OR aqbalid.
How to say approved in Somali. Uguuxid OR aqbalid.
Say approved in Somali. Uguuxid OR aqbalid.
The Somali word for approved is uguuxid OR aqbalid.
How do you say approved in Somali? Uguuxid OR aqbalid.
Approved in Somali vocabulary. Uguuxid OR aqbalid.
Approved, Somali translation: uguuxid OR aqbalid.
Approved in Somali: uguuxid OR aqbalid.
What is the Somali word for approved? Uguuxid OR aqbalid.
What’s the Somali word for approved? It’s uguuxid OR aqbalid.
Approved in Somali translation. Uguuxid OR aqbalid.
The Somali translation of approved is uguuxid OR aqbalid.
Somali word for approved: uguuxid OR aqbalid.
Translation of approved in Somali: uguuxid OR aqbalid.
Approved in Somali is uguuxid OR aqbalid.
In Somali translation of approved. Uguuxid OR aqbalid.
Approved in Somali vocab. Uguuxid OR aqbalid.
What’s the Somali for approved? Uguuxid OR aqbalid.

Somali

for

approved

: uguuxid OR aqbalid.

Posted on

Aimed in Somali is qasday OR shiishay.

In Somali how do you say aimed? Qasday OR shiishay.
Q: What’s aimed in Somali? A: qasday OR shiishay.
How to say aimed in Somali. Qasday OR shiishay.
Say aimed in Somali. Qasday OR shiishay.
The Somali word for aimed is qasday OR shiishay.
How do you say aimed in Somali? Qasday OR shiishay.
Aimed in Somali vocabulary. Qasday OR shiishay.
Aimed, Somali translation: qasday OR shiishay.
Aimed in Somali: qasday OR shiishay.
What is the Somali word for aimed? Qasday OR shiishay.
What’s the Somali word for aimed? It’s qasday OR shiishay.
Aimed in Somali translation. Qasday OR shiishay.
The Somali translation of aimed is qasday OR shiishay.
Somali word for aimed: qasday OR shiishay.
Translation of aimed in Somali: qasday OR shiishay.
Aimed in Somali is qasday OR shiishay.
In Somali translation of aimed. Qasday OR shiishay.
Aimed in Somali vocab. Qasday OR shiishay.
What’s the Somali for aimed? Qasday OR shiishay.

Somali

for

aimed

: qasday OR shiishay.

Posted on

Arranging in Somali is isku duwid OR habayn.

In Somali how do you say arranging? Isku duwid OR habayn.
Q: What’s arranging in Somali? A: isku duwid OR habayn.
How to say arranging in Somali. Isku duwid OR habayn.
Say arranging in Somali. Isku duwid OR habayn.
The Somali word for arranging is isku duwid OR habayn.
How do you say arranging in Somali? Isku duwid OR habayn.
Arranging in Somali vocabulary. Isku duwid OR habayn.
Arranging, Somali translation: isku duwid OR habayn.
Arranging in Somali: isku duwid OR habayn.
What is the Somali word for arranging? Isku duwid OR habayn.
What’s the Somali word for arranging? It’s isku duwid OR habayn.
Arranging in Somali translation. Isku duwid OR habayn.
The Somali translation of arranging is isku duwid OR habayn.
Somali word for arranging: isku duwid OR habayn.
Translation of arranging in Somali: isku duwid OR habayn.
Arranging in Somali is isku duwid OR habayn.
In Somali translation of arranging. Isku duwid OR habayn.
Arranging in Somali vocab. Isku duwid OR habayn.
What’s the Somali for arranging? Isku duwid OR habayn.

Somali

for

arranging

: isku duwid OR habayn.

Posted on

Attitude in Somali is siyaabaha qof u dhaqmo OR wax u arko.

In Somali how do you say attitude? Siyaabaha qof u dhaqmo OR wax u arko.
Q: What’s attitude in Somali? A: siyaabaha qof u dhaqmo OR wax u arko.
How to say attitude in Somali. Siyaabaha qof u dhaqmo OR wax u arko.
Say attitude in Somali. Siyaabaha qof u dhaqmo OR wax u arko.
The Somali word for attitude is siyaabaha qof u dhaqmo OR wax u arko.
How do you say attitude in Somali? Siyaabaha qof u dhaqmo OR wax u arko.
Attitude in Somali vocabulary. Siyaabaha qof u dhaqmo OR wax u arko.
Attitude, Somali translation: siyaabaha qof u dhaqmo OR wax u arko.
Attitude in Somali: siyaabaha qof u dhaqmo OR wax u arko.
What is the Somali word for attitude? Siyaabaha qof u dhaqmo OR wax u arko.
What’s the Somali word for attitude? It’s siyaabaha qof u dhaqmo OR wax u arko.
Attitude in Somali translation. Siyaabaha qof u dhaqmo OR wax u arko.
The Somali translation of attitude is siyaabaha qof u dhaqmo OR wax u arko.
Somali word for attitude: siyaabaha qof u dhaqmo OR wax u arko.
Translation of attitude in Somali: siyaabaha qof u dhaqmo OR wax u arko.
Attitude in Somali is siyaabaha qof u dhaqmo OR wax u arko.
In Somali translation of attitude. Siyaabaha qof u dhaqmo OR wax u arko.
Attitude in Somali vocab. Siyaabaha qof u dhaqmo OR wax u arko.
What’s the Somali for attitude? Siyaabaha qof u dhaqmo OR wax u arko.

Somali

for

attitude

: siyaabaha qof u dhaqmo OR wax u arko.

Posted on

Angry in Somali is cadhoonay OR cadhaysan OR xanaaqsan.

In Somali how do you say angry? Cadhoonay OR cadhaysan OR xanaaqsan.
Q: What’s angry in Somali? A: cadhoonay OR cadhaysan OR xanaaqsan.
How to say angry in Somali. Cadhoonay OR cadhaysan OR xanaaqsan.
Say angry in Somali. Cadhoonay OR cadhaysan OR xanaaqsan.
The Somali word for angry is cadhoonay OR cadhaysan OR xanaaqsan.
How do you say angry in Somali? Cadhoonay OR cadhaysan OR xanaaqsan.
Angry in Somali vocabulary. Cadhoonay OR cadhaysan OR xanaaqsan.
Angry, Somali translation: cadhoonay OR cadhaysan OR xanaaqsan.
Angry in Somali: cadhoonay OR cadhaysan OR xanaaqsan.
What is the Somali word for angry? Cadhoonay OR cadhaysan OR xanaaqsan.
What’s the Somali word for angry? It’s cadhoonay OR cadhaysan OR xanaaqsan.
Angry in Somali translation. Cadhoonay OR cadhaysan OR xanaaqsan.
The Somali translation of angry is cadhoonay OR cadhaysan OR xanaaqsan.
Somali word for angry: cadhoonay OR cadhaysan OR xanaaqsan.
Translation of angry in Somali: cadhoonay OR cadhaysan OR xanaaqsan.
Angry in Somali is cadhoonay OR cadhaysan OR xanaaqsan.
In Somali translation of angry. Cadhoonay OR cadhaysan OR xanaaqsan.
Angry in Somali vocab. Cadhoonay OR cadhaysan OR xanaaqsan.
What’s the Somali for angry? Cadhoonay OR cadhaysan OR xanaaqsan.

Somali

for

angry

: cadhoonay OR cadhaysan OR xanaaqsan.