Posted on

Army in Somali is ciidan OR jeysh.

In Somali how do you say army? Ciidan OR jeysh.
Q: What’s army in Somali? A: ciidan OR jeysh.
How to say army in Somali. Ciidan OR jeysh.
Say army in Somali. Ciidan OR jeysh.
The Somali word for army is ciidan OR jeysh.
How do you say army in Somali? Ciidan OR jeysh.
Army in Somali vocabulary. Ciidan OR jeysh.
Army, Somali translation: ciidan OR jeysh.
Army in Somali: ciidan OR jeysh.
What is the Somali word for army? Ciidan OR jeysh.
What’s the Somali word for army? It’s ciidan OR jeysh.
Army in Somali translation. Ciidan OR jeysh.
The Somali translation of army is ciidan OR jeysh.
Somali word for army: ciidan OR jeysh.
Translation of army in Somali: ciidan OR jeysh.
Army in Somali is ciidan OR jeysh.
In Somali translation of army. Ciidan OR jeysh.
Army in Somali vocab. Ciidan OR jeysh.
What’s the Somali for army? Ciidan OR jeysh.

Somali

for

army

: ciidan OR jeysh.

Posted on

America in Somali is Ameerika OR Maraykaynka.

In Somali how do you say America? Ameerika OR Maraykaynka.
Q: What’s America in Somali? A: Ameerika OR Maraykaynka.
How to say America in Somali. Ameerika OR Maraykaynka.
Say America in Somali. Ameerika OR Maraykaynka.
The Somali word for America is Ameerika OR Maraykaynka.
How do you say America in Somali? Ameerika OR Maraykaynka.
America in Somali vocabulary. Ameerika OR Maraykaynka.
America, Somali translation: Ameerika OR Maraykaynka.
America in Somali: Ameerika OR Maraykaynka.
What is the Somali word for America? Ameerika OR Maraykaynka.
What’s the Somali word for America? It’s Ameerika OR Maraykaynka.
America in Somali translation. Ameerika OR Maraykaynka.
The Somali translation of America is Ameerika OR Maraykaynka.
Somali word for America: Ameerika OR Maraykaynka.
Translation of America in Somali: Ameerika OR Maraykaynka.
America in Somali is Ameerika OR Maraykaynka.
In Somali translation of America. Ameerika OR Maraykaynka.
America in Somali vocab. Ameerika OR Maraykaynka.
What’s the Somali for America? Ameerika OR Maraykaynka.

Somali

for

America

: Ameerika OR Maraykaynka.

Posted on

Additions in Somali is isu-geyn OR wadar.

In Somali how do you say additions? Isu-geyn OR wadar.
Q: What’s additions in Somali? A: isu-geyn OR wadar.
How to say additions in Somali. Isu-geyn OR wadar.
Say additions in Somali. Isu-geyn OR wadar.
The Somali word for additions is isu-geyn OR wadar.
How do you say additions in Somali? Isu-geyn OR wadar.
Additions in Somali vocabulary. Isu-geyn OR wadar.
Additions, Somali translation: isu-geyn OR wadar.
Additions in Somali: isu-geyn OR wadar.
What is the Somali word for additions? Isu-geyn OR wadar.
What’s the Somali word for additions? It’s isu-geyn OR wadar.
Additions in Somali translation. Isu-geyn OR wadar.
The Somali translation of additions is isu-geyn OR wadar.
Somali word for additions: isu-geyn OR wadar.
Translation of additions in Somali: isu-geyn OR wadar.
Additions in Somali is isu-geyn OR wadar.
In Somali translation of additions. Isu-geyn OR wadar.
Additions in Somali vocab. Isu-geyn OR wadar.
What’s the Somali for additions? Isu-geyn OR wadar.

Somali

for

additions

: isu-geyn OR wadar.

Posted on

Allowed in Somali is u fasixid OR u ogalaansho.

In Somali how do you say allowed? U fasixid OR u ogalaansho.
Q: What’s allowed in Somali? A: u fasixid OR u ogalaansho.
How to say allowed in Somali. U fasixid OR u ogalaansho.
Say allowed in Somali. U fasixid OR u ogalaansho.
The Somali word for allowed is u fasixid OR u ogalaansho.
How do you say allowed in Somali? U fasixid OR u ogalaansho.
Allowed in Somali vocabulary. U fasixid OR u ogalaansho.
Allowed, Somali translation: u fasixid OR u ogalaansho.
Allowed in Somali: u fasixid OR u ogalaansho.
What is the Somali word for allowed? U fasixid OR u ogalaansho.
What’s the Somali word for allowed? It’s u fasixid OR u ogalaansho.
Allowed in Somali translation. U fasixid OR u ogalaansho.
The Somali translation of allowed is u fasixid OR u ogalaansho.
Somali word for allowed: u fasixid OR u ogalaansho.
Translation of allowed in Somali: u fasixid OR u ogalaansho.
Allowed in Somali is u fasixid OR u ogalaansho.
In Somali translation of allowed. U fasixid OR u ogalaansho.
Allowed in Somali vocab. U fasixid OR u ogalaansho.
What’s the Somali for allowed? U fasixid OR u ogalaansho.

Somali

for

allowed

: u fasixid OR u ogalaansho.

Posted on

Actually in Somali is run ahaantii OR xaqiiqdii.

In Somali how do you say actually? Run ahaantii OR xaqiiqdii.
Q: What’s actually in Somali? A: run ahaantii OR xaqiiqdii.
How to say actually in Somali. Run ahaantii OR xaqiiqdii.
Say actually in Somali. Run ahaantii OR xaqiiqdii.
The Somali word for actually is run ahaantii OR xaqiiqdii.
How do you say actually in Somali? Run ahaantii OR xaqiiqdii.
Actually in Somali vocabulary. Run ahaantii OR xaqiiqdii.
Actually, Somali translation: run ahaantii OR xaqiiqdii.
Actually in Somali: run ahaantii OR xaqiiqdii.
What is the Somali word for actually? Run ahaantii OR xaqiiqdii.
What’s the Somali word for actually? It’s run ahaantii OR xaqiiqdii.
Actually in Somali translation. Run ahaantii OR xaqiiqdii.
The Somali translation of actually is run ahaantii OR xaqiiqdii.
Somali word for actually: run ahaantii OR xaqiiqdii.
Translation of actually in Somali: run ahaantii OR xaqiiqdii.
Actually in Somali is run ahaantii OR xaqiiqdii.
In Somali translation of actually. Run ahaantii OR xaqiiqdii.
Actually in Somali vocab. Run ahaantii OR xaqiiqdii.
What’s the Somali for actually? Run ahaantii OR xaqiiqdii.

Somali

for

actually

: run ahaantii OR xaqiiqdii.

Posted on

Ancient in Somali is qadiim ah OR waa hore jiri jiray.

In Somali how do you say ancient? Qadiim ah OR waa hore jiri jiray.
Q: What’s ancient in Somali? A: qadiim ah OR waa hore jiri jiray.
How to say ancient in Somali. Qadiim ah OR waa hore jiri jiray.
Say ancient in Somali. Qadiim ah OR waa hore jiri jiray.
The Somali word for ancient is qadiim ah OR waa hore jiri jiray.
How do you say ancient in Somali? Qadiim ah OR waa hore jiri jiray.
Ancient in Somali vocabulary. Qadiim ah OR waa hore jiri jiray.
Ancient, Somali translation: qadiim ah OR waa hore jiri jiray.
Ancient in Somali: qadiim ah OR waa hore jiri jiray.
What is the Somali word for ancient? Qadiim ah OR waa hore jiri jiray.
What’s the Somali word for ancient? It’s qadiim ah OR waa hore jiri jiray.
Ancient in Somali translation. Qadiim ah OR waa hore jiri jiray.
The Somali translation of ancient is qadiim ah OR waa hore jiri jiray.
Somali word for ancient: qadiim ah OR waa hore jiri jiray.
Translation of ancient in Somali: qadiim ah OR waa hore jiri jiray.
Ancient in Somali is qadiim ah OR waa hore jiri jiray.
In Somali translation of ancient. Qadiim ah OR waa hore jiri jiray.
Ancient in Somali vocab. Qadiim ah OR waa hore jiri jiray.
What’s the Somali for ancient? Qadiim ah OR waa hore jiri jiray.

Somali

for

ancient

: qadiim ah OR waa hore jiri jiray.

Posted on

Arrives in Somali is yimaada OR imaatin.

In Somali how do you say arrives? Yimaada OR imaatin.
Q: What’s arrives in Somali? A: yimaada OR imaatin.
How to say arrives in Somali. Yimaada OR imaatin.
Say arrives in Somali. Yimaada OR imaatin.
The Somali word for arrives is yimaada OR imaatin.
How do you say arrives in Somali? Yimaada OR imaatin.
Arrives in Somali vocabulary. Yimaada OR imaatin.
Arrives, Somali translation: yimaada OR imaatin.
Arrives in Somali: yimaada OR imaatin.
What is the Somali word for arrives? Yimaada OR imaatin.
What’s the Somali word for arrives? It’s yimaada OR imaatin.
Arrives in Somali translation. Yimaada OR imaatin.
The Somali translation of arrives is yimaada OR imaatin.
Somali word for arrives: yimaada OR imaatin.
Translation of arrives in Somali: yimaada OR imaatin.
Arrives in Somali is yimaada OR imaatin.
In Somali translation of arrives. Yimaada OR imaatin.
Arrives in Somali vocab. Yimaada OR imaatin.
What’s the Somali for arrives? Yimaada OR imaatin.

Somali

for

arrives

: yimaada OR imaatin.

Posted on

Attractions in Somali is isa-soo jiidasho OR jiniyo leh.

In Somali how do you say attractions? Isa-soo jiidasho OR jiniyo leh.
Q: What’s attractions in Somali? A: isa-soo jiidasho OR jiniyo leh.
How to say attractions in Somali. Isa-soo jiidasho OR jiniyo leh.
Say attractions in Somali. Isa-soo jiidasho OR jiniyo leh.
The Somali word for attractions is isa-soo jiidasho OR jiniyo leh.
How do you say attractions in Somali? Isa-soo jiidasho OR jiniyo leh.
Attractions in Somali vocabulary. Isa-soo jiidasho OR jiniyo leh.
Attractions, Somali translation: isa-soo jiidasho OR jiniyo leh.
Attractions in Somali: isa-soo jiidasho OR jiniyo leh.
What is the Somali word for attractions? Isa-soo jiidasho OR jiniyo leh.
What’s the Somali word for attractions? It’s isa-soo jiidasho OR jiniyo leh.
Attractions in Somali translation. Isa-soo jiidasho OR jiniyo leh.
The Somali translation of attractions is isa-soo jiidasho OR jiniyo leh.
Somali word for attractions: isa-soo jiidasho OR jiniyo leh.
Translation of attractions in Somali: isa-soo jiidasho OR jiniyo leh.
Attractions in Somali is isa-soo jiidasho OR jiniyo leh.
In Somali translation of attractions. Isa-soo jiidasho OR jiniyo leh.
Attractions in Somali vocab. Isa-soo jiidasho OR jiniyo leh.
What’s the Somali for attractions? Isa-soo jiidasho OR jiniyo leh.

Somali

for

attractions

: isa-soo jiidasho OR jiniyo leh.

Posted on

Abuse in Somali is aflagaadayn OR caayid OR xad-gudub OR wax si xun u isticmaalid.

In Somali how do you say abuse? Aflagaadayn OR caayid OR xad-gudub OR wax si xun u isticmaalid.
Q: What’s abuse in Somali? A: aflagaadayn OR caayid OR xad-gudub OR wax si xun u isticmaalid.
How to say abuse in Somali. Aflagaadayn OR caayid OR xad-gudub OR wax si xun u isticmaalid.
Say abuse in Somali. Aflagaadayn OR caayid OR xad-gudub OR wax si xun u isticmaalid.
The Somali word for abuse is aflagaadayn OR caayid OR xad-gudub OR wax si xun u isticmaalid.
How do you say abuse in Somali? Aflagaadayn OR caayid OR xad-gudub OR wax si xun u isticmaalid.
Abuse in Somali vocabulary. Aflagaadayn OR caayid OR xad-gudub OR wax si xun u isticmaalid.
Abuse, Somali translation: aflagaadayn OR caayid OR xad-gudub OR wax si xun u isticmaalid.
Abuse in Somali: aflagaadayn OR caayid OR xad-gudub OR wax si xun u isticmaalid.
What is the Somali word for abuse? Aflagaadayn OR caayid OR xad-gudub OR wax si xun u isticmaalid.
What’s the Somali word for abuse? It’s aflagaadayn OR caayid OR xad-gudub OR wax si xun u isticmaalid.
Abuse in Somali translation. Aflagaadayn OR caayid OR xad-gudub OR wax si xun u isticmaalid.
The Somali translation of abuse is aflagaadayn OR caayid OR xad-gudub OR wax si xun u isticmaalid.
Somali word for abuse: aflagaadayn OR caayid OR xad-gudub OR wax si xun u isticmaalid.
Translation of abuse in Somali: aflagaadayn OR caayid OR xad-gudub OR wax si xun u isticmaalid.
Abuse in Somali is aflagaadayn OR caayid OR xad-gudub OR wax si xun u isticmaalid.
In Somali translation of abuse. Aflagaadayn OR caayid OR xad-gudub OR wax si xun u isticmaalid.
Abuse in Somali vocab. Aflagaadayn OR caayid OR xad-gudub OR wax si xun u isticmaalid.
What’s the Somali for abuse? Aflagaadayn OR caayid OR xad-gudub OR wax si xun u isticmaalid.

Somali

for

abuse

: aflagaadayn OR caayid OR xad-gudub OR wax si xun u isticmaalid.

Posted on

Announced in Somali is ku dhawaaqay OR shaac ka qaaday.

In Somali how do you say announced? Ku dhawaaqay OR shaac ka qaaday.
Q: What’s announced in Somali? A: ku dhawaaqay OR shaac ka qaaday.
How to say announced in Somali. Ku dhawaaqay OR shaac ka qaaday.
Say announced in Somali. Ku dhawaaqay OR shaac ka qaaday.
The Somali word for announced is ku dhawaaqay OR shaac ka qaaday.
How do you say announced in Somali? Ku dhawaaqay OR shaac ka qaaday.
Announced in Somali vocabulary. Ku dhawaaqay OR shaac ka qaaday.
Announced, Somali translation: ku dhawaaqay OR shaac ka qaaday.
Announced in Somali: ku dhawaaqay OR shaac ka qaaday.
What is the Somali word for announced? Ku dhawaaqay OR shaac ka qaaday.
What’s the Somali word for announced? It’s ku dhawaaqay OR shaac ka qaaday.
Announced in Somali translation. Ku dhawaaqay OR shaac ka qaaday.
The Somali translation of announced is ku dhawaaqay OR shaac ka qaaday.
Somali word for announced: ku dhawaaqay OR shaac ka qaaday.
Translation of announced in Somali: ku dhawaaqay OR shaac ka qaaday.
Announced in Somali is ku dhawaaqay OR shaac ka qaaday.
In Somali translation of announced. Ku dhawaaqay OR shaac ka qaaday.
Announced in Somali vocab. Ku dhawaaqay OR shaac ka qaaday.
What’s the Somali for announced? Ku dhawaaqay OR shaac ka qaaday.

Somali

for

announced

: ku dhawaaqay OR shaac ka qaaday.