Posted on

Burial in Somali is duugitaan OR aasitaan.

In Somali how do you say burial? Duugitaan OR aasitaan.
Q: What’s burial in Somali? A: duugitaan OR aasitaan.
How to say burial in Somali. Duugitaan OR aasitaan.
Say burial in Somali. Duugitaan OR aasitaan.
The Somali word for burial is duugitaan OR aasitaan.
How do you say burial in Somali? Duugitaan OR aasitaan.
Burial in Somali vocabulary. Duugitaan OR aasitaan.
Burial, Somali translation: duugitaan OR aasitaan.
Burial in Somali: duugitaan OR aasitaan.
What is the Somali word for burial? Duugitaan OR aasitaan.
What’s the Somali word for burial? It’s duugitaan OR aasitaan.
Burial in Somali translation. Duugitaan OR aasitaan.
The Somali translation of burial is duugitaan OR aasitaan.
Somali word for burial: duugitaan OR aasitaan.
Translation of burial in Somali: duugitaan OR aasitaan.
Burial in Somali is duugitaan OR aasitaan.
In Somali translation of burial. Duugitaan OR aasitaan.
Burial in Somali vocab. Duugitaan OR aasitaan.
What’s the Somali for burial? Duugitaan OR aasitaan.

Somali

for

burial

: duugitaan OR aasitaan.