Posted on

Bitter in Somali is khadhaadh OR aad u xun OR uur-xumo qaba.

In Somali how do you say bitter? Khadhaadh OR aad u xun OR uur-xumo qaba.
Q: What’s bitter in Somali? A: khadhaadh OR aad u xun OR uur-xumo qaba.
How to say bitter in Somali. Khadhaadh OR aad u xun OR uur-xumo qaba.
Say bitter in Somali. Khadhaadh OR aad u xun OR uur-xumo qaba.
The Somali word for bitter is khadhaadh OR aad u xun OR uur-xumo qaba.
How do you say bitter in Somali? Khadhaadh OR aad u xun OR uur-xumo qaba.
Bitter in Somali vocabulary. Khadhaadh OR aad u xun OR uur-xumo qaba.
Bitter, Somali translation: khadhaadh OR aad u xun OR uur-xumo qaba.
Bitter in Somali: khadhaadh OR aad u xun OR uur-xumo qaba.
What is the Somali word for bitter? Khadhaadh OR aad u xun OR uur-xumo qaba.
What’s the Somali word for bitter? It’s khadhaadh OR aad u xun OR uur-xumo qaba.
Bitter in Somali translation. Khadhaadh OR aad u xun OR uur-xumo qaba.
The Somali translation of bitter is khadhaadh OR aad u xun OR uur-xumo qaba.
Somali word for bitter: khadhaadh OR aad u xun OR uur-xumo qaba.
Translation of bitter in Somali: khadhaadh OR aad u xun OR uur-xumo qaba.
Bitter in Somali is khadhaadh OR aad u xun OR uur-xumo qaba.
In Somali translation of bitter. Khadhaadh OR aad u xun OR uur-xumo qaba.
Bitter in Somali vocab. Khadhaadh OR aad u xun OR uur-xumo qaba.
What’s the Somali for bitter? Khadhaadh OR aad u xun OR uur-xumo qaba.

Somali

for

bitter

: khadhaadh OR aad u xun OR uur-xumo qaba.