Posted on

Access in Somali is meel jid loo maro OR wax aad awood u leedahay inaad isticmaashid ama ogaatid.

In Somali how do you say access? Meel jid loo maro OR wax aad awood u leedahay inaad isticmaashid ama ogaatid.
Q: What’s access in Somali? A: meel jid loo maro OR wax aad awood u leedahay inaad isticmaashid ama ogaatid.
How to say access in Somali. Meel jid loo maro OR wax aad awood u leedahay inaad isticmaashid ama ogaatid.
Say access in Somali. Meel jid loo maro OR wax aad awood u leedahay inaad isticmaashid ama ogaatid.
The Somali word for access is meel jid loo maro OR wax aad awood u leedahay inaad isticmaashid ama ogaatid.
How do you say access in Somali? Meel jid loo maro OR wax aad awood u leedahay inaad isticmaashid ama ogaatid.
Access in Somali vocabulary. Meel jid loo maro OR wax aad awood u leedahay inaad isticmaashid ama ogaatid.
Access, Somali translation: meel jid loo maro OR wax aad awood u leedahay inaad isticmaashid ama ogaatid.
Access in Somali: meel jid loo maro OR wax aad awood u leedahay inaad isticmaashid ama ogaatid.
What is the Somali word for access? Meel jid loo maro OR wax aad awood u leedahay inaad isticmaashid ama ogaatid.
What’s the Somali word for access? It’s meel jid loo maro OR wax aad awood u leedahay inaad isticmaashid ama ogaatid.
Access in Somali translation. Meel jid loo maro OR wax aad awood u leedahay inaad isticmaashid ama ogaatid.
The Somali translation of access is meel jid loo maro OR wax aad awood u leedahay inaad isticmaashid ama ogaatid.
Somali word for access: meel jid loo maro OR wax aad awood u leedahay inaad isticmaashid ama ogaatid.
Translation of access in Somali: meel jid loo maro OR wax aad awood u leedahay inaad isticmaashid ama ogaatid.
Access in Somali is meel jid loo maro OR wax aad awood u leedahay inaad isticmaashid ama ogaatid.
In Somali translation of access. Meel jid loo maro OR wax aad awood u leedahay inaad isticmaashid ama ogaatid.
Access in Somali vocab. Meel jid loo maro OR wax aad awood u leedahay inaad isticmaashid ama ogaatid.
What’s the Somali for access? Meel jid loo maro OR wax aad awood u leedahay inaad isticmaashid ama ogaatid.

Somali

for

access

: meel jid loo maro OR wax aad awood u leedahay inaad isticmaashid ama ogaatid.